Kirke- og kulturmedarbejdere er med til at formidle et fantastisk budskab

Kirke- og kulturmedarbejdere har stor grad af frihed og fleksibilitet

Kirke- og kulturmedarbejdere har mange forskellige, spændende, kreative, sprudlende opgaver

Kirke- og kulturmedarbejdere skaber gode og trygge rum for mennesker, der kommer i Folkekirken

Kirke- og kulturmedarbejdere arbejder med mennesker uden at skulle sætte mål