Værd at vide om uddannelsescirkulæret

Hvornår gælder det nye cirkulære?
Cirkulæret blev skrevet under 12.11.2019 og offentliggjort 14.11.2019. Som fagforening fik vi det at vide af FUV 14.11.2019 kl. 11.35! Ifølge § 22 gælder det 15.11.2019.


Hvad så med det gamle cirkulære?
Ifølge § 22, stk. 5 er det ophævet. Ækvivaleringsudvalget er nedlagt. De ækvivaleringer, man var i gang med, bliver ikke gjort færdige.

Hvad er den vigtigste forskel mellem det gamle og det nye cirkulære?
Ifølge det nye cirkulære skal alle, der ansættes som kk’ere, gennemføre en obligatorisk uddannelse.


Gælder det alle kk’ere uanset, hvilken baggrund de kommer med?
Der er undtagelser. Man er undtaget fra uddannelsen, hvis man har en af flg. uddannelser:
a) Cand. theol
b) Læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag
c) Kandidatuddannelse i diakoni
d) Bachelor i teologi
e) Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation, 3K
f) Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik,
g) Cand.mag. i religionsvidenskab
h) Bachelor i religionsvidenskab
Man er undtaget fra de 2 ugers undervisning i kirkefaglighed, hvis man har en flg. uddannelser OG indenfor de seneste 5 år har haft 1.924 timers ansættelse i Folkekirken:
a) Kirkesanger med uddannelse fra en kirkemusikskole
b) Kirkemusiker med eksamen i orgel og korledelse eller præliminær orgeleksamen
c) Kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium.


Og endelig kan man være undtaget, hvis man kommer fra en anden stilling som kirkefunktionær. Men man skal have været ansat min. 3 år, og man skal gå direkte over til at være kk’er. Her kan menighedsrådet beslutte, at noget af uddannelsen ikke skal gennemføres. Denne ret falder dog væk, hvis kk’eren skal undervise, forkynde eller yde sjælesorg. Det er fagforeningens klare holdning, at samtlige stillinger indeholder min. et af disse tre elementer, så denne undtagelse får ingen praktisk betydning.


Hvad indeholder den nye grunduddannelse?
a) 2 ugers undervisning i kirkefaglighed
b) 3 ugers undervisning i kristendomsfaglighed
c) Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”


Hvem laver den nye grunduddannelse?
FUV står for kirkefaglighed og kristendomsfaglighed. Men uddannelsen er tidligst klar i 2020!
Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” aner vi intet om!


Hvad så hvis man er i gang med noget uddannelse, som Ækvivaleringsudvalget har peget på?
Som fagforening anbefaler vi, at man gør uddannelsen færdig. Det er dog muligt, hvis menighedsrådet er med på det, at skifte over til den nye grunduddannelse.


Hvad koster den nye grunduddannelse?
Den samlede uddannelse koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der sendes faktura forud for hvert kursusmodul, der koster 16.500 kr. inkl. forplejning og overnatning. Betalingen fordeles derved over tre kalenderår.
Du kan læse FUVs egen folder om uddannelsen her:


Er det arbejdstid at tage grunduddannelsen?
Obligatorisk uddannelse er altid arbejdstid. Til de 5 uger, FUV står for, vil der være en del, der skal læses inden. Den tid, det tager, er også arbejdstid.


Rykker man fra løngruppe 1 til løngruppe 2, når man er færdig med grunduddannelsen?
Ja!


Hvad nu, hvis man bare er vikar ½ eller et helt år?
I det gamle cirkulære var vikarer (op til et år) fritaget for kompetencekravene. I det nye cirkulære læser vi intet om vikarer. Så som fagforeningen må vi svare, at alle kk’ere skal i gang med uddannelsen (med mindre de er undtaget som dem, vi omtalte i punkt 4).

Du kan læse cirkulæret i sin fulde udstrækning her og du kan læse om uddannelsen på FUV her