Toftegårdsvej 77, 7000 Fredericia. CVR: 1657 0370
Kontakt os på tlf.:2365 1378

Invitation til gå-hjem-møde om arbejdsskader

Mødet afholdes hos Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby onsdag den 13. september fra klokken 14.00 til 17.00.

Behandling af arbejdsskader er god medlemsservice med fokus på højst mulige erstatninger.

Serviceforbundets socialrådgivere hjælper hvert år mange medlemmer fra forskellige brancher med at komme trygt igennem det langstrakte arbejdsskadesystem.

På gå-hjem-mødet deler de erfaringer om behandling af arbejdsskadesager, og hvordan man sikrer en tæt kontakt til medlemmerne undervejs.

Bliv klogere på:

  • Hvad er en arbejdsskade i henhold til arbejdsskadesikringsloven?
  • Hvordan anmeldes og behandles en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?
  • Hvilke kriterier skal opfyldes, for at en arbejdsskade kan anerkendes?
  • Hvilke typer erstatning kan der blive tale om?
  • Hvordan klager man i en arbejdsskadesag?
  • Hvad er hovedtrækkene i den nye arbejdsskadereform?

Om Serviceforbundets socialrådgiverservice

Socialrådgiverne behandler arbejdsskadesager og sociale sager for de 13 fagforeninger, som er en del af Serviceforbundet, men andre fagforeninger kan også benytte Serviceforbundets socialrådgiverservice, som det fx er tilfældet med Farmakonomforeningen. Socialrådgiverne er en del af Faglig Afdeling, hvor de arbejder tæt sammen med forbundets jurister og advokater.

Socialrådgiverne hjælper med:

·       Arbejdsskadesager

·       Sygedagpengesager

·       Rådgivning om fleksjob

·       Etablering af fastholdelsesfleksjob.

·       Fastholdende kompenserende ordninger.

·       Deltagelse i vigtige møder med sagsbehandler / rehabiliteringsteam.

·       Rådgivning om seniorpension, tidlig pension og førtidspension

·       Rådgivning om revalidering og uddannelsesmuligheder.

  • Intern undervisning og kursusaktiviteter

Kontakten til de berørte medlemmer er tæt og personlig med fuldmagt i sagerne.

Sager kan strække sig over flere år, hvor det er vigtigt at have en fortsat og personlig kontakt, da mange kan opgive håbet undervejs. 

Tilmelding skal ske senest den 11. september.

Det er gratis at deltage.

Der bliver serveret kage og kaffe/the/sodavand.

Mødet afholdes hos Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby onsdag den 13. september fra klokken 14.00 til 17.00.

Tilmeld dig og kolleger her: https://serviceforbundet.dk/tilmelding-til-gaa-hjem-moede

© 2024 Kirkekultur.nu - Alle rettigheder forbeholdt