Stort set alle stillinger i Folkekirken skal slås op. Læs mere i “Opslag af stillinger” på www.kirkeadministration.dk

Derudover anbefaler vi, at slå stillingen op på vores hjemmeside. Det koster 2.000 kr. Stillingsopslaget sendes til webmasteren, som godkender og lægger på hjemmesiden indenfor 24 timer. Der linkes altid til stillingsopslag i den månedlige nyhedsmail.

Der er ting, der SKAL med i et stillingsopslag, og der er ting, der KAN tages med. Her er listen over det, der skal med; det er overenskomstbrud at lade være!

  1. Stillingsbetegnelse. Reglerne fremgår af Kirkeministeriets cirkulære nr. 9812 af 28. oktober 2014 om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken
  2. Ansættelsesmyndighed
  3. Arbejds- og / eller tjenestesteder
  4. Ansættelsesvilkår, henvisning til CO 10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer og protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere
  5. Angivelse af lønintervallet for løngruppe 1 og 2 og evt. udspil til løn. For en kirke- og kulturmedarbejder udgør intervallet 262.132-347.325 kr., hvis kompetencekravet IKKE opfyldes, og 275.239-393.198 kr., hvis det gør. (Beløbene er pr. 31.03.2012). Aftale om indplacering i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
  6. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og i hele timer
  7. Særlige uddannelseskrav: Oplysning om Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer
  8. Eventuel rådighedsforpligtelse og rådighedstillæg
  9. Eventuel geografisk fleksibilitet og faglig fleksibilitet