Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Bestyrelsen støtter medlemmers deltagelse i Frivilligkoordinatoruddannelsen på Filadelfia

I lighed med tidligere år udbyder Filadelfia en uddannelse målrettet mennesker, der har ansvar for at lede frivillige. Uddannelsen består af fire moduler, og man bestemmer selv, om man vi tage et, to, tre eller dem alle.

Det hører med til historien, at Kirkekultur.nu selv for få år siden forsøgte at udbyde en lignende uddannelse i samarbejde med Diakonhøjskolen i Århus. Det lykkedes at gennemføre den een gang med ti deltagere. Efterfølgende var der ikke nok tilmeldte. Vi tog kontakt til Filadelfia, der lyttede meget til vores ønsker og nu udbyder uddannelsen til en større målgruppe end kk’ere.

Det er forklaringen på, at medlemmer af Kirkekultur.nu får 500 kr. i støtte pr. modul, de gennemfører. Hvert modul koster 4.550 kr.; hele uddannelsen koster 14.900 kr. Herfra kan du som medlem altså trække 500/2.000 kr.

Vi vil også minde om Kompetencefonden, som er helt oplagt at søge til denne uddannelse. Læs mere om fonden her.

Du kan finde programmet for uddannelsen under Kalender

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt