Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Paulus’ brev til Galaterne

Paulus skrev brevet til galaterne, der var en ny menighed af ikke-jøder, fordi de var gået over til lovtrældom. De mente, at overholdelse af loven var vigtigere end troen på Kristus.

Leif Andersen sammenligner menigheden i Galatien med menigheder i nutiden, her er det ofte dogmatikken, der får større vægt end troen på nåden og friheden i Kristus. Og når kristne lægger større vægt på lov, etik og dogmatik end på troen, fører det til selvretfærdighed og farisæisme. Leif Andersen kalder hovmod og selvretfærdighed for de største synder, derfor sagde Jesus, at ”Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer” til farisæerne, og derfor skal alle kristne passe på med at tro, at man kan gøre sig fortjent til frelse, det gælder både galaterne og os andre.

Paulus’ brev til Galaterne er en fin indføring i Paulus’ brev, som sætter brevet ind i en nutidig kirkelig sammenhæng.

Udgivet af Eksistensen

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt