Vi sætter gerne din annonce på vores hjemmeside. Den bliver placeret på forsiden med et billede, der linker til det du ønsker.

Det koster 2000 kr. i kvartalet at annoncere hos os.

Pr. 1. februar 2022 koster det 2200 kr. at få lagt en stillingsannonce på hjemmesiden. Den vil også blive omtalt på vores Facebookside.

Send en mail til vores webmaster på kk@kirkekultur.nu for at bestille en annonce.