Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Skal LAM have forhandlingsretten?

Kirkefunktionærernes formænd har været samlet for at drøfte aktuelle emner.

I den forbindelse udtaler formændene:
Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret at forhandlingssystemet virker og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte. Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener at den nuværende balance mellem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsretten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger, når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.
De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening
Esther Jensen, Kirkekultur.nu
Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening
Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe
Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening
Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen
Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt