Sådan foregår en lønforhandling for en nyansat kirke- og kulturmedarbejder

Ved en ansættelsessamtale er det altid en god ide at tale om forventning til lønniveau.

Når menighedsrådet har valgt den person de ønsker at ansætte i en stilling, er det deres ansvar at sende et lønforslag til Kirkekultur.nu – den relevante lønforhandler. Hver lønforhandler i Kirkekultur.nu har ansvar for bestemte stifter.

Lønindplaceringen sker enten i løngruppe 1 eller løngruppe 2 – alt efter hvilken uddannelse man har i forvejen. Læs mere om, hvilke uddannelser, der giver direkte adgang til løngruppe 2 i Uddannelsescirkulæret, som du finder via dette link: Uddannelsescirkulære for kirkefunktionærer

Når lønforhandleren har modtaget oplægget til forhandling, henvender de sig til den nyansatte og går i dialog om holdningen til lønforslaget. Hvis det er tilfredsstillende, bliver det godkendt og ellers går lønforhandleren nu i dialog med menighedsrådet om en forhandling af lønnen.

Når man forhandler løn, sker det altid i et såkaldt grundbeløb pr. 31.3.2012 (det er det vi regner ud fra – det beløb skal ganges med en faktor, der angiver, hvad pengene er værd i dag). Og vi angiver altid lønnen i fuld tid. Den skal så kvoteres efter ansættelsesbrøk. Det gælder også et eventuelt rådighedstillæg. Rådighedstillæg gives blandt andet for at arbejde på skæve tidspunkter.

Når forhandlingen er overstået, skal der udfærdiges et ansættelsesbrev med angivelse af den korrekte løn. Og der skal oprettes pensionsordning i PFA pension.