Nyhedsmail - Marts 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Søndag den 3. marts blev programmet for årets landskursus udsendt. En kvindelig kollega meldte sig til som den første søndag aften. Næste dag tilmeldte 20 sig. Tilmeldingerne ruller ind, og på Sekretariatet har man travlt med at registrere de tilmeldte og udsende fakturaer. Efter et par dage nærmer deltagerantallet sig 50.
Der er flere grunde til at tilmelde sig hurtigt. For det første er der frit valg på alle hylder i forhold til, hvilke undervisningsmoduler man ønsker. For det andet er der 300 kr. at spare, hvis man tilmelder sig inden den 1. april.

Jeg sidder ikke i Landskursusudvalget og kan derfor tillade mig at rose udvalgets arbejde. Lad mig nævne et par godbidder:
 • Åbningsforedrag v. Christian Hjortkjær, der til daglig underviser på Silkeborg Højskole. Han skal tale om bevægelsen fra forbud til påbud. Det rammer lige ind i det, jeg oplever hos ”mine” konfirmander. De får hele tiden at vide, at de har alle muligheder. Det lægger et voldsomt stort pres på dem. Så må de kunne præstere noget og lykkes med alt.
 • Generalforsamlingen har bestyrelsen denne gang lagt på kursets første eftermiddag. Der arbejdes på at inddrage deltagerne aktivt i arbejdsdrøftelsen. Bl.a. udvikles der dilemmakort, som stiftsrepræsentanterne har testet forinden.
 • 3 undervisningssekvenser, hvor man hver gang kan vælge mellem 6 forskellige moduler. DET bliver virkelig en udfordring, for der er mindst tre ting, jeg kunne tænke mig hver gang!
 • Natkirke og natbio
 • Korte inspirationsmoduler og fælleskor den sidste formiddag
Jeg glæder mig i den grad og håber, vi ses.
Programmet kan du finde ved at klikkeher

Generalforsamling

Er du medlem af Kirkekultur.nu, kan du på hjemmesiden klikke på Kun for medlemmer. Her kan du vælge Landskursus 2019 og finde indkaldelsen til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni.Vær opmærksom på fristen for at indsende forslag. Vær også opmærksom på valget til bestyrelsen. Er det din tur til at stille op i år og prøve kræfter med fagforeningsarbejdet et par år? Jeg er der jo stadig, men har efterhånden siddet som formand så længe, at jeg i den grad trænger til, at der er nogle, der kommer med nye forslag, stiller spørgsmål til rutinerne og fortæller mig, hvordan verden ser ud udenfor Christianskirken i Fredericia!
Marts 2019
Stilling i Helsingør Stift på 19 timer
Der kommer flere og flere stillinger, hvor man er to kirke- og kulturmedarbejdere i samme sogn.

Således i Risbjerg Kirke, hvor der lige nu søges efter en ny medarbejder til kirkens arbejde blandt børn og unge. Her er i forvejen en kk'er ansat til voksne og ældre. Det forventes, at de to samarbejder bl.a. omkring PR og familiearbejde. Der er ansøgningsfrist den 11. marts. Læs mere underLedige stillinger
3 nye bøger anmeldt
Klik påAnmeldelserog læs om:
Klik her, Thomas (en bog til voksne om etik og politik omkring børns/unges brug af digitale medier)
Mini Børnebibel, Historier om Jesus, Den første påske (bøger til børn med fine illustrationer)
Påvirk med respekt (en bog til voksne, der er sammen med børn/unge og skal være opmærksomme på, hvordan de påvirker)
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Når vi mødes til Landskursus i smukke omgivelser, sætter vi fokus på dannelse, kirkens rolle i samfundet og ikke mindst vores forskelligartede opgaver som kirke- og kulturmed-
arbejdere. Christian Hjortkjær indleder landskurset med et foredrag, hvor han bl.a. vil sætte fokus på det, han ser som idealsamfundet, hvor utilstrækkelighedsfølelsen har overtaget skyldfølelsen. Hvad betyder det for vores arbejde? Christian er underviser på Silkeborg Højskole og en flittig debattør på dannelsesspørgsmålet.

I år kan du vælge tre ud af et bredt udsnit af undervisningsmoduler:
 • Mødet med mennesker i sorgv/ Mai-Britt Guldin
 • Børn i kirken - en undersøgelsev/ Christina Iversen og Lisbet Müller
 • Samtalesaloner i kirkenv/ Lars Sandbeck
 • Mødet med migranterv/ Birgitte Møldrup
 • Musikalsk legestuev/ Anne-Mette Riis
 • Gudsbilleder i børnebiblerv/ Louise Heldgaard
 • Samarbejder i sognetv/ Mikkel Vale
 • Bibeleventyretv/ Ruth Bjerrum
 • Salmer for børnv/ Martin Hornstrup
 • Diakoniens væsenv/ Jens Maibom
 • Kropssprog og stemmeføringv/ Lisbeth Holdt Jørgensen
 • Ideer til konfirmand- og minikonfirmandundervisningv/ Finn Andsbjerg
 • Hvem var Paulus?v/ SifEgede
 • Korlederen som performerv/ Peter Hanke
 • Stress - forebyggelse og arbejdet med ramtev/ Lotte Lyngby, med mere..
Det endelige program kommer i marts måned.

Himmelske dage på Heden

Den 30. maj - den 2. juni (Kr. Himmelfart) er vi alle inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival på Heden – i Herning. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Tjek programmet ud påwww.himmelskedage.dkEn gruppe kirke- og kulturmedarbejdere fra Viborg Stift arbejder med at etablere et Bibellegelandfor børn og deres voksne (altså ikke en pasningsordning), for Himmelske dage på Heden skal også være for børn og børnefamilier.Der er brug for hjælp til at bemande Bibellegelandet. Læs mere på hjemmesiden underSidste nyt

Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Læs mere på sidenAnmeldelser

Februar 2019
15 timers stilling i den nordlige del af Aarhus
Har du lyst til at arbejde med kirkens skoletjeneste, PR, frivillige og andre opgaver

som kirke- og kulturmedar-
bejder, skal du læse et helt frisk stillingsopslag fra Spørring underLedige StillingerVær OBS på ansøgningsfristen 24/2.
Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere afdine forsikringer

iTjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dettelinkfor at læse mere.
Kirken Underviser,
nyt nummer

Temaet i det nye nummeraf Kirken Underviser er "Børn og sorg". Børn sørger over forskellige ting og på forskellig måde. Ens for dem er dog det, at de har brug for at blive mødt og rummet i deres sorg. Download bladet fra hjemmesidens forside.
Ny film
om det at være kirke- og kulturmedarbejder

Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencerfra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre.

Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmed-
arbejder Lene laver. Find den påvoresforside.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2019

Glæd dig til 3 dage med mulighed for inspiration, møde med nye og gamle kolleger og input til dit arbejde. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11.-13. juni, hvor vi mødes på Vingsted hotel & konferencecenter til undervisning, fællessang, generalforsamling, underholdning, foredrag, samtale og erfaringsudveksling.I år kan du vælge tre ud af et bredt udsnit af undervisningsmoduler, eksempelvis:
 • Samtalesaloner i kirkenv/ Lars Sandbeck
 • Mødet med migranterv/ Birgitte Møldrup
 • Musikalsk legestuev/ Anne-Mette Riis
 • Gudsbilleder i børnebiblerv/ Louise Heldgaard
 • Samarbejder i sognetv/ Mikkel Vale
 • Bibeleventyretv/ Ruth Bjerrum
 • Salmer til børnv/ Martin Hornstrup
 • Diakoniens væsenv/ Jens Maibom
 • Kropssprog og stemmeføringv/ Lisbeth Holdt Jørgensen
 • Ideer til konfirmand- og minikonfirmandundervisningv/ Finn Andsbjerg
 • Hvem var Paulus?v/ SifEgede
 • Korlederen som performerv/ Peter Hanke
 • Stress - forebyggelse og arbejdet med ramtev/ Lotte Lyngby
Prisen er 4.800 kr. (4.400 kr., hvis du sover på dobbeltværelse). Der er 300 kr. at spare, hvis du tilmelder dig inden den 1. april. Søg allerede nu din arbejdsgiver om at få kurset bevilget.

Læs mere på Landskursus 2019og se hele programmet, når det udkommer til marts.
Vi glæder os!

Faglig sekretær søges

På hjemmesidens forside kan du se, bestyrelsen har besluttet at ansætte en faglig sekretær 20 timer om ugen.Det er ikke i stedet for Torben Venndt, hvis titel fremover bliver forretningsfører. Det er ved siden af Torben. Den faglige sekretær
 • vil være den, man ringer/skriver til
 • tager sig af lønforhandlinger sammen med de frivillige lønforhandlere
 • støtter formanden ved overenskomstforhandlinger
 • støtter tillidsrepræsentanterne
 • er webmaster
 • er fast medlem af landskursusudvalget
Det er vigtigt at få den rigtige ansat! Måske har du selv lyst? Eller kender den rette? Så prik vedkommende på skulderen. Man skal søge inden den 3. januar. Klikherfor at få stillingsannoncen frem som pdf-fil. Nem at sende videre til den rigtige.

Status på årets ækvivaleringer

Siden kompetencekravene blev indført i forbindelse med organisationsaftalen i 2009, er 446 blevet ækvivaleret. Det betyder, at man har fået sine kompetencer vurderet i forhold til at være kirke- og kulturmedarbejder. I 2018 er 79 blevet ækvivaleret, så det har været et travlt år. 36 gange blev kendskabet til kristendom vurderet til at være tilstrækkeligt. 35 gange blev kirkefagligheden godkendt.

I Ækvivaleringsudvalget sidder en repræsentant fra Dansk Diakoniråd, en fra Præsteforeningen, en fra FUV, en fra Landsforeningen af Menighedsråd og fagforeningens formand.
Læs evt. mere om ækvivalering på denne sideÆkvivalering
Januar 2019
Kontingentet stiger
Næste gang, du som medlem bliver opkrævet kontingent, vil du kunne se, det er steget en del.
Hvis du er ansat mellem 31 og 37 timer, stiger kontingentet fra 1125 til 1140 kr. for 3 måneder. Dertil kommer det konfliktbidrag, som generalforsamlingen vedtog for ½ år siden.
For en ansat på mellem 31 og 37 timer, drejer det sig om 228 kr. i kvartalet. Nyt fuldtidskontingent er altså 1368 kr.
Se alle de nye satser på sidenKontingentsatser
30 timers stilling i Vamdrup
Minikonfirmander, frivillige, kommunikation og diakoni - er det lige dig?


Så skal du læse mere om stillingen i Kolding Provsti, som er ledig til besættelse 01.03.2019.
Der er ansøgningsfrist 21.01.2019. Se mere underLedige stillinger
Frivilligkoordinator-
uddannelsenMåske var du en af de tre kirke- og kulturmedarbejdere, der var tilmeldt uddannelsesforløbet, der skulle være begyndt i november? Desværre og højst uventet var der kun de tre tilmeldinger i alt!

Derfor er uddannelsen blevet udskudt til 2019. Kirkekultur.nu støtter fortsat medlemmer med 500 kr. pr modul. Læs mere underKalender
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*