Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

PFA Klima Plus

Kundechef fra PFA Pension, Claus Jens Hansen, fortæller:
Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer.

PFA Klima Plus er en tilvalgsmulighed på din nuværende ordning, som giver dig mulighed for at placere hele eller en del af din opsparing i målrettede klimavenlige investeringer.

Få en anbefaling om PFA Klima Plus via investeringsguiden
Du vælger PFA Klima Plus ved hjælp af PFA’s investeringsguide på Mit PFA. Via guiden bliver du stillet en række spørgsmål om risiko, investeringer og klima-præferencer, og ud fra dine svar får du så en anbefaling til valg af investeringsprofil og PFA Klima Plus. Vær opmærksom på, at du skal tage hele guiden, inkl. spørgsmål om risiko og investering, før du kan vælge PFA Klima Plus.

Sådan gør du:

Log på mitpfa.dk og vælg investeringsguiden
Gennemfør investeringsguiden og få din anbefaling

Bekræft dit valg med NemID, hvis du ønsker en ændring.

Kort om PFA Klima Plus

Aktierne i PFA Klima Plus udleder fra start 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset
Målet er, at PFA Klima Plus skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i 2030
Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas
Der tilstræbes samme forhold mellem risikoniveau og afkastpotentiale som i det nuværende markedsrenteprodukt
Omkostningerne er de samme som på din nuværende ordning
Læs mere og få anbefaling om PFA Klima Plus

Bliv klogere på PFA Klima Plus på pfa.dk/campaigns/pfa-klima-plus
Få en individuel anbefaling om PFA Klima Plus på investeringsguiden på mitpfa.dk

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt