15.10.2018: Sengeløse Kirke søger ny kirke- og kulturmedarbejder
Er du til (mini)konfirmander, caféarbejde, familiearbejde, PR, med mere skal du læse det stillingsopslag fra Helsingør Stift, vi netop har lagt på siden Ledige stillinger Vær OBS på ansøgningsfristen 30/10.

08.10.2018: Den medmenneskelige samtale. Lær at tænke og handle fagligt i samtaler
Connie Yilmaz Jantzen skriver:
Vores undervisningsforløb  ”Den medmenneskelige samtale” er oplagt for dig, der i dagligdagen har samtaler med borgere, pårørende, fagpersoner mv.
På uddannelsens 12 dage lærer du at agere mere fagligt i de almindelige og nære samtaler. Du trænes i at finde det vigtige i samtalen, og vil også møde egne ressourcer og blive opmærksom på, hvordan du som samtaleperson passer på dig selv.
Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching, og vi arbejder med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.
Forløbet strækker sig over ca. et halvt år og består af 6 x 2 dage. Første undervisningsdag er den 14. november 2018. Læs mere om datoer og indhold via dette link 

Prisen: 15.000 kr.+ moms. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober 2018.

Programmet er sat ind i hjemmesidens kalender

08.10.2018: Frivilligkoordinatoruddannelsen. Giv arbejdet med frivillige et fagligt løft
Connie Yilmaz Jantzen skriver:
Har du til daglig ledelse, koordinering og samarbejde med frivillige som omdrejningspunkt i dit arbejde? Frivilligkoordinatoruddannelsen giver dig vigtige værktøjer til handling og refleksion, og giver arbejdet med frivillige et fagligt løft.
Uddannelsen er tilrettelagt omkring fire moduler af 2 dages varighed, hvor du tilegner sig kompetencer indenfor motiverende ledelse, rekruttering og fastholde, proces- og projektledelse samt konflikthåndtering. Der er stor vægt på en tæt kobling mellem undervisning og deltagernes konkrete dagligdag. Deltagerne arbejder derfor på hvert modul med en medbragt udviklingsopgave, et dilemma eller lignende.
ULLA SCHEJBEL NIELSEN, tidligere kirke- og kulturmedarbejder i Strandmarkskirken siger om uddannelsen: ”Uddannelsen har givet mig nye input og inspiration til mit arbejde, alt sammen med et godt fagligt udgangspunkt. Dygtige undervisere og en fin bredde i modulerne gør, at uddannelsen giver en solid baggrund for arbejdet som frivilligkoordinator.”
Uddannelsen stækker sig over 8 måneder og består af 8 kursusdage. Man kan enten tilmelde sig hele uddannelsen eller tage enkelte moduler. Første kursusdag er 29. november 2018.
Prisen er 14.000 kr.+ moms for hele uddannelsen – inkl. ophold. Tages enkelte moduler er prisen 4.250 kr. + moms pr. modul inkl. ophold. Kirkekultur.nu yder et tilskud på 500 kr. pr. modul til fagforeningens medlemmer. Tilmeldingsfristen er den 15. november 2018. Læs mere i vedhæftede folder og tilmeld dig via dette link

Programmet kan downloades ude til højre.

29.09.2018: Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag?
Projektmedarbejder fra CUR, Ina Nybo-Andreasen, fortæller om undersøgelsen, som alle medlemmer inviteres til at deltage i først i oktober:

Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag efter skolereformen og efter at det er blevet obligatorisk for alle sogne at tilbyde børnekonfirmandforløb? Det er ni år siden, at der sidst blev lavet en reel undersøgelse af børnekonfirmandundervisning (også kaldet minikonfirmand/juniorkonfirmand), og derfor har vi brug for hjælp fra kirke- og kulturmedarbejdere til en ny og opdateret undersøgelse.

CUR (Center for Ungdomsstudier) samarbejder derfor med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) om en undersøgelse af børnekonfirmander anno 2018. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan børnekonfirmandforløb ser ud i dag - både i forhold til indhold og struktur. Derudover vil projektet indsamle gode eksempler på børnekonfirmandforløb med fokus på "best practice" og "next practice". I løbet af 2018 og 2019 indsamler vi erfaringer ved hjælp af spørgeskema og feltbesøg. Måske vi skal komme forbi dit sogn? Giv os et praj hvis du vil vide mere og deltage i undersøgelsen.

Læs mere om projektet og kontakt os på www.cur.nu 

28.092018: Musikmateriale "Her Nu" og "Stå op"
KFUM og KFUK i Danmark har udgivet 2 musikmaterialer for børn på 3. til 6. klassetrin. Der linkes direkte til materialerne fra denne hjemmesides forside. Udviklingskonsulent i KFUM og KFUK Lene Nørby fortæller selv om materialerne:

Stå op er en musical for børn og tweens om opstandelse og om at lave opstandelse.

Stå op er påske - og mere end det. Musicalen bruger mange billeder og symboler i udforskningen af opstandelse. Korset er centralt, for hvad betyder egentlig det, som skete for 2000 år siden? Musicalen låner også billeder fra naturens årstider og fra den livsånde, som er i vores krop og kirken. Til sidst handler Stå op om venskab og mod, om at lave opstand og protestere mod alt, som ødelægger, om at skabe liv og røre og stå op for andre.

Stå op er musik og sang - og mere end det. Musicalen har varierede og fængende sange, som vil falde i forskellige børnegruppers smag. Men det er mere end sang. Du kan bruge dans og drama, billedkunst og scenisk arbejde, film og foto, leg og alvor. Se f.eks på www.ståopp.no

Stå op er meningsfuld proces - og et fleksibelt produkt. Musicalen lægger op til, at børn og voksne sammen kan få gode mødesteder, hvor de kan udforske opstandelse, det mysterium som ingen af os helt og fuldt forstår. Stå op er et formmæssigt fleksibelt produkt, som kan benyttes af forskellige grupper til en opsætning, i en gudstjeneste eller anden form for oplæring.

I alt er det børnenes medvirken og medbestemmelse, som er grundlaget for, at arbejdet undervejs med dette materiale.

CD'en findes med dansk sang - samt sing-back.

Her Nu

Projektet at lave musik og tekst til CD'en Her Nu har haft som sit hovedformål at involvere børn og unge i arbejdet. Selv med det store fokus på, at børn og unge skal være medskabere, er de sjældent en del af udviklingsarbejdet. Det er ikke fordi, man som voksen ikke ønsker at involvere børn, men fordi vi mangler de værktøjer og metoder, der skal kunne få det til at ske.

I dette projekt har flere 100 børn og tweens været involveret i tekst-værksteder. Gennem drama, tegning, skrivning og samtaler har de bidraget til at forme de temaer, der er for sangene. Alle bidragene til Her Nu siger noget om, hvordan det er at være barn og tween i dag. Vi vil, at de skal og kan have lov til at formidle det, de tænker på, hvad de er bange for, når de tænker over, hvad de skal være arbejdsmæssigt, når de bliver voksne, når de er urolige for fremtiden eller bare ønsker at danse og have det sjovt. Børn og tweens ønsker at blive set, hørt og taget alvorligt. Samtidig kan vi voksne lære noget af børn og tweens unikke evne til at leve i nuet, være der, hvor de er, tilstede Her Nu. CD'en findes med dansk sang og sing-back.

Fælles for måden, teksterne er blevet til på, er den mest mulige åbne dialog med børn og tweens.

25.09.2018: Indbydelse til minikonfirmander
Lovgivningsmagten har besluttet, at alle børn i 3. eller 4. klasse skal tilbydes deltagelse i børnekonfirmandundervisning,  jf. § 2 i anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation. Læs hele anordningen på Retsinformations hjemmeside

Det betyder, at menighedsråd, præst eller kirke- og kulturmedarbejder er forpligtet til at henvende sig til sognets børn i 3. eller 4. klasse med et tilbud om et minikonfirmandforløb.

Et meget naturligt bindeled til eleverne er skolen, der jo netop har præcist kendskab til klasserne. Det er håbet, at skolen - med henvisning til forpligtelsen i anordningen - vil være menighedsråd, præst eller kirke- og kulturmedarbejder behjælpelig med at få tilbuddet ud til klasserne.

Synes du også, det er svært i praksis, er der hjælp at hente i det seneste nyhedsbrev fra Konfirmandcenteret. Der er link til nyhedsbrevene på denne hjemmesides forside.

19.09.2018: Leder for frivillige og ansatte medarbejdere ved Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Strandkirke søger en fuldtids ”Leder for frivillige og ansatte medarbejdere”. Man får til opgave at lede, koordinere og udvikle det forgrenede liv af frivillige i Strandkirken samt at varetage den daglige ledelse af kirkens ansatte medarbejdere på vegne af Menighedsrådet – i tæt samarbejde med kirkens kontaktperson og præster. Stillingen er på 37 timer om ugen, og man kan tiltræde så hurtigt som muligt. Vær OBS på ansøgningsfristen 17/10 og læs mere u
nder Ledige stillinger

​08.09.2018: H. Frimodt Møller og Astrid Blumes mindelegat
Er du optaget af:

  • at undersøge udfordringen: hvordan formidles viden om kristendom og kristen tro og til børn og unge i vor tid ​​eller
  • at fremstille materialer til børn og unge til formidling af kristendom og kristen tro?S

Så skulle du læst mere om fonden og overveje at søge økonomisk støtte til din (efter)uddannelse. Der kan søges om max. 50.000 kr. Der er ansøgningsfrist 2 gange om året. Læs mere ved at klikke her

04.09.2018: Kirken underviser
"De unge" - en af de målgrupper, mange i Folkekirken sådan kunne ønske sig at se noget mere til, særligt efter de er blevet konfirmeret. I dette nummer af Kirken Underviser forsøger man at indkredse, hvem de unge er, og hvordan der kan laves tilbud, der appellerer til dem som målgruppe. Læs med, der er masser af god inspiration at hente. 

Download bladet fra hjemmesidens forside.

31.08.2018: Boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt to bøger i den lidt "tungere" ende af skalaen henholdsvis fra Eksistensen og fra Lohse. Det drejer sig om:

  • "Eksistenslaboaratorium" (et undervisningsmateriale for det sundhedsfaglige personale om de svære samtaler om død og håb, afmagt og livsmod)
  • "Digital Demens" (tager hjernen skade af computerspil og onlinetjenester? Det mener en tysk hjerneforsker)

Læs mere under Anmeldelser 2018

26.07.2018: Din PFA Helbredssikring bliver bedre og billigere
PFA fortæller: Som medlem af Kirkekultur kan du fra 1. januar 2019, få glæde af en ny og forbedret Helbredssikring i PFA.

Prisen for din helbredssikring bliver sat ned til 100 kr. om måned, og bliver dermed billigere end den nuværende, som samtidig bortfalder.

Har din ægtefælle/samlever en helbredssikring bliver denne ligeledes nedsat til en yderst fordelagtig pris.

Den nye PFA Helbredssikring omfatter bl.a. følgende forbedringer:

  • du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken kiropraktor eller fysioterapeut, der skal behandle dig
  • brug af kiropraktor, fysioterapeut, diætist eller psykolog er ikke længere begrænset til 12 behandlinger
  • ved symptomer på stress kan du få hjælp hos erhvervspsykolog uden foregående lægehenvisning
  • dine børn og evt. stedbørn er automatisk dækket af din helbredssikring, indtil de fylder 21 år
  • din ægtefælle eller samlever kan også blive dækket af helbredssikringen til 110 kr. pr. måned.

Du får besked fra PFA i løbet af efteråret.

PFA sender brev til dig om overgangen til den nye helbredssikring i løbet af efteråret.

Har du ikke en PFA Helbredssikring i dag, eller ønsker du at oprette én til din ægtefælle/samlever, så finder du tilmeldingsblanketten på Kirkekulturs hjemmeside.

29.06.2018: Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring
TJM Forsikring skriver til alle medlemmer:
"Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i.
Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.
Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter vi dig.
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt hunde- og katteforsikring. I løbet af efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer. Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke kan beregne selv, er du altid velkommen til at bestille et tilbud på www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte os på telefon 7033 2828."

06.06.2018: Ny lønoversigt
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018.

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683.

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering kan Moderniseringsstyrelsen nye lønoversigt findes på Kun for medlemmer - Links - Faglige links