Anmeldelser 2018

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen anmelder bøger, cd'er, film og andre kulturelle tilbud af interesse for os.

Et håb på størrelse med en myg

Et håb på størrelse med en myg af Merete Bandak er en kortroman om tab og sorg. Lis mister sin mand, der var præst. Hun skal nu leve med tomheden og alle tankerne om fortid og fremtid og bliver sygemeldt. Hun lider af søvnløshed og græder meget – ”tårer er blevet mit brød både dag og nat”- og har svært ved at få hverdagen til at fungere efter dødsfaldet.

Det nye liv og den nye identitet som enke gør det pludselig vanskeligt at indgå i fællesskabet og mødet med andre. Også forholdet til de to døtre bliver anderledes. Lis udfordres af den ene datters stærke tro. ”Døden kører ikke efter reglerne”, selv om hun kender alt til bisættelser fra livet med en præst.

Udgivet af Eksistensen

Samtalerum, eksistenssamtaler for voksne i Folkekirken

Flere kirker er begyndt at holde samtalesalon, og nu er der kommet en bog om emnet, skrevet af Camilla Funch og Karen Ringsmose. Vores kollega, Camilla Funch, har allerede skrevet om bogen Samtalerum, eksistenssamtaler for voksne i Folkekirken på Facebook, den er udgivet af Eksistensen.

Forfatterne vil med bogen give et bud på, hvordan Folkekirken kan nå ud til voksne mennesker, der ikke så tit kommer i kirke, men gerne vil mødes til en samtale om livets store spørgsmål. Emnerne for eksistenssamtaler kan være kærlighed, lykke, angst, død oma. 

Bogen er en pædagogisk, teologisk håndbog der indeholder vejledning til, hvordan man kan etablere en samtalesalon, og hvad man helt konkret kan gøre som facilitator. Der er en værktøjskasse og eksempler på emner og øvelser, som er lige til at gå til. Så bogen er en fin hjælp til den, der skal stå for en samtalesalon.

Der er mange fine tanker om det at miste, at sørge og at få talt om døden og livet i bogen, der er udgivet af Rydendahl Forlag. Bogen kan fint bruges af sorggruppeledere og andre, der snakker med menneske, der har mistet.

Kirken og mennesker med særlige behov

Mødet med mennesker med særlige behov giver nye udfordringer til Folkekirken. Hvordan kan vi rumme dem i kirkens fællesskab, og hvordan skal kirkens budskab formidles, så alle føler sig inkluderet?

Dette har en række forfattere forholdt sig til i bogen Kirken og mennesker med særlige behov – menneskesyn og teologi, redigeret af Lars Nymark Heilesen. Bogen ”er en sammentænkning af teologiske, antropologiske og sociologiske perspektiver med henblik på daglig praksis i menighed, gudstjeneste og undervisning i folkekirken”. Forfatternes indlæg er baseret på en konference, som blev holdt i 2017 af Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter.

Forlag: Eksistensen

Du løfter mig

Inge Møllehave har skrevet en bog om at miste og om sorg og savn. Bogen Du løfter mig, Om sorg, kærlighed og taknemmelighed tager fat i de spørgsmål og tanker, der melder sig, når en af de nærmeste dør- Hvad gør sygdom og død ved den pårørende? Hvordan reagerer omgivelserne? Hvor kan man finde hjælp? Sorgen bringer dog ikke kun negative tanker. Som pårørende mindes man også de gode ting og føler kærlighed og taknemmelighed til den afdøde. 

Inge Møllehaves mand, Erling Møllehave, skrev en række salmer og andre tekster, og nogle af dem har hun medtaget i bogen, der også indeholder erindringsglimt fra et langt liv og samliv og fortæller om den nye forandrede hverdag alene. Ud over Erlings død nævnes også tab af forældre og bedsteforældre.

Der er mange fine tanker om det at miste, at sørge og at få talt om døden og livet i bogen, der er udgivet af Rydendahl forlag. Bogen kan fint bruges af sorggruppeledere og andre, der snakker med mennesker der har mistet.

Epistelklip, glimt, påstande og forskydninger

Epistelklip, glimt, påstande og forskydningerer en meget anderledes og nytænkende måde at behandle søndagens epistler på. Forlaget kalder bogen en ”kreativ polyfoni”, og det er en meget rammende betegnelse for det, der møder en, når man blader i bogen og læser lidt her og der. 

Bogens forfattere udgør et arbejdsfællesskab og har også udgivet Himlen i mine fodsåler og Gudstjenestens bønner 1 og 2. De er: Malene Bjerre, Jørgen Demant, Christiane Gammeltoft-Hansen, Jesper Hyldahl, Tine Illum, Bo Hakon Jørgensen, Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard. Tine Bendix har bidraget med illustrationer.

Bogen er opbygget efter kirkeårets episteltekster til 1. tekstrække. Teksterne er blevet genskrevet i et nutidigt sprog. Der er forklarende note,r som ikke kun er informative, men også meget underfundige og underholdedne. Der er en klumme til hver tekst, hvor teksten behandles og kommenteres i nutiden. Bl.a. inviteres Paulus med til babysalmesang. Så er der meditationer, bønner, bibliader (lyrisk fortælling), nye breve og samtaler med Paulus og meget andet...

Epistelklip er en spændende bog at gå på opdagelse i, man får vendt sine tanker og holdninger og bliver udfordret af de mange forskellige tilgange til epistelteksterne, og ”epistlen bliver en replik til vores tid”.

Forlag: Eksistensen

Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger

Så er der kommet en ny Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger, denne gang med fem fortællinger fra Det gamle Testamente.

Bogen er en folde-ud-bog med en dobbeltsidet illustration til f.eks. Noas ark med dyr, mennesker og landskaber i flotte farver, og så er der opgaver, hvor man skal finde forskellige figurer i billedet, a la Find Holger.Ud over Noas ark fortælles der om Flugten gennem havet, Jerikos mure, David og Goliat og Jonas og havdyret.

En flot børnebog til kirkens bogsamling og også en fin gave til børn i familien, tekst af Charlotte Thoroe oversat af Britta Bank Møller, illustrationer af Gill Guile, udgivet af Lohse.

5 trin for troen

Lohse har i samarbejde med Indre Missions Familiearbejde og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler udgivet bogen 5 trin for troen – En anderledes vej til familietid med Gud. Bogen er skrevet af Rich Melheim og oversat af Andreas Kildahl Fibiger.

De fem trin er: Del, læs, snak, bed og velsign, og Rich Melheim kalder det en investering i din families fremtid at praktisere de fem trin i en fælles andagtsstund. Han opfordrer til at få snakket med børnene om dagen, der er gået, at læse i Bibelen og at bede sammen. Han har tilsat ”lidt psykologi, lidt sociologi, lidt neurologi og en smule teologi til denne bog”, så den voksne bliver klædt på til opgaven.

Det som giver håbet liv

Lars Bjørklund har skrevet en fin bog om sorg og håb, Det som giver håbet liv. Lars Bjørklund er præst og forfatter og arbejder selv med sjælesorg, og bogen trækker på hans erfaringer med at tale med mennesker i sorg. Han fortæller i bogen om et tilfælde, hvor han besøgte en familie der havde mistet et barn. Han følte ikke, at han havde noget at give. ”Alligevel bad de mig om at komme igen. De bad om en, der orkede at tage imod deres sorg. En, som orkede at være i deres fortvivlelses rum uden at flygte… Uden at forvente nogen som helst forandring”. Forfatteren vil vise, hvad der kan få mennesker til at håbe igen, da håbet er livsvigtigt. Uden håb, intet liv. Bogen indeholder digte, fortællinger, eksempler og egne erfaringer fra Lars Bjørklunds arbejde med sjælesorg. Den giver indsigt til alle, der arbejder med sjælesorg og kan også læses som en hjælp til selv at få livsmodet tilbage. Udgivet af Eksistensen

Ordforråd

Ordforråd af Inge Lindhardt Mikkelsen og Tinne Illumer, som titlen antyder, baseret på ord og deres betydning, der er med til at sætte nuancer på verden. Der er et ord til hver uge som så udfoldes i et ord til hver dag. Så bogen kan bruges som daglig eftertænksomheds- eller andagtsbog. Hvert tekststykke efterfølges af en bøn, hvor ordene er rettet mod Gud.

De to forfattere er sognepræster og er inspirerede af hverdagen, af Bibelen og salmebogen, af talemåder og af litteratur, og af alt det vi bruger ordene til.

Det er en meget fin og anvendelig bog, udgivet af Eksistensen

Så er der nyt materiale til kor og andre sangglade børn og tweens

Stå op

KFUM og KFUK har udgivet nye materialer med sang og musik målrettet børn i 3. – 6. klasse, materialet er oversat fra norsk.

Det første er en CD og et nodehæfte til musicalen Stå op,der handler om påske og opstandelse og om at livet vinder over døden. Her er 9 sange om bl.a. Peters fornægtelse og genrejsning, om frøet der genopstår som en ny plante, om at Gud er alle steder, og også en ”utålmodig sang om FNs mål for vores jord”. På CD-en er sangene indsunget af fire piger, og så er der desuden playback til sangene.

På den norske hjemmeside ståopp.no kan man finde teologisk materiale og ideer til anvendelse af materialet, f.eks. i gudstjenesten.

Her Nu

Den anden CDHer og nu med nodehæfte indeholder 10 sange af og med børn og tweens. Sangene taler til børn om deres egen værdi, og om at børn også har en stemme og har tanker og følelser som skal høres og tages alvorligt. Børn lever ”her og nu” og er til stede i nuet, og det kan de formidle til andre, også til de voksne gennem sangene i hæftet. Sangene har titler som Håb, Alt skal bli godt, Jeg er her nuog Farver spreder glæde og der er becifringer til alle melodier. Der er 18 sange på CD-en, der også er indsunget på dansk.

Nattergalen

Nattergalen af H. C. Andersen er udkommet i en fin lille bog med flotte tegninger af Esben Hanefelt Kristensen. Ud over eventyret er der en prolog og en epilog skrevet af Esben Hanefelt Kristensen. Prologen fortæller en historie om skabelsen og om hvordan nattergalen fik sin smukke sang, og epilogen fortæller om, hvordan H. C. Andersen fandt på eventyret om nattergalen og måske om forfatterens egen tilknytning til eventyret.

Forlag: Eksistensen

Navnebogen

Navnebogener en digtsamling af Elisabeth Engell Jessen. Digtene handler for en stor del om navne med referencer til Bibelen, salmer og associationer over hvad navne er og betyder. De er delt op med tre overskrifter: Digte om guds børn, Digte om navne og Nyt liv.

Et citat fra bogen som siger noget om betydningen af navne: ”alt der er har navne, døde børn er stadig”.

En lille bog der åbner for mange dybe tanker…

Forlag: Eksistensen

Digital Demens

Den tyske hjerneforsker og professor Manfred Spitzer har skrevet en bog om Digital Demens. Han advarer mod farerne ved brug af de sociale medier, specielt børn kan tage varig skade ifølge professoren. Intensiv brug af computerspil og online-tjenester kan sløve og i sidste ende nedbryde hjernen, skriver Manfred Spitzer og han udtaler sig på baggrund af mange videnskabelige undersøgelser og forskning.

Spitzer opfordrer til at forældre og undervisere forholder sig til udfordringen med de digitale medier, og at børnene får eller genfinder mental styrke, koncentrationsevner og almen dannelse, så de ikke mister evnen til at interagere med deres medmennesker. 

Alle, der har børn, arbejder med børn eller har medansvar for dem, kan hjælpe med til at lære dem at navigere i denne nye verden, og voksne har også brug for og gavn af at forholde sig til digitale medier og deres plads i deres egen hverdag. Forlag: Lohse

Eksistenslaboratorium

Cand. theol og sognepræst Maria Baastrup Jørgensen og cand.mag i religionssociologi og historie Majbritt Fuder Normann Nielsen har udgivet et undervisningsmateriale, Eksistenslaboratorium,til brug for professionelle i sundhedssystemet. Bogen indeholder en indledende forklaring, øvelser og materialer til brug i forbindelse med øvelserne. Eksistenslaboratorium er en vejledning i ”den svære samtale” og i hvordan man kan hjælpe patienter og pårørende med at tale om eksistentielle emner som død, håb, afmagt, livsmod osv. 

Øvelserne er for det sundhedsfaglige personale og kan udføres i mindre grupper, så personalet derigennem bliver klædt på til bedre at kunne tale med patienter og pårørende.

Forlag: Eksistensen

Jesus gør undere

Jesus gør undereaf Emanuela Carlettier en lille papbog til de mindste. Fire lignelser bliver kort genfortalt og til hver lignelse er der et billede som bliver synligt når det males med vand. Der er også små opgaver til hvert billede. Udgivet på Lohses forlag.

Gravalvorlig

Gravalvorliger en æske med 50 samtalekort oversat til dansk fra Church of England’s Grave Talk. Kortene er inddelt i 5 kategorier, om livet, døden, samfundet, begravelser og sorg, og lægger op til en samtale i mindre grupper om disse alvorlige emner, som kan være svære at tale om. Kortene kan bruges af studiekredse og i andre sammenhænge, hvor en samtale om død, tab og begravelse er relevant. Forlag: Eksistensen

Tænkekort – oplæg til samtale

Tænkekort – oplæg til samtale af Anna Helleberg Kluge er enmulighed for at få snakket om spørgsmål som kan være svære at tage fat på. Kortene er inddelt i fire kategorier, de røde er personlige spørgsmål om tro, holdninger ol., de blå er generelle spørgsmål, de lilla kort er rollekort, hvor man ikke behøver at bruge sin egen historie men kan digte en anden, og de grønne er billedkort. Kortene kan bruges i studiekredse og samtalegrupper men kan også anvendes i konfirmandundervisning. Der medfølger en brugsanvisning med forslag til anvendelse af kortene, de kan f.eks. bruges i forbindelse med læsning af en tekst fra Bibelen. Forlag: Eksistensen

Dåben klæder dig

Det er præster der døber, men det kan jo være godt at have lidt baggrundsviden om og refleksioner over dåbens betydning, når man skal undervise børn og unge om dåb.

Ulla Morre Bidstrup, Morten Kvist og Ingrid Ank har redigeret en lille bog ”Dåben klæder dig”med en samling artikler/dåbssamtaler af forskellige præster, der fortæller om dåbens relevans og kristendommens betydning i nutiden. Præsterne har prøvet på at sætte nye ord og forklaringer på nogle af de teologiske tanker, så unge forældre kan forstå hvad dåben handler om, selv om de måske ikke har den store baggrundsviden.

Bogen er udgivet af Eksistensen.

Dåbstaler til Trinitatis, Anden tekstrække

”Dåbsaler til Trinitatis, Anden tekstrække”er redigeret af Mads Davidsen, Arne Mårup og Kjeld Slot Nielsen. 

Bogen er i to dele, første del er tre artikler om dåb, de nyeste dåbstal og ”Hvad kan talen som ritualet ikke kan?” Her ses på dåbens betydning og hvordan det står til med dåb i Folkekirken.

Anden del består af 264 dåbstaler skrevet af forskellige præster og dækker både barnedåb, voksendåb, konfirmanddåb og dåb af flygtninge.

Her er også materiale til en snak om dåben, bogen er udgivet af Eksistensen.

Pralbønner for forbigående

Møder du ofte mennesker der synes at det med kristendom og kirke er lidt tørt og kedeligt, så læs denne bog ”Pralbønner for forbigående”af Hanne Jul Jakobsen, præst i Møllevangskirken i Aarhus. Bare titlen siger jo alt! 

Bogen er en samling bønner om alt mellem himmel og jord, de minder om Piet Heins Gruk med humor og alvor i den samme sætning. I bønnerne bedes der for alle slags mennesker med vores smålighed, storhedsvanvid, købetrang, forkælelse, og for mennesker i glæde, sorg, ensomhed, forladthed oma. Man kan ikke lade være med at smile når man læser bogen og føler sig samtidig ramt på sin selvgodhed, forfængelighed og egoisme.

Meget anbefalelsesværdig bog udgivet af Eksistensen.

Se, din konge kommer

Der er kommet en ny malebog for børn og voksne, denne gang om påsken. Titlen på bogen er ”Se, din konge kommer”, originalteksten er skrevet af Antonia Jackson og illustrationerne er skabt af Felicity French. Bogens korte tekster gennemgår påskens begivenheder, og så er der mange timers underholdning med at male de fine billeder og påskeæg. Udgivet af Lohses forlag.

Skaber Tanker – Tanker Skaber

Helle Viftrup Kristensen, der er uddannet lærer, har med ”Skaber Tanker – Tanker Skaber” begået ”en bog til personlig, skabende eftertanke om tro og liv”, som hun skriver på forsiden. Det er en brugsbog på den måde at der er plads til at skrive, tegne og være kreativ på mange måder. Der er ikke så meget tekst i bogen, det er mere en opfordring til at tænke og gå på opdagelse, både i tekster fra Bibelen, i bøn og i dine egne tanker. Undervejs skaber læseren sin egen bog. 

Bogen er udgivet af Lohse.

Færdigt arbejde – andagtsbog for præstationsramte piger

”Færdigt arbejde – andagtsbog for præstationsramte piger” er skrevet af Maria Celine Lundeby, en norsk kvinde der selv har været præstationsramt. Mange kender til tanker om, at man ikke er god nok, dygtig og klog nok, ikke ser så godt ud som de andre, og for nogen ødelægger det livsglæden og selvsikkerheden.

Maria Celine Lundeby har skrevet 30 andagtsstykker, specielt til unge piger, med bibeltekster, spørgsmål og tanker til overvejelse. Emnerne er bl.a. tro, bøn, veninden, kærlighedslivet, forbilleder m.m. Der er også plads til notater efter hvert andagtsstykke.

Det er en bog om livet med Gud, om tro og tvivl og om menneskelivet på godt og ondt. Udgivet på Lohses forlag.

Abort - Post Abort Syndrom

Ruth Hansen valgte som 20-årig at få en abort, opfordret dertil af sine forældre. Det påvirkede hende de næste 30 år som en ubearbejdet sorg. Derfor har hun nu skrevet bogen ”Abort - Post Abort Syndrum” for at få andre til at tænke sig om, før de vælger denne udvej, der for hende har medført sorg, skyld og skam, traumer som det tog hende mange år at få bearbejdet, så hun kunne tilgive sig selv.

Bogen er udgivet af skriveforlaget

Tag fat i livet

”Tag fat i livet” er 12 kapitler med ideer til leg og læring for konfirmander, flere af ideerne kan også sagtens bruges til juniorkonfirmander. Målet med bogen er at vise børnene/de unge, at bibelfortællinger har noget at sige ind i deres hverdag og at gøre undervisningen legende og sjov samtidig med, at eleverne tænker over meningen med dagens bibelhistorie og får en god samtale om dagens emne. Bogen er skrevet af Inger Birgitte Bruhn der er præst i Brabrand – Sdr. Aarslev og er udgivet af Eksistensen.

Pilgrim

Janne Mark har udgivet en ny CD, Pilgrim, samt et hæfte med ni salmer til fællessang og kor, hæftet indeholder korsatser for tre stemmer, klaversats og tekster til salmerne, samt små introer til hver af salmerne. Sangene har tekster på både dansk og engelsk, teksterne er oversat til engelsk af John L. Bell. Teksterne spænder vidt og er inspireret af steder, årstider, personer og samtaler. Musikken bærer præg af salmer, sangskrivning, jazz og folk.

Det er en fin samling nye salmer, der kan synges af menigheden i fællesskab eller af kor og solister.

Eksistensen har udgivet sang- og nodehæftet, CD eller vinyl udgives på det tyske jazz-pladeselskab ACT.

Hej hej – vi ses igen

Bodil Sangill har skrevet en ny bog om Ida, Hej hej – vi ses igen”. Denne gang besøger hun kirkegården sammen med sin mormor. Her ligger hendes morfar begravet, og de får en god snak om at de skal ses igen en dag, og at det er Gud der bestemmer hvornår.

Bogen er for de 2 – 6 årige og har en fin og positiv tilgang til døden. Christian Gulager har illustreret bogen der er udgivet på Rydendahl Forlag. Den første bog om Ida hed ”DING DONG – min lillebror skal døbes”.

Håndbog i børnegudstjenester

”Gud flyver forrest”, håndbog i børnegudstjenester

Her kommer en bog fyldt med ideer og inspiration til børnegudstjenester. Bogen har en indledning med beskrivelse af gudstjenestens historie og opbygning, salmevalg og teoretiske overvejelser i forbindelse med forberedelsen af en børnegudstjeneste. Derefter kommer 9 afsnit med ideer til kirkeårets gudstjenester, forslag til liturgi og bønner, og endelig en materialekasse med tegninger o.l. Så mangler du ideer, fortællinger eller bønner til en børnegudstjeneste, en andagt eller i andet børnearbejde, så er her masser af stof at gå i gang med.

Bogen er skrevet af Ane LaBranche, Andreas Thom, Annelise Søndengaard, Lena Kjems og Peter Nejsum, og udgivet af Eksistensen.

Så er der udkommet to billedbøger om børn og sorg fra Eksistensen:
 

Hils far

”Hils far” er skrevet af Hanne Dagmar Raaberg og illustreret af Mo Maja Moesgaard.

Den handler om Anna, der har mistet sin far og om ting der flyver og som måske kan flyve op til hendes far som hun stadig savner. En fin bog til børn i førskolealderen.

Pigen på tårehavet

”Pigen på tårehavet” er skrevet og illustreret af Pernille Brun Andersen som afgangsprojekt fra Kunstakademiets Designskole. Bogen er udgivet af Eksistensen

Det er en næsten ordløs fortælling om en piges sorg efter faderens død. Bogen sætter billeder på de følelser der er svære at udtrykke i ord, men som måske kan bidrage til at trøste og skabe forståelse. Sorgen er vist som et stort, mørkt men ikke uhyggeligt dyr der også kan sørge.

Anton, stjernen og babyen

Cecilia Fiona Strandbygaard har skrevet og tegnet en lille børnebog om ”Anton, stjernen og babyen”. Det er jul og Anton har fået en lillesøster men han synes hun er kedelig. Da han går op på sit værelse får han øje på en stor lysende stjerne og snakker med stjernen om søsteren og stjernen fortæller så om en anden baby der engang blev født i julen. Det ændrer Antons syn på babyen.

En sød lille julehistorie med sjove tegninger., udgivet af Eksistensen

Kirkesangbogen

Nu er der mulighed for at supplere Den danske Salmebog med 230 salmer og sange fra Kirkesangbogen. Bogen indeholder gamle og nye salmer som ikke er med i vores salmebog, og sange på dansk og engelsk af kendte kunstnere som U2, Bob Dylan, Steffen Brandt, Jonas H. Petersen, Tove Ditlevsen og mange andre. Kirkesangbogen er udgivet som ”ny inspiration til den kirkelige fællessang” og for at fremme sangglæden.

Ligesom ”100 salmer” har Kirkesangbogen fortløbende numre efter salmerne i Den danske Salmebog og er tænkt som et supplement til salmebogen. Sammen med Kirkesangbogen er der også udgivet en Akkompagnementsbog tilrettelagt for orgel.

Den er udgivet af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Bibelen og en undervisningsvejledning for konfirmander

Bibelselskabet har udgivet et nyt konfirmandmateriale bestående af Bibelen og en undervisningsvejledning, det er Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund der har udarbejdet materialet.

Bibelen indeholder som ekstramateriale nogle sider foran og bagi specielt til konfirmanderne med lidt forklaringer om Bibelens mange tekster, her står også Fadervor, Trosbekendelsen og Velsignelsen og der er sider, hvor konfirmanderne kan skrive deres egne notater.

Undervisningsvejledningen består af 10 bibeltimer, dvs. oplæg til 10 undervisningsgange med emner som venskab, valg, håb, tro og kærlighed. Derudover er der forslag til opgaver for konfirmander og kopiark med bl.a quiz, infokort og samtalekort.

Materialet virker indbydende og lettilgængeligt – lige til at bruge.

Diakoni for novicer og nørder” af Conny Hjelm

Diakoni for novicer og nørder” af Conny Hjelm
Conny Hjelm har skrevet en bog om diakoni, ”Diakoni for novicer og nørder”. Bogen er inddelt på den måde, at den fortæller for novicer i en kort beskrivelse og i et alment sprog for den der ikke før har stiftet bekendtskab med diakoni – og når man så vender bogen er der en længere akademisk fremstilling for nørder om den faglige begrundelse for diakoni.

Conny Hjelm giver sit bud på at praktisere diakoni og næstekærlighed som faglighed i vores samtid, og siger selv at ”Diakoniens faglighed hører hjemme i kristendommens handlingsdimension og har (alene) til opgave at bekræfte en ubetinget menneskelighed”. Hun behandler emner som diakoniens grundlag, metoder og faglighed og at diakoni også handler om at være kirke.

Bogen er udgivet af Skriveforlaget.

En nat i Betlehem af Bjarne Reuter

Bjarne Reuter har skrevet et juleeventyr, en bibelgenfortælling om den første jul En nat i Betlehem. Drengen Boaz leder efter sin kat Jetro og møder både Herodes, soldater, stjernetydere på kameler og den lille familie i stalden. Man bliver fanget ind af historien, den er virkelig godt fortalt og er spændende for både børn og voksne, selv om man ved hvad der sker og kender historien om Jesu fødsel.

Bogen er illustreret af Kamilla Wichmann og er udgivet af Bibelselskabet.

Det skete i de dage – Malebog for 9 til 90-årige

Bogen er en genfortælling af juleevangeliet med illustrationer fra fortællingen som kan farvelægges, her er både engle, stjerner, blomster og selvfølgelig de kendte personer fra juleevangeliet.

Bogens originaltekst er af Antonia Jackson og er illustreret af Felicity French, den er udgivet af Lohse.

Den første juleaften

Den første juleaften er en lille malebog fortalt og illustreret af Marie Brøgger Najbjerg og udgivet af Lohse. Bogen genfortæller julefortællingen ganske kort gennem historien om Julius og hans familie.

Ved køb af mere end 10 eksemplarer er der mængderabat, så bogen kan fint bruges til at dele ud her før jul.

Klassiske bibelhistorier af Marion Thomas og Daniele Fabbri

Der er netop udkommet en ny illustreret børnebibel med 28 kendte bibelfortællinger fra både det gamle og det nye testamente. Fortællingerne er fint genfortalt af Marion Thomas, og så er der de flotteste illustrationerne til hver fortælling, det er den italienske kunstner Daniele Fabbri der har skabt de mange skønne billeder til bogen.

Bogen er udkommet den 11. september på Eksistensens forlag

I skyggen af pesten

Historisk roman for juniorer af Anette Broberg Knudsen om drengen Laurs, der er alene tilbage efter pestens hærgen.
Det er middelalder, og pesten hærger landet. Da Laurs’ lillebror dør, er han den sidste der er tilbage i landsbyen. Alle andre er enten flygtet for den sorte død eller ligger begravet på kirkegården. Hvordan skal han klare sig helt alene i en verden, der for altid er forandret efter sygdommen? Og hvorfor har Gud ladet hele hans familie dø og knust alle hans fremtidsdrømme? 
Laurs er ved at opgive alt. Da hører han i det fjerne en velkendt lyd ud over heden. Han er ikke alene i verden alligevel.

Udkommer på Lohses forlag

Skift fokus

Opdragelse med Gud og næsten i centrum.

Bøger om pædagogik og børneopdragelse har i mange år haft barnet i centrum. Carsten Hjorth Pedersen foreslår et andet fokus: Gud og vores næste, fordi målet er at leve et liv til Guds ære, næstens gavn og min egen glæde. En bog som giver redskaber både til professionelle og forældre.

»Denne fine bog påpeger, at flere af de tendenser, der ses i børneopdragelsen tilsidesætter fællesskabet. ...
I bogen opfordres vi til at skifte fokus, så Gud og vores næste bliver omdrejningspunktet for opdragelsen. Gud har skabt os i kærlighed, og vi bør gengælde denne kærlighed og give den videre. Det er okay at opdrage børn til at tænke på sig selv, men samtidig er det vigtigt, at de lærer at være noget for andre. Det har Gud bedt os om, fordi han ved, at vi fungerer bedst, når vi hjælper hinanden. Det har alle opdragere brug for at blive inspireret til. Derfor: læs bogen og bliv klogere.«
Rikke Frovin Christensen, folkeskolelærer, mor til fire og juniorklubleder

»Carsten Hjorth Pedersen har de seneste år været optændt af en bestemt tanke: Han vil gerne finde balancen i opdragelsen og pædagogikken. Balancen mellem ”barnet i centrum” og ”Gud og næsten i centrum”.
Og så tænker du måske, at det vigtigste i bogen er balancen i forhold til de børn, du skal opdrage, undervise eller forkynde for. Men bogen vil mere end det, for når du har læst den, sidder du tilbage med spørgsmålet: Hvordan finder jeg selv som voksen den balance? Børn er prisgivet, hvis de voksne, der omgiver dem, selv roder rundt i deres liv og deres gudsforhold uden balance. Derfor skal du læse denne bog!«
Hans Jørgen Hansen, daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler

Udkommer på LogosMedia

Lovpris herrens navn

Lohse har udgivet en ny malebog med citater fra Salmernes bog og med skønne tegninger af landskaber, engle og alle mulige dyr.

En fin gaveide til den farveglade, der er mængderabat ved køb af 10 stk. – den kunne jo også bruges som kirke-malebog.