Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Pressemeddelelse efter fagligt seminar mellem otte faglige organisationer i Folkekirken

Kirkefunktionærernes faglige organisationer drøfter helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads samt ledelse og tilsyn i folkekirken.

Otte faglige organisationer for kirkefunktionærerne ansat i Folkekirken har netop afsluttet det årligt tilbagevendende faglige seminar. Følgende tre hovedpunkter er blevet drøftet:

  1. De faglige organisationers fælles interesser i forbindelse med OK24.
  2. Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads, bl.a. i forhold til trekanten præster – MR – ansatte. I den forbindelse deltog Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge i drøftelserne.
  3. Drøftelse af ledelse og tilsyn i Folkekirken.


De faglige organisationer udtaler efter drøftelserne:

  • De faglige organisationer ønsker i forbindelse med OK24 bl.a. at sætte fokus på de punkter, hvor vilkårene ikke er sidestillet med de øvrige statslige arbejdspladser.
  • De faglige organisationer ønsker et styrket samarbejde med den gejstlige søjle for at skabe en helhedsorienteret arbejdsplads for alle ansatte med fokus og anerkendelse af faglige kompetencer.
  • De faglige organisationer efterspørger et skærpet tilsyn med arbejdsgiver, herunder MR og personalekonsulenter. Der er behov for obligatorisk uddannelse af kontaktpersoner og indføring i folkekirkelige forhold, herunder ledelse for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer.

Kirkefunktionærernes faglige organisationer har en stærk forventning om, at alle parter i Folkekirken medvirker til at klarlægge de italesatte emner og sætter handling bag ord.

De deltagende organisationer:

3F, Den offentlige gruppe
Danmarks Kirketjenerforening
Dansk Kirkemusiker Forening
Danmarks Kordegneforening
Dansk Organist og Kantorsamfund, DOKS
Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
Kirkekultur.nu
Organistforeningen

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt