Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Møde og dialog – sjælesorg i diakonal kontekst

Har du brug for en grundig indføring i sjælesorg, så har Johannes Nissen skrevet bogen Møde og dialog – sjælesorg i diakonal kontekst.

Første del af bogen omfatter historien og teorien bag sjælesorg og forskellige former for sjælesorg i forbindelse med bl.a. psykologi og åndelig omsorg.

Anden del hedder Bibel og sjælesorg og hvordan Bibelen kan bruges både konkret og som baggrund for samtaler.

Tredje del omhandler Det sjælesørgeriske møde i samtale og anden kommunikation, og hvem sjælesørgeren og modtageren er.

Fjerde del omhandler grundtemaer som livsfortælling, mening og meningsløshed, tab og sorg, skam, utilstrækkelighed og håb m.m.

Femte del er kaldt Mødet med det sårbare menneske med underafsnit om bl.a. børn, unge, handikappede, misbrugere, demensramte, selvmordstruede og fremmede.

Bogen kan bruges som opslagsbog, hvor man kan finde det afsnit man har brug for i den detaljerede indholdsfortegnelse.

Udgivet af Eksistensen

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt