10.10.2019: 30 timers stilling i København

 • Kan du kan arbejde selvstændigt?
 • Er du løsningsorienteret?
 • Har du en glæde ved at repræsentere kirken?
 • Er du dygtig til kommunikation på sociale medier?
 • Er du udadvendt og holder af at netværke?
 • Har du erfaring med at arrangere og afvikle større arrangementer?
 • Vil du deltage aktivt og omsorgsfuldt blandt kirkens frivillige?
 • Er du en samarbejdsorienteret holdspiller på tværs af faggrænser?
 • Kan du bidrage ved undervisning af unge og voksne?

Så skal du læse mere om stillingen i Sankt Jakobs Kirke under Stillingsopslag Husk ansøgningsfristen 13/11.

18.09.2019: Kun tre ugers undervisning i kristendomskundskab
"Vidste du, at fremtidens kirke- og kulturmedarbejder skal gennemføre en to-ugers grunduddannelse i kirkefaglighed + tre uger i kristendomskundskab? (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for uddannelsen).
Dertil kommer en ikke nærmere beskrevet uge i ”Samarbejde, kommunikation og etik” på AMU-niveau."
Sådan skriver en bekymret fagforeningsformand Esther Jensen i en klumme på kirke.dk.
Læs hele klummen her

17.09.2019: Introkursus for nyansatte i Helsingør og Københavns Stifter
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde.
Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper.
Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. november 2018 er blevet ansat i sin første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.
Da kurset er en hel arbejdsdag, kan det ikke kombineres med tjeneste samme dag.
Der vil under det sidste punkt på programmet være evaluering og efterfølgende udlevering af deltagerbevis.

Læs mere under Kalender

16.09.2019: De første 12 dage med Den Statslige Kompetencefond
Efter de første par uger er der indkommet 57 ansøgninger på CO10's område. 10 hører under Kultur- og Kirkeministeriet. Af de 10 hører de 6 under Kordegneforeningen, 2 under Kirkekultur.nu, 1 under Dansk Kirkemusiker Forening og 1 under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Det forlyder, at der er mange ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt; der mangler ledelsespåtegning. Endvidere understreges det, at Kompetencefonden ikke giver til uddannelse, der er krav om.

06.09.2019: Inspirationsaften om din østeuropæiske nabo
Østeuropæere fra forskellige lande udgør en stor indvandrergruppe i mange lokalsamfund, men ofte er kontakten svag mellem dem og den danske befolkning. 
Der afholdes derfor denne inspirationsaften for at finde ud af, hvordan folkekirken, foreninger og arbejdspladser i fællesskab kan være med til at skabe en bedre kontakt mellem danskere og østeuropæere.
Alle er velkomne (også selv om man ikke arbejder eller bor i Viborg Stift) – og det er gratis at deltage!
Læs mere under Kalender

06.09.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Jul, påske og pinse", udgivet af Eksistensen
 • "Dop-in-dåb", udgivet Eksistensen
 • "Håndbog i tidsrejser", udgivet af Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

04.09.2019: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse
Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet.
For fremtiden skal der være større fokus på den enkeltes behov for, og ønsker til, kompetenceudvikling i arbejdslivet.
Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.
I dag, onsdag den 4. september, bliver Den Statslige Kompetencefond lanceret, og der bliver dermed åbnet op for en indsats, der giver de statsligt ansatte større muligheder for individuel efter- og videreuddannelse, end der hidtil har været.
Der er afsat 172 millioner kroner til fondens arbejde, som skal understøtte og fremme et stærkt fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdergrupper i staten i de næste år.
Alle medarbejdere vil i fremtiden møde nye kompetencekrav, opgaver og karriereveje, hvilket kræver et vedblivende fokus på kompetenceudvikling af den enkelte.
Én af målsætningerne for fonden er derfor at understøtte, at der bliver arbejdet mere systematisk med efter- og videreuddannelse med henblik på at sikre effektive og attraktive arbejdspladser i staten, hvor medarbejderne har en høj værdi på arbejdsmarkedet.
Som noget nyt, vil fonden løfte den individuelle kompetenceudvikling, og den enkelte medarbejder skal således alene blive enig med sin leder om en relevant efter- og videreuddannelse, før man kan søge om midler i fonden.
Fondsmidlerne til indsatsen vil blive genforhandlet til næste overenskomstrunde i 2021.

Der vil i perioden fra 4. september frem til OK21 løbende blive tilført fonden midler, således at den ikke kan ”tømmes” allerede i starten.
Det skal gerne sikre, at flere af vores medlemmer har mulighed for at få støtte til Kompetenceudvikling.
Det er samtidig vigtigt at huske på, at støtten fra fonden er et supplement til arbejdspladsens egen indsats.
Kompetencesekretariatet har produceret videoen "Bliv klar til at ansøge", hvor der kort fortælles om, hvad der skal til for at ansøge:
https://vimeo.com/356829909

04.09.2019: Nyoprettet stilling i hjertet af Aarhus
Vor Frue Sogn har mere end 16.000 indbyggere, og indbyggertallet forventes at stige meget i løbet af de kommende år. Der bor forholdsvis mange unge i sognet, idet 74 % af befolkningen er mellem 20 og 35 år. Samtidig er der en stor løbende udskiftning med ca. 4.000 tilflyttere og 3.000 fraflyttere hvert år.
Denne udvikling giver kirken en række nye opgaver, ikke mindst at styrke relationerne mellem byen og kirken. I denne proces har kirken behov for at oprette en stilling som kirke- og kulturmedarbejder til at varetage forskellige pædagogiske, praktiske og diakonale opgaver.
Stillingen er på 25 timer om ugen. Læs mere på Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen 25/9.

27.08.2019: Information om hackerangreb
Den 20. august 2019 blev vores it-leverandør ramt af et såkaldt ransomware hacker angreb – formålet var ikke at tilgå dine personoplysninger, men i stedet at ”lægge systemet ned” og kræve en løsesum.

Vores it-leverandør (og databehandler) ComputerCamp A/S blev tirsdag den 20. august 2019 udsat for et ransomware hackerangreb i deres hosting center. Her lukkede hackerne for både vores, ComputerCamps, samt deres øvrige kunders adgang til it-system og servere i hosting centeret og krævede en løsesum for genåbning af adgangen.

Alle undersøgelser indikerer, at hackernes formål ikke var at tilgå eller misbruge dine eller vores oplysninger, men at hackerne alene havde det økonomiske formål at ”lægge it-systemet ned” for at kræve betaling fra ComputerCamp. På nuværende tidspunkt er det ComputerCamps opfattelse, at bruddet er stoppet, men oprydningsarbejdet er fortsat i gang. Af samme grund er der ingen indikationer på, at hændelsen har haft nogen indvirkning for hverken dig, dit medlemskab eller os som forening, men vi vil selvfølgelig holde dig løbende opdateret.

Til din information har vi også oplyst Datatilsynet om hændelsen.

23.08.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "En ven der tilgi'r", udgivet af Lohse
 • "Hvor kommer jeg fra?", udgivet Lohse
 • "Nioghalvtreds måder at have det dårligt på", udgivet af Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

23.08.2019: Nyt nummer af Kirken underviser

I dette nummer af Kirken Underviser bringes der inspiration til, hvordan FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan bruges i den kirkelige undervisning. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside.

22.08.2019: 1. møde med FUV om ny grunduddannelse
Som formand har jeg været til møde med Leise Christensen, Lars Sandbeck, Lone Bagge og Ulla Bidstrup for at drøfte det nye cirkulære om uddannelseskrav til os som kirke- og kulturmedarbejdere. Cirkulæret kan findes under Download, ligeledes vores høringssvar.
Det er nok ikke realistisk, at der lyttes til vores høringssvar, så mødet (og fremtidige møder) drejer sig om at få skabt så god en grunduddannelse som muligt for vores faggruppe.
Det er svært, for 5 uger er ikke meget at nå det hele på! Her havde jeg glæde af den padlet, deltagerne i årets generalforsamling var med til at skabe. Måske du husker, hvordan vi bød ind på, hvad der er umistelig viden inden for religionspædagogik, diakoni osv.
Ved siden af dette arbejde arbejder vi med CO10 for at sikre vores lønniveau, hvis og når uddannelseskravene ændres (læs: mindskes).
Det er slet ikke til at forstå, at Kirkeministerium og Landsforening kan ønske, at en hel medarbejdergruppe i Folkekirken skal være dårligere uddannet fremover...

22.08.2019: Tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti
Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev Provsti har opslået en 37 timers stilling som leder af provstiets fælles projekt Tværkulturel Kirke i Gladsaxe og Herlev.
Projektets formål er at inddrage mennesker fra andre kulturer i Folkekirkens fællesskab og lade dem møde evangeliet gennem indsatser af diakonal, undervisende og gudstjenestelig karakter, alt efter de enkelte menneskers behov og ønsker.
Læs mere under
Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen 06.09.2019.

02.07.2019: Instruktørkurser i Det Nye Testamente
På landskurset var mange deltagere henne at snuse til bibeleventyret. Bibeleventyret

 • er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse
 • er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst, rim og rap
 • giver indblik i Bibelens geografi
 • giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger
 • giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens
 • grundfortællinger på få minutter.

I 2020 udbyder Diakonissestiftelsen instruktøruddannelsen i Det Gamle såvel som Nye Testamente. Læs mere under Kalender

01.07.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Noa", udgivet af Bibelselskabet
 • "I selvmordets kølvand", udgivet Eksistensen
 • "Himlen og jorden må feste", udgivet af Kirkefondet

Læs mere under Anmeldelser

27.06.2019: Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation
Medarbejderne ønsker sikkerhed om deres ansættelses- og arbejdsforhold og er i stigende grad utrygge ved udmeldingerne fra Landsforeningen af Menighedsråd. Gennem flere år har Landsforeningen forsøgt at italesætte sig som arbejdsgiverorganisation med ønske om fuld forhandlingsret dog uden at gøre det klart, hvilken vision der ligger bag, eller hvad man ønsker at ændre i de aftaler og overenskomster, der arbejdes efter. Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment, der afgørende vil rykke ved magtbalancen i folkekirken og i forholdet mellem kirke og stat og ser ingen grund til at ændre på, at folkekirkens overenskomster aftales med Kirkeministeriet/Moderniseringsstyrelsen.
Læs hele pressemeddelelsen under Download.

27.06.2019: Den Statslige Kompetencefond
I overenskomstaftalerne - OK18 - har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172,3 mio. kr. til Den Statslige Kompetencefond.

Statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Man skal være omfattet af CFU- eller Akademikerforligene.

Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Denne øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet.

Den enkelte medarbejder kan med lederens godkendelse søge om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
 • Materialer
 • Transport og ophold

Der kan ikke søges om støtte til løn- og vikarudgifter.

Man søger via www.denstatsligekompetencefond.dk som der linkes til fra forsiden.

Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende.

Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.
 
24.06.2019: Maria Norby
Husker du, vi sang med Maria Norby den sidste dag på landskurset? Nu kan du finde de sange, vi sang - naturligvis med noder. Gå ind på medlemssiderne og vælg Landskursus 2019.

19.06.2019: 2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Når du siger farvel - En bog til unge, der har mistet", udgivet af Eksistensen
 • "Muslimer møder Jesus", udgivet af Forlagsgruppen Lohse

Læs mere under Anmeldelser

18.06.2019: Crossyogas børneyoga-uddannelse
Crossyoga skriver om uddannelsen:
Bevægelse, leg, bibelhistorier og bøn i børnehøjde. Disse ting er essensen af CrossYogas børneyoga for de 4 til 11-årige. Mange børnekirker har tradition for, at børnene skal sidde stille og lytte til en historie fra en børnebibel.

I kristen børneyoga leges historierne ind med bevægelser og involvering.
Der afsluttes evt. med hvilestilling, men man kan spille en rolig sang eller bede en bøn.

Afhængig af børnenes alder og livlighed, varer børneyoga-delen typisk 20 til
40 minutter. Er der behov for længere tid, vil der være en række lege som
man kan bruge.

CrossYoga's børneyoga minder altså ikke ret meget om '"klassisk" yoga. Vi bruger begrebet "børneyoga'", fordi det svarer til den "børneyoga'" som man kan møde i børnehaven eller skolen. Alt er naturligvis funderet på kristendommen, sådan som du også kan læse det i vores teologiske fundament.

Læs mere om uddannelsen under Kalender, august

18.06.2019: Referat fra generalforsamling
Referenterne har været hurtige! Du kan finde dokumentet ved at logge dig ind på medlemssiderne og vælge Landskursus 2019.

13.06.2019: Konstituering
Så har bestyrelsen konstitueret sig, og du kan læse resultatet ved at klikke på dette link Særligt velkommen til Kathrine Kofod fra Aalborg Stift, der er ny i bestyrelsen. Som suppleanter er valgt

 1. Dorte Kock, Haderslev Stift
 2. Hanne Boström-Petersen, Haderslev Stift
 3. Pernille Kunst, Aarhus Stift

27.05.2019: Generalforsamling
Alle medlemmer har i dag fået mail fra Sekretariatet med dagsorden til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni. Alle bilag til generalforsamlingen vil i løbet af få dage kunne findes på hjemmesiden under Kun for medlemmer - Landskursus 2019 Regnskab, indkomne forslag og budget er allerede lagt op. Beretning og præsentation af de kollegaer, der stiller op til bestyrelsen, arbejdes der med. Vi kan glæde os over, at der bliver kampvalg! Tænk lige over, om ikke du skulle melde dig som suppleant...

22.06.2019: Stress-test
FTF og LO – nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som I er meget velkommen til at benytte, ligesom I også meget gerne må dele testen på de sociale medier. Stresstesten kan findes ved at følge dette link 

20.06.2019: Ny folder om arbejdstid
Hvor lang tid tager det at undervise konfirmander? Hvor mange timer kan man skrive på, når man er på lejr? Har man fri Grundlovsdag? Bestyrelsen har forsøgt at svare på disse og lignende spørgsmål. Det er blevet til en folder om arbejdstid, som kan findes på siden Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

20.06.2019: Landskursus næste år
Bestyrelsen har booket Vingsted hotel & konferencecenter til næste års landskursus. Desværre var der ikke nok værelser ledige mandag - onsdag i uge 24. Så landskurset i 2020 afvikles fra tirsdag den 2. - torsdag den 4. juni.

12.05.2019: 4 nye anmeldelser

 • 5 nye børnebøger for de mindste
 • "Låneord": En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 • "Tro på Gud": En filosofisk bog om at tro på Gud i en sekulær tid
 • "Skabt af Gud": Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede

Læs mere under Anmeldelser

12.05.2019: Fagforenings datapolitik
Kirkekultur.nu har formuleret sin datapolitik. Du kan finde den under Om Kirkekultur.nu Her kan du læse, hvorfor vi beder om forskellige oplysninger og hvordan, vi passer på div. personlige data.

25.04.2019: Høringssvar til ministeriets forslag om 5 ugers grunduddannelse
Kirkeministeriet foreslår, at nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere fremover sendes på 5 ugers grunduddannelse, og så har de de kompetencer, der skal til!

Teologer, diakoner, 3K'er og andre er dog undtaget for den meget lille grunduddannelse.
Undtaget er også alle uddannede kirkemusikere!
Alle andre, der har været ansat i folkekirken i 3 år, kan også slippe for grunduddannelsen, hvis det lokale menighedsråd bestemmer det!
I det hele taget bliver det i langt højere grad det lokale menighedsråd, der bestemmer, hvad deres kirke- og kulturmedarbejder skal kunne. Ækvivaleringsudvalget nedlægges. 
Under Download kan man finde Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelsescirkulære og Kirkekultur.nuøs høringssvar!

18.04.2019: Lønforhandling
Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

04.04.2019: 4 nye anmeldelser

 • "Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
 • "Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
 • "Tag Ånden ved hånden": En meditativ vandring med Helligånden
 • "Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.

Læs mere under Anmeldelser

01.02.2019: Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere af dine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dette link for at læse mere.

26.01.2019: Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år
To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Læs mere på siden Anmeldelser

18.01.2019: Ny film om det at være kirke- og kulturmedarbejder
Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencer fra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre. Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. På www.folkekirken.dk kan man se en lille kort film om, hvad man laver i de forskellige faggrupper. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmedarbejder Lene laver. Find den på vores forside.

15.01.2019: 909 kr. i bonus pr. medlem
Forbrugsforeningen fortæller:
2018 har igen været et godt år for Forbrugsforeningen og jeres medlemmer hos os.
Jeres medlemmer fik tilsammen over 200 mio. kr. (210,2 mio. kr.) i bonus og fordele. Et ikke uvæsentligt beløb, der i bedste fald kan gå lige op med det faglige kontingent.
Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på 3,14 mia. kr., og antallet af betalingstransaktioner var på 6,4 mio.
Tilgangen af nye medlemmer var præsis 13.000. Og med 220.000 medlemsfamilier og 300.000 kortholdere har der aldrig været større opbakning til foreningen og vores i dag 4.500 bonusaftaler.
Kirkekultur.nu's medlemmer omsatte i 2018 for 360.086 kr., og de i alt 23 aktive medlemmer optjente ikke mindre end 20.917 kr. i bonus, svarende til en bonus på 909 kr. pr. medlem i snit.

12.01.2019: Faglig sekretær ansat
I dag er der ansat en faglig sekretær i Kirkekultur.nu! 333 så vores annonce på jobnet.dk. 14 sendte en ansøgning. Bestyrelsen udvalgte 3 til samtale. En mindre del af bestyrelsen har nu gennemført samtalerne og udvalgt en som vores nye faglige sekretær.

Desværre kan vi endnu ikke røbe, hvem vi har ansat, da vedkommende først skal have mulighed for at sige op på sit nuværende arbejde.