22.08.2019: Tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti
Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev Provsti har opslået en 37 timers stilling som leder af provstiets fælles projekt Tværkulturel Kirke i Gladsaxe og Herlev.
Projektets formål er at inddrage mennesker fra andre kulturer i Folkekirkens fællesskab og lade dem møde evangeliet gennem indsatser af diakonal, undervisende og gudstjenestelig karakter, alt efter de enkelte menneskers behov og ønsker.
Læs mere under
Ledige stillinger og vær OBS på ansøgningsfristen 06.09.2019.

05.07.2019: Stiftskonsulent i Helsingør Stift
En stilling på ½ tid er ledig til besættelse fra 01.10.2019 og 3 år frem med mulighed for forlængelse. Læs mere under Ledige stillinger og husk ansøgningsfristen 21.08.2019.

02.07.2019: Instruktørkurser i Det Nye Testamente
På landskurset var mange deltagere henne at snuse til bibeleventyret. Bibeleventyret

 • er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse
 • er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst, rim og rap
 • giver indblik i Bibelens geografi
 • giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger
 • giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens
 • grundfortællinger på få minutter.

I 2020 udbyder Diakonissestiftelsen instruktøruddannelsen i Det Gamle såvel som Nye Testamente. Læs mere under Kalender

01.07.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Noa", udgivet af Bibelselskabet
 • "I selvmordets kølvand", udgivet Eksistensen
 • "Himlen og jorden må feste", udgivet af Kirkefondet

Læs mere under Anmeldelser

27.06.2019: Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation
Medarbejderne ønsker sikkerhed om deres ansættelses- og arbejdsforhold og er i stigende grad utrygge ved udmeldingerne fra Landsforeningen af Menighedsråd. Gennem flere år har Landsforeningen forsøgt at italesætte sig som arbejdsgiverorganisation med ønske om fuld forhandlingsret dog uden at gøre det klart, hvilken vision der ligger bag, eller hvad man ønsker at ændre i de aftaler og overenskomster, der arbejdes efter. Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment, der afgørende vil rykke ved magtbalancen i folkekirken og i forholdet mellem kirke og stat og ser ingen grund til at ændre på, at folkekirkens overenskomster aftales med Kirkeministeriet/Moderniseringsstyrelsen.
Læs hele pressemeddelelsen under Download.

27.06.2019: Den Statslige Kompetencefond
I overenskomstaftalerne - OK18 - har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172,3 mio. kr. til Den Statslige Kompetencefond.

Statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Man skal være omfattet af CFU- eller Akademikerforligene.

Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Denne øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet.

Den enkelte medarbejder kan med lederens godkendelse søge om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
 • Materialer
 • Transport og ophold

Der kan ikke søges om støtte til løn- og vikarudgifter.

Man søger via www.denstatsligekompetencefond.dk som der linkes til fra forsiden.

Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende.

Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.
 
24.06.2019: Maria Norby
Husker du, vi sang med Maria Norby den sidste dag på landskurset? Nu kan du finde de sange, vi sang - naturligvis med noder. Gå ind på medlemssiderne og vælg Landskursus 2019.

19.06.2019: 2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Når du siger farvel - En bog til unge, der har mistet", udgivet af Eksistensen
 • "Muslimer møder Jesus", udgivet af Forlagsgruppen Lohse

Læs mere under Anmeldelser

18.06.2019: Crossyogas børneyoga-uddannelse
Crossyoga skriver om uddannelsen:
Bevægelse, leg, bibelhistorier og bøn i børnehøjde. Disse ting er essensen af CrossYogas børneyoga for de 4 til 11-årige. Mange børnekirker har tradition for, at børnene skal sidde stille og lytte til en historie fra en børnebibel.

I kristen børneyoga leges historierne ind med bevægelser og involvering.
Der afsluttes evt. med hvilestilling, men man kan spille en rolig sang eller bede en bøn.

Afhængig af børnenes alder og livlighed, varer børneyoga-delen typisk 20 til
40 minutter. Er der behov for længere tid, vil der være en række lege som
man kan bruge.

CrossYoga's børneyoga minder altså ikke ret meget om '"klassisk" yoga. Vi bruger begrebet "børneyoga'", fordi det svarer til den "børneyoga'" som man kan møde i børnehaven eller skolen. Alt er naturligvis funderet på kristendommen, sådan som du også kan læse det i vores teologiske fundament.

Læs mere om uddannelsen under Kalender, august

18.06.2019: Referat fra generalforsamling
Referenterne har været hurtige! Du kan finde dokumentet ved at logge dig ind på medlemssiderne og vælge Landskursus 2019.

13.06.2019: Konstituering
Så har bestyrelsen konstitueret sig, og du kan læse resultatet ved at klikke på dette link Særligt velkommen til Kathrine Kofod fra Aalborg Stift, der er ny i bestyrelsen. Som suppleanter er valgt

 1. Dorte Kock, Haderslev Stift
 2. Hanne Boström-Petersen, Haderslev Stift
 3. Pernille Kunst, Aarhus Stift

27.05.2019: Generalforsamling
Alle medlemmer har i dag fået mail fra Sekretariatet med dagsorden til årets generalforsamling tirsdag den 11. juni. Alle bilag til generalforsamlingen vil i løbet af få dage kunne findes på hjemmesiden under Kun for medlemmer - Landskursus 2019 Regnskab, indkomne forslag og budget er allerede lagt op. Beretning og præsentation af de kollegaer, der stiller op til bestyrelsen, arbejdes der med. Vi kan glæde os over, at der bliver kampvalg! Tænk lige over, om ikke du skulle melde dig som suppleant...

22.06.2019: Stress-test
FTF og LO – nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som I er meget velkommen til at benytte, ligesom I også meget gerne må dele testen på de sociale medier. Stresstesten kan findes ved at følge dette link 

20.06.2019: Ny folder om arbejdstid
Hvor lang tid tager det at undervise konfirmander? Hvor mange timer kan man skrive på, når man er på lejr? Har man fri Grundlovsdag? Bestyrelsen har forsøgt at svare på disse og lignende spørgsmål. Det er blevet til en folder om arbejdstid, som kan findes på siden Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

20.06.2019: Landskursus næste år
Bestyrelsen har booket Vingsted hotel & konferencecenter til næste års landskursus. Desværre var der ikke nok værelser ledige mandag - onsdag i uge 24. Så landskurset i 2020 afvikles fra tirsdag den 2. - torsdag den 4. juni.

12.05.2019: 4 nye anmeldelser

 • 5 nye børnebøger for de mindste
 • "Låneord": En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 • "Tro på Gud": En filosofisk bog om at tro på Gud i en sekulær tid
 • "Skabt af Gud": Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede

Læs mere under Anmeldelser

12.05.2019: Fagforenings datapolitik
Kirkekultur.nu har formuleret sin datapolitik. Du kan finde den under Om Kirkekultur.nu Her kan du læse, hvorfor vi beder om forskellige oplysninger og hvordan, vi passer på div. personlige data.

25.04.2019: Høringssvar til ministeriets forslag om 5 ugers grunduddannelse
Kirkeministeriet foreslår, at nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere fremover sendes på 5 ugers grunduddannelse, og så har de de kompetencer, der skal til!

Teologer, diakoner, 3K'er og andre er dog undtaget for den meget lille grunduddannelse.
Undtaget er også alle uddannede kirkemusikere!
Alle andre, der har været ansat i folkekirken i 3 år, kan også slippe for grunduddannelsen, hvis det lokale menighedsråd bestemmer det!
I det hele taget bliver det i langt højere grad det lokale menighedsråd, der bestemmer, hvad deres kirke- og kulturmedarbejder skal kunne. Ækvivaleringsudvalget nedlægges. 
Under Download kan man finde Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelsescirkulære og Kirkekultur.nuøs høringssvar!

18.04.2019: Lønforhandling
Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

10.04.2019: Nyt nummer af "Kirken underviser"
I dette nummer af Kirken Underviser kan man læse om minikonfirmander med særlige behov. Der vil være teologisk refleksion over, hvorfor denne målgruppe er en opgave for kirken, ligesom der vil være inspiration at finde omkring inklusion og konkrete modeller for, hvordan man kan gribe undervisningen an. Bladet kan downloades fra denne hjemmesides forside.

04.04.2019: 4 nye anmeldelser

 • "Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
 • "Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
 • "Tag Ånden ved hånden": En meditativ vandring med Helligånden
 • "Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.

Læs mere under Anmeldelser

01.02.2019: Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere af dine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dette link for at læse mere.

26.01.2019: Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år
To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Læs mere på siden Anmeldelser

18.01.2019: Ny film om det at være kirke- og kulturmedarbejder
Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencer fra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre. Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. På www.folkekirken.dk kan man se en lille kort film om, hvad man laver i de forskellige faggrupper. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmedarbejder Lene laver. Find den på vores forside.

15.01.2019: 909 kr. i bonus pr. medlem
Forbrugsforeningen fortæller:
2018 har igen været et godt år for Forbrugsforeningen og jeres medlemmer hos os.
Jeres medlemmer fik tilsammen over 200 mio. kr. (210,2 mio. kr.) i bonus og fordele. Et ikke uvæsentligt beløb, der i bedste fald kan gå lige op med det faglige kontingent.
Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på 3,14 mia. kr., og antallet af betalingstransaktioner var på 6,4 mio.
Tilgangen af nye medlemmer var præsis 13.000. Og med 220.000 medlemsfamilier og 300.000 kortholdere har der aldrig været større opbakning til foreningen og vores i dag 4.500 bonusaftaler.
Kirkekultur.nu's medlemmer omsatte i 2018 for 360.086 kr., og de i alt 23 aktive medlemmer optjente ikke mindre end 20.917 kr. i bonus, svarende til en bonus på 909 kr. pr. medlem i snit.

12.01.2019: Faglig sekretær ansat
I dag er der ansat en faglig sekretær i Kirkekultur.nu! 333 så vores annonce på jobnet.dk. 14 sendte en ansøgning. Bestyrelsen udvalgte 3 til samtale. En mindre del af bestyrelsen har nu gennemført samtalerne og udvalgt en som vores nye faglige sekretær.

Desværre kan vi endnu ikke røbe, hvem vi har ansat, da vedkommende først skal have mulighed for at sige op på sit nuværende arbejde.