Kirke- og kulturmedarbejdere landet over har faglige fællesskaber, hvor der udveksles erfaringer og nye ideer. Det er meget forskelligt, hvor ofte man mødes og i hvor store grupper. Vi har landet over frivillige stiftsrepræsentanter, som er ansvarlige for at samle kolleger til møder. Du finder din stiftsrepræsentant her

Det største faglige fællesskab er naturligvis vores landskursus, som afholdes en gang om året. Det er for medlemmer af fagforeningen og hvert år mødes omkring 130 kirke- og kulturmedarbejdere til et festfyrværkeri af kursus, erfaringsudveksling og netværksdannelse. I 2021 afholdes landskurset i Vingsted fra den 1. til den 3. juni.