Værd at vide

Hvad er det vigtigste at vide om Uddannelsescirkulæret for kirke- og kulturmedarbejdere?
Ifølge uddannelsescirkulæret skal alle, der ansættes som kk’ere, gennemføre en obligatorisk uddannelse. Den består af 5 ugers uddannelse på FUV og 1 uges uddannelse hos firmaet levaplus, som ligger i Svendborg. Overskriften for dette kursus er Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Du finder selve cirkulæret her: Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer (retsinformation.dk)

Hvornår er næste hold på FUV og hvordan melder jeg mig til?

Du finder alle relevante oplysninger om kurserne og om pladser på kommende hold lige her:

Relevante oplysninger om den obligatoriske grunduddannelse

For nærmere information om modulet Samarbejde, kommunikation og faglig etik, kan du skrive til kontakt@levaplus.dk. Og du kan se mere her: levaplus. Læs en beskrivelse af modulet her:


Gælder det alle kk’ere uanset, hvilken baggrund de kommer med?
Der er undtagelser. Man er undtaget fra uddannelsen, hvis man har en af flg. uddannelser:
a) Cand. theol
b) Læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag
c) Kandidatuddannelse i diakoni
d) Bachelor i teologi
e) Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation, 3K
f) Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik,
g) Cand.mag. i religionsvidenskab
h) Bachelor i religionsvidenskab
Man er undtaget fra de 2 ugers undervisning i kirkefaglighed, hvis man har en flg. uddannelser OG indenfor de seneste 5 år har haft 1.924 timers ansættelse i Folkekirken:
a) Kirkesanger med uddannelse fra en kirkemusikskole
b) Kirkemusiker med eksamen i orgel og korledelse eller præliminær orgeleksamen
c) Kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium.


Og endelig kan man være undtaget, hvis man kommer fra en anden stilling som kirkefunktionær. Men man skal have været ansat min. 3 år, og man skal gå direkte over til at være kk’er. Her kan menighedsrådet beslutte, at noget af uddannelsen ikke skal gennemføres. Denne ret falder dog væk, hvis kk’eren skal undervise, forkynde eller yde sjælesorg. Det er fagforeningens klare holdning, at samtlige stillinger indeholder min. et af disse tre elementer, så denne undtagelse får ingen praktisk betydning.


Hvad indeholder grunduddannelsen?
a) 2 ugers undervisning i kirkefaglighed
b) 3 ugers undervisning i kristendomsfaglighed
c) 1 uges Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”


Hvem laver grunduddannelsen?
FUV står for kirkefaglighed og kristendomsfaglighed. FUV er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” udbydes af en af Kirkeministeriet godkendt udbyder.


Hvad koster grunduddannelsen?
Den samlede uddannelse koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der sendes faktura forud for hvert kursusmodul, der koster 16.500 kr. inkl. forplejning og overnatning. Betalingen fordeles derved over tre kalenderår.
Du kan læse FUVs egen folder om uddannelsen her:


Er det arbejdstid at tage grunduddannelsen?
Obligatorisk uddannelse er altid arbejdstid. Til de 5 uger, FUV står for, vil der være en del, der skal læses inden. Den tid, det tager, er også arbejdstid.


Rykker man fra løngruppe 1 til løngruppe 2, når man er færdig med grunduddannelsen og den 6. uge på levaplus?
Ja!


Hvad nu, hvis man bare er vikar ½ eller et helt år?
I det gamle cirkulære var vikarer (op til et år) fritaget for kompetencekravene. I det nye cirkulære læser vi intet om vikarer. Så som fagforeningen må vi svare, at alle kk’ere skal i gang med uddannelsen (med mindre de er undtaget som dem, vi omtalte i punkt 4).