18.06.2019: Crossyogas børneyoga-uddannelse
Croosyoga skriver om uddannelsen:
Bevægelse, leg, bibelhistorier og bøn i børnehøjde. Disse ting er essensen af CrossYogas børneyoga for de 4 til 11-årige. Mange børnekirker har tradition for, at børnene skal sidde stille og lytte til en historie fra en børnebibel.

I kristen børneyoga leges historierne ind med bevægelser og involvering.
Der afsluttes evt. med hvilestilling, men man kan spille en rolig sang eller bede en bøn.

Afhængig af børnenes alder og livlighed, varer børneyoga-delen typisk 20 til
40 minutter. Er der behov for længere tid, vil der være en række lege som
man kan bruge.

CrossYoga's børneyoga minder altså ikke ret meget om '"klassisk" yoga. Vi bruger begrebet "børneyoga'", fordi det svarer til den "børneyoga'" som man kan møde i børnehaven eller skolen. Alt er naturligvis funderet på kristendommen, sådan som du også kan læse det i vores teologiske fundament.

Læs mere om uddannelsen under Kalender, august

27.05.2019: Generalforsamling
Alle medlemmer har i dag fået mail fra Sekretariatet med dagsorden til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni. Alle bilag til generalforsamlingen vil i løbet af få dage kunne findes på hjemmesiden under Kun for medlemmer - Landskursus 2019 Regnskab, indkomne forslag og budget er allerede lagt op. Beretning og præsentation af de kollegaer, der stiller op til bestyrelsen, arbejdes der med. Vi kan glæde os over, at der bliver kampvalg! Tænk lige over, om ikke du skulle melde dig som suppleant...

26.05.2019: Vikariat på 18 timer i en af Fredericias kirker
Fra 1. august og et lille år frem er der brug for en vikar for den overenskomstansatte præst, som også er ansat til at varetage en række kirke- og kulturmedarbejderopgaver. Minikonfirmander, babysalmesang og PR er nogle af de ting, der skal passes. 
Læs mere under Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 18.06.2019.

22.06.2019: Stress-test
FTF og LO – nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som I er meget velkommen til at benytte, ligesom I også meget gerne må dele testen på de sociale medier. Stresstesten kan findes ved at følge dette link 

20.06.2019: Ny folder om arbejdstid
Hvor lang tid tager det at undervise konfirmander? Hvor mange timer kan man skrive på, når man er på lejr? Har man fri Grundlovsdag? Bestyrelsen har forsøgt at svare på disse og lignende spørgsmål. Det er blevet til en folder om arbejdstid, som kan findes på siden Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

20.06.2019: Landskursus næste år
Bestyrelsen har booket Vingsted hotel & konferencecenter til næste års landskursus. Desværre var der ikke nok værelser ledige mandag - onsdag i uge 24. Så landskurset i 2020 afvikles fra tirsdag den 2. - torsdag den 4. juni.

12.05.2019: 4 nye anmeldelser

 • 5 nye børnebøger for de mindste
 • "Låneord": En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 • "Tro på Gud": En filosofisk bog om at tro på Gud i en sekulær tid
 • "Skabt af Gud": Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede

Læs mere under Anmeldelser

12.05.2019: Fagforenings datapolitik
Kirkekultur.nu har formuleret sin datapolitik. Du kan finde den under Om Kirkekultur.nu Her kan du læse, hvorfor vi beder om forskellige oplysninger og hvordan, vi passer på div. personlige data.

25.04.2019: Høringssvar til ministeriets forslag om 5 ugers grunduddannelse
Kirkeministeriet foreslår, at nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere fremover sendes på 5 ugers grunduddannelse, og så har de de kompetencer, der skal til!

Teologer, diakoner, 3K'er og andre er dog undtaget for den meget lille grunduddannelse.
Undtaget er også alle uddannede kirkemusikere!
Alle andre, der har været ansat i folkekirken i 3 år, kan også slippe for grunduddannelsen, hvis det lokale menighedsråd bestemmer det!
I det hele taget bliver det i langt højere grad det lokale menighedsråd, der bestemmer, hvad deres kirke- og kulturmedarbejder skal kunne. Ækvivaleringsudvalget nedlægges. 
Under Download kan man finde Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelsescirkulære og Kirkekultur.nuøs høringssvar!

18.04.2019: Lønforhandling
Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

10.04.2019: Nyt nummer af "Kirken underviser"
I dette nummer af Kirken Underviser kan man læse om minikonfirmander med særlige behov. Der vil være teologisk refleksion over, hvorfor denne målgruppe er en opgave for kirken, ligesom der vil være inspiration at finde omkring inklusion og konkrete modeller for, hvordan man kan gribe undervisningen an. Bladet kan downloades fra denne hjemmesides forside.

04.04.2019: 4 nye anmeldelser

 • "Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
 • "Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
 • "Tag Ånden ved hånden": En meditativ vandring med Helligånden
 • "Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.

Læs mere under Anmeldelser

03.04.2019: Introkursus for nyansatte i folkekirken
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. maj 2018 er blevet ansat i sin første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Da kurset er en hel arbejdsdag, kan det ikke kombineres med tjeneste samme dag. Der vil under det sidste punkt på programmet være evaluering og efterfølgende udlevering af deltagerbevis.

Find programmet på siden Kalender

21.03.2019: Konference om GDPR for ansatte i folkekirken

På baggrund af drøftelser på Uddannelsesudvalgsmødet den 25. oktober 2018 har ministeriet udarbejdet en ramme for afholdelse af 3 ens konferencer. Uddannelsesudvalget har tilsluttet sig.

Det er midler fra Kompetencefonden 2017, hvor uddelte midler alligevel ikke bliver brugt af ansøgerne. Det endelige beløb er stadig uafklaret, da alle bevillingerne endnu ikke er afregnet, men beløbet bliver på minimum 200.000 kroner (og formentlig mindst det dobbelte). Midlerne skal være brugt inden 30. juni 2019.

Tema: GDPR – i en praksisnær udgave.

Formål: At give deltagerne en praksisnær indføring i GDPRs betydning og indflydelse på de daglige arbejdsrutiner, herunder at give en forståelse for bevæggrundene for regelsættet. Altså at give en god indføring i reglerne i GDPR. Sikre en oversættelse til dagligdagssituationer, så deltagerne får noget helt konkret og brugbart med hjem.

Varighed: Kl. 10-16.

Pris: Deltagelsen bliver gratis, da en tilmelding til seminar pr. automatik udløser en bevilling fra Kompetencefonden svarende til deltagergebyr.

Seminaret er for alle ansatte i folkekirken, der er omfattet af CFU.

Antal: 100-120 pers./arrangement. Umiddelbart efter først til mølle, men der vil kunne arbejdes med prioriteringer eller reserverede pladser, således at alle pladser ikke tilfalder en enkelt faggruppe eller lignende.

06.03.2019: Den Statslige Kompetencefond
Vi bliver jævnligt kontaktet af kk'ere, der spørger, hvor Kompetencefonden er blevet af. Den er der endnu, men har ændret navn til Den Statslige Kompetencefond. 

I fonden kan statsligt ansatte (omfattet af CFU-forliget eller Akademikerforliget) ansøge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling. Ansøgninger kan indsendes løbende.
For at kunne søge skal medarbejder og leder indgå aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb.
Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.
Man arbejder på hurtigst muligt at åbne for udbetalinger fra fonden. Det kræver blandt andet udvikling af et it-system for at gøre ansøgning og udbetaling så nem som mulig for medarbejdere og arbejdspladser.
I foråret åbner hjemmesiden www.denstatsligekompetencefond.dk, hvor man løbende vil informere om fonden, ansøgningsproces, oplysninger om uddannelser, der kan søges støtte til, mv.
Fonden kan søges efter sommerferien i år.

14.02.2019: 3 nye bøger anmeldt

Klik på Anmeldelser og læs om:

 • Klik her, Thomas
 • Mini Børnebibel, Historier om Jesus, Den første påske
 • Påvirk med respekt

01.02.2019: Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere af dine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dette link for at læse mere.

31.01.2019: Kirken Underviser, nyt nummer
Temaet i det nye nummer af Kirken Underviser er "Børn og sorg". Børn sørger over forskellige ting og på forskellig måde. Ens for dem er dog det, at de har brug for at blive mødt og rummet i deres sorg. Det kan man gøre på forskellig vis, og i dette blad bringes der nogle bud på, hvordan vi som kirke kan være med til at hjælpe og støtte børn, der er i sorg. Find også inspiration til, hvordan vi kan være med til at gøre døden til et emne, vi kan tale naturligt om.

Download bladet fra hjemmesidens forside.

26.01.2019: Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år
To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Læs mere på siden Anmeldelser

18.01.2019: Ny film om det at være kirke- og kulturmedarbejder
Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencer fra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre. Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. På www.folkekirken.dk kan man se en lille kort film om, hvad man laver i de forskellige faggrupper. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmedarbejder Lene laver. Find den på vores forside.

15.01.2019: 909 kr. i bonus pr. medlem
Forbrugsforeningen fortæller:
2018 har igen været et godt år for Forbrugsforeningen og jeres medlemmer hos os.
Jeres medlemmer fik tilsammen over 200 mio. kr. (210,2 mio. kr.) i bonus og fordele. Et ikke uvæsentligt beløb, der i bedste fald kan gå lige op med det faglige kontingent.
Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på 3,14 mia. kr., og antallet af betalingstransaktioner var på 6,4 mio.
Tilgangen af nye medlemmer var præsis 13.000. Og med 220.000 medlemsfamilier og 300.000 kortholdere har der aldrig været større opbakning til foreningen og vores i dag 4.500 bonusaftaler.
Kirkekultur.nu's medlemmer omsatte i 2018 for 360.086 kr., og de i alt 23 aktive medlemmer optjente ikke mindre end 20.917 kr. i bonus, svarende til en bonus på 909 kr. pr. medlem i snit.

12.01.2019: Faglig sekretær ansat
I dag er der ansat en faglig sekretær i Kirkekultur.nu! 333 så vores annonce på jobnet.dk. 14 sendte en ansøgning. Bestyrelsen udvalgte 3 til samtale. En mindre del af bestyrelsen har nu gennemført samtalerne og udvalgt en som vores nye faglige sekretær.

Desværre kan vi endnu ikke røbe, hvem vi har ansat, da vedkommende først skal have mulighed for at sige op på sit nuværende arbejde.

10.01.2019: Himmelske dage på Heden
Den 30. maj - den 2. juni (Kr. Himmelfart) er vi alle inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival på Heden – i Herning. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Tjek programmet ud på http://www.himmelskedage.dk/ – det bliver løbende opdateret.

Bibellegeland
En gruppe kirke- og kulturmedarbejdere fra Viborg Stift arbejder med at etablere et Bibellegeland for børn og deres voksne (altså ikke en pasningsordning), for Himmelske dage på Heden skal også være for børn og børnefamilier.

Fredag og lørdag vil der i Bibellegelandet være en række aktiviteter, f.eks. Marthas Køkken, Peters fiskedam, Babelstårnet og krea-hjørnet. Der bliver også en scene med forskellige optrædener, bl.a. skal der fortælles/dramatiseres forskellige bibelhistorier.

Brug for hjælp
Der er brug for hjælp til at bemande Bibellegelandet, hjælp til at køre aktiviteterne (alt er forberedt og klar til at sætte i gang), der er brug for personer, der har lyst at optræde på scenen med bibelfortælling, og der er brug for hænder til at hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med opsætning og oprydning. Er det noget for dig, og har du lyst til at afsætte et par timer eller måske mere fredag den 31. maj eller lørdag den 1. juni, så hører arbejdsgruppen meget gerne fra dig – kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær, Mejrup Kirke på mail ldn@mejrupkirke.dk eller tlf. 3069 3513 hurtigst muligt.