Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

I forlængelse af forhandlingerne om OK 24 på Statens område, det såkaldte CFU-forlig, som blev indgået for en god måned siden og som du kan læse meget mere om her: Om CFU-forliget, forhandlede vi ved med Kirkeministeriet om det, der gælder for den overenskomst vi deler med kordegnene og kirkemusikerne. Vores centralorganisation, CO10, leder forhandlingerne med Kirkeministeriet og repræsentanter fra Kirkekultur.nu, Kordegneforeningen og Kirkemusikerforeningen sidder med ved bordet. Herunder kan du se, hvad der blev resultatet af forhandlingerne.

Der indføres et supplerende rådighedstillæg med mulighed for tilkøb af henholdsvis 3 eller 5 timers rådighedsforpligtelse. Mest interessant for kirkemusikere, der ofte er ansat få timer om ugen. Dette træder i kraft 1. oktober 2024

Begrænsningerne vedr. 8-timers grænsen og ansættelsens varighed bortfalder. Det vil sige, at organisationsaftalen gælder for alle. Også den kirke- og kulturmedarbejder, der ”kun” er ansat 7 timer om ugen eller kun er ansat en måned. Reglerne om barsel, ferie og pension kommer til at gælde for alle. Vi glæder os over, at vi nu endelig kan være fagforening for alle. Dette træder i kraft 1. oktober 2024

Desuden indføres der en vikarordning for alle tre grupper med forskellige satser. Er man vikar for en kirke- og kulturmedarbejder vil man få 226 kr. i timen, hvis man opfylder kompetencekravene. Opfylder man ikke kravene, vil man få 196 kr. i timen. Dette træder i kraft 1. oktober 2024

Hvis du din faste fridag falder på en søgnehelligdag, har du krav på en erstatningsfridag. Den placeres på en lørdag eller søndag indenfor de næste otte uger. Dette træder i kraft 1. april 2024

Vores titel ændres fremover fra ”sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder” til ”kirke- og kulturmedarbejder”. Dette træder i kraft 1. april 2024

Fikspunktet forsvinder, og intervallønsbunden hæves til samme niveau som det tidligere fikspunkt. Dette gælder i begge løngrupper. Dette træder i kraft 1. april 2025

OK18-tillægget forhøjes med 2.070 kr. i årligt grundbeløb pr. 31.03.2012. Dette er i nutidskroner 2.400 kr. Dette træder i kraft 1. april 2025. Tillægget kvoteres efter ansættelsesbrøken, helt som det OK tillæg man får i dag.


© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt