Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Forhandlingsretten for overenskomster for Folkekirkens funktionærer

I juni måned udsendte de ni faglige organisationer for kirkefunktionærerne en pressemeddelelse, hvor de gjorde rede for, hvorfor de ikke kan støtte Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation. Kirkekultur.nu var en del af denne pressemeddelelse.

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, har i et brev til Kirkeministeren, Skatteministeren og medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg bakket om den udsendte pressemeddelelse

I brevet gør CFU det klart, hvor de også mener forhandlingsretten for Folkekirkens ansatte skal være.

Læs både pressemeddelelsen og CFUs brev herunder

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt