Det får du som medlem af Kirkekultur.nu:

Ret til at henvende dig til tillidsrepræsentanten, stiftsrepræsentanten, bestyrelsen eller Sekretariatet med faglige spørgsmål, konkrete forslag, og indflydelse/stemmeret på den årlige generalforsamling.

Lønforhandling! Kun Kirkekultur.nu kan forhandle din løn! Som medlem får du den bedste hjælp af foreningens Lønudvalg. Er du ansat efter 01.09.2009 stiger din løn ikke automatisk! Men Kirkekultur.nu kan på dine vegne skriftligt anmode om ændret indplacering i intervallet. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 15/9 og besvares senest 15/11.

Mulighed for at deltage på det årlige landskursus, som kun er for medlemmer.

Mulighed for deltagelse i kurser på stiftsplan til meget lavere pris end ikke-medlemmer.

Mulighed for at melde dig ind i Forbrugsforeningen (Danmarks største indkøbsforening) og få op til 10 % rabat på benzin, briller, sommerhuse og meget andet.

Tilbud om en gruppelivsforsikring ved Forenede Gruppeliv til en månedspræmie på 50 kr. Forsikringen sikrer en hurtig kontant hjælp til de efterladte, hvis du dør inden det fyldte 67. år.

Mulighed for at tegne en Helbredssikring ved PFA Pension. Helbredssikringen er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og speciallæger

Tilbud om at tegne forsikringer i TJM Forsikring
Er du medlem af kirkekultur.nu, og har du forsikringer i TJM Forsikring, har du adgang til attraktive ferieboliger i Berlin og Rom. Læs mere her https://afd12.bookhus.dk/account/login

Mulighed for at optage lån i TJM Låneforening.