18.01.2018: En stilling i hjertet af Aarhus
Kunne du tænke dig at arbejde 20 timer som kirke- og kulturmedarbejder i Aarhus Midtby? Kunne du tænke dig at planlægge sognearrangementer og gudstjenester? Kunne du tænke dig at stå for minikonfirmander? Kunne du tænke dig at stå for PR? Så skal du læse mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger - Sankt Lukas Kirke og vær OBS på ansøgningsfristen 8/2.

12.01.2018: Ny hjemmeside med dåbsideer
Kirkefolk deler ideer om dåb på ny hjemmeside.
På 
www.daabsideer.dk kan man hente inspiration fra lokale sognes arbejde med dåb og kontakt til børnefamilier.
I Randers kan gravide booke en samtale med en præst hos jordemoderen, i uKirke på Vesterbro er dåben sat fri af mange af de traditionelle rammer, og i Vallensbæk binder stofæbler på et træ dåb og børnegudstjenester sammen. På hjemmesiden 
www.daabsideer.dk er det nogle af de gode eksempler på, hvordan man lokalt i folkekirken arbejder med dåb og relationen til børnefamilier.
Folkekirkens Dåbsinitiativ, der står bag hjemmesiden, begyndte for et år siden indsamlingen af dåbsaktiviteter. Der kom nogle spændende aktiviteter ind, men noget overraskede også. De fortæller:
Kernen i 
Folkekirkens Dåbsinitiativ er, at vi lærer af hinanden i Folkekirken. Vi har indsamlet nogle af de gode initiativer, som engagerede kirkefolk sætter i værk lokalt, og nu deler vi dem på www.daabsideer.dk Men ikke alt på siden handler om dåb, for vi har lært noget, siden vi begyndte for godt et år siden. Vi kan se, at mange af de gode idéer og nye aktiviteter, der bliver sat i gang i sognene, har et bredere formål, nemlig at skabe gode og langvarige relationer til familierne. Der er spændende nye ideer, som, jeg glæder mig over, nu bliver delt.
Hjemmesiden giver inspiration til både konkrete aktiviteter og til at starte en vigtig drøftelse i menighedsrådet om, hvad vi som kirke kunne tænke os at gøre i forhold til dåb og børnefamilier. Vi har i alle sogne brug for at arbejde med dåb og kontakten til børnefamilier - også de steder, hvor man ikke aktuelt er ramt af det faldende dåbstal.
Bag 
www.daabsideer.dk står Folkekirkens Dåbsinitiativ, der er et fælles projekt inden for folkekirken, der har til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker. Projektet er finansieret af folkekirkens fællesfond, og Landsforeningen af Menighedsråd står for projektledelse, indsamlingen af cases og den nye hjemmeside.
Folkekirkens Dåbsinitiativ har en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover sidder en provst med i styregruppen.

12.01.2018: Konference om diakoni
Dansk Diakoniråd inviterer 7/2 til en spændende konference på Hotel Nyborg Strand. Mød bl.a. lektor og forfatter Johannes Nissen og formand for Diakoniudvalget i Haderslev Stift Per Søgaard. Læs mere under Kalender

10.01.2018: Strategisk kommunikation
Ved du, hvad det er, du vil sige? Til hvem? Hvordan? Hen over 10 uger får du kompetencer i at analysere en kommunikationssituation. Du får viden om kommunikationsteori. Du får færdigheder i at skabe en kommunikationsteori og -plan, der tager udgangspunkt i udvalgte dele af en organisations strategi.

Kurset har et omfang på 15 ECTS, og der afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur. Læs mere under Kalender

04.01.2018: Nyt bestyrelsesmedlem
Nina Søgaard Kjærsgaard er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen 4/1. Heldigvis kunne 1. suppleant Merete Buhl fra Vejle indtræde med det samme. Velkommen til Merete og tak til Nina for godt arbejde i bestyrelsen det sidste 1½ år. På siden Adresser - Bestyrelse kan du se, hvem der ellers sidder i bestyrelsen. Ved årets generalforsamling er Esther, Jóannes og Merete på valg. Så har DU mulighed for at stille op, blive valgt og få indflydelse på, hvad DIN fagforening bruger tid og penge på.

31.12.2017: Statistik på årets ækvivalerede
Enhver kan blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder! Men dog er der defineret nogle kompetencer, du skal have indenfor områderne kristendomskundskab og kirkefaglighed. Hvis du ikke ved ansættelsen har disse kompetencer, er det dit ansvar sammen med dem, der har ansat dig, at sørge for hurtigst muligt at arrangere og gennemføre et uddannelsesforløb. Det kan dreje sig om alt fra en enkelt uges kursus til et fuldtidsstudium ½ år i kristendomskundskab. Du kan læse mere om ækvivalering på siden Faglig hjælp - Ækvivalering

Her kan du også læse, at biskopperne har udpeget en lille gruppe til at undersøge om dem, der ansættes, har kompetencerne. Den gruppe kaldes Ækvivaleringsudvalget. Udvalget har ækvivaleret 56 i år. Det betyder ikke, at der er ansat 56 kirke- og kulturmedarbejdere. Dels er der nogle, der slet ikke skal ækvivaleres. Dels er der nogle af dem, der ækvivaleres, der ikke bliver ansat. Af de 56 vurderede Ækvivaleringsudvalget, at 18 havde de kompetencer i kristendomskundskab og kirkefaglighed, der fordres. 10 havde kompetencerne i kristendomskundskab, men ikke i kirkefaglighed. Omvendt var der kun 5, der havde kompetencerne i kirkefaglighed, men ikke i kristendomskundskab. 23 fik NEJ på begge felter og skal altså i gang med en ret omfattende uddannelse.

19.12.2017: Anmeldelse af en børnebog om døden
Så er Bodil Sangill på banen igen med nok en bog om Ida. I bogen besøger Ida kirkegården sammen med sin mormor. Her ligger morfar begravet. Læs mere under Anmeldelser

15.12.2017: OK18
Der er udvekslet krav mellem Kirkeministeriet og Kirkekultur.nu (og de andre fagforeninger). Der er lagt 7 forhandlingsdatoer ind i kalenderen i januar/februar/marts. Det første møde er allerede aflyst! Forhandlingerne begynder ikke, før lærerne (der også er medlemmer af CO10) har fået skred i deres forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Læs mere og følg med i søjlen ude til højre, hvor der løbende bliver lagt information om overenskomstforhandlingerne i 2018.

08.12.2017: Gebyr på 50 kr.
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover lægges et gebyr på 50 kr. på hver kontingentbetaling, der ikke er tilmeldt PBS. Det er et tidskrævende og ikke særligt spændende arbejde at rykke medlemmer for indbetaling af kontingent. Derfor er målet, at alle medlemmer betaler deres kontingent via PBS.

Læs mere om kontingentindbetaling under Bliv medlem - Kontingentsatser Her kan du også læse om de nye kontingentsatser, der gælder i 2018.

05.12.2017: Ledig stilling i Kolding
Har du lyst til at være ansat et sted, hvor der er en anden kirke- og kulturmedarbejder, er Sankt Nic0olai Kirke i Kolding en mulighed. Stillingen er på 37 timer om ugen og indeholder kommunikation, frivillige, undervisning og udvalgte kirketjeneropgaver. Stillingen skal søges senest 28/12. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger

01.12.2017: Ny omregningsfaktor
Der er kommet en ny omregningsfaktor for vores løn. Pr. 01.12.2017 er den nye faktor 5,7703 % Det betyder, at intervalløn og rådighedstillæg ganges med 1,057703. 

01.12.2107: Nyt nummer af "Kirken underviser"
Som afslutning på reformationsåret runder vi i "Kirken Underviser" af med at sætte tro på dagsordenen - "troen alene", som Luther formulerede det. Det er ikke så tit, vi taler med hinanden om vores tro, men i dette nummer kan man bl.a. læse om, hvordan tro kan deles med hinanden i samtaler, undervisning og diakoni. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside - nederst.

30.11.2017: Ny digital IT-strategi
I det meste af 2017 har der været arbejdet på en ny og forbedret strategi for kommunikation og administration i Kirkekultur.nu. Ønsker og krav til den nye løsning var: 

 • Digitalisering af arbejdsgangene, hvorved papirbåret håndtering lægges over i digital form.
 • Forbedret deling af data blandt lønforhandlere, bestyrelse, tillids- og stiftsrepræsentanter.
 • Medlemmers mulighed for at se og rette arbejdssted og kontaktoplysninger.
 • Optimere administrative arbejdsgange ved oprettelse, sletning og opdatering af medlemsoplysninger, så de bliver hurtigere og medfører færre datafejl.
 • Hjælp til at opfylde persondataforordningen.
 • I stedet for, at data og programmel ligger på en PC, vil fremtiden være en Cloud computing løsning, hvor alt ligger på en ekstern server. Alle, der har autoritet og Internetadgang, kan dele oplysningerne.    

Den bestående Navision-løsning er mere end 10 år gammel. Programmellet er tungt at vedligeholde, og der er få, der kan håndtere rettelser.

Vi har valgt en løsning fra den mellemstore IT udbyder ComputerCamp i Frederikssund, som har været på markedet i flere årtier, og som har speciale i foreningsløsninger. Deres løsning er baseret på Microsoft Dynamics, og der er bygget stor sikkerhed ind i rutinerne. Bland deres mange kunder er Bibelselskabet og Organistforeningen.

Løsningen vil give os en tidsvarende og fremadrettet platform til information og administration. Til gengæld bliver den dyrere end den bestående Navision-løsning, som er betalt for 10 år siden. De to løsninger er langtfra sammenlignelige.

Igangsætningen udløser en engangsomkostning på mellem 200.000 og 250.000 kr. Dertil kommer en årlig driftsudgift på mellem 75.000 og 85.000 kr. Igangsætningsudgifter kan alle betales af regnskabet for 2017. Budgettet for 2018 er lagt, så der er dækning for IT posten. Til gengæld sparer vi mange udgifter til traditionel postforsendelse.  

21.11.2017: Flere anmeldelser

 • "Anton, stjernen og babyen" af Cecilie Fiona Nørbygaard
 • "Hils fra" af Hanne Dagmar Raabjerg
 • "Pigen på tårehavet" af Pernille Brun Andersen
 • "Gud flyver forrest - håndbog i børnegudstjenester"

Læs mere under Anmeldelser

21.11.2017: Tag minikonfirmanderne med på Børnefestival
Fra fredag den 16. - søndag den 18. marts afvikler KFUM og KFUK Børnefestival i Haderslev.
Giv dine minikonfirmander en enestående oplevelse.
Børnefestivallens tema er "De levende Brikker". Dette tema handler om, at vi alle er en del af et større puslespil. Hverken den enkelte brik eller fællesskabet kan bestå uden hinanden.
Børnefestival giver minikonfirmander en unik fællesskabsoplevelse, og gennem forskellige aktiviteter får børnene en oplevelse af at være en del af et kristent fællesskab, det være sig både på scenen, gennem sang, ved for- og eftermiddagsaktiviteter, i natkasser og gennem forkyndelsen.
Læs mere ved at trykke på annoncen nederst på hjemmesidens forside.

16.11.2017: Kompetencefonden
I år var der 1.576.000 kr. til rådighed i Kompetencefonden. Kirkekultur.nu kunne råde over 60.546 kr. 6 ansøgere havde indsendt i alt 7 ansøgninger om i alt 156.532 kr., så der skulle siges nej til nogle/noget. Ansøgerne har fået svar direkte fra ministeriet.

10.11.2017: Stiftspulje
Generalforsamlingen besluttede 12.06.2017, at der i 2018 hensættes 50.000 kr. til en stiftspulje. Pengene fordeles som udgangspunkt mellem landets 10 stifter med 5.000 kr. til hver. Beløbet overføres fra Sekretariatet til det pågældende stift efter henvendelse fra stiftsrepræsentanten. Der kan rettes henvendelse fra 01.01.2018 og frem til 01.12.2018.

Pengene må anvendes på medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Download beskrivelsen af den nye stiftspulje under Adresser - Stiftsrepræsentanter

07.11.2017: 6 nye anmeldelser
Vores anmelder Bitten Andersen har travlt for tiden og anmelder:

 • "Kirkesangbogen" med 230 salmer og sange
 • "Bibelen og en undervisningsvejledning for konfirmander" af Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund
 • "En nat i Betlehem" af Bjarne Reuter
 • "Diakoni for novicer og nørder" af Conny Hjelm
 • "Det skete i de dage - en malebog for 9-90 årige"
 • "Den første juleaften", der også er en malebog.

Læs mere under Anmeldelser

01.11.2017: Barselsvikariat i Herfølge
Så er der mulighed for at søge et barselsvikariat i et sogn med en anden kirke- og kulturmedarbejder ansat. Barselsvikaren skal overtage opgaver som familiegudstjenester, børnekirke, minikonfirmander, babycafé og PR-arbejde. Læs mere på Faglig hjælp - Ledige stillinger og bemærk ansøgningsfristen 16/11.

31.10.2017: Fuldtidsstilling i Viborg Domprovsti
Er du til minikonfirmander, babysalmesang og børnegudstjenester? Er du til diakonalt arbejde og frivllige? Kan du dirigere et børnekor og lave PR? Er du med på at være ferieafløser for kordegnen? Så skal du læse mere om den ledige stilling i Vestervang Kirke. Gå ind på Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 15/12.

30.10.2017: Din fagforening arbejder for dig
Kirkekultur.nu blev stiftet som en brancheforening den 2. november i 1991 og hed oprindeligt Sognemedhjælperforeningen. Det var først på generalforsamlingen i 1998, at foreningen ændrede status til en faglig organisation. Hvor er der sket meget siden! I dag er der ca. 300 medlemmer i Kirkekultur.nu, og ca. 400 er ansat som kirke- og kulturmedarbejdere.

Fagforeningens rolle er på ingen måde udspillet. Netop nu går der mange arbejdstimer for os med at forberede krav til overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi er blevet enige om kun at fremkomme med krav, som vi kan stille i fællesskab med Kirkemusiker- og Kordegneforeningen. De krav kaldes ”Specielle krav”. ”Generelle krav” er de krav, vi har til fælles med alle fagforeningerne i CO10. De specielle krav er som følger:

 1. Forbedring af tillidsrepræsentantordninger i Folkekirken
 2. Fælleserklæring om kompetenceudvikling
 3. Ved ansættelsen skal udfærdiges en arbejdsbeskrivelse
 4. Rammetiden skal aftales, for at den deltidsansatte har mulighed for at påtage sig anden beskæftigelse
 5. Den til enhver tid gældende reguleringsprocent skal fremgå af lønsedlen
 6. Indgåelse af aftale i forhold til søgnehelligdage
 7. Samarbejdsaftaler som følge af forsøgslovgivning
 8. Forbedring af intervallønnen, herunder forhøjelse af fikspunktet i de respektive protokollater til organisationsaftalen
 9. I protokollatet for kordegne skal organisationsaftalens parter i særlige tilfælde kunne aftale en højere aflønning til løngruppe 1
 10. I protokollatet for kordegne ændres § 4, stk. 3, så aflønning i løngruppe 3 blot forudsætter ledelse af minimum 4 ansatte
 11. Forbehold for krav som følge af, at protokollat om forhandling af intervalløn og tillæg (forhandlingsprocedureprotokollatet) er opsagt
 12. Forbehold for, at ændringer i organisationsaftalen og som følge af det generelle forlig overføres til cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere
 13. Forbehold for overførsel af evt. ændringer i CO10-fællesoverenskomsten m.fl.
 14. Forbehold for modkrav.

27.10.2017: Fuldtidsstilling i Holstebro
En rigtig fin stilling med vægt på diakoni blandt voksne og ældre er blevet ledig i Holstebro. Ansvar for kirkens mange frivillige og ansvar for kommunikation hører også med. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfrist 13/11.

06.10.2017: Nyoprettet stilling i Varde
Minikonfirmander, specialkonfirmander og tværkulturelt arbejde - er det lige dig? Så skal du læse mere om den helt nye stilling på 18 timer i Ribe Stift. Klik på Faglig hjælp - Ledige stillinger. Der er kort ansøgningsfrist: 29/10.

04.10.2017: Konference om kirkens sociale ansvar
Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem, KFUMs Sociale Arbejde og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar.
Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte.
Formålet med dagen er at give dig viden om det sociale arbejde både i teori og praksis: Først får du korte, faglige oplæg, og senere kan du deltage i workshops, hvor der er plads til at drøfte udfordringer og dele gode erfaringer om kirkens sociale ansvar.
Læs mere under Kalender

02.10.2017: 2 årig uddannelse i børnekorledelse for viderekomne
Børnekorakademiet udbyder denne spændende og attraktive uddannelse, der er optagelsesprøve til 17.11.2017. Læs mere under Kalender.

02.10.2017: Masterclass i børnekorledelse
Velkommen til Børnekorakademiets efterårsmasterclass for dirigenter, der bl.a. byder på 2 dages fordybelse i børnekorledelse. Den ene dag med øvekor stillet til rådighed. Læs mere under Kalender

02.10.2017: Børnekor Basis 1 & 2
Børnekor Basis 2 er for dig, der har tager uddannelsen Børnekor Basis 1. Uddannelsen udbydes i Odense og Ringsted dette efterår/næste forår. Læs mere under Kalender

27.09.2017: Introkursus for nyansatte
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs mere under Kalender

21.09.2017: Kompetencefonden
Så er det i dag, der kan søges midler fra Kompetencefonden! I dag og til og med den 16. oktober.
Kompetencefondens midler er ikke en erstatning for de penge, der bør være sat af lokalt til de ansattes uddannelse, men et supplement. Alle ansatte, som er omfattet af en overenskomst på Folkekirkens område, kan ansøge.
Der kan søges støtte til efteruddannelse såvel som til videreuddannelse, til korte kurser såvel som til lange. Pengene kan bruges på kursusafgift, materialer, transport, kost og logi, vikar. Men man kan ikke søge penge til løn eller obligatoriske kurser.
Det er et krav, at der forinden har været afholdt MUS, og her skal der være udarbejdet en udviklingsplan.
Under Download kan man hente 24 slides, der svarer på alle spørgsmål vedr. den korrekte ansøgning. Er man medlem af Kirkekultur.nu, kan man også spørge Malene Højberg Tarp fra bestyrelsen
Kompetencefonden kan kun søges via dette link
Tip: Hvert år kasseres der ansøgninger, som er udfyldt forkert! Vær derfor omhyggelig, inden du trykker Send!

15.09.2017: Spritny fuldtidsstilling i København
Her er en stilling, hvor du virkelig får mulighed for selv at sætte dit præg på ansættelsen. Men der er også forventninger om, at du formår at bygge broer - dels mellem kirkens tiltag for små børn og større børn - dels mellem kirken og lokalsamfundet. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 20/10.

14.09.2017: Ny inspiration - godt i gang med kirkens sociale arbejde
Oplev en inspirerende dag sammen med andre ildsjæle. Alle har de noget på hjertet og historier, som de vil dele med dig! Historier som du kan "oversætte" og bruge i din egen hverdag og i det sociale arbejde i kirken. Vi tilbyder dig kort sagt en dag fyldt med passionerede indlæg og inspiration.

Et kursus, hvor du får "redskaber" og ideer med hjem, som du kan bruge i din hverdag i forbindelse med nye aktiviteter i jeres kirke. Se mere under Kalender

13.09.2017: Nyt nummer af Kirken underviser
Den norske TV-serie SKAM er temaet i dette nummer af Kirken Underviser. "Alt er LOVE" eller "Alt er kærlighed" refererer til afslutningen på seriens tredje sæson, hvor den svære, men også store, kærlighed var omdrejningspunktet. Læs både baggrundsartikler og konkrete forslag til, hvordan serien og dens temaer kan bruges i en kirkelig undervisningssammenhæng. Du kan finder Kirken underviser nederst på hjemmesidens forside.

13.09.2017: Ny børnebibel
Ikke så sjældent efterlyser vi en ny Børnebibel. Eksistensens forlag er nu klar med en ny med flotte illustrationer. Læs Bitten Andersens anmeldelse under Anmeldelser.

12.09.2017: Kirke og korsang i den nye folkeskole
Kursusdagen giver indblik i de muligheder, der ligger i et samarbejde med den lokale skole. Igennem oplæg, konkrete eksempler og erfaringsudveksling sættes fokus på, hvordan skolereformens princip om en åben skole, der inddrager lokale samarbejdspartnere, kan være et aktiv for kirken og korlederen.
Læs mere under Kalender

06.09.2017: Samarbejde, ledelse og PR - med fokus på kirkemusikalske aktiviteter
Ja, lyder det ikke spændende? Gå straks ind under Kalender og læs mere om den uddannelse, der er blevet til i et samarbejde mellem Kirkeministeriet, menighedsrådene og de faglige organisationer. Fagpakken giver en samlet uddannelse på niveau med ét modul i en diplomuddannelse og giver 10 ECTS-point.

06.09.2017: Kursus og netværksdag om gudstjenester med førskolebørn
Hvordan laver man en gudstjeneste for børn, der endnu ikke er begyndt i skolen og kan læse og sidde stille? Tag på kursus med Anne-Mette Riis og bliv inspireret. Læs mere under Kalender

05.09.2017: Nordisk Kirkesangsfest
Ca. 700 voksne korsangere fra de nordiske lande sætter næste forår deres præg på Odense. Her mødes sangerne til Nordisk Kirkesangsfest, hvor sangen vil løfte sig både ved en kæmpe Alsang på Flakhaven i Odense, ved en stor koncert i Odense Musikhus og ved den afsluttende medvirken ved højmessen i Odense Domkirke søndag d. 13. maj. Kristi Himmelfartsdag medvirker korsangerne i ca. 25 kirker fordelt ud på hele Fyn. Se mere under Læs mere under Kalender

05.09.2017: Master Class i Diakoni
Waw, det lyder altså bare spændende: De små børn, diakoni i landsogne, forskel på diakoni og social omsorg, diakonale arbejdspladser og meget mere. Og sidst på eftermiddagen er der mulighed for at fejre Conny Hjelm, som mange af os kender som en passioneret og kompetent underviser. Hun har været ansat på Filadelfia i 25 år. Læs mere under Kalender

28.08.2017: Ledig stilling i Aalborg Stift
Har du lyst til at arbejde med børn og unge, udføre diakonalt arbejde og mange andre opgaver, er en fuldtids stilling i Hans Egedes Sogn måske noget for dig? Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger.

25.08.2017: Kirke- og kulturmedarbejder i Studentermenigheden i København
En helt anderledes stilling, hvor man næppe skal undervise minikonfirmander eller synge salmer med demente! Men der skal opbygges menighed, der skal laves PR, og der er praktisk arbejde at tage fat på. Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger.

21.08.2017: Konfirmandcenterets nye hjemmeside 
Konfirmandcenterets hjemmeside har gennemgået en større ombygning hen over forår og sommer. Ud over, at det ser anderledes ud, betyder det, at man nu:

 • Bedre og hurtigere kan få et overblik over Idé-basens aktiviteter
 • Bedre kan filtrere sig frem til sine ønsker og behov
 • Kan gemme favoritter til senere brug

Endelig er siden udbygget med "Særlige behov" - et område henvendt til minikonfirmander og konfirmander med særlige behov, dvs. inklusionsbørn, børn fra specialklasser, børn med fysiske og psykiske handicaps etc.

Ingen af de gamle aktiviteter er fjernet, det ser bare anderledes ud. Da enhver forandring kræver nye rutiner, er der lavet en række små videoer, der viser, hvordan man nu kan arbejde på siden.

Endvidere er det blevet muligt at chatte med menneskene bag Konfirmandcenterets hjemmeside!

16.08.2017: Godt og gratis materiale fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om Luther
I anledning af 500 året for reformationen er den danske reformator Hans Tausen (Sigurd Barrett) taget tilbage for at se, hvordan det egentlig er gået siden. Men det kan være lidt svært at finde hoved og hale i nutiden, når man er 500 år gammel. 
Heldigvis møder han pigen Alvilda, der kan hjælpe ham. Sammen går de på jagt efter spor fra reformationen, selv om Alvilda er lidt skeptisk. For kan Luther nu også tage æren for, at hun tør sige sine forældre imod? Hvad har han at gøre med, at vi taler dansk i dag? Og kan man overhovedet finde spor efter noget, der skete for så længe siden?
Tag eleverne med tilbage i historien, og bliv klogere på Luther, reformationen og dens betydning i Danmark.
Materialet består af 6 film samt tilhørende undervisningsmateriale, og er primært målrettet 3.-6. klassetrin. 
Hver film varer ca. 10 minutter, og præsenterer et spor efter reformationen i en nutidig kontekst. Desuden indeholder hver film en kort animationsfilm, hvor man bliver præsenteret for Luther og en række af hovedbegivenhederne i reformationen. De 6 film kommer omkring emner som faderoprør, at holde hvad man lover, bøder, forventninger, samvittighed, sprog, skole og splittelsen af kirken i katolikker og protestanter.
Materialet indeholder desuden ideer til undervisning, aktiviteter og forløb, så det er nemt at gå til.
Det hele er ganske gratis, og er klar til brug 21. august. Du finder det på www.dkm.dk/luther 

09.08.2017: Spændende stilling på Fyn
Undervisning, kommunikation, diakoni - er det lige dig? Og vil du gerne arbejde midt på Fyn i Dalum Sogn? Så læse mere om en stilling på 28 timer under Faglig hjælp - Ledige stillinger. Ansøgningsfrist allerede 24/8!

19.07.2017: Fuldtidsstilling i Esbjerg
En god, gedigen stilling, som den forrige medarbejder har haft i 19 år, er nu ledig. Er det dig, der som en blæksprutte kan favne over alt fra babysalmesang og legestue til minikonfirmander, frivillige og PR?
Læs mere under Faglig hjælp - Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 14/8.

03.07.2017: Revideret ækvivaleringsskema
Landsforeningen af Menighedsråd har udpeget nyt medlem til Ækvivaleringsudvalget. Læs mere om ækvivalering under Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

29.06.2017: Medarbejderrepræsentantens rolle ved menighedsrådsmøder
 Er det arbejdstid, når man som medarbejderrepræsentant deltager i menighedsrådsmøder? Skal man gå udenfor under de lukkede punkter? Må man vide, hvad der tales om under de lukkede punkter? Tillidsrepræsentant Søren Kjærgaard Jensen fortæller om sine erfaringer og giver gode råd. Fagforeningsformand Esther Jensen forklarer, hvad der står i loven. Landsforeningen og Kirkeministeriet svarer på konkrete spørgsmål. Læs mere under Kun for medlemmer - Hvad siger tillidsrepræsentanten?

16.06.2017: Kirken underviser
- kan nu downloades fra forsiden.
I dette nummer af "Kirken Underviser" er kultur- og religionsmødet i centrum, og vi ser på, hvordan kirken i sin undervisning og forkyndelse forholder sig til mødet med andre religioner og kulturer. Vi har samlet en række konkrete og meget forskellige eksempler på og refleksioner over, hvorfor og hvordan kirken kan være til stede i disse møder. God læselyst!

14.06.2017: Nyttige filer fra Landskurset
Landskurset er nu vel overstået. Efterhånden som kursets undervisere fremsender deres manuskripter, pp-shows osv. lægges de på hjemmesiden. Klik dig hen til Kun for medlemmer - Landskursus 2017.

12.06.2017: Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig. Se mere under Nyttige adresser - Bestyrelse

12.06.2017: Stiftsrepræsentant i København
På årets generalforsamling meldte Tina Bak sig som stiftsrepræsentant. Tina er ansat i Emdrup Kirke. Velkommen til Tina! Hvis du vil vide, hvad en stiftsrepræsentant laver, kan du læse mere i folderen, der ligger på Adresser - Stiftsrepræsentanter

09.06.2017: 3. stilling i Helsingør Stift
- er i dag lagt på hjemmesiden under Ledige stillinger. Det er en stilling på 22 timer, hvor man skal nå alt fra børn og unge til familier og sogneeftermiddage/caféarbejde + en række kommunikationsopgaver.

07.06.2017: 3 nye boganmeldelser
- kan nu findes på siden Anmeldelser. Læs om malebogen "Lovpris Herrens navn". Eller "I skyggen af pesten" af Anette Broberg Knudsen. Og endelig "Skift fokus" af Carsten Hjorth Pedersen om børneopdragelse, hvor barnet lærer ikke kun at tænke på sig selv, men også være noget for andre.

02.06.2017: Slangerup Kirke
- har brug for en kirke- og kulturmedabejder 10 timer om ugen året ud (med mulighed for forlængelse). Læs mere under Ledige stillinger.

28.05.2017: Frivilligkoordinatoruddannelsen
For 2. år udbyder Filadelfia denne uddannelse, der er blevet til på opfordring af og i samarbejde med Kirkekultur.nu. Det første år gennemførte 4 kirke- og kulturmedarbejdere hele uddannelsen, og 4 andre har taget nogle moduler. Er du medlem af Kirkekultur.nu får du 500 kr. i tilskud til hvert modul. Programmet for uddannelsen er lagt på hjemmesiden i dag. Se under Kalender

27.05.2017: Beretning
På de lukkede sider under Kun for medlemmer - Landskursus 2017 finder du nu formandens beretning. Den vil blive suppleret af en kort, mundtlig beretning på generalforsamlingen, og man kan stille spørgsmål til begge.

26.05.2017: Deltagerlister og andet
Skal du med på årets landskursus, er det rart at vide, hvem der ellers skal med, så du f.eks. kan arrangerer fælles transport. Find en samlet deltagerliste på de lukkede sider: Kun for medlemmer - Landskursus 2017. Her kan du også finde holdlister, så du kan se hvem, der har valgt hvilke grupper.

25.05.2017: Bilag til generalforsamling
Bestyrelsens forslag til budget for 2018 er nu at finde på hjemmesiden. Find det på de lukkede sider: Kun for medlemmer - Landskursus 2017.

22.05.2017: Revideret ansættelsesbevis
Når man ansætter en kirke- og kulturmedarbejder, er der en række dokumenter, det er rart at kende til. Som fagforening har vi samlet de fleste under fanen Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR. Vi har netop lagt det reviderede ansættelsesbevis op. Nu endelig med titlen kirke- og kulturmedarbejder tilføjet.

21.05.2017: Bilag til generalforsamling
I dag har vi lagt den endelige dagsorden til generalforsamlingen på hjemmesiden. Find den på de lukkede sider: Kun for medlemmer - Landskursus 2017. Vi har også tilføjet fagforeningens regnskab for 2016, som skal fremlægges på generalforsamlingen om 3 uger.

16.05.2017: Kursusdag i Svendborg
Forum Musik Teologi inviterer i samarbejde med FUV og Kirkemusikskolerne til en spændende dag fyldt med musik og sang, generalforsamling i FMT og paneldebat. Læs mere under Kalender.

15.05.2017: Fastansættelse
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i dag. Blandt mange ting blev Torben Venndts ansættelse drøftet. Torben har i juli måned været ansat et år. Det blev besluttet at fastansætte Torben på alm. funktionærvilkår. Tillykke til Torben og tillykke til Kirkekultur.nu.

08.05.2017: Søborggård Sogn i Gladsaxe
- søger for første gang en kirke- og kulturmedarbejder 28 tmer om ugen. Læs mere under Ledige stillinger.

03.05.2017: Nye kurser fra Folkekirkens Ungdomskor
- er i dag lagt på hjemmesiden under Kalender. Læs om "Fyld liv i koret", "Børnekor på hjernen" og "Sommerskole".

01.05.2017: 130 skal på landskursus
- og i dag er tilmeldingsblanketten fjernet fra hjemmesiden. På gensyn!

26.04.2017: Inspirationsdag om hæftet "Noget om den kristne tro"
Er du rigtig sej, kan du tage direkte hjem fra Landskurset og på inspirationsdag på Rysensteen i København! Danske Kirkers Råd står bag, og det bliver helt sikkert en spændende og bemærkelsesværdig dag. Find indbydelsen i Kalenderen.

26.04.2017: Gratis FUV-kursus om babysalmesang
En række FUV-kurser er i dag lagt i Kalenderen. Se, hvornår der er kursus i dit stift og mød Mette Gautier og Christine Toft Kristensen.

24.04.2017: Ledelse og involvering af frivillige i Folkekirken
Få frivilligkoordinatorens redskabskasse, så du skaber en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige i kirken.
Sådan står du stærkere og brænder igennem som leder af frivillige, når du lærer, hvordan du stiller krav til dine frivillige og begejstrer dem.
Lær at anvende tre forskellige samarbejdsformer med foreninger og organisationer, så din kirke styrker båndene til lokalområdet.
Et uddannelsesforløb med mulighed for ECTS-points, som Ingerfair står bag.
Gå ind under Kalender og læs mere.

19.04.2017: FUV gør opmærksom på kurser
Hvad enten du er til at drøfte præstens rolle i gudstjenesten eller vil opleve Leise Christensen fortælle om Gudsbilleder i børnelitteraturen, skal du smutte en tur i Kalenderen og kikke på uge 38 i september.

19.04.2017: 3 nye boganmeldelser
Læs fagforeningens dygtige anmelder Bitten Andersens omtale af "Kærlighedens 5 sprog", "Forkynd for børn med lov og evangelium" og "Jagten på Juliana". Klik på Anmeldelser.

16.04.2017: Ignatiansk spiritualitet
Hvad er nu det for noget? Gå ind under Kalender og læs om åndelige øvelser, retræte, medvandrersamtale om meget andet i Viborg på det retrætecenter, der hedder Ådalen.

31.03.2017: Nye lønoversigter
Der er kommet nye lønoversigter pr. 1/4 fra Kirkeministeriet såvel som fra Finansministeriet. Du kan finde dem under Kun for medlemmer - Links - Faglige links.

29.03.2017: Så passerede vi 100 tilmeldinger til årets Landskursus
Nu er der kun 2 dage tilbage, hvis du vil have besparelsen ved tilmelding inden den 1. april. Log ind på Kun for medlemmer og tilmeld dig online.

28.03.2017: 30 timers stilling i Vodskov Kirke
Babysalmesang, juniorkonfirmander, familiegudstjenester, besøgstjeneste og meget mere andet ønsker Vodskov Kirke hjælp til. Læs mere under Ledige stillinger.

27.03.2017: Ny folder om at beregne arbejdstid
Er det arbejdstid at tage på landskursus? Er det arbejdstid, når man mødes med kollegaerne hos biskoppen? Hvor mange timer tæller en børnegudstjeneste eller en besøgstjeneste? Er det arbejdstid at læse Kirken underviser?
Vi er ikke en fagforening, der har færdige skemaer, du kan skrive alle dine opgaver ind i, og så trykker du på gangetasten og får et færdigt resultat. Børn er forskellige. Dem, du besøger, er forskellige. Kirke- og kulturmedarbejdere er forskellige. Sognene er forskellige. Men overalt gælder det, at I skal tale om arbejdstid og timeforbrug. Tal i "fredstid" - altså inden, der brænder på og vær parat til at justere hen ad vejen. 
Som fagforening har vi udarbejdet en folder om arbejdstid, som måske kan hjælpe samtalen på gled og holde den på sporet. Den kan findes og downloades fra Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR. Den ligger også på siderne kun for medlemmer under Links - Faglige links.

26.03.2017: 37 timers stilling i Lindehøj Sogn
Har du lyst til at være et sted, hvor der er en anden kirke- og kulturmedarbejder ansat sammen med dig? Så læs opslaget under Ledige stillinger. Den ledige stilling omfatter primært børne- og ungdomsarbejde + ledelse af frivillige.

16.03.2017: Nye kurser i babysalmesang og børnegudstjenester
- er lagt på hjemmesiden i dag. Løgumkloster Kirkemusikskole står bag. Se under Kalender.

15.03.2017: Tjenestemændenes Forsikring flytter kunderne over på nye bil- og ulykkesforsikringer
I 2016 lancerede Tjenestemændenes Forsikring en ny Bilforsikring og en ny Ulykkesforsikring. Nu er tiden så kommet til, at flere end 84.000 husstande vil modtage information om, at deres forsikringer på Bil og Ulykke erstattes af de nye og forbedrede forsikringer.

De gamle forsikringer er gode, men de nye er bedre, fordi de er mere fleksible. Det betyder, at de består af en grunddækning med mulighed for at købe tilvalgsdækninger efter behov. Der er også udviklet en lang række nye dækninger, som kunderne har efterspurgt. Disse er omtalt i brevene, som kunderne vil modtage. 

Ifølge Marie-Louise Rahbek, direktør i Tjenestemændenes Forsikring, giver de nye forsikringer kunderne mulighed for at tilpasse deres forsikringer, så de passer til netop deres liv og behov i en verden, der forandrer sig.

De nye forsikringer er desuden baseret på mere individuelle priser, som beregnes ud fra den enkelte kundes risiko. Ulykkesforsikringen vil være beregnet ud fra bl.a. alder, bopæl og beskæftigelse. Prisen på Bilforsikringen er blandt andet beregnet ud fra kørte kilometer, bilmærke, alder på bilen og brugeren mm.

I uge 12 og 13 sendes breve, fysisk eller i e-Boks, til kunder, der skal have ændret deres forsikringer.

Flere af vores kunder har allerede vores nye forsikringer, og de får ikke brev fra os.

Har man spørgsmål om de nye forsikringer, er kunderne meget velkomne til at kontakte kundeservice eller deres lokale forsikringstillidsmand.

13.03.2017: Lønforhandling
Er du ansat siden 01.09.2009, stiger du ikke automatisk i løn, men skal selv være opmærksom på at ønske lønforhandling med dit menighedsråd. Du kan og skal ikke selv forhandle din løn. Det gør din fagforening for dig. Naturligvis i tæt dialog med dig. I dag er årets lønforhandlingsdokumentet lagt på hjemmesiden. Du finder det i pdf-format og word-format under Kun for medlemmer - Medlemsinformation. Det skal udfyldes og indsendes til din lønforhandler inden den 1. juni. I øvrigt kan man også ønske lønforhandling om et tillæg, selv om man er ansat FØR 01.09.2009.

13.03.2017: PFA medlems-tilfredsheds-undersøgelse
Kirkekultur.nu gennemfører i samarbejde med CO10 og PFA en tilfredshedsundersøgelse i maj 2017. Målet er at tage temperaturen på medlemmernes tilfredshed med at være kunde i PFA i forhold til fx rådgivning, digitale løsninger og informationer om pensionsordningen.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at stille nogle spørgsmål om eksempelvis, hvornår du gerne vil gå på pension, og hvordan du planlægger din fremtidige økonomi. Det skal give os et overblik over vores medlemmers forventningerne til den 3. alder

Det tager kun 5 minutter
Vi opfordrer dig derfor til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen, hvis Epinion ringer til dig. Undersøgelsen foregår via telefon og tager ca. 5 minutter. Dine svar er naturligvis anonyme.

13.03.2017: 30 (kan forhandles) timers stilling i Vigerslev Kirke
Et stillingsopslag med ansøgningsfrist 3/4 er netop lagt på hjemmesiden under Ledige stillinger.

09.03.2017: Seminariedag om KUL (kirkelig ungdoms-leder-uddannelse)
Præsten i Højby ved Odense, Carsten Andreassen, har nu så gode erfaringer med den nye uddannelse, at han tilbyder at dele sine erfaringer på en Seminariedag i juni. Læs mere og find programmet under Kalender.

08.03.2017: De første 50 har tilmeldt sig årets Landskursus
Husk, at der er 200 kr. at spare ved at tilmelde sig inden den 1. april. Log ind på Kun for medlemmer og tilmeld dig online.

08.03.2017: 30 timers stilling i Strandlunde Kirke
Et stillingsopslag med kort ansøgningsfrist (udløb 21/3) er netop lagt på hjemmesiden under Ledige stillinger.

05.03.2017: Kampagne for at finde en stiftsrepræsentant i Københavns Stift
Alle kirke- og kulturmedarbejdere i Københavns Stift har fået flg. mail i dag: Hej.
Du får denne mail, da jeg har dig registreret som ansat som kirke- og kulturmedarbejder i Københavns Stift.

Hvis det er forkert, eller hvis du kender til kollegaer, der ikke står som modtagere af denne mail, hører jeg meget gerne fra dig.

Ellers er mit ærinde at få dig til at overveje, om ikke du skulle melde dig til et år eller to som stiftsrepræsentant i Københavns Stift.

Hvad gør opgaven ud på? 

Marianne Olsen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Tveje Merløse Kirke og stiftsrepræsentant, fortæller om opgaven:

"Jeg har været stiftsrepræsentant i Roskilde/Lolland-Falster stift i to år. I vores stift består arbejdet primært i at planlægge fællesdage for alle kirke- og kulturmedarbejderne i stiftet, hvor vi har mulighed for erfaringsudveksling og for at lære hinanden at kende. Derudover er der hver gang et fagligt indslag enten ved en af kirke- og kulturmedarbejderne eller en oplægsholder udefra. Vi mødes 4-5 gange om året - og egentlig skal jeg bare planlægge datoerne og skaffe en oplægsholder, samt et sted vi kan være. Det praktiske omkring arrangementerne plejer "værten" at stå for - og de øvrige kirke- og kulturmedarbejdere i stiftet er meget gode til at komme med ideer og lægge hus (eller kirke) til. Så jeg føler aldrig, at jeg står med ansvaret alene. Derudover står stiftsrepræsentanten for at kontakte nyansatte og byde dem velkommen, og for det praktiske omkring tillidsmandsvalget samt kontakten til Kirkekultur.nu. I vores stift har vi valgt at være to stiftsrepræsentanter som deles om arbejdet. Det er en stor hjælp - især når man ikke har prøvet det før. Jeg synes det giver meget at være stiftsrepræsentant. Jeg har en føling med hvem der bliver ansat, og føler at jeg kan give meget videre til de nye. Derudover har jeg fået et stort netværk af kirke- og kulturmedarbejdere, som jeg kan søge hjælp og inspiration hos, hvis jeg har brug for det. I vores job sidder man ofte meget alene med nogle opgaver, og kan føle, at der ikke er andre end en selv der har sådan et mærkeligt arbejde. Det kan virkelig være en øjenåbner at møde andre der sidder i samme stol."

Du kan læse mere om, hvad det indebærer i vedhæftede folder.

Hvad får du ud af det?

Det er klart, det tager tid at være stiftsrepræsentant.

Hvis du vil bruge lidt af din tid på det, vil bestyrelsen gerne sige dig tak ved at kvittere med et gavekort på 1.000 kr. til en kulturel, selvvalgt oplevelse: Koncert, biograf, teater eller noget helt 4.

Er I 2, der deles om opgaven, deles I også om de 1.000 kr.

Økonomi

Det er vigtigt, at nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere bydes velkomne.

Det kan ske med et besøg, en blomsterhilsen, ved at nyansatte inviteres på café, et minikursus i at være ansat i Folkekirken eller noget 5.

Bestyrelsen har sat 10.000 kr. om året af til alle stiftsrepræsentanter på Sjælland, så der er penge at gøre med.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

27.02.2017: Introkursus for nyansatte i Københavns og Helsingør Stifter
Er du nyansat, skal du indenfor det 1. år på Introkursus. Det gælder alle ansatte i Folkekirken. Kurserne afholdes stiftsvis. Nogle gange går flere stifter sammen om et kursus. I dag er et kursus for Københavns og Helsingør Stifter lagt ind i Kalenderen.

23.02.2017: Indkaldelse til generalforsamling
- kan nu findes på medlemssiderne under Landskursus 2017. I følge fagforeningens vedtægter skal der indkaldes til generalforsamling med min. 8 ugers varsel. Generalforsamlingen er mandag den 12. juni, så mon ikke årets dirigent vil betegne generalforsamlingen som lovligt indvarslet?
Hvis du ønsker noget på dagsordenen, skal dine forslag være formanden i hænde senest 4 uger før. Endelig dagsorden skal medlemmer kunne læse senest 2 uger før generalforsamlingen.

23.02.2017: Landskursus 2017
Programmet for årets landskursus er nu at finde på hjemmesiden. 3 steder finder du det: På forsiden, under Kalender og ved at logge ind på medlemssiderne og vælge Landskursus 2017.
Du skal være medlem og være logget ind for at kunne tilmelde dig. Gør det inden 1. april og spar 200 kr.
Nyhedsmailen pr. 1/3 handler stort set kun om landskursus. Du finder den udsendte nyhedsmail her.

31.01.2017: Personalepolitik
Har dit sogn en personalepolitik? Ellers er der nu konkret hjælp at hente på hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk: Et dokument på 39 sider, der kommer omkring alt fra MUS og APV til mobbepolitik og rygepolitik. Er du medlem, kan du også finde Personalepolitikken på Medlemsssiderne under Links - Faglige links.

31.01.2017: Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (forkortet FAR)
FAR blev en realitet den 1. september sidste år.

 1. Hans Hjerrild er tiltrådt som daglig leder
 2. FAR har lejet sig ind hos Landsforeningen og fået egne lokaler med egen indgang
 3. Signe Steenfeldt Møller-Sørensen er ansat som psykolog fra og med den 15. januar i år
 4. FAR er begyndt at sælge og løse opgaver for sine kunder. På nuværende tidspunkt har FAR solgt opgaver inden for facilitering af APV, afholdelse af temadage inden for det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering samt inspirationsoplæg om arbejdsmiljøarbejdet. Derudover er der blevet givet tilbud på et projekt omhandlende udvikling af social kapital. I alt har FAR solgt opgaver på nuværende tidspunkt for 140.000 kr. Derudover har et provsti og et sogn henvendt sig for at købe et abonnement. Set i lyset af at man ikke har gjort så meget for at reklamere endnu, er det et fornuftigt salg. Der er budgetteret med at salg for 2017 på 400.000 kr.

Klik her for at læse mere om FAR

29.01.2017: Forsøg i Folkekirken
Folkekirken bygger på frivillighed og rummelighed. Menighedsråd skal have rum til at organisere sig på den måde, der passer dem bedst – de skal have mulighed for at være menighedsråd på deres måde.

Menighedsråd såvel som menighedsrådsmedlemmer er meget forskellige både i forhold til interesser og i forhold til, hvor deres faglighed ligger. Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, stifterne og Danmarks Provsteforening siden 2014 arbejdet på at udrede, hvordan rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning og organisering kan forenkles, afbureaukratiseres og gøres mere fleksible, således at menighedsråd får mulighed for at beskæftige sig med de områder, de har interesse for - som menighedsråd og som enkeltmedlemmer.

Lovforslaget udgør en ramme for, at menighedsråd kan afprøve nye organisationsformer, som bl.a. betyder, at de kan skabe – den for dem hver især – rette balance mellem de administrative og kirkelige opgaver m.v.

Men der er naturligvis også en grænse for, hvad vi som ansatte kan stå model til! Læs din fagforenings høringssvar under Download ude til højre.

25.01.2017: Medlemsstatistik
Fra Sekretariatet bliver det i dag meddelt, at der er opkrævet 272 medlemmer. Gør Sekretariatet - og dig selv - en tjeneste og tilmeld dit kontingent Betalingsservice.

16.01.2017: Mit PFA - få det fulde overblik over din pension
Det skal være nemt for dig at se opsparing, afkast og forsikringer – ja, faktisk hele din pensionsordning i PFA. Derfor er alle dine informationer samlet på din personlige side på MitPFA.dk, som du kan tjekke med både pc, tablet og mobil. 

Det kan du bl.a. på Mit PFA:

 • Tjekke dit afkast
 • Se, om du sparer nok op til pension
 • Sammenligne dig med andre
 • Se om dine forsikringer dækker dine behov
 • Lægge en udbetalingsplan og få mere ud af din opsparing

Se PFA’s anbefalinger

Din pensionsordning er fleksibel, og det betyder, du har mulighed for at justere f.eks. forsikringer og investeringsprofil. Det kan du nemt gøre selv inde på Mit PFA, hvor du også finder forskellige guides og anbefalinger til, hvad der er bedst for dig.

Bliv opdateret automatisk

Når du er inde at tjekke din side på MitPFA.dk, er det en god idé, at du tilmelder dig PFA Kundeprogram. Så modtager du nemlig helt automatisk relevante informationer og nyheder i din mailboks.

Du tilmelder dig under ”Mine oplysninger”, hvor du skal udfylde dine kontaktoplysninger og sige ja til, at vi må kontakte dig.