Værdigrundlag

Engagement
Forståelse for bredden i kirken
Fleksibilitet
Rummelighed og begejstring
Åbenhed.

Mission

At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser.

Vision

At enhver kirke- og kulturmedarbejder oplever, at hans/hendes faglighed respekteres og værdsættes
At kirke- og kulturmedarbejderen føler sig tilfreds med sine løn- og ansættelsesforhold
At kirke- og kulturmedarbejderen trives i sin ansættelse og gennem sit engagement formår at sprede begejstring og interesse for Folkekirken.

Vedtægter