Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Gud er både god

Leif Andersen, der har skrevet flere bøger om sjælesorg, har skrevet en bog i serien “Bibelselskabets håndbibliotek” om Gud og det onde. Han tager fat på spørgsmålet om, hvorfor det onde findes, når Gud er både god og almægtig. I bogen henvises både til Jobs lidelser og til Jesus. Det er svært at forstå meningen med lidelsen hos både Job og Jesus. I bogen er der også henvisninger til og citater fra andre forfattere, der har skrevet om lidelser, både i Bibelen og i litteraturen. Lidelsen er uretfærdig og uforståelig og kan føre til, at man tvivler på Guds eksistens, eller i hvert fald kan man føle sig forladt af Gud og føle, at Gud er blevet tavs.

Bogen behandler også emner som, hvor kommer det onde fra, den frie vilje, Guds kærlighed oma.

Leif Andersen giver ingen letkøbte forklaringer på lidelsen, men giver plads til protest og anklage mod Gud. Han skriver dog, at der også er håb og trøst at finde i tillid og tro på Gud. En tro på trods – på trods af, at det onde findes og på trods af, at vi mennesker aldrig kan forstå Gud.

Udgivet af Bibelselskabets forlag

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt