Vi sætter gerne din annonce på vores hjemmeside. Den bliver placeret på forsiden med et billede, der linker til det du ønsker.

Det koster 2000 kr. i kvartalet at annoncere hos os.

Send en mail til vores webmaster på kk@kirkekultur.nu for at bestille en annonce.