Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Bibelen for de nysgerrige

Bibelen for nysgerrige er skrevet af cand.mag. Sara Nørholm og illustreret af Lars Vegas Nielsen. Det er en bog for alle, der stiller spørgsmålstegn ved Bibelens troværdighed i dens fortællinger om skabelse, syndefald, engle, patriarker og profeter og Jesu undere og lære. 37 fortællinger fra Bibelen genfortælles tekstnært, og på samme side gives forklaringer på mange af de emner, som kan undre og vække tvivl, når man læser.

Der gives ikke fortolkninger af det, som er uforståeligt, men baggrundsviden og leksikale opslag, så teksterne bedre kan forstås i en nutidig sammenhæng. Det er en oplagt bog til konfirmander og andre unge, men voksne kan også få udbytte af de medfølgende forklaringer. Og så er der fine illustrationer til fortællingerne på hver side. Bogen indeholder også kort, en tidslinje og Bibelens bibliotek.

Udgivet af Eksistensen

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt