Der er pligt til at slå enhver stilling som kirkefunktionær op på www.jobnet.dk. Det fremgår af § 57 i Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Derudover anbefaler vi, at slå stillingen op på vores hjemmeside. Det koster 2.800 kr. Stillingsopslaget sendes til webmasteren, som godkender og lægger på hjemmesiden indenfor 24 timer. Der linkes altid til stillingsopslag i den månedlige nyhedsmail.

Der er ting, der SKAL med i et stillingsopslag, og der er ting, der KAN tages med. Her er listen over det, der skal med; det er overenskomstbrud at lade være!

  1. Stillingsbetegnelse. Reglerne fremgår af Kirkeministeriets cirkulære nr. 9812 af 28. oktober 2014 om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken
  2. Ansættelsesmyndighed
  3. Arbejds- og / eller tjenestesteder
  4. Ansættelsesvilkår, henvisning til CO 10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer og protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere
  5. Angivelse af lønintervallet for løngruppe 1 og 2 og evt. udspil til løn. For en kirke- og kulturmedarbejder udgør intervallet 262.132-347.325 kr., hvis kompetencekravet IKKE opfyldes, og 275.239-393.198 kr., hvis det gør. (Beløbene er pr. 31.03.2012). Aftale om indplacering i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
  6. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og i hele timer
  7. Særlige uddannelseskrav: Oplysning om Kirkeministeriets cirkulære nr. 9528 af 11. oktober 2011 om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner
  8. Eventuel rådighedsforpligtelse og rådighedstillæg
  9. Eventuel geografisk fleksibilitet og faglig fleksibilitet

ad 7) Man kan godt blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder, selvom man ikke opfylder kompetencekravene; men lønintervallet er lavere, og den nyansatte såvel som menighedsråd forpligter sig på den nødvendige efteruddannelse. Et menighedsråd kan skrive i stillingsopslaget, at man for at opfylde kompetencekravet skal have basisviden indenfor kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til, at man har modtaget undervisning i kristendomskundskab svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab.