Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Bibelselskabets håndbibliotek

Der er udkommet to nye bøger i serien ”Bibelselskabets Håndbibliotek:

Søren Holst, forfatter og forhenværende lektor i teologi ved Københavns universitet, har skrevet om Messias. Søren Holst har forsket i det gamle testamente og har været optaget af, hvad der skete i overgangen mellem det gamle og det nye testamente og ”hvordan det jødiske danner baggrund for kristendommen”.

Han har ud over Bibelen konsulteret de apokryfe skrifter og pseudepigraferne, samt Dødehavsrullerne og historikeren Josefus for at forstå, hvordan ideen om en kommende frelser og konge har udviklet sig i tiden før Jesu fødsel. Derfor, siger han, er der nye testamente ”en mosaik af Kristusbilleder”. Spændende læsning for at forstå lidt mere af sammenhængen i Bibelen.

Ulrik Nissen, lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus universitet, har skrevet om De ti bud. De ti bud er et koncentreret udtryk for Guds vilje, ifølge forfatteren, både som almene moralske og etiske retningslinjer og som baggrund for et kristent menneskes livsførelse.

Ulrik Nissen er optaget af sammenhængen mellem at være kristen og den måde, man handler på i verden i nutiden. Han gennemgår hvert af de ti bud i bogen og skriver om kristen etik og om det kristne liv som svar på Guds kærlighed. Igen en bog som man kun bliver klogere af at læse.

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt