Nyhedsmail - December 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Velkommen til den 12. nyhedsmail i rækken. Så er det første år gået uden fagbladet Levende Sten. Alle medlemmer og andre interesserede har i stedet modtaget en nyhedsmail først i hver måned sendt direkte til deres mailadresse. Pt. udsendes nyhedsmailen til 310, så det er ca. 70flere end dem, der er medlemmer af Kirkekultur.nu


Videreuddannelse

1/12 var sidste frist for at tilmelde sig den videreuddannelse, fagforeningen arrangerer sammen med Diakonhøjskolen i Århus. Desværre lyder det herfra, at der kun er 2 tilmeldte! Uddannelsen er hermed aflyst, og bestyrelsen arbejder videre med andre muligheder for at udbyde videreuddannelse for den erfarne kirke- og kulturmedarbejder.


Historier om verdens uretfærdighed

Sekretariatet har haft travlt med at sende en DVD-boks med 9 film til alle medlemmer af Kirkekultur.nu. Filmene er en foræring fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, der udmærket ved, at kirke- og kulturmedarbejdere er nøglepersoner, hvis materialet skal spredes i folkekirkelige sammenhænge. Glæd dig til film og konkrete forslag til aktiviteter samt baggrundsviden til den voksne.


Betaler du skat af din telefon?

Når en arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for en med-
arbejder, skal der betales A-skat. Men er det medarbejderens ansvar? Og hvad med internetforbindelse og computere?
Fagforeningens sekretær Linda Asmussen har sammenfattet de vigtigste regler. Log ind på medlemssiderne og læs dem under Kun for medlemmer - Hvad siger tillidsrepræsentanten? – Telefon og internet til ansatte.


Ledige stillinger

En stilling i Århus Stift er lagt på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger; den er på 37 timer om ugen. Vil man hellere arbejde på Sjælland, er der også en fuldtidsstilling i Helsingør Stift.

Bestyrelsen og Sekretariatet ønsker alle læsere en glædelig jul og et velsignet nytår.
Vi glæder os til at jer alle sammen til jubilæumsreceptionen næste år tirsdag den 14. juni på Hotel Fredericia
December 2015
Et medlemskab
med bonus
Er du medlem af Kirke-
kultur.nu har du muligheden for at tegne forsikringer i Tjenestemændenes Forsik-
ring. Gør du det, er du automatisk medlem af den såkaldte Tryghedsgruppe og har dermed mulighed for at få udbetalt bonus. Klik her for at læse mere om det.

Anmeldelser
Gode bøger er en dejlig julegave. Der ligger et væld af forslag på hjemmesiden under Anmeldelser. Læs mere ved at klikke her.

Gratis foredrag
Gratis foredrag af tidligere sognemedhjælper og tillidsrepræsentant Bodil Jørgensen
Gå på forsiden – nederst for at læse mere.


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - November 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Indledning

2. november for 24 år siden blev Sognemedhjælperforeningen stiftet under et konvent for sognemedhjælperepå Houens Odder. Tillykke til os alle med fødselsdagen og tillykke til Folkekirken! Vi glæder os til jubilæet næste år. Bestyrelsen arbejder i disse uger på at samle en lille jubilæumskomité, ligesom vi arbejder på at få produceret en kort film om, hvad en kirke- og kulturmedarbejder bestiller.
Har du lyst til at læse mere om fagforeningens historie, kan du finde en folder herom på hjemmesiden under
Om Kirkekultur.nu - Historie.

Lønstigninger til alle

Sidste måneds nyhedsmail handlede bl.a.om efterårets lønforhandlinger. Men faktisk fik medlemmer såvel som ikke-medlemmer lønstigninger ved årets overenskomstforhand-
linger.


Ikke svimlende beløb for den enkelte, men dog stigninger og store beløb, når man tænker på, det gælder for alle. Ved OK 15 lykkedes det at få følgende lønstigning forhandlet hjem:
  • 0,27 % pr. 01.04.2015
  • 0,80 % pr. 01.04.2016
  • 1 % pr. 01.04.2017
  • 1,5 % pr. 01.12.2017.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.

Er Kompetencecirkulæret ved at blive ændret?

I visse stifter går det rygte, at Kompetencecirkulæret er ved at blive ændret, og så er det lige meget med de meldinger, man får fra Ækvivaleringsudvalget om opkvalificering af den medarbejder, man har ansat som kirke- og kulturmedarbejder!
Det er korrekt, at der til stadighed arbejdes med Kompetencecirkulæret, for det er ikke godt nok. Men så længe, der ikke er vedtaget et nyt cirkulære, er det det fra 11.10.2011, der gælder.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.

Kompetencefonden

Kompetencefonden kan søges mellem 21. september og 16. november. Kirkekultur.nu har ca. 45.000 kr. til rådighed, og der kan forventes svar på ansøgningen først i marts 2016. Der kan kun søges elektronisk, og menighedsrådet skal have godkendt ansøgningen. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt. Har du spørgsmål, kan du som medlem af Kirkekultur.nu rette henvendelse til Malene Højbjerg Tarp, der er bestyrelsens repræsentant i Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg.
November 2015
Ledige stillinger
Der er to stillinger opslået i Roskilde Stift og en i Helsingør Stift. Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.
Anmeldelser
Hjemmesidens anmelder Bitten Andersen anmelder små børnebøger, som er oplagte gaveidéer her til jul. Læs mere ved at klikke her.
Videreuddannelsen aflyst!
- med mindre du tilmelder dig! Der skal være min. 10 tilmeldte inden 1/12, og det er der ikke endnu. Uddannelsen er kun for medlemmer, da fagforenin-
gen støtter med 2.000 kr. pr. deltager. Husk, du også kan søge støtte i Kompetence-
fonden. Programmet for videreuddannelsen findes på hjemmesiden under Kalender. Hjemmesidens kalender er i øvrigt blevet opdateret med relevante kurser fra FUV i 2016.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Oktober 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Indledning

Siden sidste nyhedsmail er titlen ”Den første dansker i rummet” blevet besat af Andreas Mogensen. I løbet af få dage lærte de yngste danskere og de ældste hans navn at kende og fulgte mere eller mindre tæt hans rejse fra lift-off til guldmedalje hos dronningen.

Som fagforening kan man forestille sig mange sjove spørgsmål til / fra Andreas Mogensen: Hvad med rådighedstid og overarbejde? Er han berettiget til kørselsgodtgørelse til / fra arbejdspladsen? Hvad med diæter? Og hvordan mon det psykiske arbejdsmiljø er i rummet?Andreas Mogensen er selvfølgelig ikke medlem af Kirkekultur.nu. Det er der 240 andre, der er. De - og såmænd også mange, der ikke er medlemmer - stiller dagligt spørgsmål til Sekretariatet og tillidsrepræsentanterne om løn, barsel, ferie, rammetid osv. I Kirkekultur.nu gør vi os umage med at svare medlemmerne hurtigt og præcist på det, de spørger om.

Det er ikke alle svar, vi kan udenad, men så vender vi tilbage med et svar, når vi har fundet det. Hurtig sagsbehandling og det, at man altid kommer til at tale med den samme, er noget af det, Kirkekultur.nu kendes på.

Lønforhandling

Det gælder også ved lønforhandlinger, som netop finder sted i efteråret. Egentlig kan man bede om lønforhandling året rundt. Men menighedsrådet har kun pligt til at behandle sagen mellem 15. september og 15. november. Faktisk skal menig-
hedsrådet svare inden 15. november.

Man kan ikke selv forhandle sin løn. Det er en sag mellem fagforeningen og menighedsrådet. I Kirkekultur.nu har vi en gruppe på 4 gæve lønforhandlere. De fortæller, at der dette efterår er 30 lønforhandlinger at føre.

Lønforhandlerne har pligt til at lønforhandle for alle kirke- og kulturmedarbejdere. Mærkeligt nok også for den medarbejder, der ikke er medlem! Men det er klart, det er lettere at forhandle for et medlem, man kender, og personligt finder jeg det direkteuforskammet at modtage så vigtig en ydelse fra en fagforening, man ikke er medlem af.

Ledige stillinger

Der har virkelig været mange stillinger på hjemmesiden i år (21 indtil nu). Men det er ikke altid, de når at komme med i nyhedsmailen.Derfor er det god ide at tjekke hjemmesiden løbende, hvis man er interesseret i andet arbejde. For tiden er der en 37 timers stilling i Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift og en stilling på 30 timer ved Haraldskirken i Helsingør Stift.

Kalender

Husk tilmelding inden 1/12 til Videreuddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere. Uddannelsen er kun for medlemmer, da fagforeningen støtter med 2.000 kr. pr. deltager. Programmet for videreuddannelsen findes på hjemmesiden under Kalender. Her finder du også særdeles relevante kurser fra Samvirkende Menighedsplejer (bl.a. om frivillige) og 4 yderst interessante kurser fra Århus Stiftscentral, som alle må deltage i (vi har spurgt!)
Oktober 2015
Hvad er en kerneopgave?
Må man som kirke- og kulturmedarbejder løse kerneopgaver fra andre faggrupper? Ja, men man skal være OBS på, at visse opgaver fordrer, at man er uddannet hertil.

Det gælder naturligvis også den anden vej, hvis andre faggrupper i folkekirken påtager sig nogle af vores kerneopgaver. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt
Kompetencefonden
Kompetencefonden. kan søges mellem 21. september og 16. november.Kirkekultur.nu har ca. 45.000 kr. til rådighed, og der kan forventes svar på ansøgningen først i marts 2016.

Der kan kun søges elektronisk, og menig-
hedsrådet / ansæt-
telsesmyndighedenskal have godkendt ansøgningen.

Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt. Har du spørgsmål, kan du som medlem af Kirkekultur.nu rette henvendelse til Malene Højbjerg Tarp, der er bestyrelsens repræsentant i Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - September 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
August har været en måned præget af fester for mit vedkommende. Min datter er blevet gift, og et par uger senere rundede jeg de 50 år. Ved begge lejligheder blev der taget mange fotos. Min datter havde endog en god ven og fotograf til at følge sig / os fra morgen til aften. Her lærte jeg noget nyt, som det har taget nogle uger at fordøje og forlige sig med. Jeg havde forestillet mig, der skulle tages billeder af alle - parvis: Brudens far og mor, bruden og brudens lillebror, svigermødrene osv. Det blev der slet ikke. Jeg brokkede mig lidt til min datter. Hun hævede, at der var et ganske vidunderligt foto af os to. Det viste sig at være et foto, hvor jeg støtter hende, mens hun stiger ned i skørtet, vi netop havde sat ned i brudekjolen. Det vil sige blot et foto af to arme, der kunne tilhøre hvem som helst.


Men det er det jo ikke. Det er moren, der har støttet hele livet igennem og gør det på den store dag. Det er moren, der vil støtte i nutid, fremtid og altid. Det så den unge generation med det samme. Den gamle her skulle have nogle uger til at forstå det og blive rørt og glad!

Jeg håber, du for dit indre øje har stribevis af billeder af arme, der støtter dig: Familie, venner og kolleger. Støtter dig til fest, og når du rigtigt har fortjent det. Støtter dig, når du intet gider, kan eller tør.

Fagforeningen Kirkekultur.nu er en af de arme, der støtter dig, så du trives og lykkes i dit arbejde. Din trivsel er vores vision. Vidste du egentlig, at Kirkekultur.nu har formuleret sit værdigrundlag, sin vision og mission? Du kan læse mere på hjemmesiden under Om Kirkekultur.nu - Værdigrundlag og vedtægter.

Børn fra Søften og
Foldby Sogne på tur til Afrika

Kirke- og kulturmedarbejder Karen Damsgaard-Bruhn fortæller om årets sommerevent for områdets børn. Læs beretningen og nyd en stribe dejlige situationsbilleder på hjemmesiden under Landet rundt.

Kalender

Husk tilmelding inden 1/12 til Videreuddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere. Uddannelsen er kun for medlemmer, da fagforeningen støtter med 2.000 kr. pr. deltager. Endvidere kan der søges økonomiske støtte i Kompetencefonden fra medio september til medio november. Ansøgningslink vil blive lagt på hjemmesiden under Sidste nyt. Programmet for videreuddannelsen findes på siden Kalender.

Jubilæumsår

2. november 1991 blev Sognemedhjælperforeningen dannet. Det vil sige, jubilæumsåret nærmer sig. Hvad kunne DU tænke dig, der skulle ske i den anledning? Send en mail til formanden med gode forslag eller meld dig til jubilæums-
komitéen. Tidligere formand Hanne Hummelshøj skrev om stillingens og foreningens historie for 10 år siden. Læs de to historiske dokumenter på hjemmesiden under Om Kirkekultur.nu – Historie.
September 2015
Betal dit kontingent og gør det til tiden
Det er dejligt at kunne fortælle om medlemsfrem-
gang kvartal efter kvartal. Det er også dejligt, når kontingentet indbetales korrekt og til tiden. Det sikrer man sig let ved at tilmelde sit kontingent Betalingsservice. Det sparer i øvrigt også Sekretariatet arbejde og porto.

Hvis man vælger selv at betale sit kontingent, er det vigtigt, at man benytter det fremsendte indbetalingskort med korrekte oplysninger for kvartalet. Skulle man glem-
me at betale sit kontingent, pålægges der 100 kr. i gebyr for første rykker og yder-
ligere 250 kr. for anden rykker.

Ledige stilling

For tiden er der en ledig stillinger som kirke- og kulturmedarbejder i Dalum Sogn midt på Fyn.
Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.

Vil du deltage i konkurrencen så klik her


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - August 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Ledige stillinger
For tiden er der to ledige stillinger som kirke- og kulturmedarbejder i henholdsvis Aalborg Stift og Haderslev Stift. Begge stillinger er på ½ tid. Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.

Landskursus 2016

Hvornår: Mandag den 13. – onsdag den 15. juni.
Hvor: Hotel Fredericia.

Landskurset er for alle medlemmer af Kirkekultur.nu. Dog kan ansatte i kombinationsstillinger deltage, hvis de ”blot” er medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger og udfører kirke- og kulturmedarbejderarbejde. Læs mere på hjemmesiden under Sidste Nyt.

Medarbejderrepræsentant

Menighedsrådsmøder er offentlige, men det er sjældent, et almindeligt menighedsrådsmøde tiltrækker andre end de valgte medlemmer af rådet. Sognets præster er fødte medlemmer af rådet. Endelig er der medarbejder-
repræsentanten, som har ret til at læse dagsordenen og samtlige bilag til mødet.

Medarbejderrepræsentanten vælges for et år ad gangen på et medarbejdermøde, og det kunne fint være kirke- og kulturmedarbejderen, der blev valgt. Vi samarbejder med så mange, så vi er i stand til at se en sag fra mange(s) vinkler. Endvidere beskæftiger en kirke- og kulturmedarbejder sig netop med kirkens kerneydelser: gudstjeneste, undervisning, mission og diakoni. I menighedsrådsloven hedder det, at ”det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”. Menighedsrådsarbejde går altså ud på at sikre gode vilkår for det arbejde, vi udretter som kirke- og kulturmedarbejdere.

At sige ja til at være medarbejderrepræsentant et år eller to er en vaskeægte win-win-situation:
Medarbejderen får indsigt i, hvad der sker i ”maskinrummet” – f.eks. forståelse for den økonomiske situation i sognet og indsigt i, hvordan love og regler kan gøre det vanskeligt at være kirke. Samtidig får menighedsrådet uvurderlig hjælp fra medarbejderrepræsentanten, der kan berette om, hvordan (sam)arbejdet planlægges og skrider frem i sognet.

Men hvad må man, og hvad må man ikke som medarbejder-
repræsentant? Tillidsrepræsentant Søren Kjærgaard Jensen og jeg har forsøgt at samle de regler, der er på området. Du kan finde vores artikel på hjemmesiden under: Kun for medlemmer – Hvad siger tillidsrepræsentanten? – Medarbejderrepræsentant ved menighedsrådsmøder.
August 2015
Nyt fra formanden
”Det er sommer uden sol, og det er ferie,” hørte jeg et par børn synge på vejens legeplads, og det har de jo ret i. Det er ferie, mens jeg skriver, og du har måske ferie, når nyhedsmailen lander i din indbakke. Er du klar over, at Moderniserings-
styrelsen har brugt 162 sider på at beskrive, hvordan man holder ferie? Så meget fylder ”Ferievejledning”, som kan findes på hjemmesiden under Kun for medlemmer – Links – Faglige links. Læs bl.a. om forskellen på optjeningsår og afviklingsår, om udskudt ferie pga. sygdom, om mulighederne for at få ikke afviklet ferie udbetalt osv. 
 

Kalender

Som kirke- og kulturmed-
arbejder bør du jævnligt kikke i kalenderen på hjemmesiden. Her kan du f.eks. læse om de obliga-
toriske introkurser, om Kirkens Forum, og om vores egen videreuddannelse, der afvikles for 2. gang i 2015. 


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juli 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

100 medlemmer flere, end da jeg blev ansat

Sådan sagde fagforeningens sekretær Linda Asmussen den 1. juli, da der blev kørt kontingentopkrævning for 3. gang i år. 240 er nu medlem af Kirkekultur.nu.

Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt. Medlemsfremgang i sig selv er ikke noget mål. Men et stabilt / stigende medlemstal er det tydeligste signal, bestyrelsen kan få om, at fagforeningen lever op til medlemmernes forventninger.

Hvem kan komme med på Landskursus?

I 2015 blev Landskurset for første gang udbudt kun til medlemmer. Det er en beslutning truffet i bestyrelsen sidste år, og den blev stadfæstet på et konstituerende møde torsdag 25.06.2015. Sådan vil det også blive næste år. Men bestyrel-
sen har valgt at lytte til det gode forslag, at ansatte i kombi-
nationsstillinger kan deltage, hvis de ”blot” er medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.

Ledige stillinger
For tiden er der to ledige stillinger i Helsingør Stift – begge på 37 timer. Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.

Stiftsrepræsentanter

Velkommen til Jette Krastins, der har meldt sig som stiftsrepræsentant i Helsingør Stift og til Charlotte Falmer, der træder til som nr. 2 i Københavns Stift. Du kan se de andre stiftsrepræsentanter ved at klikke her. Fra denne side kan du også downloade folderen om, hvad en stiftsrepræsentant laver. Flere stifter kunne godt bruge en stiftsrepræsentant mere. Send mig en mail, hvis du har mod på opgaven. Det giver god mening at få nye kirke- og kulturmedarbejdere til at falde til. Måske du selv har nydt godt af det. Måske du har savnet det. Begge dele er et godt udgangspunkt for at blive stiftsrepræsentant.

Konstituering

Esther blev formand og Helle næstformand. Søren blev kasserer og Malene TS referent. Du kan se billeder af dem alle sammen ved at klikke her
Juli 2015
Nyt fra formanden
Så er der booket hotel til næste års landskursus! Vi skal være på Hotel Fredericia i dagene fra mandag den 13. – onsdag den 15. juni. I 2016 fylder Kirkekultur.nu 25 år. Det fejres med en jubilæumsreception på landskurset og en helt særlig festtaler. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.
Kristeligt Dagblad
Din fagforening kæmper for at bevare din faglighed. Læs mere i Kristeligt Dagblad
Anmeldelser
Gud, ro og orden”, en gratis Paulus app., en bog om sorg til 238 kr., det kan downloades gratis! Klik her og læs mere om, hvad vores dygtige anmelder Bitten Andersen har fundet frem.

Kalender
Har du været en tur i hjemmesidens kalender for nylig? Læs om
God sommer!
Husk at holde fri. Nyd lyset og de lange dage. Lad op til en ny sæson med børn og unge, voksne og gamle. Sekretariatet er ferielukket fra uge 28 til og med uge 31.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juni 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Tak for sidst på landskursus!

89 deltagere har evalueret kurset, og der er udbredt tilfredshed med programmet. Hotellet får lidt dårligere karakterer – særligt aftensmåltiderne. Kirkekultur.nu har forhandlet med hotellet om et nedslag i prisen – og fået medhold og en stor undskyldning!Det er næppe sandsynligt, at næste års landskursus afvikles samme sted. I disse dage arbejdes der på højtryk med at finde et centralt sted i landet. Cecilie Møller Hellemann, Merete Buhl og Trine May Knutzen har meldt sig til landskursusudvalget. Der er plads til 1 eller 2 flere - bare giv lyd!
Referatet fra generalforsamlingen kan findes under Kun for medlemmer – Medlemsinformation, og vi har lagt et udvalg af fotos fra Landskurset ud på forsiden af kirkekultur.nu

Brugerundersøgelse

280 (pr. 1/6) modtager vores månedlige nyhedsmail. Her opdateres man kort om fagligt nyt. De fleste afsnit har et link, man kan klikke på, hvis man ønsker at vide mere.Er man medlem, får man automatisk mailen tilsendt. Alle andre kan tilmelde sig mailen ved at klikke på dette link.
På årets landskursus blev der foretaget en lille brugerundersøgelse efter årets 5 første mails. Det viser sig, at mandag er den foretrukne ugedag at få nyhedsmail! Læs mere om undersøgelsens resultater under Sidste nyt.

Hvorfor må ikke-medlemmer ikke komme med på Landskursus?

Jeg har gjort mig den ulejlighed at kontakte en række andre fagforeninger udenfor kirkeligt regi for at høre, hvordan de havde det med kurser og ikke-medlemmers deltagelse. 
Samtalerne var korte. Det lader sig bare ikke gøre. 
På samme måde som du ikke får udbetalt nogen erstatning fra det forsikringsselskab, du ikke har betalt til.
Læs hele formandens svar på det spørgsmål, der blev rejst på årets generalforsamling, under Sidste nyt.

Mere i løn

Alle, der er ansat efter 01.09.2009, er ansat på Organisationsaftalen, hvor man ikke automatisk stiger i løn.Du skal bede Kirkekultur.nu forhandle din løn for dig. Skema hertil kan findes under Kun for medlemmer - Medlemsinformation.
Skemaet skal afleveres inden 1/7.
Juni 2015
Nyt fra formanden
Jeg er stadig formand for Kirkekultur.nu. Det har jeg lyst til, og bestyrelsen / generalforsamlingen har lyst til mig. En af mine mærkesager det kommende år bliver at få Landsforeningen af menighedsråd til at forstå, at der ikke må slækkes på kompetencekravene til kirke- og kulturmedarbejdere. Læs gerne mere på hjemmesiden under Sidste nyt.
Du kan se billeder af den nye bestyrelse ved at klikke her.
 
Kalender
Har du været en tur i hjemmesidens kalender for nylig? Her kan du finde
det nye program for Videreuddannelsen, der blev uddelt på årets landskursus.


Der er også program for de obligatoriske introkurser i Fyens, Haderslev, Ribe, Københavns og Helsingør Stifter.
 
Ledige stillinger
Kunne du tænke dig at blive ansat i Kristkirken i Kolding?


En 22-timers stilling er ledig. Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.
 
Anmeldelser
Læs de mange nye spændende boganmeldelser.
Klik her.
 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Maj 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Har du talt med dit barn i dag? Måske du kan huske kampagnen fra 80’erne? Også før mobiltelefoner og I Pads blev fast inventar i hjemmet, var det nødvendigt at blive mindet om at TALE med hinanden! Har du talt med din fagforening i dag? Har du talt OM din fagforening? Har du GJORT noget for din fagforening i dag? Fagforeningen eksisterer kun så længe, der er kirke- og kulturmedarbejdere, der gør noget for den.

Der er opgaver nok at vælge imellem, og de er vidt forskellige: Vi mangler akut lønforhandlere – eet stift mangler en tillidsrepræsentant; alle stifter kunne bruge en, der vil stå i lære som tillidsrepræsentant – på landskurset skal der vælges suppleanter til bestyrelsen – nogen skal lave næste års landskursus.

Du får det samme ud af det som den mor / far, der taler med sit barn: Du bliver orienteret og opdateret. Du får indflydelse på, hvad der skal ske fremover. Har du overvejet, hvad du kan gøre for din fagforening?

Lidt statistik og et tip omkring login til lukkede sider268 (pr. 1/5) modtager vores månedlige nyhedsmail. Her opdateres man kort om fagligt nyt. De fleste afsnit har et link, man kan klikke på, hvis man ønsker at vide mere.

Er man medlem, får man automatisk mailen tilsendt. Alle andre kan tilmelde sig mailen ved at klikke på dette link.
Er du medlem, kan du endvidere gå på de lukkede sider på hjemmesiden. Det kræver login, som er den mailadresse, Sekretariatet har på dig + medlemsnummer.

Tag kontakt til Sekretariatet, hvis du har glemt dit medlemsnummer. Det ville være praktisk, hvis ens computer kunne huske medlemsnummeret fra gang til gang. Prøv at skifte browser, hvis det ikke sker. F.eks. husker Mozilla Firefox din mailadresse såvel som dit medlemsnummer.

Fagforeningens nye hjemmeside har siden 01.01.2015 været besøgt af 1.216 forskellige.
Under den mundtlige beretning på årets generalforsamling vil jeg fremlægge lidt mere statistik, og vi vil afvikle en lille brugerundersøgelse, så nyhedsmailen kan blive endnu mere læst.

Der er atter blevet opkrævet medlemskontingent. Der har aldrig været flere medlemmer: 235. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.

Mere i løn

Alle, der er ansat efter 01.09.2009, er ansat på Organisationsaftalen, hvor man ikke automatisk stiger i løn. Du skal bede Kirkekultur.nu forhandle din løn for dig.

Skema hertil kan findes under Kun for medlemmer - Medlemsinformation.
Skemaet skal afleveres inden 1/7.

Ledige stillinger

En usædvanlig stilling er netop lagt på hjemmesiden: Skole/kirketjenesten i Haderslev Stift søger to nye medarbejdere, der til sammen skal dele en fuldtidsstilling. Den ene (pædagogiske arbejdskraft) forventes at være lærer, den anden (teologiske arbejdskraft) forventes at være præst eller kirke- og kulturmedarbejder. Det foretrækkes at frikøbe allerede ansatte til hvervet, og der er tale om en 4-årig ansættelsesperiode. Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger.
 
Maj 2015
Nyt fra formanden

Landskursus 2015
og generalforsamling
113 har tilmeldt sig til Landskurset, og de fordeler sig pænt på alle valggrupper.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig online via hjemmesiden. Men prøv at tage kontakt til Sekretariatet, der kan oplyse, om der er plads og i hvilke grupper.

I disse dage udsendes til alle medlemmer dagsorden, budget og andre bilag til generalforsamlingen mandag aften 18/5. 

Bilagene kan også findes 
Kun for medlemmer - Medlemsinformation.

 
Decentrale arbejdstidsregler
Er det noget i organisationsaftalen, der passer dårligt med virkeligheden i sognet, er det muligt at indgå en decentral arbejdstidsaftale.I praksis indgås aftalen mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu - naturligvis i tæt samarbejde med kirke- og kulturmedarbejderen.

Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - April 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Om nyhedsmailen

259 (pr. 28/3) modtager vores månedlige nyhedsmail. Her opdateres man kort om fagligt nyt. De fleste afsnit har et link, man kan klikke på, hvis man ønsker at vide mere.
Er man medlem, får man automatisk mailen tilsendt. Alle andre kan tilmelde sig mailen ved at klikke på dette link.
Er du medlem, kan du endvidere gå på de lukkede sider på hjemmesiden. Det kræver login, som er den mailadresse, Sekretariatet har på dig + medlemsnummer. Tag kontakt til Sekretariatet, hvis du har glemt dit medlemsnummer.

Ledige stillingerPå hjemmesiden ligger nu årets 6., 7. og 8. stillingsopslag (vi havde budgetteret med 1 om måneden!), så det er glædeligt. Det er muligt at søge en nyoprettet fuldtidsstilling som skole/kirkemedarbejder i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev. Der er også et opslag fra Grøndalskirken og fra Tingbjerg Kirke – begge i Københavns Stift, hvor men leder efter en kirke- og kulturmedarbejder 30 timer om ugen. Klik her for at komme til oversigten over stillingsopslag

BørnekonfirmanderNu er det ½ år siden, vi fik ny anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation. Bliver intentionerne ført ud i praksis? Det står tydeligt at læse i § 2, at det er menighedsrådets ansvar, at ALLE børn på 3. eller 4. klassetrin får et tilbud om deltagelse i børnekonfirmand-undervisning. Kan der ikke etableres et tilbud i det enkelte sogn, er det muligt at samarbejde med andre sogne.

Det står lige så tydeligt i § 4 og 9, at præsten i sidste ende har ansvar for al undervisning. HVIS der ansættes en medhjælp hertil, skal vedkommende have en teologisk og pædagogisk viden svarende til de uddannelseskrav, der stilles til kirke- og kulturmedarbejdere.

I anordningen kan man også læse, hvor mange lektioner, børnekonfirmanderne skal tilbydes og meget andet. Anordningen kan let findes under Kun for medlemmer – Links - Faglige links.

Mere i løn

Alle, der er ansat efter 01.09.2009, er ansat på Organisationsaftalen, hvor man ikke automatisk stiger i løn. Du skal bede Kirkekultur.nu forhandle din løn for dig. Skema hertil kan findes under Kun for medlemmer - Medlemsinformation.
April 2015
Nyt fra formanden
Bumser, støv og ukrudt kommer af sig selv. Alt andet skal der arbejdes for. En god fagforening er ingen undtagelse. Siden sidste nyhedsmail har jeg personligt opfordret 18 til at stille op til bestyrelsen og 9 til at blive lønforhandler i Kirkekultur.nu. Jeg tror, det lykkes at få posterne besat. Ligesom vi i sognet er stærkt afhængige af, at frivillige laver mad til vores arrangementer, uddeler kirkebladene og besøger ensomme og gamle, er Kirkekultur.nu afhængig af, at frivillige giver et par år til bestyrelsesarbejdet – eller prøver kræfter med at være lønforhandler, laver næste års landskursus eller noget helt 4.


 
Landskursus 2015

104 (pr. 28/3) har tilmeldt sig årets landskursus, og det er fortsat muligt fra dette link.
Fra samme side finder du indkaldelsen til årets generalforsamling og om få dage dagsorden, regnskab og andre bilag til generalforsamlingen 18/5.


 

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Marts 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
I den 3. nyhedsmail fra Kirkekultur.nu kan du læse om et godt, gratis og relevant kursustilbud. Du bliver opdateret på, hvordan det går med OK 15. Der er nyt om årets landskursus og generalforsamling, stillingsopslag og meget andet. Klik på linket i omtalen, hvis du vil læse mere.
Nyhedsmailen sendes til over 250. Er man medlem, får man automatisk mailen tilsendt. Men enhver kan tilmelde sig mailen ved at klikke på dette link.
Er du medlem, kan du endvidere gå på de lukkede sider på hjemmesiden. Det kræver login, som er den mailadresse, Sekretariatet har på dig + medlemsnummer.
Tag kontakt til Sekretariatet, hvis du har glemt dit medlemsnummer. Vi henstiller til, at du ikke ændrer din adgangskode.

At være mægler i en konfliktDet har du sikkert prøvet og måske tænkt, at det kunne du godt blive bedre til! Nu er muligheden der: Tirsdag den 14. april underviser Conny Hjelm, som mange kender fra Center for Diakoni og Ledelse, ud fra mediationsmetoden i, hvorledes du er mægler i en konflikt, du ikke selv har del i. Det er et dagskursus fra kl. 10-16, der afvikles i Vejle. Kurset er finansieret af de sidste trepartsmidler og gratis at deltage i. Men der er kun 6 pladser til kirke- og kulturmedarbejderne! Skynd dig derfor at læse mere her og tilmelde dig.

StillingsopslagKirke- og kulturmedarbejderen i Sankt Nicolai Kirke i Kolding har fået bevilget et års orlov. Skal du være vikar 37 timer om ugen? Klik på dette link for at læse mere.

Anmeldelser

Vi anmelder det helt nye materiale ”Det store for de små”, som er velegnet til babysalmesang og børnekor. Klik her for at læse mere

Nye stiftsrepræsentanter

Hele 3 nye stiftsrepræsentanter har meldt sig til arbejdet i år! Velkommen til Lisbet, Hanne og Marianne! Klik her for at læse mere om dem og det at være stiftsrepræsentant.
Marts 2015
Nyt fra formanden
Fredag den 20. februar afsluttede Kirkekultur.nu overenskomstforhandlingerne med Kirkeministeriet. Vores nye titel blev uventet det hotteste emne i forhandlingerne. Klik her for at læse, om det lykkedes at få godkendt foreningens nye navn og den nye titel!
CFU-forliget er tilgængeligt under Kun for medlemmer – Links – Faglige links.
Landskursus 2015

71 (pr. 26/2) har tilmeldt sig årets landskursus, og det er fortsat muligt fra dette link. Online tilmelding er ikke muligt, hvis man er logget ind med browseren Google Chrome.
Fra samme side finder du indkaldelsen til årets generalforsamling. Vær opmærksom på, at der skal vælges nye folk til bestyrelsen. Måske skal du selv stille op, eller kender du en anden?
Kalender

Fik du nogensinde taget instruktøruddannelsen i Det Gamle / Nye Testamente? Ellers er chancen der igen i år på Diakonissestiftelsen. Gå i kalenderen og download programmet.

 

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright : KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Du har modtaget den 2. nyhedsmail fra Kirkekultur.nu. Her bliver du kort orienteret om det, der rører sig i fagforeningen og blandt kirke- og kulturmedarbejdere. Klik på linket i omtalen, hvis du vil læse mere.

Nyhedsmailen sendes til over 240. Er man medlem, får man automatisk mailen tilsendt. Men enhver kan tilmelde sig mailen ved at klikke på dette link

Er du medlem, kan du endvidere gå på de lukkede sider på hjemmesiden. Det kræver login, som er den mailadresse, Sekretariatet har på dig + medlemsnummer. Tag kontakt til Sekretariatet, hvis du har glemt dit medlemsnummer. Vi henstiller til, at du ikke ændrer sin adgangskode de første måneder.

Landskursus 2015Alle medlemmer af Kirkekultur.nu har fået programmet tilsendt først i januar. Tilmelding foregår via dette link. Husk, der er rabat ved at tilmelde sig og betale inden 1/3! Online tilmelding er ikke muligt, hvis man er logget ind med browseren Google Chrome

Medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Der kommer jævnligt spørgsmål til, hvilke rettigheder en medarbejderrepræsentant har, er det arbejdstid osv. Tillidsrepræsentant i Haderslev Stift Søren Kjærgaard Jensen har skrevet en artikel om det, og ”Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene” kan findes under Kun for medlemmer – Links – Faglige links.

KalenderDer er spændende og relevante endags-kurser i kalenderen fra Århus Stiftscentral, og FUV i Løgumkloster sætter fokus på Folkekirken og de ældre
 
Februar 2015
Nyt fra formanden
Efter 1. kvartal melder Sekretariatet igen om medlemsstigning. Vi er nu 231 medlemmer af Kirkekultur.nu:
1. kvartal: 231 medlemmer
4. kvartal: 221 medlemmer
3. kvartal: 210 medlemmer
2. kvartal: 216 medlemmer
Meld dig ind online ved at klikke her
Stillingsopslag
Ansgarkirken, København søger en kirke- og kulturmedarbejder 17 timer om ugen. Klik på dette link for at læse mere.
39 ækvivalerede i 2014 mod 20 i 2013
Af de 39 ækvivalerede fandt Ækvivaleringsudvalget, at 15 havde tilstrækkelige kompetencer på kristendomsområdet, og 22 havde tilstrækkelig kirkefaglighed. Læs mere under Sidste nyt
Kompetencefonden
Kirke- og kulturmedarbejderne havde 42.751 kr. til rådighed. Der kom 10 ansøgninger fra 9 personer - for i alt 546.521 kr. Læs mere under Sidste nyt
Indkaldelse
Vores generalforsamling skal varsles skriftligt til alle medlemmer senest 8 uger før afholdelse.
Indkaldelsen er allerede lagt på hjemmesiden under Kun for medlemmer – Tilmelding til Landskursus.
Vær opmærksom på, at evt. forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2015

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Vi skriver historie. Jeg har skrevet - og du læser - den første nyhedsmail i fagforeningen Kirkekultur.nu’s historie!

Fremover vil du først på måneden få tilsendt en nyhedsmail fra Kirkekultur.nu. Her kan du læse det mest aktuelle, der er sket og sagt i fagforeningen siden sidst. Du vil blive mindet om kurser og tilmeldingsfrister. Du vil få smagsprøver på noget af det nye, der er lagt på hjemmesiden. Som regel er der et link knyttet til smagsprøven. Klik på det, hvis du vil læse mere.
Mailadresse


Hvis mailen er sendt til forkert adresse - så sig til. 
At være en fagforening, der har valgt at kommunikere med medlemmerne via hjemmeside og nyhedsmails, kræver, at man har alle medlemmers mailadresser og vel at mærke de rigtige mailadresser! Vi har de fleste mailadresser, men mange har flere mailadresser, og måske modtager du ikke denne mail på den adresse, du helst vil. Lad dig ikke irritere, men skynd dig at tage kontakt til Sekretariatet- Så bliver det rettet. Direkte link til Sekretariatet

Som medlem har man adgang til de lukkede sider. Man skal taste sin mailadresse og sit medlemsnummer. Vi henstiller til, at man IKKE ændrer sin adgangskode (= medlemsnummer) her de første måneder!
 
Landskursus 2015


I løbet af januar får alle medlemmer af Kirkekultur.nu programmet tilsendt. Det bliver også lagt på hjemmesiden, hvorfra man tilmelder sig via dette link Husk, at der er rabat ved hurtig tilmelding!
 
Anmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Malene Tarp anmelder bøger, cd'er, film med mere. Klik her for at læse mere
www.kirkekultur.nu
www.kirkekultur.nu
Januar 2015
Nyt fra formanden
Jeg har fået mit eget hjørne på hjemmesiden og fortæller om medlemsstigning, nye cirkulærer, OK 15, årets ækvivaleringer og meget andet.
Klik her og læs mere
Nye tillidsrepræsentanter
I himlen er der ikke brug for tillidsrepræsentanter! Men i Kirkekultur.nu er vi glade for, at 13 kolleger har meldt sig til opgaven pr. 01.01.2015 og 2 år frem. Klik her og se, hvem de er

Er du medlem af Kirkekul-tur.nu, har du adgang til siden Hvad siger tillidsrepræsentanten? Klik på linket, hvis du vil læse om gejstligt tilsyn, konflikter, din lønseddel og meget andet. Vidste du f.eks., at en dansk undersøgelse viser, at halvdelen af os har oplevet at finde fejl på vores lønseddel? Hvad gør man ved det? Læs mere på hjemmesiden om, hvordan en rigtig lønseddel skal se ud.
Kalender
Så går vores efteruddannelse i gang igen – for 10. gang. Husk, at man nu kan springe på midt i uddannelsen. Læs mere i kalenderen ved at klikke på dette link
Læs også om et gratis endags kursus med Connie Hjelm om mægling og mediation.
Stillingsopslag
Skibet Kirke, Vejle søger ny kirke- og kulturmedarbejder. Klik på dette link for at læse mere. 


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*