Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Sorggrupper i Folkekirken

-sammen om sorgen, ind i fællesskabet

Eksternat på Vartov, 11.-15. november 2024

Lektor, ph.d. Ole Raakjær er kursusleder. Ansøgningsfrist er 12. august 2024. Prisen for alle andre end præster er 5.500 kr. Kurset er et eksternatkursus og afholdes på FUV, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K. Et detaljeret program bliver offentliggjort i februar 2024. Og det finder du her, når det bliver offentliggjort: Sorggrupper i Folkekirken

Kurset retter sig mod præster, Kirke- og Kulturmedarbejdere og andre, der gerne vil starte sorggrupper eller allerede arbejder med sorggrupper for børn, unge eller voksne i kirkeligt regi,livsmodsgrupper, kirkelige mødesteder, kirkekafeer m.m. Kurset tager udgangspunkt i, at sorgen ikke er en tunnel, man skal igennem, men et landskab, man skal leve i og leve med, og at formålet med en sådan gruppe først og fremmest er, at deltagerne erfarer, 

– at sorg er en almindelig måde at reagere på et tab

– at når sorgen deles, bliver den lettere at bære

– at det ikke handler om at opnå en accept af tabet, men at komme nærmere en taknemmelighed over det, man har fået og aldrig kan miste

– at døden afslutter et liv, ikke en relation

– at sorghjælp er huskehjælp

– at sorggruppen/livsmodsgruppen m.m. kan være det første skridt på vej ind i fællesskabetigen

– at evangeliet om kødets opstandelse og det evige liv rummer trøst og livsmod, når man mister

Kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og øvelser og udstyrer deltagerne med såvel teoretisk indsigt i sorg og trøst og praktiske råd til, hvordan man starter en sorggruppe, og driver den i overensstemmelse med ovenstående. Der indgår også overvejelser over, hvad der er det særlige ved en sorggruppe i kirkeligt regi.

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt