Kirkekultur.nu er den eneste rigtige fagforening for kirke- og kulturmedarbejdere

Der findes et væld af bekendtgørelser, cirkulærer og andet lovstof, det kan være godt at kende til som kirke- og kulturmedarbejder. Det mest anvendte kan du finde herunder:

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og CO10

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere

Cirkulære om organisationsaftale fohttps://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10045r kirkefunktionærer med kerneopgaver som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

Hurtigt overblik over de 2 lønintervaller findes her på side 8-9

Personalepolitik – til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning finder du her. Og hvis du har brug for at tale med Arbejdstilsynet finder du dem her

Finder du ikke det, du søger, kan du som medlem rette henvendelse til Sekretariatet eller tillidsrepræsentanterne.