9.12.2019: Forlig om spisepause
Der er indgået forlig i sagen om hvorvidt statsligt ansatte har krav på betalt spisepause. Parterne er enige om at alle statslige medarbejdere har ret til betalt spisepause, med mindre det eksplicit fremgår af organisationsaftaler at de ikke har! Læs pressemeddelelsen under rubrikken Download i højre side af skærmen

18.11.2019: Nyt cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Så kom det. Cirkulæret, som Kirkeministeriet sendte i høring i foråret. Det blev offentliggjort den 14. november på Retsinformations hjemmeside. Det havde været klædeligt, om Kirkeministeriet lige havde orienteret fagforeningerne eller i det mindste Ækvivaleringsudvalget, som har ækvivaleret og rådgivet indtil flere gange i sidste uge og altså uden hjemmel!

Det nye cirkulære kaster mange spørgsmål af sig, og kirke- og kulturmedarbejdere såvel som menighedsrådsmedlemmer henvender sig med spørgsmål. Vi har udarbejdet en liste over de oftest stillede spørgsmål. Den kan findes på hjemmesidens forside. Her er der også link til det nye cirkulære.

07.11.2019: Nyt nummer af Kirken underviser
Så er der et nyt nummer af Kirken Underviser på gaden, hvor der bringes inspiration til, hvordan folkekirken kan komme ud og være i øjenhøjde med de unge der, hvor de lever og færdes. Læs om Kirke Care, Campuspræst og meget mere.
Der linkes til bladet fra hjemmesidens forside.

30.10.2019: 2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Da jorden fik feber", udgivet af Eksistensen
 • "Babysalmesang med mere", udgivet Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

29.10.2019: Børnenes kirke - historie og nutid
Menighedsfakultetet i Århus fortæller:
"Kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden, dybde og holdning. Derfor tilbyder vi et akademisk overbygningsprogram i kirke og teologi for dig, der er præst, kristendomsunderviser, ansat i en kirkelig organisation, diakon, kirke- og kulturmedarbejder eller på anden vis formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.

Undervisningen har en erfaringsbåren karakter og gennemføres på masterniveau. De enkelte fag giver mulighed for at opnå ny viden, uddybe egne erfaringer i samspil med andre og arbejde selvstændigt med et specifikt fokusområde fra eget arbejdsfelt. Eksamen består af en akademisk opgave, som bedømmes med ekstern censur."

I foråret 2020 afvikles faget Børnenes kirke – historie og nutid. Se mere om faget under Kalender

25.10.2019: Forsikring og ferieboliger – benyt dine medlemsfordele i Kirkekultur.nu
Som medlem af Kirkekultur.nu har du nogle særlige fordele.
Tjenestemændenes Forsikring fortæller:

"I TJM Forsikring kan du blive rigtig godt forsikret. Du får de bedste dækninger til de lavest mulige priser, personlig betjening af din lokale forsikringstillidsmand og hurtig hjælp, når du har en skade. Måske derfor har TJM Forsikring nogle af Danmarks mest tilfredse kunder.

Køb dine forsikringer nu og få rabat i form af gavekort
Lige nu får du rabat i form af et gavekort til Salling Group (fx Føtex, Bilka, Netto og BR), når du køber nye forsikringer i TJM Forsikring. Køber du 1-2 forsikringer, får du et gavekort på 500 kr., mens gavekortet er på 1.000 kr. når du køber 3 eller flere forsikringer. Så er der lidt ekstra til julen –  tilbuddet gælder nemlig helt frem til den 31. december 2019.

Læs mere om tilbuddet her

Lej attraktive ferieboliger, når du er kunde i TJM Forsikring
Som medlem af Kirkekultur.nu og kunde i TJM Forsikring har du mulighed for at leje Afdeling 12’s attraktive ferieboliger i hhv. Berlin og Rom til meget fordelagtige priser. Fra den 15. november kan du søge om at komme i betragtning til ferieboligerne i 2020. Tildelingen foregår efter først-til-mølle-princippet, så skynd dig at melde ind på den periode, du er interesseret i.

Du kan tilmelde dig her"

24.10.2019: 2. møde med FUV om de nye obligatoriske uddannelseskrav
Vi ved endnu ikke, hvornår det nye cirkulære træder i kraft. FUV arbejder på højtryk med at lave en uddannelsesplan, men der er absolut kun tale om skitser indtil nu. Omfanget er dog givet af cirkulæret: Man skal undervises 2 uger i kirkefaglighed og 3 uger i kristendomsfaglighed.
Kirkekultur.nu har stillet Kirkeministeriet flere spørgsmål, og efterhånden kommer der svar på nogle af dem:

 1. FUV ønsker, at deltagerne læser en større samling tekster før hver uges undervisning. Kirkeministeriet har svaret, at forberedelse til enhver form for obligatorisk uddannelse er at betragte som arbejdstid.
 2. Det er den ansattes ansvar at få sig tilmeldt uddannelsen, som skal være gennemført i løbet af de 2 første ansættelsesår. Det er naturligvis også arbejdsgiverens ansvar. Som fagforening vil vi gøre tydeligt opmærksom på det i vores velkomstmail til nyansatte.
 3. Der sker automatisk oprykning fra løngruppe 1 til gruppe 2, når uddannelsen er fuldført.
 4. Lad os nu sige, at det nye cirkulære træder i kraft 01.01.2020. Så kan alle, der er ansat siden 01.01.2018 vælge, om de vil uddanne sig efter det gamle cirkulære, hvor man skulle have 30 ECTS-points i kristendom + en rimelig kirkefaglighed, eller om de vil springe på den nye 5 ugers uddannelse hos FUV. Man kan dog ikke vælge det alene, men skal blive enig med arbejdsgiveren.
 5. Hvad så, hvis man allerede ER i gang med at uddanne sig og måske er nået op på 15 ECTS.points? Skal man så gøre den planlagte uddannelse færdig? Eller kan man sige, at de 15 points er nok i forhold til, hvad den nye uddannelse giver? Her må svaret være, at man vælger enten den ene eller den anden pakke. Hvis man skifter til den nye uddannelsesform, er det ikke merit for det, man evt. har nået at læse. Så tager man de 5 ugers uddannelse hos FUV. Det skal dog siges, at det er Kirkeministeriets cirkulære. Der vil altid være mulighed for at søges dispensation her.

11.10.2019: Ny aftale: Hele pensionsopsparingen går til dine efterladte
PFA fortæller:
"
En ny aftale mellem CO10 og PFA betyder, at alle dine pensionsopsparinger nu går til dine efterladte, uanset om du dør før eller efter, udbetalingerne af din pensionsopsparing er begyndt.
Tidligere ville dine efterladte få udbetalt din rate- og kapitalpension samt eventuelt aldersopsparing.
I den nye aftale er der blevet tilknyttet en sikring af dine efterladte til din Livspension, hvilket betyder, at denne opsparing også vil blive udbetalt til dine efterladte.

Aftalen gælder for alle medlemmer, og forbedringerne af din ordning træder i kraft 1. november 2019.
Sådan fordeles dine pensionsformue
Den samlede opsparing går som udgangspunkt til nærmeste pårørende.
Her kan du se i hvilken rækkefølge pengene bliver udbetalt, medmindre du selv vælger, hvem der skal have pengene.
Hvis du vil have ændret dine begunstigede, skal du udfylde en begunstigelseserklæring på pfa.dk.
Hvis din ordning er oprettet efter den 1. januar 2008, er dine nærmeste pårørende:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever i ægteskabslignende forhold
 3. Livsarvinger (børn og børnebørn)
 4. Arvinger efter testamente"

03.10.2019: Idekatalog til minikonfirmandundervisning
Center for Ungdomsstudier fortæller:
"Allerførst tak for samarbejdet på forskellig vis omkring FUV´s børnekonfirmandundersøgelses to første trin - (en undersøgelse og indsamling af Best Practice eksempler).
I undersøgelsens første del spurgte vi kirke-og kulturmedarbejdere og præster, hvad de håbede på kom ud af undersøgelsen - hertil var svaret  som oftest:
"Et kort og overskueligt materiale, der ikke nødvendigvis er et fast materiale, (dem er der så mange af), men som kan inspirere med konkrete ideer og overordnede refleksioner.
Dette har vi taget til os - og derfor ligger et idekatalog i pdf-udgave nu klar til afprøvning her i efteråret.
Det endelige udgives til vinter - også i trykt format, med tilrettelser fra efterårets prøveperiode.

Vi håber, at dette idekatalog kan bruges som inspiration i arbejdet med børnekonfirmander eller som oplæg til refleksion faglige fællesskaber. 
Det kan findes under Download og må gerne deles.
 
Idekataloget beskriver:

 • Hvad er vigtigt, når børn skal deltage i et børne-/mini-/eller juniorkonfirmandforløb?
 • Hvad er vigtigt at formidle i forhold til et børneliv i dag?

Et nyt idekatalog beskriver syv væsentlige ingredienser i et børnekonfirmandforløb:

 1. Kristendomsformidling med en legende, sansende og erfaringsbaseret tilgang.
 2. Pak børn ind i kristendommens gode, stærke fortællinger.
 3. Kirkens rum er ladet med betydning.
 4. Skab gode relationer før, under og efter et børnekonfirmandforløb.
 5. Tænk bevidst i strukturer for børnekonfirmandforløbet.
 6. Skab åndehul i børns hverdagsliv med tid til at puste ud og ånde ind.
 7. En del af noget større!

Endeligt indeholder idekataloget et kapitel om Tweens og deres fritidsliv: Hvem er de?
Hvad er bestemmende for deres fritidsvalg?
Idekataloget er en del af FUV's (Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter) børnekonfirmandundersøgelse og skal afprøves her i efteråret inden en endlige udgivelse.
Har du har lyst til at videreudvikle jeres børnekonfirmandforløb ud fra nogle af tematikkerne i idekataloget, så hører vi gerne fra dig.
Læs mere om Next Practice - et evt. følgeskab og sparringsforløb i idekataloget.
Hvis du kender nogen der ville være interesseret i at deltage i et Next Practice-forløb, så hører vi meget gerne fra dig. se evt. mere om et sådanne forløb her
"

18.09.2019: Kun tre ugers undervisning i kristendomskundskab
"Vidste du, at fremtidens kirke- og kulturmedarbejder skal gennemføre en to-ugers grunduddannelse i kirkefaglighed + tre uger i kristendomskundskab? (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for uddannelsen).
Dertil kommer en ikke nærmere beskrevet uge i ”Samarbejde, kommunikation og etik” på AMU-niveau."
Sådan skriver en bekymret fagforeningsformand Esther Jensen i en klumme på kirke.dk.
Læs hele klummen her

16.09.2019: De første 12 dage med Den Statslige Kompetencefond
Efter de første par uger er der indkommet 57 ansøgninger på CO10's område. 10 hører under Kultur- og Kirkeministeriet. Af de 10 hører de 6 under Kordegneforeningen, 2 under Kirkekultur.nu, 1 under Dansk Kirkemusiker Forening og 1 under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Det forlyder, at der er mange ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt; der mangler ledelsespåtegning. Endvidere understreges det, at Kompetencefonden ikke giver til uddannelse, der er krav om.

06.09.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Jul, påske og pinse", udgivet af Eksistensen
 • "Dop-in-dåb", udgivet Eksistensen
 • "Håndbog i tidsrejser", udgivet af Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

04.09.2019: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse
Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet.
For fremtiden skal der være større fokus på den enkeltes behov for, og ønsker til, kompetenceudvikling i arbejdslivet.
Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.
I dag, onsdag den 4. september, bliver Den Statslige Kompetencefond lanceret, og der bliver dermed åbnet op for en indsats, der giver de statsligt ansatte større muligheder for individuel efter- og videreuddannelse, end der hidtil har været.
Der er afsat 172 millioner kroner til fondens arbejde, som skal understøtte og fremme et stærkt fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdergrupper i staten i de næste år.
Alle medarbejdere vil i fremtiden møde nye kompetencekrav, opgaver og karriereveje, hvilket kræver et vedblivende fokus på kompetenceudvikling af den enkelte.
Én af målsætningerne for fonden er derfor at understøtte, at der bliver arbejdet mere systematisk med efter- og videreuddannelse med henblik på at sikre effektive og attraktive arbejdspladser i staten, hvor medarbejderne har en høj værdi på arbejdsmarkedet.
Som noget nyt, vil fonden løfte den individuelle kompetenceudvikling, og den enkelte medarbejder skal således alene blive enig med sin leder om en relevant efter- og videreuddannelse, før man kan søge om midler i fonden.
Fondsmidlerne til indsatsen vil blive genforhandlet til næste overenskomstrunde i 2021.

Der vil i perioden fra 4. september frem til OK21 løbende blive tilført fonden midler, således at den ikke kan ”tømmes” allerede i starten.
Det skal gerne sikre, at flere af vores medlemmer har mulighed for at få støtte til Kompetenceudvikling.
Det er samtidig vigtigt at huske på, at støtten fra fonden er et supplement til arbejdspladsens egen indsats.
Kompetencesekretariatet har produceret videoen "Bliv klar til at ansøge", hvor der kort fortælles om, hvad der skal til for at ansøge:
https://vimeo.com/356829909

27.08.2019: Information om hackerangreb
Den 20. august 2019 blev vores it-leverandør ramt af et såkaldt ransomware hacker angreb – formålet var ikke at tilgå dine personoplysninger, men i stedet at ”lægge systemet ned” og kræve en løsesum.

Vores it-leverandør (og databehandler) ComputerCamp A/S blev tirsdag den 20. august 2019 udsat for et ransomware hackerangreb i deres hosting center. Her lukkede hackerne for både vores, ComputerCamps, samt deres øvrige kunders adgang til it-system og servere i hosting centeret og krævede en løsesum for genåbning af adgangen.

Alle undersøgelser indikerer, at hackernes formål ikke var at tilgå eller misbruge dine eller vores oplysninger, men at hackerne alene havde det økonomiske formål at ”lægge it-systemet ned” for at kræve betaling fra ComputerCamp. På nuværende tidspunkt er det ComputerCamps opfattelse, at bruddet er stoppet, men oprydningsarbejdet er fortsat i gang. Af samme grund er der ingen indikationer på, at hændelsen har haft nogen indvirkning for hverken dig, dit medlemskab eller os som forening, men vi vil selvfølgelig holde dig løbende opdateret.

Til din information har vi også oplyst Datatilsynet om hændelsen.

23.08.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "En ven der tilgi'r", udgivet af Lohse
 • "Hvor kommer jeg fra?", udgivet Lohse
 • "Nioghalvtreds måder at have det dårligt på", udgivet af Eksistensen

Læs mere under Anmeldelser

22.08.2019: 1. møde med FUV om ny grunduddannelse
Som formand har jeg været til møde med Leise Christensen, Lars Sandbeck, Lone Bagge og Ulla Bidstrup for at drøfte det nye cirkulære om uddannelseskrav til os som kirke- og kulturmedarbejdere. Cirkulæret kan findes under Download, ligeledes vores høringssvar.
Det er nok ikke realistisk, at der lyttes til vores høringssvar, så mødet (og fremtidige møder) drejer sig om at få skabt så god en grunduddannelse som muligt for vores faggruppe.
Det er svært, for 5 uger er ikke meget at nå det hele på! Her havde jeg glæde af den padlet, deltagerne i årets generalforsamling var med til at skabe. Måske du husker, hvordan vi bød ind på, hvad der er umistelig viden inden for religionspædagogik, diakoni osv.
Ved siden af dette arbejde arbejder vi med CO10 for at sikre vores lønniveau, hvis og når uddannelseskravene ændres (læs: mindskes).
Det er slet ikke til at forstå, at Kirkeministerium og Landsforening kan ønske, at en hel medarbejdergruppe i Folkekirken skal være dårligere uddannet fremover...

02.07.2019: Instruktørkurser i Det Nye Testamente
På landskurset var mange deltagere henne at snuse til bibeleventyret. Bibeleventyret

 • er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse
 • er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst, rim og rap
 • giver indblik i Bibelens geografi
 • giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger
 • giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens
 • grundfortællinger på få minutter.

I 2020 udbyder Diakonissestiftelsen instruktøruddannelsen i Det Gamle såvel som Nye Testamente. Læs mere under Kalender

01.07.2019: 3 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Noa", udgivet af Bibelselskabet
 • "I selvmordets kølvand", udgivet Eksistensen
 • "Himlen og jorden må feste", udgivet af Kirkefondet

Læs mere under Anmeldelser

27.06.2019: Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation
Medarbejderne ønsker sikkerhed om deres ansættelses- og arbejdsforhold og er i stigende grad utrygge ved udmeldingerne fra Landsforeningen af Menighedsråd. Gennem flere år har Landsforeningen forsøgt at italesætte sig som arbejdsgiverorganisation med ønske om fuld forhandlingsret dog uden at gøre det klart, hvilken vision der ligger bag, eller hvad man ønsker at ændre i de aftaler og overenskomster, der arbejdes efter. Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment, der afgørende vil rykke ved magtbalancen i folkekirken og i forholdet mellem kirke og stat og ser ingen grund til at ændre på, at folkekirkens overenskomster aftales med Kirkeministeriet/Moderniseringsstyrelsen.
Læs hele pressemeddelelsen under Download.

27.06.2019: Den Statslige Kompetencefond
I overenskomstaftalerne - OK18 - har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172,3 mio. kr. til Den Statslige Kompetencefond.

Statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Man skal være omfattet af CFU- eller Akademikerforligene.

Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Denne øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet.

Den enkelte medarbejder kan med lederens godkendelse søge om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
 • Materialer
 • Transport og ophold

Der kan ikke søges om støtte til løn- og vikarudgifter.

Man søger via www.denstatsligekompetencefond.dk som der linkes til fra forsiden.

Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende.

Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.
 
24.06.2019: Maria Norby
Husker du, vi sang med Maria Norby den sidste dag på landskurset? Nu kan du finde de sange, vi sang - naturligvis med noder. Gå ind på medlemssiderne og vælg Landskursus 2019.

19.06.2019: 2 nye boganmeldelser
Bitten Andersen har anmeldt:

 • "Når du siger farvel - En bog til unge, der har mistet", udgivet af Eksistensen
 • "Muslimer møder Jesus", udgivet af Forlagsgruppen Lohse

Læs mere under Anmeldelser

18.06.2019: Crossyogas børneyoga-uddannelse
Crossyoga skriver om uddannelsen:
Bevægelse, leg, bibelhistorier og bøn i børnehøjde. Disse ting er essensen af CrossYogas børneyoga for de 4 til 11-årige. Mange børnekirker har tradition for, at børnene skal sidde stille og lytte til en historie fra en børnebibel.

I kristen børneyoga leges historierne ind med bevægelser og involvering.
Der afsluttes evt. med hvilestilling, men man kan spille en rolig sang eller bede en bøn.

Afhængig af børnenes alder og livlighed, varer børneyoga-delen typisk 20 til
40 minutter. Er der behov for længere tid, vil der være en række lege som
man kan bruge.

CrossYoga's børneyoga minder altså ikke ret meget om '"klassisk" yoga. Vi bruger begrebet "børneyoga'", fordi det svarer til den "børneyoga'" som man kan møde i børnehaven eller skolen. Alt er naturligvis funderet på kristendommen, sådan som du også kan læse det i vores teologiske fundament.

Læs mere om uddannelsen under Kalender, august

18.06.2019: Referat fra generalforsamling
Referenterne har været hurtige! Du kan finde dokumentet ved at logge dig ind på medlemssiderne og vælge Landskursus 2019.

13.06.2019: Konstituering
Så har bestyrelsen konstitueret sig, og du kan læse resultatet ved at klikke på dette link Særligt velkommen til Kathrine Kofod fra Aalborg Stift, der er ny i bestyrelsen. Som suppleanter er valgt

 1. Dorte Kock, Haderslev Stift
 2. Hanne Boström-Petersen, Haderslev Stift
 3. Pernille Kunst, Aarhus Stift

22.06.2019: Stress-test
FTF og LO – nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som I er meget velkommen til at benytte, ligesom I også meget gerne må dele testen på de sociale medier. Stresstesten kan findes ved at følge dette link 

20.06.2019: Ny folder om arbejdstid
Hvor lang tid tager det at undervise konfirmander? Hvor mange timer kan man skrive på, når man er på lejr? Har man fri Grundlovsdag? Bestyrelsen har forsøgt at svare på disse og lignende spørgsmål. Det er blevet til en folder om arbejdstid, som kan findes på siden Faglig hjælp - Nyttig hjælp for nyansat og MR

20.06.2019: Landskursus næste år
Bestyrelsen har booket Vingsted hotel & konferencecenter til næste års landskursus. Desværre var der ikke nok værelser ledige mandag - onsdag i uge 24. Så landskurset i 2020 afvikles fra tirsdag den 2. - torsdag den 4. juni.

12.05.2019: 4 nye anmeldelser

 • 5 nye børnebøger for de mindste
 • "Låneord": En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 • "Tro på Gud": En filosofisk bog om at tro på Gud i en sekulær tid
 • "Skabt af Gud": Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede

Læs mere under Anmeldelser

12.05.2019: Fagforenings datapolitik
Kirkekultur.nu har formuleret sin datapolitik. Du kan finde den under Om Kirkekultur.nu Her kan du læse, hvorfor vi beder om forskellige oplysninger og hvordan, vi passer på div. personlige data.

25.04.2019: Høringssvar til ministeriets forslag om 5 ugers grunduddannelse
Kirkeministeriet foreslår, at nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere fremover sendes på 5 ugers grunduddannelse, og så har de de kompetencer, der skal til!

Teologer, diakoner, 3K'er og andre er dog undtaget for den meget lille grunduddannelse.
Undtaget er også alle uddannede kirkemusikere!
Alle andre, der har været ansat i folkekirken i 3 år, kan også slippe for grunduddannelsen, hvis det lokale menighedsråd bestemmer det!
I det hele taget bliver det i langt højere grad det lokale menighedsråd, der bestemmer, hvad deres kirke- og kulturmedarbejder skal kunne. Ækvivaleringsudvalget nedlægges. 
Under Download kan man finde Kirkeministeriets udkast til nyt uddannelsescirkulære og Kirkekultur.nuøs høringssvar!

18.04.2019: Lønforhandling
Du kan når som helst bede din fagforening forhandle din løn. Men menighedsrådet er kun forpligtet til at behandle spørgsmålet og give svar senest den 15. november på de henvendelser, der er kommet senest den 15. september. Hvis du ønsker din løn forhandlet mellem disse to datoer, skal du henvende dig til lønforhandlerne i løbet af juni det pågældende år! Udfyld "Lønforhandlingsdokument", som du finder under Kun for medlemmer - Medlemsinformation - Download og tag kontakt til din lønforhandler

04.04.2019: 4 nye anmeldelser

 • "Overgiv din vej til Herren": En malebog med tegninger kreeret til skabelsen og Noas ark
 • "Det tabte guld": Roman om guldbryllupsparret, der blev skilt, fordi de glemte at tale sammen
 • "Tag Ånden ved hånden": En meditativ vandring med Helligånden
 • "Missionsmetaforer": En række bud på, hvordan mission sættes på dagsordenen.

Læs mere under Anmeldelser

01.02.2019: Feriebolig i Rom og Berlin
Er du medlem af Kirkekultur.nu, og har du en eller flere af dine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har du mulighed for at leje en feriebolig i Rom og Berlin. Klik på dette link for at læse mere.

26.01.2019: Nyt gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6-10 år
To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn i kirker, skoler og foreninger med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet kan f.eks. bruges i børne- og familieaktiviteter i kirken, i børnekirken eller med minikonfirmander. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Læs mere på siden Anmeldelser

18.01.2019: Ny film om det at være kirke- og kulturmedarbejder
Folkekirken har mere end 12.000 medarbejdere med mange forskellige kompetencer fra musikalske, administrative, pædagogiske til dem med grønne fingre. Kirke- og kulturmedarbejdere udgør de ca. 500. På www.folkekirken.dk kan man se en lille kort film om, hvad man laver i de forskellige faggrupper. Nu kan man også se en film om, hvad kirke- og kulturmedarbejder Lene laver. Find den på vores forside.

15.01.2019: 909 kr. i bonus pr. medlem
Forbrugsforeningen fortæller:
2018 har igen været et godt år for Forbrugsforeningen og jeres medlemmer hos os.
Jeres medlemmer fik tilsammen over 200 mio. kr. (210,2 mio. kr.) i bonus og fordele. Et ikke uvæsentligt beløb, der i bedste fald kan gå lige op med det faglige kontingent.
Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på 3,14 mia. kr., og antallet af betalingstransaktioner var på 6,4 mio.
Tilgangen af nye medlemmer var præsis 13.000. Og med 220.000 medlemsfamilier og 300.000 kortholdere har der aldrig været større opbakning til foreningen og vores i dag 4.500 bonusaftaler.
Kirkekultur.nu's medlemmer omsatte i 2018 for 360.086 kr., og de i alt 23 aktive medlemmer optjente ikke mindre end 20.917 kr. i bonus, svarende til en bonus på 909 kr. pr. medlem i snit.

12.01.2019: Faglig sekretær ansat
I dag er der ansat en faglig sekretær i Kirkekultur.nu! 333 så vores annonce på jobnet.dk. 14 sendte en ansøgning. Bestyrelsen udvalgte 3 til samtale. En mindre del af bestyrelsen har nu gennemført samtalerne og udvalgt en som vores nye faglige sekretær.

Desværre kan vi endnu ikke røbe, hvem vi har ansat, da vedkommende først skal have mulighed for at sige op på sit nuværende arbejde.