Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Studiedag om nye gudstjenesteformer

Jette Bendixen Rønkilde (ekstern lektor på Århus universitet) og Jørgen Demant (sognepræst i Kgs. Lyngby) udgiver en bog på forlaget Eksistensen om ’andre gudstjenester’, altså alle de gudstjenester som ligger uden for højmessen. Titlen på bogen er blevet ”Mellem afbrydelse og forkyndelse – gudstjenester til tid og sted”
Der er mange interessante perspektiver i denne bog, som både indeholder præsentation af de nye gudstjenesteformer og en refleksion over dem ud fra forskellige teologiske, æstetiske og kirkelige synsvinkler. En af pointerne i bogen er, at KK’eren spiller en større rolle i planlægningen af disse gudstjenester end i højmessen, hvor det jo er præsten, der har hovedansvaret. Omkring udgivelsen af bogen arrangeres studiedag i hhv. Aarhus den 19. november og København den 23. november. Og til disse er kirke- kulturmedarbejdere inviteret!
Hvis du har lyst til at læse mere om studiedagen, kan du gøre det lige her

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt