På denne side finder du alt relevant materiale vedr. generalforsamling i Kirkekultur.nu, som afholdes mandag den 13. maj i Vingsted

Til dagsorden punkt 5, Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed, inkl. arbejdsdrøftelse:

Til dagsorden punkt 6, Det reviderede regnskab (2023) fremlægges til godkendelse:

Til dagsorden punkt 7, Indkomne forslag:

Til dagsorden punkt 8, Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår (2025) herunder fastlæggelse af kontingent:

Til dagsorden punkt 9, Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges 3)