Anmeldelser 2019

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen anmelder bøger, cd'er, film og andre kulturelle tilbud af interesse for os.

Klik her, Thomas

Lohse har udgivet en bog om børn og pornografi, Klik her, Thomas af Chris Duwe. Når børn har adgang til smartphones, ipads og computere, har de også let adgang til hjemmesider og You Tube indslag om pornografi. Også selv om de ikke direkte søger på emnet.

Bogen indeholder en lille historie om Thomas, der ser en film med nøgne mennesker sammen med en ven. Hvordan han reagerer, og hvad dette gør ved ham samt en vejledning til forældre og andre, der har med børn at gøre. Hvad skal man sige, og hvordan skal man hjælpe børnene? Det er vigtigt at tage emnet op med børnene og forklare dem, hvordan de kan undgå at blive negativt påvirket i forhold til seksualitet gennem porno.

Bogen er udgivet af Lohse

Tre små børnebøger

Eksistensen har udgivet tre små børnebøger. En med fortællinger fra Det Gamle Testamente, en om Jesus liv og en om påsken.

De tre bøger fortæller mange af de vigtige bibelhistorier med fine illustrationer. Bøgerne er oversat fra engelsk og er oprindelig skrevet af Sally Ann Wright med tegninger af Honor Ayres.

Påvirk med respekt

Carsten Hjorth Pedersen, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut, har skrevet en vejledning til de voksne, der omgiver og påvirker børn. Dvs. forældre, lærere, pædagoger, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der arbejder med børn.

Bogen titel Påvirk med respekt siger, hvad han vil med bogen. Vi skal tænke over, hvordan vi påvirker børn, også i den kristne forkyndelse. Og vi skal ville dem noget og være konkrete. Forfatteren giver eksempler på god og dårlig påvirkning og konfrontering og giver forslag til, hvordan børnene kan udrustes til at bryde med dårlige påvirkninger.

Udgivet af Lohse

Velkommen til mit hjem

Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.

Du finder film og multimediefortællinger på dkm.dk/hjem, hvor du også kan finde diverse støttematerialer og informationer.