Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Kirkens funktionærer til møde med kirkeministeren

Tirsdag den 30. august tog kirkeminister Ane-Halsbo Jørgensen imod de forhandlingsberettigede fagforeninger for kirkefunktionærer i Folkekirken. Det var en lyttende og meget engageret kirkeminister, der samtidig var meget klar omkring, at parterne i kirken skal være med i løsningen af de store problemer, der tydeligvis er med det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken.

Hovedbudskab 30.8. 2022 til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Otte kirkefunktionærorganisationer peger på fl.g. indsatsområder i forhold til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken:

  • Behov for tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar.  Tilsynet skal have beføjelser og sanktionsmuligheder.
  • Behov for opgradering af menighedsrådsmedlemmers kompetencer som arbejdsgivere. Uddannelse skal være obligatorisk.
  • Behov for helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads. Alle skal være forpligtet på at indgå i et kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følges af ansvar.
  • Behov for større repræsentation af medarbejdere i folkekirkens struktur. Kirkefunktionærerne og deres forskellige fagligheder skal i højere grad inddrages i processer og beslutninger.

3F, Den Offentlige Gruppe – forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm,  louise.wredstrom@3f.dk
Danmarks Kirketjenerforening – formand Gert R. Schmidt, formand@kirketjener.dk
Danmarks Kordegneforening – formand Henrik Højen, heh@kordegn.dk
Dansk Kirkemusiker Forening – formand David Danholt, formand@kirkemusiker.dk
Dansk Organist og Kantor Samfund – formand Karin Schmidt Andersen, ksa@doks.dk  
Kirkekultur.nu – formand Esther Jensen, formand@kirkekultur.nu
Organistforeningen – formand Ingrid B. Gramstrup, formand@organist.org
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte – formand Bjarne Rødkjær, br@fakk.dk

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt