04.06.2018: CFU-forlig godkendt
CFU har i dag meddelt Moderniseringsstyrelsen, at CFU har godkendt det samlede CFU-forlig!!! Læs gerne pressemeddelsen herom. Den ligger under Download og hedder "De statsligt ansatte siger JA til OK18".

01.06.2018: Organisationernes stillingtagen til CFU-resultatet
CO10's medlemsorganisationer blev ved brev af 9. maj 2018 anmodet om at meddele organisationens stillingtagen til det samlede CFU-forlig senest den 31. maj 2018.
Organisationernes tilbagemeldinger kan læses, hvis man under Download finder det dokument, der hedder det samme som overskriften på dette afsnit.
Som det fremgår af oversigten, har én organisation stemt nej, mens øvrige tilbagemeldinger er ja.
På den baggrund indstilles det, at CO10 indstiller det samlede CFU-resultat for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 til godkendelse i SKAF.

14.05.2018: Sidste forhandling
Man har hørt, at der er forhandlet 8,10 % mere hjem i løn. De generelle lønstigninger render op i 6,07 %. Så kunne man godt tro, der var godt 2 % tilbage til puljemidler, de enkelte organisationer kunne lege med. Det troede jeg, da jeg rejste til den sidste forhandling i Kirkeministeriet.

Det var der ikke! 0,23 % var der eller godt 330.000 kr. Det er ikke alverden, når man gerne vil hæve begyndelsesløn, fikspunkt og slutløn. Når man gerne vil indføre et funktions- og kvalifikationstillæg i organisationsaftalen. Når man gerne vil købe nogle erstatningsfridage hjem som kompensation for, at vi skal arbejde på søgne/helligdage. Når man gerne vil have muligheden for at påskønne tillidsrepræsentanterne med en økonomisk bonus.

Der var lige netop penge til ½ erstatningsfridag. Men det hævdede Kirkeministeriet så, at det ville Moderniseringsstyrelsen afvise. Og sådan var det med en række af vores forslag: Det ville Moderniseringsstyrelsen ikke have, eller også ville Kirkeministeriet ikke.

Det endte med den såkaldte leverpostejmodel, hvor beløbet smøres ud i et tyndt lag på alle. Alle, der er ansat på organisationsaftalen vel at mærke. Altså ikke cirkulæreansatte som jeg selv. Til gengæld gælder det også alle, der ansættes i morgen og næste år. Også nye steder, hvor der ikke tidligere har været kirke- og kulturmedarbejdere, og tillægget er pensionsgivende. Vi har opfundet et såkaldt OK18-tillæg til den svimlende værdi af 800 kr. om året! Er man ansat 30 timer om ugen, får man 30/37 del af tillægget. Tillægget falder til udbetaling første gang 1/10 i år.

Så var der alle vores krav og alle Kirkeministeriets krav. Jeg kunne få krav opfyldt, men skulle "betale" ved at give efter for ministeriets krav, og det var dem, der bestemte, om prisen var høj nok. Vi kunne bare ikke nå hinanden nogen steder og endte med at foreslå, at begge parter trak deres krav, og så tog vi hjem med leverpostejsmodellen.

Er jeg glad og tilfreds? Jeg er i hvert fald glad for det resultat, der kom ud af de mange uger i Forligsinstitutionen. Ellers havde vi ikke haft noget som helst ud af OK18! Og så er jeg glad for, at Kirkeministeret ikke kom igennem med et eneste af deres krav om større fleksibilitet, forringelse af rådighedstillæg, dårlige lønforhandlingsforhold og kravet om praktisk kirketjeneste som en kerneopgave til os. Og så glæder jeg mig lidt over, at der er 3 år til OK21...

09.05.2018: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i CO10
I dag har jeg på vegne af Kirkekultur.nu været i København. Først blev CFU-forliget kort gennemgået, og der var mulighed for spørgsmål. CO10's bestyrelses indstilling var, at alle medlemsorganisationer vedtager CFU-forliget. Der var afstemning, og et enigt repræsentantskab bakkede denne indstilling op.

Nogle fagforeninger har tradition for at afholde en såkaldt urafstemning blandt medlemmerne. Der står intet skrevet i vores vedtægter om det. Her i 2018 er det derfor, bestyrelsen der følger CO10's indstilling og siger JA til CFU-forliget. Der skal afgives svar senest 31/5.

Ved repræsentantskabsmødet blev der endvidere formuleret en udtalelse til Sophie Løhde. Den kan findes under Download.

29.04.2018: Hilsen fra CFU's formand
"Vi er gået fra uacceptable tilbud til en balanceret aftale", siger Flemming Vinther. Læs gerne Flemmings personlige hilsen til alle os, han har kæmpet for.

29.04.2018: CFU's pressemeddelelse af 29.04.2018
Superkort opremsning af, hvilke krav der blev opfyldt og en tak til alle for støtten.

29.04.2018: SKAF's sammenfatning af hovedelementerne i CFU-forliget
Kan du nøjes med en maggi-terning af CFU-forliget, skal du åbne denne fil.

29.04.2018: Den generelle del af CFU-forliget
Er du interesseret i at læse meget og mange detaljer, er det denne fil, du skal have fat i.