Kirkekultur.nu har forhandlingsretten for kirke- og kulturmedarbejdere og er derfor involveret i alle lønforhandlinger.

Det gælder for kirke- og kulturmedarbejdere ansat i den enkelte folkekirke, for medarbejdere i Folkekirkens Familiestøtte og for ansatte i Folkekirkens Skoletjenester

Årlig lønforhandling

En gang om året er der termin for at søge lønstigning. Det foregår således:

Du kontakter den lønforhandler, der hører til dit stift og beder om en lønforhandling. Du skal udfylde et skema, så lønforhandleren kan se, hvorfor du skal have mere i løn og hvor meget du ønsker at søge i lønstigning. Der søges om en stigning i intervallønnen.
Dette skal du gøre før sommerferien.

I august får du et brev til gennemsyn fra din lønforhandler, som du kan rette til og tilføje i. Senest 15. september skal brevet sendes til menighedsrådet. Senest 15. november skal der være svar fra menighedsrådet. Der kan så indgås yderligere forhandling eller svaret kan tages til efterretning. Hvis ikke man kan blive enige, kan forhandlingen tages videre til stiftet og i sin yderste konsekvens til kirkeministeriet.

Vi anbefaler, at man søger lønstigning ca. hvert andet år. Hellere søge 6.000 hvert andet år end søge 30.000 hvert femte. Det er altid lettere at få en mindre lønstigning igennem.

En evt. lønstigning træder i kraft kommende 1. januar.

Når lønforhandleren søger er det altid i et såkaldt grundbeløb og for fuld tid. Grundbeløbet er det, pengene var værd i 2012. Det skal ganges med en aktuel omregningsfaktor. Og de ansøgte beløb skal naturligvis kvoteres efter ansættelsesbrøken.

Hvis du er ansat før 2009 er tidsfristerne de samme. Men så søger vi om faste tillæg. Det kan være kvalifikationstillæg eller funktionstillæg. Satserne for disse er: 6.600. 15.100, 19.700, 25.800, 31.500 og 51.400. Dette er også i grundbeløb, beløbene skal altså ganges med en aktuel faktor. Tillæggene er ikke kvoterede.