Nyhedsmail - December 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
I nyhedsmail kunne vi skrive om nye boganmeldelser. Men dem kan du finde på hjemmesiden under Anmeldelser

Vi kunne skrive om det nye nummer af Kirken Underviser. Men det kan du finde på hjemmesidens forside.

I stedet lader vi hele nyhedsmailen handle om det nye cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav til kirkefunktionærer. Der er et link til det nye cirkulære på hjemmesidens forside.

Hvornår gælder det nye cirkulære?
Cirkulæret blev skrevet under 12.11.2019 og offentliggjort 14.11.2019. Som fagforening fik vi det at vide af FUV 14.11.2019 kl. 11.35! Ifølge § 22 gælder det 15.11.2019.
Hvad så med det gamle cirkulære?
Ifølge § 22, stk. 5 er det ophævet. Ækvivaleringsudvalget er nedlagt. De ækvivaleringer, man var i gang med, bliver ikke gjort færdige.
Hvad er den vigtigste forskel mellem det gamle og det nye cirkulære?
Ifølge det nye cirkulære skal alle, der ansættes som kk’ere, gennemføre en obligatorisk uddannelse. 
Gælder det alle kk’ere uanset, hvilken baggrund de kommer med?
Der er undtagelser. Man er undtaget fra uddannelsen, hvis man har en af flg. uddannelser:
a) Cand. theol.
b) Læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag
c) Kandidatuddannelse i diakoni
d) Bachelor i teologi
e) Professionsbachelor i kristendom, kultur
og kommunikation, 3K
f) Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik
g) Cand.mag. i religionsvidenskab 
h) Bachelor i religionsvidenskab.

Man er undtaget fra de 2 ugers undervisning i kirkefaglighed, hvis man har en af flg. uddannelser OG indenfor de seneste 5 år har haft 1.924 timers ansættelse i Folkekirken:
a) Kirkesanger med uddannelse fra en kirkemusikskole
b) Kirkemusiker med eksamen i orgel og korledelse eller præliminær orgeleksamen 
c) Kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium.

Og endelig kan man være undtaget, hvis man kommer fra en anden stilling som kirkefunktionær. Men man skal have været ansat min. 3 år, og man skal gå direkte over til at være kk’er. Her kan menighedsrådet beslutte, at noget af uddannelsen ikke skal gennemføres. Denne ret falder dog væk, hvis kk’eren skal undervise, forkynde eller yde sjælesorg.
Det er fagforeningens klare holdning, at samtlige stillinger indeholder min. et af disse tre elementer, så denne undtagelse får ingen praktisk betydning.
Hvad indeholder den nye grunduddannelse?
a) 2 ugers undervisning i kirkefaglighed
b) 3 ugers undervisning i kristendomsfaglighed
c) Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”.
Hvem laver den nye grunduddannelse?
FUV står for kirkefaglighed og kristendomsfaglighed. Men uddannelsen er tidligst klar i 2020!
Undervisning i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” aner vi intet om! 
Hvad så hvis man er i gang med noget uddannelse, som Ækvivaleringsudvalget har peget på?
Som fagforening anbefaler vi, at man gør uddannelsen færdig. Det er dog muligt, hvis menighedsrådet er med på det, at skifte over til den nye grunduddannelse. Cirkulæret taler ikke om muligheden for at få merit for de moduler, man evt. har gennemført.
Hvad koster den nye grunduddannelse?
Vi ved endnu ikke, hvad den nye uddannelse kommer til at koste. Der er tale om en spritny uddannelse, som først skal ”opfindes” under voldsomt tidspres. Desuden skal FUV tænke i administration, faglig ledelse, justering, evaluering og meget mere. 
Undervisningen i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” ved vi ikke noget om. Hvis det bliver et AMU-kursus, vil det generelt være en dyr uddannelse for kk’ere, der gerne har videregående uddannelser i rygsækken. 
Er det arbejdstid at tage grunduddannelsen?
Obligatorisk uddannelse er altid arbejdstid. Til de 5 uger, FUV står for, vil der være en del, der skal læses inden. Den tid, det tager, er også arbejdstid.
Rykker man fra løngruppe 1 til løngruppe 2, når man er færdig med grunduddannelsen?
Ja!
Hvad nu, hvis man bare er vikar ½ eller et helt år?
I det gamle cirkulære var vikarer (op til et år) fritaget for kompetencekravene. I det nye cirkulære læser vi intet om vikarer. Så som fagforening må vi svare, at alle kk’ere skal i gang med uddannelsen (med mindre de er undtaget som dem, vi omtalte ovenover)

Kirkekultur.nu ønsker alle læsere af nyhedsmailen
en glædelig jul og et godt nyt år!
December 2019


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - November 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Tillykke!

Kirkekultur.nu har fødselsdag den 2. november. Foreningen blev til for 28 år siden i 1991. Ganske vist med navnet Sognemedhjælperforeningen og kun som en forening. I 1998 fik Sognemedhjælperforeningen status som en faglig organisation og kunne søge optagelse i CO10, som dengang hed COII. Har du interesse i at læse mere om fagforeningens historie, kan du kikke på hjemmesiden under Om Kirkekultur.nu - Historie
Den 8. november kan vi desuden fejre, at vi har haft vores faglige sekretær, Kirsten Vad Knudsen ansat i 100 dage!

Børnenes kirke - historie og nutid

Menighedsfakultetet i Århus fortæller: ”Kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden, dybde og holdning. Derfor tilbyder vi et akademisk overbygnings-
program i kirke og teologi for dig, der er præst, kristendomsunderviser, ansat i en kirkelig organisation, diakon, kirke- og kulturmedarbejder eller på anden vis formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.
I foråret 2020 afvikles faget Børnenes kirke – historie og nutid. Se mere om faget under Kalender

Forsikring og ferieboliger –
benyt dine medlemsfordele i Kirkekultur.nu

Som medlem af Kirkekultur.nu har du nogle særlige fordele i Tjenestemændenes Forsikring. Lige nu får du rabat i form af et gavekort til Salling Group (f.eks. Føtex, Bilka, Netto og BR), når du køber nye forsikringer i TJM Forsikring. Køber du 1-2 forsikringer, får du et gavekort på 500 kr., mens gavekortet er på 1.000 kr. når du køber 3 eller flere forsikringer. Så er der lidt ekstra til julen. Tilbuddet gælder nemlig helt frem til den 31. december 2019.Som medlem af Kirkekultur.nu og kunde i TJM Forsikring har du mulighed for at leje Afdeling 12’s attraktive ferieboliger i hhv. Berlin og Rom til meget fordelagtige priser. Fra den 15. november kan du søge om at komme i betragtning til ferieboligerne i 2020. Tildelingen foregår efter først-til-mølle-princippet, så skynd dig at melde ind på den periode, du er interesseret i. Læs mere under Sidste nyt

Andet møde med FUV
om de nye obligatoriske uddannelseskrav

Vi ved endnu ikke, hvornår det nye cirkulære træder i kraft. FUV arbejder på højtryk med at lave en uddannelsesplan, men der er absolut kun tale om skitser indtil nu. Omfanget er dog givet af cirkulæret: Man skal undervises 2 uger i kirkefaglighed og 3 uger i kristendomsfaglighed.
Kirkekultur.nu har stillet Kirkeministeriet flere spørgsmål, og efterhånden kommer der svar på nogle af dem:
 1. FUV ønsker, at deltagerne læser en større samling tekster før hver uges undervisning. Kirkeministeriet har svaret, at forberedelse til enhver form for obligatorisk uddannelse er at betragte som arbejdstid.
 2. Det er den ansattes ansvar at få sig tilmeldt uddannelsen, som skal være gennemført i løbet af de 2 første ansættelsesår. Det er naturligvis også arbejdsgiverens ansvar. Som fagforening vil vi gøre tydeligt opmærksom på det i vores velkomstmail til nyansatte.
 3. Der sker automatisk oprykning fra løngruppe 1 til gruppe 2, når uddannelsen er fuldført.
Læs flere svar under Sidste nyt

Ny aftale: 
Hele pensionsopsparingen
går til dine efterladte

PFA fortæller: "En ny aftale mellem CO10 og PFA betyder, at alle dine pensionsopsparinger nu går til dine efterladte, uanset om du dør før eller efter, udbetalingerne af din pensionsopsparing er begyndt.Tidligere ville dine efterladte få udbetalt din rate- og kapitalpension samt eventuelt aldersopsparing. I den nye aftale er der blevet tilknyttet en sikring af dine efterladte til din Livspension, hvilket betyder, at denne opsparing også vil blive udbetalt til dine efterladte. Aftalen gælder for alle medlemmer, og forbedringerne af din ordning træder i kraft den 1. november 2019.”
Læs mere under Sidste nyt
November 2019
Ledig stilling

For tiden er der en ledig stilling på hjemmesiden:
 • Sankt Jakobs Kirke, Holmens og Østerbro Provsti, Københavns Stiftpå 32 timer, ansøgningsfrist 13/11. 
Læs mere under Ledige stillinger
Idekatalog til
minikonfirmand-
undervisning

Center for Ungdomsstudier siger tak for samarbejdet på forskellig vis omkring FUV´s børnekonfirmand-undersøgelses to første trin - (en undersøgelse og indsamling af Best Practice eksempler).I undersøgelsens første del blev kirke-og kulturmedarbejdere og præster spurgt, hvad de håbede på kom ud af undersøgelsen - hertil var svaret som oftest:
"Et kort og overskueligt materiale, som kan inspirere med konkrete ideer og overordnede refleksioner.” Dette har CUR taget til sig, og derfor ligger et idekatalog i pdf-udgave nu klar til afprøvning her i efteråret. Det endelige udgives til vinter - også i trykt format, med tilrettelser fra efterårets prøveperiode. 
Læs mere under Sidste nyt
2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Da jorden fik feber", udgivet af Eksistensen
 • "Babysalmesang med mere", udgivet Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser  
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Oktober 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Kun tre ugers undervisning
i kristendomskundskab


Vidste du, at fremtidens kirke- og kulturmedarbejder skal gennemføre to ugers grunduddannelse i kirkefaglighed + tre uger i kristendomskundskab? (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for uddannelsen). Dertil kommer en ikke nærmere beskrevet uge i ”Samarbejde, kommunikation og etik” på AMU-niveau. 
Sådan skriver jeg i en klumme på kirke.dk. Læs hele klummen her

Introkursus for nyansatte
i Helsingør og Københavns Stifter

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter 01.11.18 er blevet ansat i den første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Kurset skal udbydes i alle stifter med jævne mellemrum, så alle nyansatte får mulighed for at deltage indenfor det første år. Lige nu ligger programmet for kurset i Helsingør og Københavns Stifter i vores Kalender 
Hvis du er ansat efter 01.11.18 og aldrig har fået kurset tilbudt, hører vi som fagforening meget gerne fra dig!

Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse


Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra 04.09.19 nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For fremtiden skal der være større fokus på den enkeltes behov for og ønsker til kompetenceudvikling i arbejdslivet. Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.

04.09.19 blev Den Statslige Kompetencefond lanceret, og der blev dermed åbnet for en indsats, der giver de statsligt ansatte større muligheder for individuel efter- og videreuddannelse, end der hidtil har været.
Der er afsat 172 millioner kroner til fondens arbejde, som skal understøtte og fremme et stærkt fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdergrupper i staten i de næste år.
Alle medarbejdere vil i fremtiden møde nye kompetencekrav, opgaver og karriereveje, hvilket kræver et vedblivende fokus på kompetenceudvikling af den enkelte. Én af målsætningerne for fonden er derfor at understøtte, at der bliver arbejdet mere systematisk med efter- og videreuddannelse med henblik på at sikre effektive og attraktive arbejdspladser i staten, hvor medarbejderne har en høj værdi på arbejdsmarkedet.

Som noget nyt vil fonden løfte den individuelle kompetenceudvikling, og den enkelte medarbejder skal således alene blive enig med sin leder om en relevant efter- og videreuddannelse, før man kan søge om midler i fonden.
Fondsmidlerne til indsatsen vil blive genforhandlet til næste overenskomstrunde i 2021.
Der vil i perioden fra 04.09.19 frem til OK21 løbende blive tilført fonden midler, således at den ikke kan ”tømmes” allerede i starten. Det skal gerne sikre, at flere af vores medlemmer har mulighed for at få støtte til Kompetenceudvikling. Det er samtidig vigtigt at huske på, at støtten fra fonden er et supplement til arbejdspladsens egen indsats.

Kompetencesekretariatet har produceret videoen Bliv klar til at ansøge hvor der kort fortælles om, hvad der skal til for at ansøge.
Oktober 2019
 
De første 12 dage
med Den Statslige
Kompetencefond

Efter de første par uger er der indkommet 57 ansøgninger på CO10's område. 10 hører under Kultur- og Kirkeministeriet. Af de 10 hører de 6 under Kordegneforeningen, 2 under Kirkekultur.nu, 1 under Dansk Kirkemusiker Forening og 1 under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Det forlyder, at der er mange ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt; der mangler ledelsespåtegning. Endvidere understreges det, at Kompetencefonden ikke giver støtte til uddannelse, der er krav om.
3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Jul, påske og pinse", udgivet af Eksistensen
 • "Dop-in-dåb", udgivet Eksistensen
 • "Håndbog i tidsrejser", udgivet af Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser
 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - September 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Velkommen til Kirsten!

Den 1. august begyndte Kirsten som faglig sekretær i Kirkekultur.nu. Det er en stor glæde for os og for Kirsten. Efter den første måned fortæller hun:

Den 1. august gik jeg ind ad døren til mit nye arbejdsliv på Kirkekultur.nu’s kontor i Worsaaesgade i Vejle. Jeg havde glædet mig i meget lang tid til den dag. Og det bliver godt.Jeg hedder Kirsten Vad Knudsen og det er mig, du får fat i når du ringer på tlf. 2365 1378. Jeg besvarer også meget gerne mails på kk@kirkekultur.nu

Jeg ved ikke alting, men jeg vil meget gerne sætte mig ind i meget, så når du ringer med spørgsmål om noget fagligt, kan det meget vel være, at det første svar er: Det skal jeg lige finde ud af, og så vender jeg tilbage med et svar.
Jeg glæder mig til I ringer eller skriver og spørger! Rigtig god arbejdslyst derude. Vi tales ved.

1. møde med FUV om
ny grunduddannelse

Som formand har jeg været til møde med Leise Christensen, Lars Sandbeck, Lone Bagge og Ulla Bidstrup for at drøfte det nye cirkulære om uddannelseskrav til os som kirke- og kulturmedarbejdere. Cirkulæret kan findes under Download, ligeledes vores høringssvar.
Det er nok ikke realistisk, at der lyttes til vores høringssvar, så mødet (og fremtidige møder) drejer sig om at få skabt så god en grunduddannelse som muligt for vores faggruppe.
Det er svært, for 5 uger er ikke meget at nå det hele på! Her havde jeg glæde af den padlet, deltagerne i årets generalforsamling var med til at skabe. Måske du husker, hvordan vi bød ind på, hvad der er umistelig viden inden for religionspædagogik, diakoni osv.
Ved siden af dette arbejde arbejder vi med CO10 for at sikre vores lønniveau, hvis og når uddannelseskravene ændres (læs: mindskes).
Det er slet ikke til at forstå, at Kirkeministerium og Landsforening kan ønske, at en hel medarbejdergruppe i Folkekirken skal være dårligere uddannet fremover...

Den Statslige Kompetencefond

I overenskomstaftalerne - OK18 - har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172,3 mio. kr. til Den Statslige KompetencefondFra den 1. september kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Man skal være omfattet af CFU- eller Akademikerforligene (det er alle kk’ere).
 • Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
 • Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).
 • Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. 
 • Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende. Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.

Nyt nummer af Kirken underviser


I dette nummer af Kirken Underviser bringes der inspiration til, hvordan FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan bruges i den kirkelige undervisning. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside.
 
September 2019


3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "En ven der tilgi'r", udgivet af Lohse
 • "Hvor kommer jeg fra?", udgivet Lohse
 • "Nioghalvtreds måder at have det dårligt på", udgivet af Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser
Information om hackerangreb
Den 20. august 2019 blev vores it-leverandør ramt af et såkaldt ransomware hacker angreb – formålet var ikke at tilgå dine personoplysninger, men i stedet at ”lægge systemet ned” og kræve en løsesum.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt
 Ledige stillinger

For tiden er der en ledig stilling på hjemmesiden:
 • Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift på 37 timer, ansøgningsfrist 6/9. Læs mere under Ledige stillinger 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juli 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Tak for sidst - 
ved årets Landskursus!


a) Referat fra generalforsamling
Referenterne har været hurtige! Du kan finde dokumentet ved at logge dig ind på medlemssiderne og vælge Landskursus 2019

b) Konstituering
Så har bestyrelsen konstitueret sig, og du kan læse resultatet ved at klikke på dette link Særligt velkommen til Kathrine Kofod fra Aalborg Stift, der er ny i bestyrelsen. Som suppleanter er valgt 1) Dorte Kock, Haderslev Stift, 2) Hanne Boström-Petersen, Haderslev Stift og 3) Pernille Kunst, Aarhus Stift

c) Maria Norby
Husker du, vi sang med Maria Norby den sidste dag på landskurset? Nu kan du finde de sange, vi sang - naturligvis med noder. Gå ind på medlemssiderne og vælg Landskursus 2019

4) Fotos
Har du gode fotos fra årets landskursus, må du meget gerne sende dem til mig på adressen formand@kirkekultur.nu

Instruktørkurser i BibeleventyretPå landskurset var mange deltagere henne at snuse til bibeleventyret. Bibeleventyret
 • er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse
 • er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst,
  rim og rap
 • giver indblik i Bibelens geografi
 • giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger
 • giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens
 • grundfortællinger på få minutter.
I 2020 udbyder Diakonissestiftelsen instruktøruddannelsen i Det Gamle såvel som Nye Testamente. Læs mere under Kalender

Den Statslige Kompetencefond

I overenskomstaftalerne - OK18 - har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172,3 mio. kr. til Den Statslige KompetencefondFra den 1. september kan statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Man skal være omfattet af CFU- eller Akademikerforligene (det er alle kk’ere).

Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. 

Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende. Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.
Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiver-
organisation

Læs hele pressemeddelelsen under Sidste nyt - Download og del den gerne med andre.
Juli 2019

Crossyogas børneyoga-uddannelse
Croosyoga skriver om uddannelsen:

Bevægelse, leg, bibelhistorier og bøn i børnehøjde. Disse ting er essensen af CrossYogas børneyoga for de 4 til 11-årige. Mange børnekirker har tradition for, at børnene skal sidde stille og lytte til en historie fra en børnebibel.

I kristen børneyoga leges historierne ind med bevægelser og involvering.
Der afsluttes evt. med hvilestilling, men man kan spille en rolig sang eller bede en bøn.

Læs mere om uddannelsen under Kalender, august
2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
 • "Noa", udgivet af Bibelselskabet
 • "I selvmordets kølvand", udgivet Eksistensen
 • "Himlen og jorden må feste", udgivet af Kirkefondet
 • "Når du siger farvel - En bog til unge, der har mistet", udgivet af Eksistensen
 • "Muslimer møder Jesus", udgivet af Forlagsgruppen Lohse
Læs mere under Anmeldelser

 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juni 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Generalforsamling
Alle medlemmer har mandag den 27. maj fået mail fra Sekretariatet med dagsorden til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni. Alle bilag til generalforsamlingen vil i løbet af få dage kunne findes på hjemmesiden under Kun for medlemmer - Landskursus 2019. Regnskab, indkomne forslag og budget er allerede lagt op. Beretning og præsentation af de kollegaer, der stiller op til bestyrelsen, arbejdes der med. Vi kan glæde os over, at der bliver kampvalg! Tænk lige over, om ikke du skulle melde dig som suppleant...


Stress-test

FTF og LO – nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som I er meget velkommen til at benytte, ligesom I også meget gerne må dele testen på de sociale medier. Stresstesten kan findes ved at følge dette link 

Landskursus næste år

Bestyrelsen har booket Vingsted hotel & konferencecenter til næste års landskursus. Desværre var der ikke nok værelser ledige mandag - onsdag i uge 24. Så landskurset i 2020 afvikles fra tirsdag den 2. - torsdag den 4. juni.


Ny folder om arbejdstid

Hvor lang tid tager det at undervise konfirmander? Hvor mange timer kan man skrive på, når man er på lejr? Har man fri grundlovsdag? Bestyrelsen har forsøgt at svare på disse og lignende spørgsmål. Det er blevet til en folder om arbejdstid, som kan findes på siden Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

Lønforhandling

Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

4 nye anmeldelser

 • 5 nye børnebøger for de mindste
 • "Låneord": En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 • "Tro på Gud": En filosofisk bog om at tro på Gud i en sekulær tid
 • "Skabt af Gud": Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede
Læs mere under Anmeldelser
Juni 2019
Fagforenings datapolitik
Kirkekultur.nu har formuleret sin datapolitik. Du kan finde den under Om Kirkekultur.nu Her kan du læse, hvorfor vi beder om forskellige oplysninger og hvordan, vi passer på div. personlige data.
 

Ledige stillinger
For tiden er der fire ledige stillinger på hjemmesiden:
 • Erritsø Kirke, Fredericia Provsti, Haderslev Stift på 18 timer, ansøgningsfrist 18/6
 • Fredens-Nazaret Kirker, Vor Frue-Vestre Provsti, Københavns Stift på 30 timer, ansøgningsfrist 9/6
 • Herfølge Kirke, Køge Provsti, Roskilde Stift på 34 timer, ansøgningsfrist 7/6
 • Kristrup Kirke, Randers Provsti, Aarhus Stift på 26 timer, ansøgningsfrist 7/6
Læs mere under 
Ledige stillinger


 

 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Maj 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2019
Sidst i april er der 126 tilmeldt til årets landskursus fra tirsdag den 11. til torsdag den 13. juni. Men Vingsted Hotel & Konferencecenter har plads til 1.500, så det kan nås endnu! 

Indkaldelsen til årets generalforsamling har længe været at finde på hjemmesiden under Kun for medlemmer. Vi gør OBS på, at evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. maj. I løbet af maj vil dagsorden, beretning, regnskab osv. kunne findes samme sted.
 

Høringssvar til ministeriets forslag om 5 ugers grunduddannelse

Kirkeministeriet foreslår, at nyansatte kirke- og kulturmed-
arbejdere fremover sendes på 5 ugers grunduddannelse, og så har de de kompetencer, der skal til!
Teologer, diakoner, 3K'er og andre er dog undtaget for den meget lille grunduddannelse.
Undtaget er også alle uddannede kirkemusikere!
Alle andre, der har været ansat i folkekirken i 3 år, kan også slippe for grunduddannelsen, hvis det lokale menighedsråd bestemmer det!
I det hele taget bliver det i langt højere grad det lokale menighedsråd, der bestemmer, hvad deres kirke- og kulturmedarbejder skal kunne. Ækvivaleringsudvalget nedlægges. 
På siden Sidste nyt under Download kan man finde Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelsescirkulære og Kirkekultur.nu’s høringssvar!
 

Lønforhandling


Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler
 


 Nyt nummer af
"Kirken underviser"

I det nyeste nummer af Kirken Underviser kan man læse om minikonfirmander med særlige behov. Der vil være teologisk refleksion over, hvorfor denne målgruppe er en opgave for kirken, ligesom der vil være inspiration at finde omkring inklusion og konkrete modeller for, hvordan man kan gribe undervisningen an. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside.
Maj 2019

Ledige stillinger
For tiden er der tre ledige stillinger på hjemmesiden:
 • Jerslev, Hellum og Mylund Sogne, Brønderslev Provsti, Aalborg Stift på 20 timer, ansøgningsfrist 13/5
 • Skoletjenesten i Silkeborg Provsti (kaldet KK44), Aarhus Stift, to stillinger på henholdsvis 19 og 18 timer, ansøgningsfrist 6/5
 • Risbjerg Kirke, Rødovre-Hvidovre Provsti, Helsingør Stift på 37 timer, ansøgningsfrist 20/5
Læs mere under Ledige stillinger
 

Fire nye anmeldelser

"Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
"Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
"Tag Ånden ved hånden": En meditativ vandring med Helligånden
"Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.
Læs mere under Anmeldelser

 

 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - April 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Den 22. marts tilmeldte nummer 100 sig til årets landskursus. Det er flot på knap tre uger! Heldigvis er Vingsted hotel & konferencecenter stort, så der er plads til mange flere kirke- og kulturmedarbejdere. Der er fortsat tre undervisningsmoduler i løbet af de tre dage, kurset varer, og der er fem spændende emner at vælge mellem hver gang.

Generalforsamling


Hvis bare det gik lige så hurtigt med at få medlemmer til at melde sig til bestyrelsen! I år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Tre af dem genopstiller, så der er brug for dig. Hvad skal man kunne, og hvordan skal man være for at passe ind i bestyrelsen? Jeg har fem hurtige bud:
 1. Du skal være ansat som kirke- og kulturmedarbejder og være glad for det. Er der store problemer i din ansættelse, skal de løses, men det bliver ikke i bestyrelsen. Det er også en fordel, at din arbejdsgiver har forståelse for, at du nu drager af sted til faglige møder ca. hver 2. måned.
 2. I den nuværende bestyrelse er der tre fra Fredericia/Vejle, en fra Fyn og tre fra hovedstadsområdet. Alle kvinder. Hvem synes du selv, der mangler?
 3. Du skal have øje for de problemer, vores medlemmer render ind i. Hvad kan vi løse selv i fagforeningen? Hvad skal vi samarbejde med andre om? Hvem skal vi samarbejde med? Hvordan?
 4. Du skal have lyst til at udvikle fagforeningen. På meget får år er vores medlemstal vokset fra 200 til 300. Hvordan får vi de sidste med? I forbindelse med skiftet fra ”sognemedhjælper” til ”kirke- og kulturmedarbejder” arbejdede vi med fagforeningen værdigrundlag, mission og vision. Måske skal det støves af? Måske skal der formuleres målsætninger?
 5. Du får en enestående mulighed for at blive den første arbejdsgiver for vores nyansatte faglige sekretær! Det må være bestyrelsens største og vigtigste opgave det næste år, at Kirsten Vad Knudsen finder sig godt til rette som faglig sekretær i Kirkekultur.nu

Præsentation af faglig sekretær

Sidst i 2018/først i 2019 havde Kirkekultur.nu opslået stillingen som faglig sekretær på jobnet.dk.333 så vores annonce. 14 sendte en ansøgning. Alle kvinder og gode bud. Tre så gode, at de blev kaldt til samtale med bestyrelsen. Blandt dem blev kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Vad Knudsen valgt. Kirsten har nu haft tid til at opsige sin stilling i Lyng Kirke, Fredericia. Kirsten begynder som faglig sekretær 20 timer om ugen den 1. august.

Kirsten er 52 år gammel, bor i Fredericia med sin mand Peter, der er vicerektor på Fredericia Gymnasium. Sammen har de tre børn og bor i bofællesskab. Hun har været ansat i Lyng Kirke siden december 1994; de første år som kirketjenerafløser. Kirsten har gennem en årrække været tillidsrepræsentant og lønforhandler og har flere gange været tovholder på landskurset. Oprindeligt er Kirsten fra Sønderjylland, men har været en tur forbi København for at læse teologi.

Kirsten har flair for at komme med i bestyrelser og har bl.a. siddet 11 år som skolebestyrelsesformand, deltaget i bestyrelsesarbejde for en døgninstitution for udsatte børn og unge og været en del af hovedbestyrelserne for Ungdommens Vel og KFUMs Sociale Arbejde. Kirsten er også aktiv i lokalpolitik – DeRadikale Venstre.

Vi byder hjerteligt velkommen til Kirsten og håber inderligt, at ansættelsen må blive til stor glæde for hende såvel som for Kirkekultur.nu.
April 2019

Gratis konference om GDPR i Folkekirken
Der blev penge tilbage i Kompetencefonden i 2017. De penge skal nu komme alle ansatte i Folkekirken til gode. Der udvikles tre ens kurser i GDPR, som hver især afholdes på fine hoteller i Danmark. to i juni og en i september.
Læs mere underKalender


Ledige stillinger
For tiden er der tre ledige stillinger på hjemmesiden:
 • Asmild-Tapdrup Pastorat, Viborg Stift, 37 timer om ugen, ansøgningsfrist 15/4
 • Haslev Kirke, Roskilde Stift, 37 timer om ugen, ansøgningsfrist 30/4
 • Skoletjenesten i Silkeborg Provsti (kaldet KK44), Aarhus Stift, to stillinger på henholdsvis 19 og 18 timer, ansøgningsfrist 6/5
Læs mere under Ledige stillinger

Den Statslige Kompetencefond
Vi bliver jævnligt kontaktet af kirke- og kulturmedarbej-
dere, der spørger, hvor Kompetencefonden er blevet af. Den er der endnu, men har ændret navn til Den Statslige Kompetencefond.I fonden kan statsligt ansatte ansøge omøkonomisk støtte til uddannelses- og kursus-
gebyr, materialer, transport og ophold i forbindelsemed kompetenceudvikling.
Læs mere underSidste nyt
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
E -->

Nyhedsmail - Marts 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Søndag den 3. marts blev programmet for årets landskursus udsendt. En kvindelig kollega meldte sig til som den første søndag aften. Næste dag tilmeldte 20 sig. Tilmeldingerne ruller ind, og på Sekretariatet har man travlt med at registrere de tilmeldte og udsende fakturaer. Efter et par dage nærmer deltagerantallet sig 50.
Der er flere grunde til at tilmelde sig hurtigt. For det første er der frit valg på alle hylder i forhold til, hvilke undervisningsmoduler man ønsker. For det andet er der 300 kr. at spare, hvis man tilmelder sig inden den 1. april.

Jeg sidder ikke i Landskursusudvalget og kan derfor tillade mig at rose udvalgets arbejde. Lad mig nævne et par godbidder:
 • Åbningsforedrag v. Christian Hjortkjær, der til daglig underviser på Silkeborg Højskole. Han skal tale om bevægelsen fra forbud til påbud. Det rammer lige ind i det, jeg oplever hos ”mine” konfirmander. De får hele tiden at vide, at de har alle muligheder. Det lægger et voldsomt stort pres på dem. Så må de kunne præstere noget og lykkes med alt.
 • Generalforsamlingen har bestyrelsen denne gang lagt på kursets første eftermiddag. Der arbejdes på at inddrage deltagerne aktivt i arbejdsdrøftelsen. Bl.a. udvikles der dilemmakort, som stiftsrepræsentanterne har testet forinden.
 • 3 undervisningssekvenser, hvor man hver gang kan vælge mellem 6 forskellige moduler. DET bliver virkelig en udfordring, for der er mindst tre ting, jeg kunne tænke mig hver gang!
 • Natkirke og natbio
 • Korte inspirationsmoduler og fælleskor den sidste formiddag
Jeg glæder mig i den grad og håber, vi ses.
Programmet kan du finde ved at klikkeher

Generalforsamling

Er du medlem af Kirkekultur.nu, kan du på hjemmesiden klikke på Kun for medlemmer. Her kan du vælge Landskursus 2019 og finde indkaldelsen til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni.Vær opmærksom på fristen for at indsende forslag. Vær også opmærksom på valget til bestyrelsen. Er det din tur til at stille op i år og prøve kræfter med fagforeningsarbejdet et par år? Jeg er der jo stadig, men har efterhånden siddet som formand så længe, at jeg i den grad trænger til, at der er nogle, der kommer med nye forslag, stiller spørgsmål til rutinerne og fortæller mig, hvordan verden ser ud udenfor Christianskirken i Fredericia!
Marts 2019
Stilling i Helsingør Stift på 19 timer
Der kommer flere og flere stillinger, hvor man er to kirke- og kulturmedarbejdere i samme sogn.

Således i Risbjerg Kirke, hvor der lige nu søges efter en ny medarbejder til kirkens arbejde blandt børn og unge. Her er i forvejen en kk'er ansat til voksne og ældre. Det forventes, at de to samarbejder bl.a. omkring PR og familiearbejde. Der er ansøgningsfrist den 11. marts. Læs mere underLedige stillinger
3 nye bøger anmeldt
Klik påAnmeldelserog læs om:
Klik her, Thomas (en bog til voksne om etik og politik omkring børns/unges brug af digitale medier)
Mini Børnebibel, Historier om Jesus, Den første påske (bøger til børn med fine illustrationer)
Påvirk med respekt (en bog til voksne, der er sammen med børn/unge og skal være opmærksomme på, hvordan de påvirker)
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Når vi mødes til Landskursus i smukke omgivelser, sætter vi fokus på dannelse, kirkens rolle i samfundet og ikke mindst vores forskelligartede opgaver som kirke- og kulturmed-
arbejdere. Christian Hjortkjær indleder landskurset med et foredrag, hvor han bl.a. vil sætte fokus på det, han ser som idealsamfundet, hvor utilstrækkelighedsfølelsen har overtaget skyldfølelsen. Hvad betyder det for vores arbejde? Christian er underviser på Silkeborg Højskole og en flittig debattør på dannelsesspørgsmålet.

I år kan du vælge tre ud af et bredt udsnit af undervisningsmoduler:
 • Mødet med mennesker i sorgv/ Mai-Britt Guldin
 • Børn i kirken - en undersøgelsev/ Christina Iversen og Lisbet Müller
 • Samtalesaloner i kirkenv/ Lars Sandbeck
 • Mødet med migranterv/ Birgitte Møldrup
 • Musikalsk legestuev/ Anne-Mette Riis
 • Gudsbilleder i børnebiblerv/ Louise Heldgaard
 • Samarbejder i sognetv/ Mikkel Vale
 • Bibeleventyretv/ Ruth Bjerrum
 • Salmer for børnv/ Martin Hornstrup
 • Diakoniens væsenv/ Jens Maibom
 • Kropssprog og stemmeføringv/ Lisbeth Holdt Jørgensen
 • Ideer til konfirmand- og minikonfirmandundervisningv/ Finn Andsbjerg
 • Hvem var Paulus?v/ SifEgede
 • Korlederen som performerv/ Peter Hanke
 • Stress - forebyggelse og arbejdet med ramtev/ Lotte Lyngby, med mere..
Det endelige program kommer i marts måned.

Himmelske dage på Heden

Den 30. maj - den 2. juni (Kr. Himmelfart) er vi alle inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival på Heden – i Herning. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Tjek programmet ud påwww.himmelskedage.dkEn gruppe kirke- og kulturmedarbejdere fra Viborg Stift arbejder med at etablere et Bibellegelandfor børn og deres voksne (altså ikke en pasningsordning), for Himmelske dage på Heden skal også være for børn og børnefamilier.Der er brug for hjælp til at bemande Bibellegelandet. Læs mere på hjemmesiden underSidste nyt

Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Læs mere på sidenAnmeldelser

Februar 2019
15 timers stilling i den nordlige del af Aarhus
Har du lyst til at arbejde med kirkens skoletjeneste, PR, frivillige og andre opgaver

som kirke- og kulturmedar-
bejder, skal du læse et helt frisk stillingsopslag fra Spørring underLedige StillingerVær OBS på ansøgningsfristen 24/2.
Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere afdine forsikringer

iTjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dettelinkfor at læse mere.
Kirken Underviser,
nyt nummer

Temaet i det nye nummeraf Kirken Underviser er "Børn og sorg". Børn sørger over forskellige ting og på forskellig måde. Ens for dem er dog det, at de har brug for at blive mødt og rummet i deres sorg. Download bladet fra hjemmesidens forside.
Ny film
om det at være kirke- og kulturmedarbejder

Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencerfra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre.

Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmed-
arbejder Lene laver. Find den påvoresforside.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2019

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2019

Glæd dig til 3 dage med mulighed for inspiration, møde med nye og gamle kolleger og input til dit arbejde. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11.-13. juni, hvor vi mødes på Vingsted hotel & konferencecenter til undervisning, fællessang, generalforsamling, underholdning, foredrag, samtale og erfaringsudveksling.I år kan du vælge tre ud af et bredt udsnit af undervisningsmoduler, eksempelvis:
 • Samtalesaloner i kirkenv/ Lars Sandbeck
 • Mødet med migranterv/ Birgitte Møldrup
 • Musikalsk legestuev/ Anne-Mette Riis
 • Gudsbilleder i børnebiblerv/ Louise Heldgaard
 • Samarbejder i sognetv/ Mikkel Vale
 • Bibeleventyretv/ Ruth Bjerrum
 • Salmer til børnv/ Martin Hornstrup
 • Diakoniens væsenv/ Jens Maibom
 • Kropssprog og stemmeføringv/ Lisbeth Holdt Jørgensen
 • Ideer til konfirmand- og minikonfirmandundervisningv/ Finn Andsbjerg
 • Hvem var Paulus?v/ SifEgede
 • Korlederen som performerv/ Peter Hanke
 • Stress - forebyggelse og arbejdet med ramtev/ Lotte Lyngby
Prisen er 4.800 kr. (4.400 kr., hvis du sover på dobbeltværelse). Der er 300 kr. at spare, hvis du tilmelder dig inden den 1. april. Søg allerede nu din arbejdsgiver om at få kurset bevilget.

Læs mere på Landskursus 2019og se hele programmet, når det udkommer til marts.
Vi glæder os!

Faglig sekretær søges

På hjemmesidens forside kan du se, bestyrelsen har besluttet at ansætte en faglig sekretær 20 timer om ugen.Det er ikke i stedet for Torben Venndt, hvis titel fremover bliver forretningsfører. Det er ved siden af Torben. Den faglige sekretær
 • vil være den, man ringer/skriver til
 • tager sig af lønforhandlinger sammen med de frivillige lønforhandlere
 • støtter formanden ved overenskomstforhandlinger
 • støtter tillidsrepræsentanterne
 • er webmaster
 • er fast medlem af landskursusudvalget
Det er vigtigt at få den rigtige ansat! Måske har du selv lyst? Eller kender den rette? Så prik vedkommende på skulderen. Man skal søge inden den 3. januar. Klikherfor at få stillingsannoncen frem som pdf-fil. Nem at sende videre til den rigtige.

Status på årets ækvivaleringer

Siden kompetencekravene blev indført i forbindelse med organisationsaftalen i 2009, er 446 blevet ækvivaleret. Det betyder, at man har fået sine kompetencer vurderet i forhold til at være kirke- og kulturmedarbejder. I 2018 er 79 blevet ækvivaleret, så det har været et travlt år. 36 gange blev kendskabet til kristendom vurderet til at være tilstrækkeligt. 35 gange blev kirkefagligheden godkendt.

I Ækvivaleringsudvalget sidder en repræsentant fra Dansk Diakoniråd, en fra Præsteforeningen, en fra FUV, en fra Landsforeningen af Menighedsråd og fagforeningens formand.
Læs evt. mere om ækvivalering på denne sideÆkvivalering
Januar 2019
Kontingentet stiger
Næste gang, du som medlem bliver opkrævet kontingent, vil du kunne se, det er steget en del.
Hvis du er ansat mellem 31 og 37 timer, stiger kontingentet fra 1125 til 1140 kr. for 3 måneder. Dertil kommer det konfliktbidrag, som generalforsamlingen vedtog for ½ år siden.
For en ansat på mellem 31 og 37 timer, drejer det sig om 228 kr. i kvartalet. Nyt fuldtidskontingent er altså 1368 kr.
Se alle de nye satser på sidenKontingentsatser
30 timers stilling i Vamdrup
Minikonfirmander, frivillige, kommunikation og diakoni - er det lige dig?


Så skal du læse mere om stillingen i Kolding Provsti, som er ledig til besættelse 01.03.2019.
Der er ansøgningsfrist 21.01.2019. Se mere underLedige stillinger
Frivilligkoordinator-
uddannelsenMåske var du en af de tre kirke- og kulturmedarbejdere, der var tilmeldt uddannelsesforløbet, der skulle være begyndt i november? Desværre og højst uventet var der kun de tre tilmeldinger i alt!

Derfor er uddannelsen blevet udskudt til 2019. Kirkekultur.nu støtter fortsat medlemmer med 500 kr. pr modul. Læs mere underKalender
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*