Anmeldelser 2019

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen anmelder bøger, cd'er, film og andre kulturelle tilbud af interesse for os.

Børnebøger med farverige bibelfortællinger

Eksistensen har udgivet en serie børnebøger med farverige bibelfortællinger:

  1. En lille bog om store ting er en pap-bog til de helt små med vers og billeder. Hver side har et tema som godt og ondt, sorg og glæde og en lille bøn. Bogen er skrevet af Therese Fabricius og Maria Baastrup Jørgensen.
  2. Petra og feberen og Laban, Lea og lagenet er for de 3 – 6 årige og er spændende genfortællinger af bibelhistorier med børn som hovedpersoner.
  3. Hanna, Herodes og himmelkongen og Adam, Anna og hullet i taget er for de 6 – 9 årige og er også bibelfortællinger med børn som hovedpersoner.

Bøgerne under punkt 2 og 3 er skrevet af Jonas Lucas Christy og er illustreret af Josephine Kyhnl Jeg kan varmt anbefale disse fire bøger. Børn vil helt sikkert blive grebet af de spændende fortællinger.

Alle bøgerne er udgivet af Eksistensen.

Låneord

Gudmund Rask Pedersen har skrevet "en samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv". Bogens titel er "Låneord". Bogen er velegnet til studiekredse og andre samtalegrupper og har ti afsnit. Hvert afsnit indeholder en genfortælling af en roman, et salmevers og forslag til bibeltekster og salmer/sange og nogle strøtanker, samt spørgsmål og emner til debat. Emnerne er bl.a. fantasien, længslen, livsmodet og Gudsriget. 

I forordet skriver GRP, at vi alle låner ord af hinanden og af det, vi læser og synger. Derved får vi øje for det, vi ikke selv kan se. Der opstår måske nye tanker og ideer, både i samtaler med andre, og når vi læser litteratur. Udgivet af Eksistensen.

Tro på gud

Kåre Egholm Pedersen har skrevet bogen Tro på Gud, om kristendom i en sekulær verden med afsæt i filosoffen Charles Taylors tanker om sekularisering. Bogen er skrevet både til troende og til den søgende skeptiker og er inddelt i tre hovedafsnit: 1. Verden – Forhindringer for ikke-tro, 2. Ørken – Længsel efter tro og 3. Guds rige – Forhindringer for tro.

Kristendommen er udfordret af sekularismen og af andre religioner. Det har fået mange danskere til at overveje, hvad de egentlig tror på i en tid, hvor religiøs skepsis og længslen efter mening med livet eksisterer side om side. Der stilles kritiske spørgsmål til kristendom og kirke og til videnskab kontra tro.

Bogen er relevant for os, der arbejder med kirke og kristendom. Den argumenterer for, at det stadig er muligt at tro på Gud i en sekulær tid. Udgivet af Eksistensen.

Skabt af gud

Sognepræsterne Pernille Bach-Mortensen og Anne Mia Lykner har i samarbejde med organist og kirkemusiker Martin L. Hornstrup skrevet et undervisningsmateriale med titlen Skabt af Gud, konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede. Undervisningsmaterialet har fokus på det praktiske, sanselige og det konkrete og kan derfor også bruges i undervisningen af yngre børn/mini-konfirmander. 

Del 1 består af overordnede betragtninger. I del 2 er der 14 forslag til undervisning med emner om dåb, nadver, jul påske, tab og sorg m.m. Derudover er der et afsnit om faste rutiner og noget om kirken og de ting, der forgår der. Del 3 indeholder forslag til taler til forskellige lejligheder. Del 4 og 5 handler om musik og salmer. Der er mange nye salmer og sange med i materialet. Del 6 indeholder billedmateriale. Del 7 litteratur og onlineinspiration.

Undervisningslektionerne er meget overskuelige og lette at gå til og får børnene til at bruge deres sanser og lege, mens de lærer. Udgivet af Eksistensen.

Missionsmetaforer

Hvordan har folkekirken det med mission i dag? 

Mogens S. Mogensen giver med bogen Missionsmetaforer forslag til nye måder at få talt om mission, både i kirken og i hjemmene. Han beskriver gennem 9 metaforer, hvordan samtalen om mission kan gribes an: med udgangspunkt i Lukas 10 om Jesu udsendelse af de 72 disciple har han hentet metaforerne: at se, at bede, at gæste, at lytte, at dele, at fortælle historier, at hele, at invitere og at synge. En af konklusionerne er ”at være kristen er at være vidne om evangeliet”.

Udgivet af Eksistensen

Overgiv din vej til Herren

Lohse har udgivet endnu en malebog Overgiv din vej til Herren med tekst af Antonia Jackson og illustrationer af Felicity French. Tegningerne er kreeret til skabelsen og Noas ark, med hjerter, planter, dyr og landskaber, og teksterne er skriftsteder om stort og småt, kærlighed tro og tillid, vished og håb m.m.

Det tabte guld

Claus Grymer har skrevet en fin lille roman Det tabte guld om to mennesker, der kunne have holdt guldbryllup den dag, hvor romanen foregår. Men de er blevet skilt, da de aldrig fik talt ordentligt sammen om, hvad der er vigtigt for dem. Manden, der fortæller historien, ville gerne være forfatter, og kvinden ofrer sine egne drømme - mest af alt ønsket om at få børn - for at han kan få sin drøm opfyldt. Det lykkes ham dog aldrig at få skrevet den store roman, som han har drømt om, og han ender som dagbladsjournalist. Og efter en depression vælger kvinden at blive skilt og flytte sammen med sin psykiater. 

Nu mødes de i hans/deres sommerhus, hvor de får snakket alt det igennem om deres fortid, som de ikke før har fået sat ord på. Sådan får de fejret guldbrylluppet sammen.

Udgivet af Eksistensen

Tag Ånden ved hånden

Tag Ånden ved hånden af Poul A. Beck er en lille bog med 50 refleksioner til eftertanke og meditation. Han kalder den også ”En meditativ vandring med Helligånden” fra påske til pinse. Til hver dag er der en bibeltekst, et citat eller et vers og en refleksion og nogle spørgsmål til overvejelse. 

Henrik Stubkjær kalder bogen ”Et brugbart redskab… til at åbne os og vore fællesskaber for Helligåndens virkelighed”.

Udgivet af Eksistensen

Klik her, Thomas

Lohse har udgivet en bog om børn og pornografi, Klik her, Thomas af Chris Duwe. Når børn har adgang til smartphones, ipads og computere, har de også let adgang til hjemmesider og You Tube indslag om pornografi. Også selv om de ikke direkte søger på emnet.

Bogen indeholder en lille historie om Thomas, der ser en film med nøgne mennesker sammen med en ven. Hvordan han reagerer, og hvad dette gør ved ham samt en vejledning til forældre og andre, der har med børn at gøre. Hvad skal man sige, og hvordan skal man hjælpe børnene? Det er vigtigt at tage emnet op med børnene og forklare dem, hvordan de kan undgå at blive negativt påvirket i forhold til seksualitet gennem porno.

Bogen er udgivet af Lohse

Tre små børnebøger

Eksistensen har udgivet tre små børnebøger. En med fortællinger fra Det Gamle Testamente, en om Jesus liv og en om påsken.

De tre bøger fortæller mange af de vigtige bibelhistorier med fine illustrationer. Bøgerne er oversat fra engelsk og er oprindelig skrevet af Sally Ann Wright med tegninger af Honor Ayres.

Påvirk med respekt

Carsten Hjorth Pedersen, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut, har skrevet en vejledning til de voksne, der omgiver og påvirker børn. Dvs. forældre, lærere, pædagoger, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der arbejder med børn.

Bogen titel Påvirk med respekt siger, hvad han vil med bogen. Vi skal tænke over, hvordan vi påvirker børn, også i den kristne forkyndelse. Og vi skal ville dem noget og være konkrete. Forfatteren giver eksempler på god og dårlig påvirkning og konfrontering og giver forslag til, hvordan børnene kan udrustes til at bryde med dårlige påvirkninger.

Udgivet af Lohse

Velkommen til mit hjem

Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.

Du finder film og multimediefortællinger på dkm.dk/hjem, hvor du også kan finde diverse støttematerialer og informationer.