Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Babysalmesangens teologi

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har bedt Rose Marie Tillisch, der er forskeruddannet teolog, om at belyse babysalmesang historisk, udviklingsmæssigt og teologisk. Hun skriver i bogen Babysalmesangens teologi – en gudstjeneste, en menighed at babysalmesang har en indbygget sans for kvalitet og poesi. Rose Marie Tillisch har foretaget 30 samtaler med stiftere, ledere og deltagere i babysalmesang og udleder heraf, at det er en form for gudstjeneste og at deltagerne dermed er en menighed. Ikke alle ledere af babysalmesang har en relevant og/eller kirkelig baggrund, men de ”varetager en vigtig liturgisk og diakonal funktion”.

I bogen beskrives babysalmesangens skabelseshistorie og praksis, herunder kirkerummets betydning, præstens rolle, kirkekaffens betydning og at babysalmesang er for alle uanset religiøs baggrund. Bogen indeholder mange udsagn fra forskellige deltagere om deres oplevelse med babysalmesang.

Bogen kan købes men kan også findes på nettet under Fkuv.dk.

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt