Nyhedsmail - Maj 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus aflyst

Torsdag den 16. april traf bestyrelsen for Kirkekultur.nu den beslutning, at årets landskursus ikke gennemføres. Kurset aflyses. En god del af programmet udsættes til landskurset i 2021. Sæt gerne allerede nu x i kalenderen ved tirsdag den 1. – torsdag den 3. juni.

Bestyrelsen aflyser kurset grundet Corona. Det ændrer sig næsten ugentligt, hvad vi må og ikke må i samfundet. Men ingen i bestyrelsen finder det sundhedsforsvarligt at afvikle et kursus først i juni for 140 kirke- og kulturmedarbejdere, der kommer fra hele Danmark.

Bestyrelsen vil gerne takke landskursusudvalget for et særdeles veltilrettelagt kursusprogram, som bestemt havde fortjent at blive afviklet. Tak til Ditte Hassing, Gitte Ranfeldt Laugesen, Hanne Brostrôm-Petersen, Mogens Maagaard og Mona Solsø, tak til Kirsten Vad Knudsen og Torben Venndt. Held og lykke med arbejdet med at aflyse og indgå nye aftaler næste år!

Tilbageførsel af betaling

Selv om landskurset aflyses, kommer forberedelserne til at koste fagforeningen ca. 30.000 kr. Men vi holder fast i, at alle tilmeldte, der har betalt kurset, kan få deres deltagerbetaling refunderet i dette regnskabsår. Tilbageførsel af betaling kræver dog, at man får sit regnskabskontor til at registrere, hvilket reg.nr og kontonummer, pengene skal sættes ind på. Disse oplysninger skal vi have inden 1. juni i år, så vi kan få regnskabet gjort op. Der var 108, der havde nået at tilmelde sig inden 1. april.

Som fagforening råder vi tilmeldte til at være opmærksom på, at arbejdsgiveren faktisk havde afsat 4-5.000 kr. til kursus. Er der et andet kursus, man kunne tage på i stedet for? Eller kunne pengene går til at vise samfundssind overfor mennesker, foreninger, organisationer?

Generalforsamling

Der er indkaldt til general-
forsamling tirsdag den 2. juni kl. 14.30 i Vingsted. Datoen holder vi fast i. Klokkeslættet ændres muligvis til om aftenen, hvis kirkerne åbnes inden, og vi er på arbejde i dagtimerne. Generalforsamlingen afvikles ikke i Vingsted. Den bliver virtuel, muligvis med bestyrelsen samlet et og samme sted.
  • Tirsdag den 5. maj er det sidste frist for medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen
  • Tirsdag den 19. maj er det sidste frist for bestyrelsen for at offentliggøre den endelige dagsorden

Valg

Der sidder syv kirke- og kulturmedarbejdere i bestyrelsen. Karenbodil Leth Madsen, Randi Anholm og jeg selv er på valg. Vi genopstiller alle. Men der bliver valg alligevel. Dels kan der være nogle, der gerne vil have andre end os i bestyrelsen! Dels har man måske selv lyst til at stille op? Under alle omstændigheder må vi vælge op til 3 suppleanter, og der skal vælges interne revisorer.

Bilag

På de lukkede sider på hjem-
mesiden kan man lige nu finde indkaldelse, foreløbig dagsorden og vedtægter. I løbet af maj tilføjes beretning, regnskab og budget, præsentation af kandidater til bestyrelsen og oplysninger om, hvordan man kan deltage i den virtuelle generalforsamling. 

Pensionsordningen i PFA
bliver forbedret

Din pensionsordning bliver forbedret på to områder. Dels sikrer den nye aftale, at hele din pensionsopsparing går til dine efterladte, men du får også mulighed for at tilknytte dækning ved kritisk sygdom. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt
Maj 2020

 
Nyt nummer af
"Kirken underviser"I dette nummer af Kirken Underviser bringes inspiration til, hvordan man kan være fælles om konfirmanderne både i større sammenhænge på provsti- og stiftsplan, men også hjemme i eget sogn.
Direkte link til bladet findes på vores forside.
2 nye boganmeldelser


Bitten Andersen har anmeldt:
  • "Vinterblomster - at forandres i sorg", udgivet af Eksistensen
  • "Gud og det onde", udgivet af Bibelselskabets Bogforlag
Læs mere under Anmeldelser


 
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st. 
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*