18.04.2019: Lønforhandling
Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

10.04.2019: Nyt nummer af "Kirken underviser"
I dette nummer af Kirken Underviser kan man læse om minikonfirmander med særlige behov. Der vil være teologisk refleksion over, hvorfor denne målgruppe er en opgave for kirken, ligesom der vil være inspiration at finde omkring inklusion og konkrete modeller for, hvordan man kan gribe undervisningen an. Bladet kan downloades fra denne hjemmesides forside.

04.04.2019: 4 nye anmeldelser

 • "Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
 • "Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
 • "Tag Ånden ved hånden": En medidativ vandring med Helligånden
 • "Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.

Læs mere under Anmeldelser

03.04.2019: Introkursus for nyansatte i folkekirken
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. maj 2018 er blevet ansat i sin første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Da kurset er en hel arbejdsdag, kan det ikke kombineres med tjeneste samme dag. Der vil under det sidste punkt på programmet være evaluering og efterfølgende udlevering af deltagerbevis.

Find programmet på siden Kalender

28.03.2019: Teolog i skoletjenesten og festivalkoordinator
En stilling, som kan besættes af to forskellige eller af en og samme person. I alt er der 37 timer i stillingen. Der er i forvejen ansat en pædagogisk medarbejder, som man skal arbejde tæt sammen med. Der skal udarbejdes undervisningsmaterialer og gennemføres arrangementerlever skal undervises. 
Læs hele stillingsopslaget under Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen den 6. maj.

28.03.2019: Et spændende job i et farverigt sogn
Haslev Kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid, og der bliver nok at lave med kateketisk og diakonalt arbejde, koordinering og PR. Kirken er fuld af aktiviteter, har dygtige medarbejdere, et nytænkende  menighedsråd og mange frivillige. Læs hele stillingsopslaget under Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen den 30. april.

21.03.2019: Konference om GDPR for ansatte i folkekirken
På baggrund af drøftelser på Uddannelsesudvalgsmødet den 25. oktober 2018 har ministeriet udarbejdet en ramme for afholdelse af 3 ens konferencer. Uddannelsesudvalget har tilsluttet sig.

Det er midler fra Kompetencefonden 2017, hvor uddelte midler alligevel ikke bliver brugt af ansøgerne. Det endelige beløb er stadig uafklaret, da alle bevillingerne endnu ikke er afregnet, men beløbet bliver på minimum 200.000 kroner (og formentlig mindst det dobbelte). Midlerne skal være brugt inden 30. juni 2019.

Tema: GDPR – i en praksisnær udgave.

Formål: At give deltagerne en praksisnær indføring i GDPRs betydning og indflydelse på de daglige arbejdsrutiner, herunder at give en forståelse for bevæggrundene for regelsættet. Altså at give en god indføring i reglerne i GDPR. Sikre en oversættelse til dagligdagssituationer, så deltagerne får noget helt konkret og brugbart med hjem.

Varighed: Kl. 10-16.

Pris: Deltagelsen bliver gratis, da en tilmelding til seminar pr. automatik udløser en bevilling fra Kompetencefonden svarende til deltagergebyr.

Seminaret er for alle ansatte i folkekirken, der er omfattet af CFU.

Antal: 100-120 pers./arrangement. Umiddelbart efter først til mølle, men der vil kunne arbejdes med prioriteringer eller reserverede pladser, således at alle pladser ikke tilfalder en enkelt faggruppe eller lignende.

20.03.2019: Fuldtidsstilling i Viborg Stift
Babysalmesang, minikonfirmander, frivillige, PR og initiativer, som du brænder for, skriver de i stillingsopslaget fra Asmild-Tapdrup Pastorat. Du skal søge stillingen inden den 15. april og gerne kunne tiltræde den 1. juni. Læs mere under Ledige stillinger

06.03.2019: Den Statslige Kompetencefond
Vi bliver jævnligt kontaktet af kk'ere, der spørger, hvor Kompetencefonden er blevet af. Den er der endnu, men har ændret navn til Den Statslige Kompetencefond. 

I fonden kan statsligt ansatte (omfattet af CFU-forliget eller Akademikerforliget) ansøge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling. Ansøgninger kan indsendes løbende.
For at kunne søge skal medarbejder og leder indgå aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb.
Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.
Man arbejder på hurtigst muligt at åbne for udbetalinger fra fonden. Det kræver blandt andet udvikling af et it-system for at gøre ansøgning og udbetaling så nem som mulig for medarbejdere og arbejdspladser.
I foråret åbner hjemmesiden www.denstatsligekompetencefond.dk, hvor man løbende vil informere om fonden, ansøgningsproces, oplysninger om uddannelser, der kan søges støtte til, mv.
Fonden kan søges efter sommerferien i år.

14.02.2019: Stilling i Helsingør Stift på 19 timer
Der kommer flere og flere stillinger, hvor man er to kirke- og kulturmedarbejdere i samme sogn. Således i Risbjerg Kirke, hvor der lige nu søges efter en ny medarbejder til kirkens arbejde blandt børn og unge. Her er i forvejen en kk'er ansat til voksne og ældre. Det forventes, at de to samarbejder bl.a. omkring PR og familiearbejde. Der er ansøgningsfrist 11/3. Læs mere under Ledige stillinger

14.02.2019: 3 nye bøger anmeldt
Klik på Anmeldelser og læs om:

 • Klik her, Thomas
 • Mini Børnebibel, Historier om Jesus, Den første påske
 • Påvirk med respekt

01.02.2019: Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere af dine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dette link for at læse mere.

31.01.2019: 15 timers stilling i den nordlige del af Aarhus
Har du lyst til at arbejde med kirkens skoletjeneste, PR, frivillige og andre opgaver som kirke- og kulturmedarbejder, skal du læse et helt frisk stillingsopslag fra Spørring under Ledige stillinger Vær OBS på ansøgningsfristen 24/2.

31.01.2019: Kirken Underviser, nyt nummer
Temaet i det nye nummer af Kirken Underviser er "Børn og sorg". Børn sørger over forskellige ting og på forskellig måde. Ens for dem er dog det, at de har brug for at blive mødt og rummet i deres sorg. Det kan man gøre på forskellig vis, og i dette blad bringes der nogle bud på, hvordan vi som kirke kan være med til at hjælpe og støtte børn, der er i sorg. Find også inspiration til, hvordan vi kan være med til at gøre døden til et emne, vi kan tale naturligt om.
Download bladet fra hjemmesidens forside.

26.01.2019: Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år
To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Læs mere på siden Anmeldelser

18.01.2019: Ny film om det at være kirke- og kulturmedarbejder
Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencer fra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre. Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. På www.folkekirken.dk kan man se en lille kort film om, hvad man laver i de forskellige faggrupper. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmedarbejder Lene laver. Find den på vores forside.

15.01.2019: 909 kr. i bonus pr. medlem
Forbrugsforeningen fortæller:
2018 har igen været et godt år for Forbrugsforeningen og jeres medlemmer hos os.
Jeres medlemmer fik tilsammen over 200 mio. kr. (210,2 mio. kr.) i bonus og fordele. Et ikke uvæsentligt beløb, der i bedste fald kan gå lige op med det faglige kontingent.
Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på 3,14 mia. kr., og antallet af betalingstransaktioner var på 6,4 mio.
Tilgangen af nye medlemmer var præsis 13.000. Og med 220.000 medlemsfamilier og 300.000 kortholdere har der aldrig været større opbakning til foreningen og vores i dag 4.500 bonusaftaler.
Kirkekultur.nu's medlemmer omsatte i 2018 for 360.086 kr., og de i alt 23 aktive medlemmer optjente ikke mindre end 20.917 kr. i bonus, svarende til en bonus på 909 kr. pr. medlem i snit.

12.01.2019: Faglig sekretær ansat
I dag er der ansat en faglig sekretær i Kirkekultur.nu! 333 så vores annonce på jobnet.dk. 14 sendte en ansøgning. Bestyrelsen udvalgte 3 til samtale. En mindre del af bestyrelsen har nu gennemført samtalerne og udvalgt en som vores nye faglige sekretær.

Desværre kan vi endnu ikke røbe, hvem vi har ansat, da vedkommende først skal have mulighed for at sige op på sit nuværende arbejde.

10.01.2019: Himmelske dage på Heden
Den 30. maj - den 2. juni (Kr. Himmelfart) er vi alle inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival på Heden – i Herning. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Tjek programmet ud på http://www.himmelskedage.dk/ – det bliver løbende opdateret.

Bibellegeland
En gruppe kirke- og kulturmedarbejdere fra Viborg Stift arbejder med at etablere et Bibellegeland for børn og deres voksne (altså ikke en pasningsordning), for Himmelske dage på Heden skal også være for børn og børnefamilier.

Fredag og lørdag vil der i Bibellegelandet være en række aktiviteter, f.eks. Marthas Køkken, Peters fiskedam, Babelstårnet og krea-hjørnet. Der bliver også en scene med forskellige optrædener, bl.a. skal der fortælles/dramatiseres forskellige bibelhistorier.

Brug for hjælp
Der er brug for hjælp til at bemande Bibellegelandet, hjælp til at køre aktiviteterne (alt er forberedt og klar til at sætte i gang), der er brug for personer, der har lyst at optræde på scenen med bibelfortælling, og der er brug for hænder til at hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med opsætning og oprydning. Er det noget for dig, og har du lyst til at afsætte et par timer eller måske mere fredag den 31. maj eller lørdag den 1. juni, så hører arbejdsgruppen meget gerne fra dig – kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær, Mejrup Kirke på mail ldn@mejrupkirke.dk eller tlf. 3069 3513 hurtigst muligt.

26.12.2018: Status på årets ækvivaleringer
Siden kompetencekravene blev indført i forbindelse med organisationsaftalen i 2009, er 446 blevet ækvivaleret. Det betyder, at man har fået sine kompetencer vurderet i forhold til at være kirke- og kulturmedarbejder. I 2018 er 79 blevet ækvivaleret, så det har været et travlt år. 36 gange blev kendskabet til kristendom vurderet til at være tilstrækkeligt. 35 gange blev kirkefagligheden godkendt.
I Ækvivaleringsudvalget sidder en repræsentant fra Dansk Diakoniråd, en fra Præsteforeningen, en fra FUV, en fra Landsforeningen og fagforeningens formand.
Læs evt. mere om ækvivalering på denne side Ækvivalering

21.12.2018: Den medmenneskelige samtale
Filadelfia Uddannelse fortæller om uddannelsen:
Vi ønsker med dette tilbud at imødekomme henvendelser om et tværfagligt tilbud indenfor samtaleområdet. Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching set i relation til det hele menneske. Det betyder at menneskets sjælelige, psykiske og fysiske dimension inddrages, og at vi arbejder med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.
Læs mere ved at følge dette link

16.12.2018: Kontingentet stiger
Næste gang, du som medlem bliver opkrævet kontingent, vil du kunne se, det er steget en del. Hvis du er ansat mellem 31 og 37 timer, stiger kontingentet fra 1125 til 1140 kr. for 3 måneder. Dertil kommer det konfliktbidrag, som generalforsamlingen vedtog for ½ år siden. For en ansat på mellem 31 og 37 timer, drejer det sig om 228 kr. i kvartalet. Nyt fuldtidskontingent er altså 1368 kr.
Se alle de nye satser på siden Kontingentsatser

03.12.2018: Frivilligkoordinatoruddannelsen
Måske du var en af de tre kirke- og kulturmedarbejdere, der var tilmeldt uddannelsesforløbet, der skulle være begyndt i november? Desværre og højst uventet var der kun de tre tilmeldinger i alt! Derfor er uddannelsen blevet udskudt til 2019. Kirkekultur.nu støtter fortsat medlemmer med 500 kr. pr modul. Læs mere under Kalender

12.11.2018: OK-18 tillæg
Tjekkede du din lønseddel den 1. november? Hvis du er ansat på organisationsaftalen, skal du kunne se en lille lønstigning. Stigningen gælder fra november og hver måned så længe, du er ansat. Da vi aflønnes bagud, vil du først kunne se forskellen sidst i november.

Den nye organisationsaftale gælder fra 01.04.2018 og frem til OK21. Her har vi fået indføjet en § 5 i protokollatet:

Til alle stillinger som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder knyttes pr 1. oktober 2018 et særligt OK18 tillæg stort kr. 800,00 (årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende og kvoteres i henhold til stillingens størrelse.

Hvis du er ansat på fuld tid, betyder det ca. 66 kr. om måneden brutto eller ca. 40 kr. mere efter skat. Det er ikke mange penge, men selvfølgelig skal du have dem.

01.11.2018: Valg af tillidsrepræsentanter
Oktober er overstået, og i alle stifter er der nu valgt en eller flere tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne træder til 01.01.2019 og virker to år frem. Det har ikke været let at finde (nye) tillidsrepræsentanter, og det forstår man godt, da den beskyttelse og de rettigheder, der normalt gælder for tillidsrepræsentanter, ikke gælder i Folkekirken! Men heldigvis kan vi byde velkommen til:

 • Fyens Stift: Kristine Zarina Nüchel
 • Haderslev og Ribe Stifter: Kirsten Vad Knudsen
 • Haderslev og Ribe Stifter: Søren Kjærgaard Jensen
 • Helsingør Stift: Rikke Strandgaard
 • Københavns Stift: Dorte Krogh Eriksen
 • Lolland Falster og Roskilde Stift: Hanne Hummelshøj
 • Viborg Stift: Charlotte B. Nygaard
 • Viborg Stift: Charlotte Toft Hansen
 • Aalborg Stift: Line Møller Mousten
 • Aalborg Stift: Pia Uth
 • Aarhus Stift: Christina Lund
 • Aarhus Stift: Martin Frøkjær-Jensen

01.10.2018: Grønt lys fra Kirkeministeriet
Må man sende en hilsen til alle, der fik døbt deres barn for 5 år siden og invitere dem til jubilæumsgudstjeneste eksempelvis? I disse GDPR-tider? Ja, det må man godt! Kirkeministeriet har svaret, at man godt må kontakte dem, der er medlemmer af Folkekirken. Denne oplysning er videregivet af Marianne Olesen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Ringkøbing.

​08.09.2018: H. Frimodt Møller og Astrid Blumes mindelegat
Er du optaget af:

 • at undersøge udfordringen: hvordan formidles viden om kristendom og kristen tro og til børn og unge i vor tid ​​eller
 • at fremstille materialer til børn og unge til formidling af kristendom og kristen tro?S

Så skulle du læst mere om fonden og overveje at søge økonomisk støtte til din (efter)uddannelse. Der kan søges om max. 50.000 kr. Der er ansøgningsfrist 2 gange om året. Læs mere ved at klikke her

26.07.2018: Din PFA Helbredssikring bliver bedre og billigere
PFA fortæller: Som medlem af Kirkekultur kan du fra 1. januar 2019, få glæde af en ny og forbedret Helbredssikring i PFA.

Prisen for din helbredssikring bliver sat ned til 100 kr. om måned, og bliver dermed billigere end den nuværende, som samtidig bortfalder.

Har din ægtefælle/samlever en helbredssikring bliver denne ligeledes nedsat til en yderst fordelagtig pris.

Den nye PFA Helbredssikring omfatter bl.a. følgende forbedringer:

 • du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken kiropraktor eller fysioterapeut, der skal behandle dig
 • brug af kiropraktor, fysioterapeut, diætist eller psykolog er ikke længere begrænset til 12 behandlinger
 • ved symptomer på stress kan du få hjælp hos erhvervspsykolog uden foregående lægehenvisning
 • dine børn og evt. stedbørn er automatisk dækket af din helbredssikring, indtil de fylder 21 år
 • din ægtefælle eller samlever kan også blive dækket af helbredssikringen til 110 kr. pr. måned.

Du får besked fra PFA i løbet af efteråret.

PFA sender brev til dig om overgangen til den nye helbredssikring i løbet af efteråret.

Har du ikke en PFA Helbredssikring i dag, eller ønsker du at oprette én til din ægtefælle/samlever, så finder du tilmeldingsblanketten på Kirkekulturs hjemmeside.

29.06.2018: Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring
TJM Forsikring skriver til alle medlemmer:
"Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i.
Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.
Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter vi dig.
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt hunde- og katteforsikring. I løbet af efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer. Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke kan beregne selv, er du altid velkommen til at bestille et tilbud på www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte os på telefon 7033 2828."

06.06.2018: Ny lønoversigt
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018.

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683.

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering kan Moderniseringsstyrelsen nye lønoversigt findes på Kun for medlemmer - Links - Faglige links