Nyhedsmail - Februar 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Den nye ferielov

Loven bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode. Det kaldes samtidighedsferie.
Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og afholdes i perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Du optjener 2,08 dag pr. måned.

De særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye ferielov, men er overenskomstbestemt, optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april i året efter optjeningsåret. Du har samme antal særlige feriedage som nu.

Vi får ikke mere eller mindre ferie med den nye ferielov, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på i overgangen til den nye ordning.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt

Ingen kirke- og kulturmed-
arbejdere i Løngruppe 1

Nu må det høre op! Vi har haft to løngrupper siden det første kompetencecirkulære i 2009. Det var faktisk ikke voldsomt megen uddannelse, der skulle til for at rykke fra løngruppe 1 til 2: Et linjefag i kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til de 4 uger, man kunne erhverve sig på vores gamle efteruddannelse. Men mange fik det alligevel ikke gjort: Man havde ikke tid eller lyst, menighedsrådet havde ikke lyst eller penge, eller hvad ved jeg.

Men nu er der simpelthen ingen undskyldning: 3 ugers undervisning i kristendom og 2 uger i kirkefaglighed hos landets bedste undervisere på vores felt: FUV. Første hold går i gang i uge 9 og forventes færdigt 2 år senere. 

Det nye cirkulære siger utvetydigt, at uddannelsen SKAL være gennemført senest 2 år efter ansættelse, så det er bare med at komme i gang. Det er menighedsrådets ansvar, at den nyansatte bliver sendt af sted, men skub endelig på selv. 

Da den nye uddannelse er obligatorisk, er det arbejdstid at være af sted. Ligeledes regnes den tid, man skal bruge på at læse lektier mellem de 5 moduler, for arbejdstid. 

De 5 uger kommer til at koste 82.500 kr. + et mindre beløb for bøger. Det er menighedsrådet, der skal betale.

Læs mere om uddannelsen på FUVs hjemmeside her

Udskiftning i bestyrelsen

Kathrine Kofod fra Aalborg Stift har været kirke- og kultur-
medarbejder siden 2006. Hun blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 med den klare målsætning, "at betale tilbage, fastholde og bygge videre på det, hun selv havde nydt godt af gennem 13 års ansættelse."

Imidlertid har Kathrine fået flere arbejdstimer, og når familielivet også skal fungere, har hun været nødt til at forlade bestyrelsen i utide. Vi ønsker Kathrine alt godt og glæder os over, at hun fortsat er webmaster for hjemme-
sidens kalender.

1. suppleant Dorthe Kock fra Haderslev Stift er trådt ind i bestyrelsen og deltog i sit første bestyrelsesmøde mandag den 27. januar. Velkommen til Dorthe! Hvis du vil se, hvordan Dorthe ser ud, er du velkommen på bestyrelsens side her
Februar 2020

 
Boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:
  • "Kort om Gud", udgivet af Eksistensen
  • "Skal jeg nu også tro på det, præst?", udgivet af Eksistensen
  • "Til årets tider", udgivet Eksistensen
Læs mere under Anmeldelser

Nyt nummer af
"Kirken underviser"

I Kirken Underviser handler det denne gang om børne-
bibler. De er blandt bestsel-
lerlisternes topscorer og findes i rigtig mange danske hjem. Men hvad er der egentlig på spil teologisk og illustratorisk, og hvordan kan børnebiblerne bruges i en undervisningssammenhæng? Læs med og find inspiration og ny viden. Bladet man downloades fra hjemmesi-
dens forside.


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*