Satserne er inkl. 20% obligatorisk konfliktbidrag. Kontingentet opkræves af NETS hvert kvartal og alle faglige kontingenter er fuldt fradragsberettigede. Nedenstående satser gælder fra 1. januar 2022

Satsen hvis du er FULDTIDSANSAT fra 31 – 37 timer er 1.356 kr. i kvartalet
Satsen hvis du er DELTIDSANSAT fra 18 – 30 timer er 1.107 kr. i kvartalet
MINIMUMSSATSEN, hvis du er ansat fra 1 – 17 timer er 812 kr. i kvartalet.
Du kan være PASSIVT Støttemedlem for 249 kr. i kvartalet.

Hvis du læser på 3 K uddannelsen eller på Diakonhøjskolen kan du få et gratis studentermedlemsskab.