Medlemsfordele

Kirkekultur.nu - den eneste rigtige fagforening for kirke- og kulturmedarbejdere

* Ret til at henvende dig til tillidsrepræsentanten, stiftsrepræsentanten, bestyrelsen eller Sekretariatet med faglige spørgsmål, konkrete forslag, og indflydelse/stemmeret på den årlige generalforsamling.

* Kun Kirkekultur.nu kan forhandle din løn! Som medlem får du den bedste hjælp af foreningens Lønudvalg. Er du ansat efter 01.09.2009 stiger din løn ikke automatisk! Men Kirkekultur.nu kan på dine vegne skriftligt anmode om ændret indplacering i intervallet. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 15/9 og besvares senest 15/11.

* Det årlige landskursus er kun for medlemmer.

* Kurser på stiftsplan vil ofte være væsentligt dyrere for ikke-medlemmer.

* En lang række faner på denne hjemmeside vil kun være tilgængelige for medlemmer.

* Som medlem kan du melde dig ind i Forbrugsforeningen (Danmarks største indkøbsforening) og få op til 10 % rabat på benzin, briller, sommerhuse og meget andet.

* Som medlem tilbydes du en gruppelivsforsikring ved Forenede Gruppeliv til en månedspræmie på 50 kr. Forsikringen sikrer en hurtig kontant hjælp til de efterladte, hvis du dør inden det fyldte 67. år.

* Ligeledes har du som medlem mulighed for at tegne en Helbredssikring ved PFA Pension. Helbredssikringen er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og speciallæger

* Som medlem kan du tegne forsikringer i TJM Forsikring
Er du medlem af kirkekultur.nu, og har du forsikringer i TJM Forsikring, har du adgang til attraktive ferieboliger i Berlin og Rom. Læs mere her https://afd12.bookhus.dk/account/login

* Som medlem kan du optage lån i TJM Låneforening.