Nyhedsmail - December 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Gud gemte det bedste til sidst

Allan og Vivi ventede barn. Igen!
De havde allerede tre herlige unger, og den fjerde graviditet var ikke planlagt. Allan var ikke fri for at tænke, at det her var for meget af det gode. Og ny bil skulle der jo til, når man skulle seks mennesker af sted!

Så kom Maja. Det skønneste barn på jordkloden. Lille og fin. Højt elsket af alle fra første dag. Maja bragte stor glæde, hvor hun var, og tanken strejfede Allan, at en glæde sjældent kommer alene, og den største kommer måske til sidst.

Allan var præst, og den jul fyldte det i alle hans prædikener, at Gud gemte det bedste til sidst. Sidst i Bibelen og sidst på året lader Gud Maria lægge krop til Jesu fødsel. Gud vælger at prøve livet som menneske af og lader sig føde som Jesus Kristus. Et menneskeliv med oplevelser og glæder. Store ord og vidunderlige gerninger, som vi stadig husker. Men også et liv med sorg, svigt, tortur og død.

Historien om Jesus ender ikke der. Gud gemte det bedste til sidst. Jesus var stærkere end døden og vendte tilbage til livet efter tre dage. Det er det kristne menneskes tro og håb: At også for os er det bedste gemt til sidst.
Glædelig jul til alle læsere af nyhedsmailen!

Ny digital IT-strategi

I det meste af 2017 har der været arbejdet på en ny og forbedret strategi for kommunikation og administration i Kirkekultur.nu. Den bestående Navision-løsning er mere end 10 år gammel. Vi har valgt en løsning fra den mellemstore IT udbyder ComputerCamp i Frederikssund, som har været på markedet i flere årtier, og som har speciale i forenings-
løsninger. Igangsætningen udløser en engangsomkostning på mellem 200.000 og 250.000 kr. Igangsætningsudgifter kan alle betales af regnskabet for 2017.
Læs mere under Sidste nyt

Mange nye anmeldelser

Hele 10 anmeldelser er det blevet til fra vores flittige kollega og anmelder Bitten Andersen. Måske du kan finde en af dine julegaver blandt titlerne.


Læs mere under Anmeldelser

Tag minikonfirmanderne
med på Børnefestival

Fra fredag den 16. - søndag den 18. marts afvikler KFUM og KFUK Børnefestival i Haderslev.
Giv dine minikonfirmander en enestående oplevelse.


Børnefestivallens tema er "De levende Brikker". Dette tema handler om, at vi alle er en del af et større puslespil. Hverken den enkelte brik eller fællesskabet kan bestå uden hinanden.
Børnefestival giver minikonfirmander en unik fællesskabsoplevelse, og gennem forskellige aktiviteter får børnene en oplevelse af at være en del af et kristent fællesskab, det være sig både på scenen, gennem sang, ved for- og eftermiddagsaktiviteter, i natkasser og gennem forkyndelse.
Læs mere ved at trykke på annoncen nederst på hjemmesidens forside.
December 2017


Fuldtidsstilling i Viborg Domprovsti
Er du til minikonfirmander, babysalmesang og børnegudstjenester? Er du til diakonalt arbejde og frivillige? Kan du dirigere et børnekor og lave PR? Er du med på at være ferieafløser for kordegnen?

Så skal du læse mere om den ledige stilling i Vestervang Kirke. Gå ind på Faglig hjælp – Ledige stillingerog husk ansøgningsfristen 15/12.
Stiftspulje
Generalforsamlingen besluttede 12.06.2017, at der i 2018 hensættes 50.000 kr. til en stiftspulje. Pengene fordeles som udgangspunkt mellem landets 10 stifter med 5.000 kr. til hver.

Beløbet overføres fra Sekretariatet til det pågældende stift efter henvendelse fra stiftsrepræsentanten. Der kan rettes henvendelse fra 01.01.2018 og frem til 01.12.2018.

Pengene må anvendes på medlemmer såvel som ikke-medlemmer.Download beskrivelsen af den nye stiftspuljeunder Adresser – Stiftsrepræsentanter

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - November 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Kirkekultur.nu blev stiftet som en brancheforening den 2. november i 1991 og hed oprindeligt Sognemedhjælperforeningen. Det var først på generalforsamlingen i 1998, at foreningen ændrede status til en faglig organisation. Hvor er der sket meget siden!

I dag er der ca. 300 medlemmer i Kirkekultur.nu, og ca. 400 i Danmark er ansat som kirke- og kulturmedarbejdere.

Fagforeningens rolle er på ingen måde udspillet. Netop nu går der mange arbejdstimer for os med at forberede krav til overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi er blevet enige om kun at fremkomme med krav, som vi kan stille i fællesskab med Kirkemusiker- og Kordegneforeningen. De krav kaldes ”Specielle krav”. ”Generelle krav” er de krav, vi har til fælles med alle fagforeningerne i CO10. De specielle krav har jeg listet op på hjemmesiden. Se under Sidste nyt.

Kirkens Forum

Da messen Kirkens Forum blev afviklet sidste weekend i september i Fredericia, var Kirkekultur.nu der med en stand. Målet var ikke så meget at fortælle om vores fagforening som at få menighedsrådsmedlemmer i tale om, hvilken god forskel det gør at have en kirke- og kulturmedarbejder ansat.Lykkedes det så? Vi var der fredag (hele tiden 3 ad gangen) og lørdag (2 ad gangen). Vi havde en flot stand med vores fine film kørende non stop på en stor skærm på bagvæggen. Vi havde fået lavet 2 nye roll ups, så vi nu har 3 i fagforeningen. Vi havde nye, hvide krus med logo på til uddeling til dem, vi fik rigtig god kontakt med. Vi havde nye blokke og kuglepenne med logo på til uddeling til alle. Vi havde to store købmandskurve, som blev udloddet hver dag kl. 12. 63 deltog i konkurrencen om sådan en kurv.Så vi synes, vi gjorde det godt og er glade for alle de PR-materialer, vi fik udviklet, og som skal bruges i tiden fremover. Men vi synes, der er for få besøgende på Kirkens Forum til, at det er umagen (og pengene) værd at stille op. Det har vi skrevet i vores evaluering til arrangørerne. Nu bliver det spændende, om og hvordan Kirkens Forum fortsætter.

Konference om
kirkens sociale ansvar

Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem, KFUM’s Sociale Arbejde og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar torsdag den 9. november. Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte.
Formålet med dagen er at give dig viden om det sociale arbejde både i teori og praksis: Først får du korte, faglige oplæg, og senere kan du deltage i workshops, hvor der er plads til at drøfte udfordringer og dele gode erfaringer om kirkens sociale ansvar.
Læs mere under Kalender.

Stillingsopslag

Fuldtidsstilling i Holstebro
En rigtig fin stilling med vægt på diakoni blandt voksne og ældre er blevet ledig i Holstebro. Ansvar for kirkens mange frivillige og ansvar for kommunikation hører også med. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfrist 13/11.

Fuldtidsstilling i Viborg Domprovsti
Er du til minikonfirmander, babysalmesang og børnegudstjenester? Er du til diakonalt arbejde og frivillige? Kan du dirigere et børnekor og lave PR? Er du med på at være ferieafløser for kordegnen? Så skal du læse mere om den ledige stilling i Vestervang Kirke. Gå ind på Faglig hjælp - Ledige stillingerog husk ansøgningsfristen 15/12.

Barselsvikariat i Herfølge
Så er der mulighed for at søge et barselsvikariat i et sogn med en anden kirke- og kulturmedarbejder ansat. Barselsvikaren skal overtage opgaver som familiegudstjenester, børnekirke, minikonfirmander, babycafé og PR-arbejde. Læs mere på Faglig hjælp - Ledige stillingerogbemærk ansøgningsfristen 16/11.
November 2017


Kompetencefonden
Fra og med den 21. september til den 16. oktober kan der søges midler fra Kompetencefonden. Kompetencefondens midler er ikke en erstatning for de penge, der bør være sat af lokalt til de ansattes uddannelse, men et supplement. Alle ansatte, som er omfattet af en overenskomst på Folkekirkens område, kan ansøge.

Der kan søges støtte til efteruddannelse såvel som til videreuddannelse, til korte kurser såvel som tillange. Pengene kan bruges på kursusafgift, materialer, transport, kost og logi, vikar.


Men man kan ikke søge penge til løn eller obligatoriske kurser. Det er et krav, at der forinden har været afholdt MUS, og her skal der være udarbejdet en udviklingsplan.
Læs mere under Sidste nytUddannelse og masterclass i børnekorledelse for viderekomne


Børnekorakademiet udbyder den spændende og attraktive uddannelse i børnekorledelse. Der er optagelsesprøve 17/11.
Velkommen til Børnekorakademiets efterårsmasterclass for dirigenter, derbl.a. byder på2 dages fordybelse i børnekorledelse den 1. weekend i november. Den ene dag med øvekor stillet til rådighed. Læs mere under Kalender.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Oktober 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Først i september afviklede vi det årlige, obligatoriske menighedsmøde i det sogn, jeg er ansat. Mødet blev afviklet i rammen af en gammeldaws forsamlingshusfest med suppe, steg og is. På bordene var der bl.a. flip flappere med spørgsmål, man skulle tale om.

”Fortæl din kirkehistorie” lød en af udfordringerne. Det kom der nogle meget fine fortællinger ud af, og de 60 fremmødte fortalte ublufærdigt om deres vej ind i troens verden generelt og ind i ”min” kirke i særdeleshed. Hermed er ideen givet videre, og du kan jo lige bruge et minut på at overveje din egen kirkehistorie…

Kompetencefonden

Fra og med den 21. september til den 16. oktober kan der søges midler fra Kompetencefonden. Kompetencefondens midler er ikke en erstatning for de penge, der bør være sat af lokalt til de ansattes uddannelse, men et supplement. Alle ansatte, som er omfattet af en overenskomst på Folkekirkens område, kan ansøge.


Der kan søges støtte til efteruddannelse såvel som til videreuddannelse, til korte kurser såvel som tillange. Pengene kan bruges på kursusafgift, materialer, transport, kost og logi, vikar. Men man kan ikke søge penge til løn eller obligatoriske kurser. Det er et krav, at der forinden har været afholdt MUS, og her skal der være udarbejdet en udviklingsplan.
Læs mere under Sidste nyt

Master Class i Diakoni

Den 1. november ses vi måske på Filadelfia i Dianalund. Foredragene ”Diakoniens mesterstykke” og ”Meningsskabende værdiledelse i diakonale organisationer” kan i hvert fald friste mig. Og sidst påeftermiddagen er der mulighed for at fejre Conny Hjelm, som mange af os kender som en passioneret og kompetent underviser. Hun har været ansat på Filadelfia i 25 år. Læs mere under Kalender

Nordisk Kirkesangsfest

Der er god tid endnu, men sæt allerede nu x den 9. – 13. maj, hvor ca. 700 voksne korsangere fra de nordiske lande sætter deres præg på Odense.


Her mødes sangerne til Nordisk Kirkesangsfest, der afvikles hvert 4. år – i 2018 for første gang i Danmark. Der vil være Alsang på Flakhaven i Odense, koncert i Odense Musikhus, højmesse i Odense Domkirke og meget mere. Læs mere under Kalender

Kirke og korsang
i den nye folkeskole

Kursusdagen i København den 2. februar giver indblik i de muligheder, der ligger i et samarbejde med den lokale skole. Igennem oplæg, konkrete eksempler og erfaringsudveksling sættes fokus på, hvordan skolereformens princip om en åben skole, der inddrager lokale samarbejdspartnere, kan være et aktiv for kirken og korlederen. Læs mere under Kalender

Samarbejde, ledelse og PR
med fokus på kirkemusikalske aktiviteter

Ja, lyder det ikke spændende? Gå straks ind underKalender og læs mere om den uddannelse, der er blevettil i et samarbejde mellem Kirkeministeriet,menighedsrådene og de faglige organisationer. Fagpakken giver en samlet uddannelse på niveau med ét modul i en diplomuddannelse og giver 10 ECTS-point. Uddannelsen afvikles i Roskilde.

Ny inspiration - godt i gang med kirkens sociale arbejde

Oplev en inspirerende dag sammen med andre ildsjæle. Alle har de noget på hjertet og historier, som de vil dele med dig! Historier som du kan "oversætte" og bruge i din egen hverdag og i det sociale arbejde i kirken. Du tilbydes kort sagt en dag fyldt med passionerede indlæg og inspiration. Dagen afvikles den 6. november i Lunderskov. Læs mere under Kalender
Oktober 2017

Stillingsopslag

Spritny fuldtidsstilling i København

Her er en stilling, hvor du virkelig får mulighed for selv at sætte dit præg på ansættelsen. Men der er også forventninger om, at du formår at bygge broer - delsmellem kirkens tiltag for små børn og større børn - dels mellem kirken og lokalsamfundet. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 20/10

Anmeldelser

Ny børnebibel.Ikke så sjældent efterlyser vien nyBørnebibel.Eksistensens forlag er nu klar med en ny med flotte illustrationer. Læs Bitten Andersens anmeldelse under Anmeldelser

Nyt nummer af Kirken underviser
Den norske TV-serie SKAM er temaet i dette nummer af Kirken Underviser. "Alt er LOVE" eller "Alt er kærlighed" refererer til afslutningen på seriens tredje sæson, hvor den svære, men også store, kærlighed var omdrejningspunktet.


Læs både baggrundsartikler og konkrete forslag til, hvordan serien og dens temaer kan bruges i en kirkelig undervisningssammenhæng. Du kan finde Kirken underviser nederst på hjemmesidens forside.KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - September 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Fru Jensen skærer altid de yderste 4 cm. af flæskestegen, inden hun sætter den i ovnen. En dag spørger hendes søn, hvorfor hun altid gør det. Det ved hun faktisk ikke! Hun gør det, fordi hendes mor altid gjorde det, må hun tilstå. Heldigvis lever mormoren endnu, og næste gang familien er på besøg, spørger den videbegærlige søn, hvorfor der skæres 4 cm. af stegen. Heller ikke her kan der gives andet svar end: Det gjorde min egen mor jo. Så må oldemor ringes op, og endelig kan forklaringen gives: Oldemors gamle ovn var meget lille, og hun kunne kun få stegen ind, hvis der blev skåret 4 cm. af den.

Den historie tænker jeg altid på, når den nye sæson begynder med nye konfirmander, nye programmer, ny bestyrelse osv. Traditioner er gode og styrker vores rødder, så vi står bedre fast. Men at fortsætte med rutiner uden at spørge kærligt og kritisk til dem engang imellem skal vi ikke byde andre eller os selv.
Held og lykke med dine vigtige gøremål i kirken i det nye arbejdsår!

Konfirmandcenterets nye hjemmeside

Konfirmandcenterets hjemmesidehar gennemgået en større ombygning hen over forår og sommer. Ud over, at det ser anderledes ud, betyder det, at man nu:
 • Bedre og hurtigere kan få et overblik over Idé-basens aktiviteter
 • Bedre kan filtrere sig frem til sine ønsker og behov
 • Kan gemme favoritter til senere brug

Endelig er siden udbygget med "Særlige behov" - et område henvendt til minikonfirmander og konfirmander med særlige behov, dvs. inklusionsbørn, børn fra specialklasser, børn med fysiske og psykiske handicaps etc. Ingen af de gamle aktiviteter er fjernet, det ser bare anderledes ud. Da enhver forandring kræver nye rutiner,er derlavet en række små videoer, der viser, hvordan man nu kan arbejde på siden. Endvidere er det blevet muligt at chatte med menneskene bag siden.

Godt og gratis materiale fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om Luther

I anledning af 500 året for reformationen er den danske reformator Hans Tausen (Sigurd Barrett) taget tilbage for at se, hvordan det egentlig er gået siden. Men det kan være lidt svært at finde hoved og hale i nutiden, når man er 500 år gammel.Heldigvis møder han pigen Alvilda, der kan hjælpe ham. Sammen går de på jagt efter spor fra reformationen, selv om Alvilda er lidt skeptisk. For kan Luther nu også tage æren for, at hun tør sige sine forældre imod? Hvad har han at gøre med, at vi taler dansk i dag? Og kan man overhovedet finde spor efter noget, der skete for så længe siden?
Tag eleverne med tilbage i historien, og bliv klogere på Luther, reformationen og dens betydning i Danmark.
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt og se filmene direkte fra hjemmesidens forside.

Medarbejderrepræsentantens rolle ved menighedsrådsmøder

Er det arbejdstid, når man som medarbejderrepræsentant deltager i menighedsrådsmøder? Skal man gå udenfor under de lukkede punkter? Må man vide, hvad der tales om under de lukkede punkter? Tillidsrepræsentant Søren Kjærgaard Jensen fortæller om sine erfaringer og giver gode råd. Fagforeningsformand Esther Jensen forklarer, hvad der står i loven. Landsforeningen og Kirkeministeriet svarer på konkrete spørgsmål. Læs mere under Kun for medlemmer - Hvad siger tillidsrepræsentanten?
September 2017

Stillingsopslag
Vil du gerne være kirke- og kulturmedarbejder, men orker ikke lige babysalme-
sang eller minikonfirmander? Så søg ansættelse i Studentermenigheden! Læs mere på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger


Er du på udkik efter en fuldtidsstilling, kan du på samme side læse om en rigtig spændende stilling i Aalborg Stift. Her stilles store krav til selvstændighed, og man loves høj grad af indflydelse på stillingens indhold.


Kirkens Forum
- er en fagmesse for hele kirken. Arrangementet afvikles i Messe C i Fredericia fredag den 29. og lørdag den 30. september. Begge dage fra kl. 9-16. I år har Kirkekultur.nu en lille stand, som bestyrelsen beder om hjælp til at bemande.


Send mig en mail, hvis du har mulighed for og lyst til at hjælpe et par timer den ene eller anden dag. Der er allerede 6, der har meldt sig, så vagterne bliver ikke så lange, og man kommer ikke til at stå alene. Du kan læse mere om Kirkens Forum ved at klikke på deres annonce nederst på vores hjemmeside


Revideret ækvivaleringsskema
Landsforeningen af Menighedsråd har udpeget nyt medlem til Ækvivaleringsudvalget: Susanne Møller. Læs mere om ækvivalering under Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juni 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
”Vejret er det eneste, der kunne have været bedre,” sagde kollegaen, der gav mig et kram uden for Hotel Fredericia. Det var 50 timer siden, vi tjekkede ind til Landskursus 2017. Jeg havde været vågen de 40 timer, og jeg ved, at det kunne flere deltagere sige. For den gode samtale blomstrer, når gamle og nye kollegaer mødes. Snakken om arbejde og kollegaer, opgaver og udfordringer, familie og venner, håb og drømme.
I skrivende stund har 100 deltagere evalueret landskurset. Det er en flot svarprocent, og det bugner med gode forslag til undervisere og ting, man gerne vil undervises i næste år. Tak for det!


Næste års landskursus afvikles på Vingstedcenteret (lidt uden for Vejle) mandag den 11. juni – onsdag den 13. juni. Sæt x i kalenderen,og søg allerede nu din arbejdsgiver om at få det betalt. Programmet er ikke lagt, ej heller budget. Men regn med, at prisen kommer til at ligge mellem 4.200 og 4.500 kr.
Landskurset i 2018 planlægges af Doris Vest Steen, Malene Højbjerg Tarp, Nina Rask Andersen, Nina Søgaard Kjærsgaard og Tina Damgaard. Der er også plads til dig i udvalget. Bare send mig en mail.

Stiftsrepræsentant for Københavns Stift fundet

På årets generalforsamling meldte Tina Bak sig som stiftsrepræsentant. Tina er ansat i Emdrup Kirke. Velkommen til Tina og tillykke til alle kirke- og kulturmedarbejdere i Københavns Stift. Hvis du vil vide, hvad en stiftsrepræsentant laver, kan du læse mere i folderen, der ligger på hjemmesiden under Adresser – Stiftsrepræsentanter

Generalforsamling

På årets generalforsamling blev det besluttet at hæve kontingentet 14 kr. om måneden. Denne stigning gælder for medlemmer, der er ansat mellem 31 og 37 timer og først fra 2018. Er du ansat færre timer, er kontingentet og kontingentstigningen mindre. Husk, at kontingentet er fradragsberettiget. De ekstra penge skal bruges til juridisk bistand, en nyoprettet stiftspulje og en uddannelsesfond. Hvis du har lyst til at læse referatet fra generalforsamlingen, kan du finde det på hjemmesiden under Kun for medlemmer – Landskursus – Download

Konstituering

4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Vi tog afsked med Kirsten Petersen og Søren Kjærgaard Jensen.


Malene Højbjerg Tarp og Malene Thams Steffensen stillede op og blev genvalgt. Derudover blev Ditte Hassing og Dorte Krogh Eriksen valgt ind i bestyrelsen. Du kan se billeder af hele bestyrelsen og se, hvordan vi har konstitueret os på hjemmesiden under Adresser – Bestyrelse

Kampagnen, der gav
7 nye medlemmer

Midt i marts fik alle registrerede kirke- og kulturmedarbejdere, der endnu ikke havde meldt sig ind i Kirkekultur.nu en mail med opfordring til at melde sig ind OG tilmelde sig årets landskursus. 7 tog imod dette tilbud og fik overrakt et gavekort på 600 kr. ved årets generalforsamling. Stort tillykke til Johanne Buur Okkels, Linette Korshøj Lykke, Tenna Mose Rhiger, Gitte Ranfelt Laugesen, Eva Nordahl Sørensen, Jenny Thaysen Kjær og Marianne Asmussen. Velkommen i Kirkekultur.nu!
Juli 2017
Kirken underviser


- kan downloades fra forsiden. I dette nummer er kultur- og religionsmødet i centrum. Hvordan forholder kirken sig i sin undervisning og forkyndelse til mødet med andre religioner og kulturer?

Kirkens Forum


- er en fagmesse for hele kirken. Arrangementet afvikles i Messe C i Fredericia fredag den 29. og lørdag den 30. september. Begge dage fra kl. 9-16. I år har Kirkekultur.nu en lille stand, som bestyrelsen beder om hjælp til at bemande. Send mig en mail, hvis du har mulighed for og lyst til at hjælpe et par timer den ene eller anden dag. Du kan læse mere om Kirkens Forum ved at klikke på deres annonce nederst på vores hjemmeside

Stillingsopslag


En stilling på 22 timer i Sengeløse Kirke (Helsingør Stift) kan søges frem til 7/7. Gå på hjemmesiden under Faglig hjælp – Ledige stillinger og læs mere.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Juli 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
”Jeg skal nå så meget i dag, at jeg må tilbringe de første 3 timer i bøn.” Sådan sagde Luther. Du kan også høre mig sige det. Eller rettere sagt: Du kan høre mig sige den første sætning: ”Jeg skal nå så meget i dag.” Det er også den sætning, jeg har hørt fra dem, der takkede nej til at stille op til bestyrelsen, når jeg opfordrede dem til det. Så det har jeg stor forståelse for. Jeg siger selv sætningen. Hver dag.

Men der var også nogle, der sagde JA! Derfor bliver der kampvalg i år på årets generalforsamling. Læs mere om det og om landskurset i denne nyhedsmail.

Landskursus

132 er tilmeldt årets landskursus. Dermed fylder vi hotellet til sidste værelse og sidste stol i restauranten.
Det er dejligt at kunne samle så mange medlemmer til nogle spændende dage fyldt med fagligt indhold og foredrag, undervisning og udveksling af erfaringer.
Imidlertid er bestyrelsen klar over, at det er nødvendigt at finde et større sted til næste års landskursus.
Netop i disse uger er vi i gang med at indhente tilbud fra hoteller, der kan klare 150 deltagere.Det er målet at kunne præsentere stedet på dette års landskursus + selvfølgelig tidspunktet i 2018.
Fredag den 26. maj fik alle deltagere tilsendt en deltagermail med nyttige oplysninger. Deltagerliste og holdlister kan findes på de lukkede sider på hjemmesiden.

Generalforsamling


Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – altså mandag den 29. maj. Alle medlemmer fik en mail onsdag den 24. maj, hvor dagsordenen var klippet ind. Bilag til dagsordenen findes på de lukkede sider på hjemmesiden. Der er flg. bilag:
 1. Formandens beretning. Beretningen er på 8 sider og læses ikke op på generalforsamlingen. Jeg forbereder en kort mundtlig beretning som supplement, og der kan stilles spørgsmål til begge beretninger.
 2. Regnskab. Kirkekultur.nu gik ud af 2016 med et overskud på 71.202 kr. Det flotte resultat skyldes primært, at medlemstallet stiger.
 3. Budget. For 1. gang siden 2013 foreslår bestyrelsen en kontingentstigning på godt 3 %. Pengene skal bl.a. bruges til juridisk bistand til medlemmer, stiftsrepræsentanterne og fagforeningens egen uddannelsespulje, hvor medlemmer kan søge økonomisk støtte. Endvidere er der igen sat 15.000 kr. af, så fagforeningen kan støtte medlemmer, der ønsker at deltagei frivilligkoordinatoruddannelsen på Filadelfia.
 4. Præsentationsfolder. I ulige år er 4 af bestyrelsen 7 medlemmer på valg. Malene Højbjerg Tarp og Malene Thams Steffensen modtager genvalg. Derudover stiller Ditte Hassing, Dorte Krogh Eriksen, Merete Buhl og Mette Krogh Bjelskou op. Læs mere om dem alle 6 i præsentationsfolderen.

Stillingsopslag

Frem til den 10. juni er det muligt at søge en nyoprettet stilling 28 timer om ugen i Gladsaxe. Undervisning, kommunikation og frivillige er nøgleordene i en fin stilling.Læs mere på kirkekultur.nu
Juni 2017
Medlemshverve-kampagne


Meld dig ind i Kirkekultur.nu og meld dig til landskursus. Så modtager du et gavekort på 600 kr. på landskurset. Sådan lød konceptet i al sin enkelthed. 7 har benyttet sig af det gode tilbud og kan se frem til at modtage gavekortet på Hotel Fredericia.

Arbejdsdrøftelse


”Hvornår får jeg svar på mine spørgsmål?” spurgte en landskursusdeltager sidste år. Det har givet os idéen til at lave årets arbejdsdrøftelse om til en spørgetime, hvor medlemmer kan stille faglige spørgsmål til tillidsrepræsentanter, lønforhandlere og mig som formand. Vi opfordrer til, at spørgsmålene sendes pr. mail til mig inden generalfor-
samlingen, så man har mulighed for at forberede et godt og dækkende svar. Send mailen til formand@kirkekultur.nu.KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Maj 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
124 har tilmeldt sig landskurset (pr. 27/4), og der er kun få værelser tilbage. Skal du have et af de værelser, skal du være hurtig: Tilmeld dig allerede i dag!
Landskursusudvalget arbejder på højtryk med at knytte alle ender sammen, så vi kan få nogle helt forrygende dage med god og relevant undervisning, inspirerende og sjovt samvær, interessante udstillinger og en forrygende, superhyggelig festaften.

Generalforsamling

Selv bruger jeg timer på at planlægge en gedigen generalforsamling. Det skal være spændende at være til generalforsamlinger i Kirkekultur.nu! Man skal lære noget om sin egen ansættelse, og man skal se, det nytter at engagere sig i et fagligt fællesskab. ”Ene kan vi intet, sammen kan vi alt.” I år bliver arbejdsdrøftelsen korte fortællinger om og forklaringer på meget af det, vi alle går og tumler med i det daglige: Ækvivalering, løn, ferie, medarbejderrepræsentant, barsel, rammetid, rådighedstid osv.


Økonomi kan være kedeligt for nogen, men i år skal vi drøfte bestyrelsens forslag om sætte penge af til juridisk bistand, stiftsrepræsentanterne og en uddannelsesfond. Glæd dig til at høre mere om det – og tag stilling!


Endelig er der valg til bestyrelsen. Ifølge vores vedtægter består bestyrelsen af 7 medlemmer. I ulige år er 4 på valg. 2 modtager genvalg, 2 gør ikke. Hjælp os med at finde nogle, der kan og vil. Eller blæs på Janteloven og meld dig selv!


I vedtægterne står der også, at forslag til dagsordenen skal jeg have senest 4 uger før generalforsamlingen – altså mandag den 15. maj. Som medlem har man til gengæld krav på den endelige dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen – altså mandag den 29. maj. Den vil kunne findes på hjemmesiden – Kun for medlemmer – Landskursus 2017. Her vil man også kunne finde min beretning, regnskab, budget og mange andre dokumenter, det er nyttigt at kende til i forbindelse med generalforsamling og landskursus.

Medlemshvervekampagnen
kører fortsat

Kirke- og kulturmedarbejdere, der ikke er medlemmer, har vi tilbudt at melde sig ind i fagforeningen og samtidig tilmelde sig årets landskursus. De overrækkes et gavekort på 600 kr. i løbet af landskurset. Har du kollegaer, der ikke er medlemmer endnu, er det oplagt at opfordre dem til at gøre brug af det gode tilbud.

Og nok en kampagne…

… for at finde en stiftsrepræsentant eller to i Københavns Stift blev skudt i gang den 5. marts. Vi har sendt en mail til alle kirke- og kulturmedarbejdere i Københavns Stift og opfordret alle til at sige ja til opgaven. I mailen fortæller en anden stiftsrepræsentant om arbejdet, og der er et gavekort på 1.000 kr. til en kulturel, selvvalgt oplevelse til den, der melder sig. Stiftsrepræsentanten får også penge at gøre godt med! Læs mere om kampagnen på hjemmesiden under Sidste nyt.

Ledelse og involvering af frivillige i Folkekirken

Få frivilligkoordinatorens redskabskasse, så du skaber en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige i kirken. Et uddannelsesforløb med mulighed for ECTS-points, som Ingerfair står bag.
Gå ind under Sidste nytog læs mere.

26.04.2017: Gratis FUV-kursus om babysalmesang

En række FUV-kurser er i dag lagt i Kalenderen. Se, hvornår der er kursus i dit stift og mød Mette Gautier og Christine Toft Kristensen.
Maj 2017

Ignatiansk spiritualitet
Hvad er nu det for noget? Gå ind under Kalenderog læs omåndelige øvelser, retræte,medvandrersamtale om meget andet i Viborg på det retrætecenter, der hedder Ådalen.

Lønforhandling
Alle, der er blevet ansat efter 01.09.2009, stiger ikke automatisk i løn, men skal selv være opmærksomme på at ønske lønforhandling med menighedsrådet.Du kan og skal ikke selv forhandle din løn. Det gør din fagforening for dig. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt. Vær opmærksom på fristen 1/6!

Mere kalender
Hvad enten du er til at drøfte præstens rolle i gudstjenes-ten eller vil opleve Leise Christensen fortælle om Gudsbilleder i børnelitteraturen, skal du smutte en tur i Kalenderen og kikke på uge 38 i september.

3 nye boganmeldelser
Læs fagforeningens dygtige anmelder Bitten Andersens omtale af "Kærlighedens 5 sprog", "Forkynd for børn med lov og evangelium" og "Jagten på Juliana". Klik på Anmeldelser.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - April 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
”Unge fyre bliver fristet af piger, 30-årige af penge, 40-årige af ære og berømmelse, de 60-årige tænker: Var jeg dog blot from!” Det er et af de utallige Luther-citater, der florerer netop i år. Når man er 51 år som jeg, er man altså midt imellem ære/berømmelse og ønsket om at være from – formodentligt med døden for øje og med tanke på, hvad der sker bagefter!

Jeg besøgte et meget gammelt og sygt menneske forleden. Samtalen faldt på, om livet stadig havde værdi. ”Så længe, jeg kan være noget for andre, har livet værdi,” slog damen fast. Kræfterne var ikke længere til at rejse med vennerne eller invitere gæster på fine middage. Men korte samtaler med dem, der kikkede indenfor og foldede hænder for dem, der ikke havde tid til at kikke indenfor – ja, det kunne fortsat glæde kvinden og give livet værdi.
Hvad giver dit liv værdi?

Landskursus 2017


Mandag den 12. – onsdag den 14. juni er der Landskursus for medlemmer af Kirkekultur.nu. I løbet af den første måned har næsten 100 tilmeldt sig, men der er plads til flere.
Vær opmærksom på, at muligheden for frit at vælge mellem alle de 15 spændende moduler indskrænkes jo længere, du venter med at tilmelde dig.

Medlemshvervekampagne

Kirke- og kulturmedarbejdere, der ikke er medlemmer, har vi tilbudt at melde sig ind i fagforeningen og samtidig tilmelde sig årets landskursus. De overrækkes et gavekort på 600 kr. i løbet af landskurset.Har du kollegaer, der ikke er medlemmer endnu, er det oplagt at opfordre dem til at gøre brug af det gode tilbud.

Seminariedag om KUL

(kirkelig ungdoms-leder-uddannelse)
Præsten i Højby ved Odense, Carsten Andreassen, har nu så gode erfaringer med den nye uddannelse, at han tilbyder at dele sine erfaringer på en Seminariedag den 10. juni. Læs mere og find programmet under Kalender.

Generalforsamling

Gå på hjemmesiden – Kun for medlemmer – Landskursus 2017: Her finder du indkaldelse til generalforsamling og om kort tid dagsorden, beretning, deltagerlister og andre nyttige papirer til de 3 døgn i Fredericia.
4 af de 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og 2 modtager ikke genvalg. Hjælp bestyrelsen med at finde nye kandidater, der vil gøre en forskel.

PFA medlems-tilfredsheds-undersøgelse


Kirkekultur.nu gennemfører i samarbejde med CO10 og PFA en tilfredshedsundersøgelse i maj 2017. Målet er at tage temperaturen på medlemmernes tilfredshed med at være kunde i PFA i forhold til f.eks. rådgivning, digitale løsninger og informationer om pensionsordningen. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.
April 2017

Lønforhandling

Er du ansat siden 01.09.2009, stiger du ikke automatisk i løn, men skal selv være opmærksom på at ønske lønforhandling med dit menighedsråd. Du kan og skal ikke selv forhandle din løn. Det gør din fagforening for dig. Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt. Vær opmærksom på fristen 1/6!
Ledige stillinger


En meget fin og fleksibel stilling på 30 timer om ugen er ledig i Vigerslev. Men har du lyst at være ansat samme sted som en anden kirke- og kulturmedarbejder, er der mulighed for det 37 timer om ugen i Lindehøj Sogn. En 3. mulighed er Vodskov Kirke, som søger en kirke- og kulturmedarbejder 30 timer om ugen. Læs mere på hjemmesiden under Ledige stillinger.
Kalender


Hver uge kommer der nye kurser i kalenderen. Jeg har lovet at gøre særligt opmærksom på ”Sangen har vinger- sommerens skønneste kursus” i uge 26 på Rønde Højskole. Se mere under Kalender


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Marts 2017

Nyhedsmail - Februar 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
”Februar har gjort os mindre,” synger vi i Frank Jægers vintersang ”Liden sol i disse uger”. ”Vi kan ingenting forhindre,” digter den sjællandske digter videre. Så kan det ikke blive mere trist!

Når man har taget et par ekstra kilo på i julen, lyder det godt, at februar vil gøre os mindre! Men vi ved, at der skal en indsats til. Fitnesscentre og ugeblade med slankekure har gode dage i årets første måneder.

Frank Jæger taler naturligvis ikke om julesul, men deler den erfaring, at mørket, kulden og korte dage kan kaste skygger af mismod ind over os alle, så vi føler os mindre og magtesløse.

Årets gang kan vi ikke hindre, men som fagforening tror vi på, at vi kan gøre en forskel, og vi arbejder for, at hver enkelt kirke- og kulturmedarbejder går glad på arbejde og glad hjem. Fagforeningen Kirkekultur.nu arbejder på at forhindre det, der stjæler vores arbejdsglæde.

MedlemsstatistikDit medlemskab af Kirkekultur.nu skal/skulle betales den 1. februar. Næsten alle 272 medlemmer er tilmeldt Betalings-
service. Hvis du er en af de sidste, der ”hænger” – så få det bragt i orden! Det letter både dig og os.
Tilmelding til PBS kan nu ske via hjemmesiden: Bliv medlem – Kontingentsatser

Forsøg i Folkekirken

En vigtig - men ret usynlig – del af det at være en fagforening er at afgive høringssvar på diverse cirkulærer, vedtægter osv. Der er ikke andre fagforeninger end Kirkekultur.nu, der gør det på vegne af landets kirke- og kulturmedarbejdere. Sidst i januar afgav vi høringssvar på et nyt lovforslag om menighedsrådets ret til at afprøve nye organisationsformer.
Vi kræver bl.a.:
 • Tydelig ledelse - især når flere menighedsråd arbejder sammen
 • Tydelig kommunikation – man kan med fordel formulere regler om, hvordan og hvornår og hvor hurtigt, der kommunikeres
 • Inddragelse af ansatte og frivillige – fra først til sidst. Altså fra idéfase over planlægning til udførelse og evaluering
 • Tydelige mål. Hvornår er projektet en succes, så man med rimelighed kan ønske at forlænge det eller måske endda ønske, at projektet var en del af dagligdagen i Folkekirken?
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.

Folkekirkens Arbejdsmiljø-
rådgivning (forkortet FAR)FAR har været en realitet siden den 1. september sidste år.
 1. Hans Hjerrild er tiltrådt som daglig leder
 2. FAR har lejet sig ind hos Landsforeningen og fået egne lokaler med egen indgang
 3. Signe Steenfeldt Møller-Sørensen er ansat som psykolog fraogmed den15. januar i år
 4. FAR er begyndt at sælge og løse opgaver for sine kunder
Læs mere på hjemmesiden under Sidste nyt.
Februar 2017
Personalepolitik
Har dit sogn en personalepolitik? Ellers er der nu konkret hjælp at hente på hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk: Et dokument på 39 sider, der kommer omkring alt fra MUS og APV til mobbepolitik og rygepolitik. Er du medlem, kan du også finde Personalepolitikken på Medlemssiderne under Links – Faglige links.

Cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirke-
funktionærer- er endnu ikke kommet i høring fra Kirkeministeriets side! Udkastet + min gennemgang ligger fortsat på vores hjemmeside under Sidste nyt. Læs det, og sæt det på dagsordenen, hvor du kommer frem: Blandt kollegaer i sogn, provsti og stift og i dit menighedsråd.

Kalender


For tiden lægges der rigtigt mange kurser ind på hjemmesiden under Kalender. Læs f.eks. om kurser i Babysalmesang, musikalsk legestue, salmedans og mange flere.

Stillingsopslag


På hjemmesiden er der et stillingsopslag: En 37 timers stilling i Skalborg Kirke i Ålborg Stift. Læs mere på hjemmesiden under Ledige stillinger.


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2017

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Nyt cirkulære slår fast, at der blot skal 4 ugers uddannelse til for at blive kirke- og kulturmedarbejder

Download Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelses-
cirkulære på hjemmesiden under Sidste nyt. Hvis du finder det svært at læse "lovstof", er det måske lettere at læse mine kommentarer, som du finder samme sted.

I første omgang blev jeg glad: Tænk, at vores 4 ugers efteruddannelse endelig skulle gøres obligatorisk!
Så blev jeg chokeret: Der er ikke tale om 4 ugers efteruddannelse AF en kirke- og kulturmedarbejder. Men 4 ugers uddannelse TIL at være kirke- og kulturmedarbejder!
4 uger - tænk jer bare, hvad det betyder for os, for kvaliteten af vores arbejde, for Folkekirken.

Og ikke nok med det: Kirkeministeriet skriver i selvsamme cirkulære, at det skal være muligt for enhver anden, der har været ansat i Folkekirken i 3 år at skifte over til at være kirke- og kulturmedarbejder! Uden videre og uden uddannelse!Jeg har intet imod kirkemusikere, gravere, kirketjener osv. Det er dygtige folk med nødvendige kompetencer. Selv om jeg har været ansat i Folkekirken stort set hele mit liv, har jeg ingen forestilling om, at jeg uden videre kan arbejde som graver eller kordegn i morgen. Men omvendt kan Kirkeministeriet altså godt forestille sig det: At alle andre kan blive kirke- og kulturmedarbejdere uden videre.

Det er uforståeligt, og det er sørgeligt. Hvad tænker du? Giv din mening til kende. Brug dine kanaler: Send mine kommentarer videre til dine kollegaer. Drøft det med dem. Send jeres kommentarer til Kirkeministeriet og Landsforeningen. Tal med jeres menighedsråd. Hvad tænker de? Er de enige med deres Landsforening? Opfordr dit menighedsråd til at ytre sig. Det her er et UDKAST til nyt uddannelsescirkulære, så ”toget er ikke kørt endnu”. Men det er sat i gang, og vi skal alle på banen for at stoppe det!

KalenderUnder Kalender vil jeg gøre særligt opmærksom på:
 • Kirke- og kulturmedarbejdernes efteruddannelse udbydes af FUV for 11. gang sidst i februar 2017 og varer 4 uger i alt
 • Instruktørkursus i Bibeleventyret. I marts uddannes man i Det Gamle Testamente. I august i Det Nye Testamente
 • Frivillig ledelse i spændingsfeltet mellem det offentlige og det civile, som 3K i Århus udbyder
 • Nordisk Dialogkonference i april

Hoppekirke

Husker du den oppustelige hoppekirke fra Landskursus 2016? Læs mere om den under Landet rundt. Det er muligt at få en hoppekirke for under 6.000 kr., hvis bare 10 sogne går sammen om det.

Januar 2017

Boganmeldelser
Klik her og læs anmeldelserne af ”Himmelglans i øje” og ”I Kristus” – bøger, du måske kan bruge til andagter og personlig refleksion.

Stillingsopslag


Under Stillingsopslag finder du 2 fuldtidsstillinger, der kan søges i løbet af januar: Risbjerg Kirke i Hvidovre søger en kirke- og kulturmedarbejder til voksne og ældre. I Vejen Kirke er der en helt ny stilling med fokus på diakoni.

Ækvivalering
Der er ækvivaleret 63 personer i 2016.
Det betyder ikke, at der er lige netop 63, der er blevet ansat som kirke- og kulturmedarbejdere i 2016.Dels ækvivaleres der nogen, der ikke bliver ansat. Læs mere under Sidste nyt.

Kompetencefonden
Også under Sidste nyt kan du læse om, hvordan det gik med Kompetencefonden i år. 12 kirke- og kulturmedarbejdere havde søgt om 477.310 kr., og der var 96.984 kr. til rådighed!


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 7640 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*