Anmeldelser 2019

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen anmelder bøger, cd'er, film og andre kulturelle tilbud af interesse for os.

Hyrdens fløjte

Hyrdens fløjte” er en fin billedbog om en hyrdedreng, der sammen med sin bedstefar vogter får uden for Betlehem. Drengen spiller fløjte og lytter til bedstefaderens fortælling om kongesønnen, der snart skal fødes. Drengen forestiller sig en konge med krone, sværd og kappe og bliver skuffet, da han ser det fattige Jesus-barn. Men historien slutter godt.

Bogen er fortalt af Max Bolliger og tegnet af Stéfán Zavrél, og den er oversat af Charlotte Ekstrand. Udgivet af Eksistensen

En julekalender, 24 nedslag på decembervej

Margaret Lindhardt, som de fleste har hørt i radioen, har skrevet ”En julekalender, 24 nedslag på decembervej”. Bogen indeholder 25 kapitler, så den kan læses som en julekalender for voksne. Juledag er kommet med i rækken. Emnerne er næstekærlighed, fattigdom, følelser og traditioner, men også det glædelige budskab, som er julens egentlige indhold.

Udgivet af Eksistensen

Armeret med fjer

Helle S. Søtrup har udgivet en ny digtsamling, den femte, med korte og lange digte. Bogens titel er "Armeret med fjer", og den er inddelt i kapitlerne "Bøn", "Taksigelse", "Henvendelse", "Mellemværende" og "Overgivelse" og berører emner som sorg og sygdom, forelskelse, kærlighed og tab og tanker om fortiden og fremtiden.

Der findes døre,
der kun kan åbnes
af en anden

er et eksempel på et digt fra bogen, der er udgivet af Eksistensen

Kristendom i en brydningstid

Mogens S. Mogensen, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, har skrevet bøger om og arbejdet med mission og religionsmøder. Endvidere har han en MA i missiologi og PhD i interkulturelle studier. Han har netop udgivet en ny bog ”Kristendom i en brydningstid – Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi”.

Mogens S. Mogensen skriver, at kristendommen løbende må oversættes til den tid, vi lever i og kunne svare på nye spørgsmål. Han mener, at kirken og kristendommen er i en krise i øjeblikket – som mange gange tidligere, men siger også, at kriser ikke nødvendigvis er negative. En krise kan føre til udvikling og nytænkning.

Bogen gennemgår kort kirkens og kristendommens udvikling, herunder kirkens forhold til mission og missionsteologi. Den undersøger kristendommens møde med islam og engagementet i økumeni. Hvad er kirkens ansvar i forhold til tilhængere af andre religioner? Hvad er dens rolle i den offentlige debat? Er kristendommen reduceret til kulturkristendom i dag?

Bogen indeholder mange spændende og aktuelle spørgsmål og svar til kirkens og kristendommens rolle i dag.

Udgivet af forlaget Intercultural.dk

Da jorden fik feber

Esben Hanefelt Kristensen har kreeret en skøn og meget aktuel bog med titlen ”Da jorden fik feber”.

Fortællingen er et eventyr om, at Gud skabte verden, herunder jorden med alt levende og om, hvordan mennesker fik ødelagt meget på jorden, så det blev "svært at leve et dyreliv". Derfor kommer fire engle. og sammen med fire store grupper af dyr – fisk, fugle, insekter og landdyr – giver de menneskene en advarsel og noget at tænke over. Fortællingen slutter i Betlehem og i Danmark med håb for fremtiden.

Bogen giver ikke løsninger på klima-problemer, men fortæller en smuk og poetisk historie om livet på jorden gennem tiden. Hver anden side har et af Esben Hanefelt Kristensens flotte billeder som en illustration til teksten.

Udgivet af Eksistensen.

Babysalmesang med mere

Christine Toft Kristensen og Mette Christoffersen Gautier har skrevet en bog om babysalmesang "Babysalmesang med mere". De stiller spørgsmålet "Er babysalmesang en kirkelig aktivitet eller en aktivitet i kirken?" og svarer selv, at man ikke entydigt kan skelne mellem de to begreber. Bogen indeholder flere artikler, bl.a. om baggrund for babysalmesang i kirken og om forskning i emnet. Forfatterne ser på emnet fra nye vinkler, hvor de inddrager ritualer, liturgi og det at være menighed.

Desuden indeholder bogen et forslag til, hvordan babysalmesang kan gøres til en gudstjeneste. Noget om, hvad man kan gøre med salmerne med inddragelse af bevægelse og andre stimuli, bønner og forslag til et forløb ud fra kirkeårets liturgier og højtider.

Så bogen kan både bruges af nybegyndere, der skal stå for babysalmesang, og den kan give inspiration til dem, der allerede er i gang. Der er både tanker og teorier om formålet med babysalmesang og praktiske ideer lige til at bruge.

Udgivet af Eksistensen.

Jul, påske og pinse

Hanne Davidsen har skrevet tre kirkespil for børn på 3. og 4. klassetrin om de tre store højtider i kirkeåret jul, påske og pinse. Det er oplagt at bruge dem med minikonfirmanderne. Der er mange roller, så en hel skoleklasse kan spille stykkerne. Bogen indeholder manuskripter, forløb, rollelister, forslag til rekvisitter samt sange og noder med becifringer, så stykkerne er lige til at gå til. Fortælleren kan være en voksen, der læser op, hvad der sker. Der er korte replikker til nogle af børnene, og andre børn kan synge i koret.

Jule- og påskespillene følger de kendte begivenheder. Pinsespillet følger Helligåndens virke gennem NT, så her får man flere bibelhistorier genfortalt undervejs, og stykket kan dermed bruges på alle årstider.
Udgivet af Eksistensen.

Drop-in-dåb

Eksistensen har udgivet en bog om Drop-in-dåb redigeret af Birgitte Kragh Engholm og René Høeg.

Bogen indeholder en række artikler om, hvorfor og hvordan drop-in-dåb kan foregå. Der er både teologiske overvejelser og konkrete eksempler med begrundelser for, hvorfor mennesker vælger drop-in-dåb i stedet for den planlagte dåbshandling i gudstjenesten. 

”Drop-in-dåb inviterer det moderne menneske ind i det folkekirkelige, kristne fællesskab på modernitetens præmisser”, som der står bag på bogen. 

Håndbog i tidsrejser

Signe Danielsen og Christina Mertz Fundrup har skrevet et nyt og anderledes undervisningsmateriale, der både kan bruges til minikonfirmander og til en sommerskole eller sommerlejr for børn på 2. – 4. klassetrin: Håndbog i tidsrejser.

Bogen indeholder fire undervisningsforløb med fem dagsprogrammer i hvert. Emnerne for de fire forløb er

  1. historien fra Det gamle Testamente frem til nutid og fremtid
  2. vandet og havets folk med inddragelse af vikingerne
  3. menneskets historie fra det første menneske til i dag
  4. fortællingen om himlen

Alt sammen for at vise forbindelsen mellem Bibelens fortællinger, kirkehistorien og kirken i dag.

Hver dag får børnene en identitet fra den tid, historien foregår. De får og/eller fremstiller rekvisitter. De hører fortællinger, hvor de selv spiller med – som rollespil. Der er en række aktiviteter og sange forbundet til dagens fortælling. Fadervor bruges som rejsepas ind i den tid, det handler om. Formålet er, at børnene bliver en del af fortællingen.
Forløber kræver en del forberedelse af lederen og mange rekvisitter.
Udgivet af Eksistensen.

En ven der tilgi´r

En ven der tilgi'r er en bog om disciplen Peter og hans venskab med Jesus. Peter siger ofte for meget og siger de forkerte ting. Han er den, der går forrest, men også de,n der tit dummer sig. Vi følger fiskeren Peter, fra han møder Jesus, og til han fortæller om Jesus efter opstandelsen. De store temaer i bogen er venskab og tilgivelse. Bogen er en fin oplæsningsbog for mindre børn med spørgsmål undervejs, som børnene måske selv kan svare på. 

Bogen er skrevet at Dan Dewitt og illustreret af Catalina Echeverri, og udgivet af Lohse

Hvor kommer jeg fra?

Hvor kommer jeg fra? er skrevet som en oplæsningsbog for mindre børn, der gerne vil have svar på spørgsmål om livets begyndelse. Fortællingen starter med, at Gud har skabt alle ting, og at han har givet opgaven med at få børn til menneskene. Derefter bliver det forklaret, hvordan et barn bliver til i tekst og billeder. Hele forløbet er beskrevet i detaljer, måske med lidt for mange ord til små børn. Men så kan den voksne genfortælle historien ud fra illustrationerne af Nick Butterworth og Mick Inkpen. Teksten er skrevet af Malcolm og Meryl Doney og oversat af Janne Bak-Pedersen. Bogen er en genudgivelse, oprindeligt udgivet i 1987, udgivet af Lohse.

Nioghalvtreds måder at have det dårligt på

Nioghalvtreds måder at have det dårligt på er en tegneserie for voksne af Ulla Bech-Bruun. Hun er psykolog og Master of Fine Arts og udstiller performativ skulptur i ind- og udland. 

Bogen består af 59 stregtegninger med en enkel tekst under. Ord og billeder beskriver svære og komplekse følelser som skam, ensomhed og manglende selvværd - med plads til fortolkning. Ulla Bech-Bruun skriver selv forrest i bogen, at smerte er nemmere at forstå og acceptere, hvis den får navn. Bogen er inspireret af samtaler med klienter.
Udgivet af Eksistensen

NOA

Bjarne Reuter har gendigtet fortællingen om Noa og arken med illustrationer af Kamilla Wichmann. Fortællingen følger Noa og hans hustru og de tre sønner fra den dag, hvor Noa får besked af Gud på at bygge arken. Der fortælles om deres tanker og tvivl undervejs i det store arbejde, hvor der ikke kommer en dråbe regn, og hvor naboerne håner dem. Jafet, den yngste af sønnerne, har en speciel rolle i bogen, han er midtpunkt i et ekstra drama undervejs. 

Noas bønner og tanker, tvivl og tro på Guds plan med ham og hans familie er fint beskrevet.

Udgivet af Bibelselskabet og god til børn på 5 – 11 år, men kan læses af alle. Findes også som lydbog.

I selvmordets kølvand

I selvmordets kølvand er skrevet som en hjælp til efterladte og efterlevende. Forfatterne til bogen er Liselotte Horneman Kragh, der er teolog og religionshistoriker og Elene Fleischer, der er lektor og Ph.d. på en afhandling om selvmord. De er med i NEFOS (Netværket for selvmordsramte) og har begge erfaringer med at miste ved selvmord. Og de arbejder begge med ”hjælp til at bære det ubærlige”.

Bogen er henvendt til de efterlevende. Et kapitel handler om alle de fysiske, psykiske og følelsesmæssige reaktioner hos efterladte. De næste kapitler henvender sig til forskellige grupper af pårørende: søskende, forældre, bedsteforældre, børn, ægtefæller m.fl. og herunder de specielle problemer, som hvert selvmord medfører for de forskellige familiemedlemmer. Så er der noget om sorg, skyld og skam, og om hvordan man kommer videre efter et selvmord.

Til slut er der praktiske oplysninger om alt det, der vedrører ethvert dødsfald.

Fagpersoner, der kommer i kontakt med efterladte, kan også få god vejledning til samtaler og hjælp af bogen.

Udgivet af Eksistensen

Himlen og jorden må feste

Kirkefondet har udgivet sangbogen og cd-en Himlen og jorden må feste” med verdensmusik, spillet og sunget af Peter og Betty Arendt m.fl. Betty og Peter Arendt har også redigeret sangbogen, der indeholder noder med becifringer, temaerne er bl.a. skaberværket, året, gudstjenesten, lovsang og fællesskab.

CD'en indeholder 20 sange fra sangbogens 70 salmer og sange. Det er musik og tekster fra alle verdensdele, alle er oversat til dansk af bl.a. Holger Lissner og Hans Anker Jørgensen.

Muslimer møder Jesus

Jørgen Hedager Nielsen har skrevet bogen Muslimer møder Jesus, fortællinger om flugt og tro. 

Bogen indeholder beretninger fra nogle af de mange muslimer, der er konverteret til kristendommen, om flugt fra deres hjemlande Iran og Afghanistan, og om hvordan de efterfølgende er kommet med i kristne menigheder i Danmark. Jørgen Hedager Nielsen har skrevet bogen ud fra interviews med konvertitterne.

Mellem disse beretninger fortæller en række danskere om deres oplevelser og erfaringer fra arbejde med tilknytning til flygtninge og migranter. De fortæller også om kirkelige initiativer til at skabe fællesskaber og møder med flygtningene og om migrantmenigheder.

Udgivet af Forlagsgruppen Lohse

Når du siger farvel

Sarah Krøger Ziethen og Cecilie Hiline Christensen har skrevet en lille bog til unge, der har mistet og er i sorg. Forfatterne er henholdsvis præst og sygeplejerske og har begge erfaring fra sorggrupper, sjælesorg og samtaler med børn og unge i sorg.

Bogen Når du siger farvel, en bog til unge der har mistet består af korte fortællinger om at miste, om sorg og om bearbejdelse af sorgen. Der er også digte og refleksioner, samt spørgsmål til læseren. Den er nem at gå til, da den ikke skal læses fra ende til anden. Hvert afsnit er kort og behandler nogle af de tanker, man kan få som efterladt.

Udgivet af Eksistensen

Børnebøger med farverige bibelfortællinger

Eksistensen har udgivet en serie børnebøger med farverige bibelfortællinger:

  1. En lille bog om store ting er en pap-bog til de helt små med vers og billeder. Hver side har et tema som godt og ondt, sorg og glæde og en lille bøn. Bogen er skrevet af Therese Fabricius og Maria Baastrup Jørgensen.
  2. Petra og feberen og Laban, Lea og lagenet er for de 3 – 6 årige og er spændende genfortællinger af bibelhistorier med børn som hovedpersoner.
  3. Hanna, Herodes og himmelkongen og Adam, Anna og hullet i taget er for de 6 – 9 årige og er også bibelfortællinger med børn som hovedpersoner.

Bøgerne under punkt 2 og 3 er skrevet af Jonas Lucas Christy og er illustreret af Josephine Kyhnl Jeg kan varmt anbefale disse fire bøger. Børn vil helt sikkert blive grebet af de spændende fortællinger.

Alle bøgerne er udgivet af Eksistensen.

Låneord

Gudmund Rask Pedersen har skrevet "en samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv". Bogens titel er "Låneord". Bogen er velegnet til studiekredse og andre samtalegrupper og har ti afsnit. Hvert afsnit indeholder en genfortælling af en roman, et salmevers og forslag til bibeltekster og salmer/sange og nogle strøtanker, samt spørgsmål og emner til debat. Emnerne er bl.a. fantasien, længslen, livsmodet og Gudsriget. 

I forordet skriver GRP, at vi alle låner ord af hinanden og af det, vi læser og synger. Derved får vi øje for det, vi ikke selv kan se. Der opstår måske nye tanker og ideer, både i samtaler med andre, og når vi læser litteratur. Udgivet af Eksistensen.

Tro på gud

Kåre Egholm Pedersen har skrevet bogen Tro på Gud, om kristendom i en sekulær verden med afsæt i filosoffen Charles Taylors tanker om sekularisering. Bogen er skrevet både til troende og til den søgende skeptiker og er inddelt i tre hovedafsnit: 1. Verden – Forhindringer for ikke-tro, 2. Ørken – Længsel efter tro og 3. Guds rige – Forhindringer for tro.

Kristendommen er udfordret af sekularismen og af andre religioner. Det har fået mange danskere til at overveje, hvad de egentlig tror på i en tid, hvor religiøs skepsis og længslen efter mening med livet eksisterer side om side. Der stilles kritiske spørgsmål til kristendom og kirke og til videnskab kontra tro.

Bogen er relevant for os, der arbejder med kirke og kristendom. Den argumenterer for, at det stadig er muligt at tro på Gud i en sekulær tid. Udgivet af Eksistensen.

Skabt af gud

Sognepræsterne Pernille Bach-Mortensen og Anne Mia Lykner har i samarbejde med organist og kirkemusiker Martin L. Hornstrup skrevet et undervisningsmateriale med titlen Skabt af Gud, konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede. Undervisningsmaterialet har fokus på det praktiske, sanselige og det konkrete og kan derfor også bruges i undervisningen af yngre børn/mini-konfirmander. 

Del 1 består af overordnede betragtninger. I del 2 er der 14 forslag til undervisning med emner om dåb, nadver, jul påske, tab og sorg m.m. Derudover er der et afsnit om faste rutiner og noget om kirken og de ting, der forgår der. Del 3 indeholder forslag til taler til forskellige lejligheder. Del 4 og 5 handler om musik og salmer. Der er mange nye salmer og sange med i materialet. Del 6 indeholder billedmateriale. Del 7 litteratur og onlineinspiration.

Undervisningslektionerne er meget overskuelige og lette at gå til og får børnene til at bruge deres sanser og lege, mens de lærer. Udgivet af Eksistensen.

Missionsmetaforer

Hvordan har folkekirken det med mission i dag? 

Mogens S. Mogensen giver med bogen Missionsmetaforer forslag til nye måder at få talt om mission, både i kirken og i hjemmene. Han beskriver gennem 9 metaforer, hvordan samtalen om mission kan gribes an: med udgangspunkt i Lukas 10 om Jesu udsendelse af de 72 disciple har han hentet metaforerne: at se, at bede, at gæste, at lytte, at dele, at fortælle historier, at hele, at invitere og at synge. En af konklusionerne er ”at være kristen er at være vidne om evangeliet”.

Udgivet af Eksistensen

Overgiv din vej til Herren

Lohse har udgivet endnu en malebog Overgiv din vej til Herren med tekst af Antonia Jackson og illustrationer af Felicity French. Tegningerne er kreeret til skabelsen og Noas ark, med hjerter, planter, dyr og landskaber, og teksterne er skriftsteder om stort og småt, kærlighed tro og tillid, vished og håb m.m.

Det tabte guld

Claus Grymer har skrevet en fin lille roman Det tabte guld om to mennesker, der kunne have holdt guldbryllup den dag, hvor romanen foregår. Men de er blevet skilt, da de aldrig fik talt ordentligt sammen om, hvad der er vigtigt for dem. Manden, der fortæller historien, ville gerne være forfatter, og kvinden ofrer sine egne drømme - mest af alt ønsket om at få børn - for at han kan få sin drøm opfyldt. Det lykkes ham dog aldrig at få skrevet den store roman, som han har drømt om, og han ender som dagbladsjournalist. Og efter en depression vælger kvinden at blive skilt og flytte sammen med sin psykiater. 

Nu mødes de i hans/deres sommerhus, hvor de får snakket alt det igennem om deres fortid, som de ikke før har fået sat ord på. Sådan får de fejret guldbrylluppet sammen.

Udgivet af Eksistensen

Tag Ånden ved hånden

Tag Ånden ved hånden af Poul A. Beck er en lille bog med 50 refleksioner til eftertanke og meditation. Han kalder den også ”En meditativ vandring med Helligånden” fra påske til pinse. Til hver dag er der en bibeltekst, et citat eller et vers og en refleksion og nogle spørgsmål til overvejelse. 

Henrik Stubkjær kalder bogen ”Et brugbart redskab… til at åbne os og vore fællesskaber for Helligåndens virkelighed”.

Udgivet af Eksistensen

Klik her, Thomas

Lohse har udgivet en bog om børn og pornografi, Klik her, Thomas af Chris Duwe. Når børn har adgang til smartphones, ipads og computere, har de også let adgang til hjemmesider og You Tube indslag om pornografi. Også selv om de ikke direkte søger på emnet.

Bogen indeholder en lille historie om Thomas, der ser en film med nøgne mennesker sammen med en ven. Hvordan han reagerer, og hvad dette gør ved ham samt en vejledning til forældre og andre, der har med børn at gøre. Hvad skal man sige, og hvordan skal man hjælpe børnene? Det er vigtigt at tage emnet op med børnene og forklare dem, hvordan de kan undgå at blive negativt påvirket i forhold til seksualitet gennem porno.

Bogen er udgivet af Lohse

Tre små børnebøger

Eksistensen har udgivet tre små børnebøger. En med fortællinger fra Det Gamle Testamente, en om Jesus liv og en om påsken.

De tre bøger fortæller mange af de vigtige bibelhistorier med fine illustrationer. Bøgerne er oversat fra engelsk og er oprindelig skrevet af Sally Ann Wright med tegninger af Honor Ayres.

Påvirk med respekt

Carsten Hjorth Pedersen, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut, har skrevet en vejledning til de voksne, der omgiver og påvirker børn. Dvs. forældre, lærere, pædagoger, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der arbejder med børn.

Bogen titel Påvirk med respekt siger, hvad han vil med bogen. Vi skal tænke over, hvordan vi påvirker børn, også i den kristne forkyndelse. Og vi skal ville dem noget og være konkrete. Forfatteren giver eksempler på god og dårlig påvirkning og konfrontering og giver forslag til, hvordan børnene kan udrustes til at bryde med dårlige påvirkninger.

Udgivet af Lohse

Velkommen til mit hjem

Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.

Du finder film og multimediefortællinger på dkm.dk/hjem, hvor du også kan finde diverse støttematerialer og informationer.