Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Kundskabstræet

Aksel Bording, der er cand. Pæd. I religion og livstolkning, præst og forfatter til flere bøger, har skrevet ”en personlig nylæsning af Bibelen”.

Kundskabstræet er fortalt som en rejse, der udgår fra kundskabstræet og går mod Det forjættede Land og Messiasriget. Forfatteren har udvalgt en række fortællinger fra Bibelen som trin på vejen mod målet, da han ser Bibelen som ”en tilværelsesfortolkning, der fremstår som et svar på livets mysterium og en kærlighedserklæring til Skaberen” (s.9). Han nyfortolker gudsbilledet og kristendommen i sin genfortælling af Bibelen og lader personerne i fortællingen tale direkte, så bogen kan læses som en roman.

Bogen er i tre dele, Den gamle pagt, Den nye pagt og Kundskabstræet, forfatterens tolkninger indgår undervejs i alle kapitler og i det sidste kapitel sætter han Bibel og kristendom ind i en historisk og teologisk sammenhæng. Bogen indeholder også en del billeder, bl.a. af Joakim Skovgaard.

Kundskabstræet er en tyk bog hvor man kan få ny inspiration til at fortælle bibelhistorie og sætte ord på sin tro, den er skrevet som en sammenhængende fortælling men man kan også vælge at læse afsnittene stykvis.

Udgivet af Skriveforlaget

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt