04.12.2018: Frivillighedens Vidensdøgn
Inspirerende konference, workshops, debatter, uformel middag og faglig fredagsbrunch. Altsammen når CFSA for første gang inviterer til Frivillighedens Vidensdøgn. Læs mere under Kalender

03.12.2018: Frivilligkoordinatoruddannelsen
Måske du var en af de tre kirke- og kulturmedarbejdere, der var tilmeldt uddannelsesforløbet, der skulle være begyndt i november? Desværre og højst uventet var der kun de tre tilmeldinger i alt! Derfor er uddannelsen blevet udskudt til 2019. Kirkekultur.nu støtter fortsat medlemmer med 500 kr. pr modul. Læs mere under Kalender

29.11.2018: 2 boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt en ny bog fra Rydendahl forlag:

 • Inge Møllehave har skrevet en bog om at miste og om sorg og savn. Bogen "Du løfter mig. Om sorg, kærlighed og taknemmelighed" tager fat i de spørgsmål og tanker, der melder sig, når en af de nærmeste dør. Sorgen bringer dog ikke kun negative tanker. Som pårørende mindes man også de gode ting og føler kærlighed og taknemmelighed til den afdøde.

Den anden bog er fra Eksistensen og hedder "Epistelklip"...

23.11.2018: Halvtidsstilling i Sejs-Svejbæk Kirke
Denne stilling er nyoprettet og vil primært indeholde børnearbejde og kommunikation. Men der skal også være fokus på besøgstjeneste og frivillige. Læs mere om jobbet på
Ledige stillinger Vær opmærksom på ansøgningsfristen 17/12.

12.11.2018: OK-18 tillæg
Tjekkede du din lønseddel den 1. november? Hvis du er ansat på organisationsaftalen, skal du kunne se en lille lønstigning. Stigningen gælder fra november og hver måned så længe, du er ansat. Da vi aflønnes bagud, vil du først kunne se forskellen sidst i november.

Den nye organisationsaftale gælder fra 01.04.2018 og frem til OK21. Her har vi fået indføjet en § 5 i protokollatet:

Til alle stillinger som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder knyttes pr 1. oktober 2018 et særligt OK18 tillæg stort kr. 800,00 (årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende og kvoteres i henhold til stillingens størrelse.

Hvis du er ansat på fuld tid, betyder det ca. 66 kr. om måneden brutto eller ca. 40 kr. mere efter skat. Det er ikke mange penge, men selvfølgelig skal du have dem.

08.11.2018: Nyt nummer af "Kirken underviser"
4. og sidste nummer i år handler om "Tro og viden". Et makkerpar, der bliver ved med at dukke op og vækker modstand og forundring hos konfirmander såvel som hos mange voksne. Det er derfor et evigt aktuelt emne, man kan læse om denne gang i baggrundsartikler, og man kan finde inspiration og konkrete idéer til, hvordan man kan gribe samtalen an og belyse emnet. Bladet kan downloades direkte fra hjemmesidens forside.

06.11.2018: 3 boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt to nye bøger fra Lohse og en fra Eksistensen:

 • "Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger" indeholder fem beretninger fra Det gamle Testamente, hvor læseren skal finde forskellige figurer gemt i billederne.
 • "5 trin for troen" med undertitlen "En anderledes vej til familietid med Gud" er en håndbog i, hvordan man som familie får talt sammen om dagen, der er gået og læst i Bibelen/bedt sammen.
 • "Det som giver håbet liv" er Lars Bjørklunds bud på, hvordan man kan arbejde med sjælesorg sammen med mennesker, der har mistet håbet.

Læs mere på siden Anmeldelser

07.11.2018: Halvtidsstilling i Aars
En nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Aars Kirke er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter. Besøgstjeneste og PR bliver kerneopgaver for kirke- og kulturmedarbejder nr. 2 i dette sogn. Desuden skal man afløse den fuldtidsasatte kirke- og kulturmedarbejder ved hendes fravær. Vær opmærksom på ansøgningsfrist 28/11. Læs mere under Ledige stillinger

01.11.2018: Valg af tillidsrepræsentanter
Oktober er overstået, og i alle stifter er der nu valgt en eller flere tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne træder til 01.01.2019 og virker to år frem. Det har ikke været let at finde (nye) tillidsrepræsentanter, og det forstår man godt, da den beskyttelse og de rettigheder, der normalt gælder for tillidsrepræsentanter, ikke gælder i Folkekirken! Men heldigvis kan vi byde velkommen til:

 • Fyens Stift: Kristine Zarina Nüchel
 • Haderslev og Ribe Stifter: Kirsten Vad Knudsen
 • Haderslev og Ribe Stifter: Søren Kjærgaard Jensen
 • Helsingør Stift: Rikke Strandgaard
 • Københavns Stift: Dorte Krogh Eriksen
 • Lolland Falster og Roskilde Stift: Hanne Hummelshøj
 • Viborg Stift: Charlotte B. Nygaard
 • Viborg Stift: Charlotte Toft Hansen
 • Aalborg Stift: Line Møller Mousten
 • Aalborg Stift: Pia Uth
 • Aarhus Stift: Christina Lund
 • Aarhus Stift: Martin Frøkjær-Jensen

30.10.2018: 3 relevante kurser fra FUV
Vi har i dag lagt 3 kurser i Kalender som måske har din interesse. Lars Nymark Heilesen præsenterer kurserne:
1) Giv specialpædagogikken et trin op!
Hvordan får du lavet relevant og konstruktiv undervisning til specialklasser? Har du minikonfirmander eller konfirmander på specialhold – eller står du for at skulle i gang med det – her er et FUV-kursus, som opkvalificerer dig til arbejdet:
Grundkursus i specialpædagogik 28. januar - 1. februar 2019 på FUV Løgumkloster
Hvad kan du bruge diagnoser som ADHD, Autismespektrumforstyrrelse, Downs syndrom til? Få opkvalificeret din viden på feltet. Styrk det pædagogiske stillads, materialer og netværk, som kan støtte specialundervisningen.
Mød folk fra skole- og kirkesammenhæng, der kan bidrage med stor erfaring og viden på feltet, og få samtidig en mængde konkrete undervisningsideer med dig hjem.

Kort sagt: Dette er et ugegrundkursus for alle dem, der underviser specialklasser i kirkeligt regi og savner konkret støtte til det.
Det får du bl.a. på kurset:

 • Sognepræst og kateketiklærer Johanne Langkjær Fårup pejler udfordringer og muligheder i konfirmationsforberedelse og konfirmation af specialklasser.
 • Lektor Lars Nymark Heilesen indkredser menneskesyn og teologi omkring ”særlige behov” i kirken.
 • Børnepsykiatrisk sygeplejerske Jette Hamborg Christiansen giver indsigt i diagnoser og deres betydning for pædagogik og undervisning.
 • Speciallærere og psykologer fra skoleverdenen Dorthe Holm, Nicole Schneider Dahl og Tine Charlotte Poulsen bidrager med erfaring og indsigt i ”pædagogiske grundtrin” omkring formidling til både opmærksomhedsforstyrrede og udviklingshæmmede.
 • Sognepræst Jakob Damm Knudsen deler ud af sin erfaring omkring konkret undervisning af minikonfirmander med særlige behov.
 • Organist Martin L. Hornstrup og sognepræst Maria Bech Tuominen instruerer i brug af salmer/musik til børn og unge med særlige behov og tegn til liturgi.

I en række pædagogiske værksteder er du sammen med øvrige kursusdeltagere i idé- og erfaringsudveksling og udvikling af undervisning.
Kursusleder er lektor Lars Nymark Heilesen.
D
eadline for tilmelding: 19. november 2018

2) Hvordan får vi konfirmanderne til at like gudstjenesten?
Konfirmanderne dømmer højmessen ude, når vi spørger, men er vilde med lystænding og bønsliturgi og nadver.
Her får du hjælp til at få de to gudstjenestesammenhænge til at nå hinanden med det mål at få konfirmanderne til at vende tommelfingeren opad i stedet.
Kursus 11. - 15. marts 2019 på FUV Løgumkloster.
Det får du bl.a. på kurset:

 • Sognepræst og MA Karen Togsverd Hansen præsenterer sin dokumentation for konfirmandernes oplevelse af højmessen og peger udfordringer og perspektiver ud.
 • Præst og lektorvikar, ph.d. Lena Kjems, skærer ind til benet for at belyse, hvad der liturgisk og teologisk er det afgørende, når det handler om gudstjeneste.
 • Lektor Lars Nymark Heilesen pejler, hvor den gudstjenestelige energi ligger hos konfirmanderne, og hvordan den lader sig forløse.
 • Sognepræst og kateketiklærer Johanne Langkjær Fårup inviterer til at tage konfirmanderne med i prædikenforberedelsen.
 • Organisterne Christine Toft Kristensen og Martin L. Hornstrup har et godt bud på, hvordan du får konfirmander til at synge og holde af salmer.
 • Sognepræst Tine Illum sætter fokus på, hvordan du til gengæld får kirkemedarbejdere og menighed til at like konfirmanderne.

Endelig sørger tre gudstjenesteværksteder om højmessen, konfirmandgudstjenesten og minigudstjenesten i konfirmandstuen for, at du får en hel række konkrete ideer med hjem.
Kursusleder er lektor Lars Nymark Heilesen.
Deadline for tilmelding: 11. december 2018.

3. Har skolereformen også udfordret DIN konfirmationsforberedelse?
Flere og flere præster siger, at skolereformen har været en alvorlig udfordring til konfirmationsforberedelsen.
Mange steder er morgentimer blevet til eftermiddagstimer og halve og hele dage.
Kurset giver dig både faglig inspiration og kollegialt udviklingsarbejde til konkret at udfolde de nye undervisningsformater til gavn for både konfirmander, underviser og konfirmation.

Kursus 1. - 5. april 2019 på FUV Løgumkloster.
Det får du bl.a. på kurset:

 • Religionspædagogisk stiftskonsulent Stinna Ahrenst og uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen lægger gode pædagogiske trædesten til undervisningen på nye vilkår og i nye formater.
 • Kateketiklærer Johanne Langkjær Fårup ser på klasserumsledelse en tirsdag eftermiddag eller en hel fredag, herunder inklusionsproblematikken.
 • Finn Andsbjerg Larsen fra Konfirmandcenteret kommer med konkret undervisningsinspiration til nye strukturer – ”hånd og ånd”.
 • Præst og projektmedarbejder Louise Højlund byder på ny inspiration til konfirmandernes arbejde med det bibelske grundstof.
 • Sognepræst Sussie Nygaard Foged giver modeller på, hvordan konfirmandweekenden kommer både konfirmander og konfirmationsforberedelse i møde.
 • Lektor Lars Nymark Heilesen henter inspiration frem fra de seneste års store europæiske konfirmandundersøgelser og pejler også, hvor den gudstjenestelige energi ligger hos konfirmanderne, og hvordan den kan forløses.

Alt sammen har det de nye strukturkrav til konfirmationsforberedelsen som omdrejningspunkt.
En række pædagogiske værksteder sørger for, at du her får yderligere en række konkrete undervisningsideer med hjem.
Kursusleder er lektor Lars Nymark Heilesen.
Deadline for tilmelding: 4. januar 2019. 

26.10.2018: Ordforråd
Vores boganmelder Bitten Andersen har anmeldt en helt ny bog "Ordforråd" fra Eksistensen. Hun kalder den en daglig eftertænksomheds- eller andagtsbog. Læs mere under Anmeldelser

24.10.2018: Lære at skrue ned for mobilen og op for netværket
PFA inviterer dig til en spændende eftermiddag med networking, vidensdeling og læring, hvor du, udover at få tips til sunde digitale vaner, har mulighed for at møde andre organisationer til erfa-udveksling. Det er ikke et medlemsmøde, men du er meget velkommen til at invitere andre fra din organisation med til arrangementet. Find invitationen under Kalender

24.10.2018: Bibeleventyret
Efterhånden er vi mange, der kender til Bibeleventyret, der er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse. Men hvordan lærer man det lige? Man tager på kursus på Diakonissestiftelsen, og de næste kurser i marts og august er netop lagt i vores Kalender

24.10.2018: Kompetencefonden
En del kirke- og kulturmedarbejdere vil kunne huske fra tidligere år, at man plejer at kunne søge fonden i september og oktober, og der plejer at være ca. 60.000 kr. til vores faggruppe.
Sådan har det ikke været i år. På grund af OK18 har man i første omgang kun kunnet søge om midler fra den gamle overenskomstperiode og kun til uddannelsesforløb, der ligger mellem 1. januar og 31. august i 2019. Ansøgningsfristen har været kort: Fra den 3. til den 21. september. Der har været 685.000 kr. til råidghed, som ALLE faggrupper i Folkekirken skulle deles om. Det blev til 22.504 kr. til kirke- og kulturmedarbejderne.
På vores felt var der 12 ansøgninger fra 11 forskellige medarbejdere. Der er søgt om 222.943 kr. i alt, så vi føler, at vi har svaret mere nej end ja. Men mange har fået lidt. I praksis er det sådan, at fagforeningens formand og næstformand har læst alle ansøgninger og bestemt, hvordan pengene skulle fordeles. Men det endelige svar kommer fra Kompetencesekretariatet.
Vi ser frem til, at de midler, der er sat af til kompetenceudvikling i den nye overenskomstperiode, kommer i spil.

22.10.2018: Kirke- og kulturmedarbejder i Nørrelandskirken i Holstebro
Kunne du tænke dig at være ansat et sted, hvor der er to andre kirke- og kulturmedarbejdere ansat? Kunne du tænke dig at arbejde med voksne, diakoni og tværkulturelle opgaver? Kunne du tænke dig at være ansat 30 timer om ugen og begynde første dag i det nye år? Så skal du nok læse mere om stillingen i Holstebro under Ledige stillinger Der er ansøgningsfrist 15/11.

19.10.2018: Vejledning om omplacering af arbejdsgiverkompetencen
Flere og flere menighedsråd samarbejder i dag om bl.a. at ansætte personale. Men hvem har så arbejdsgiveransvaret? Kirkeministeriet har udgivet en vejledning, som vi som fagforening har haft til gennemlæsning. Vejledningen kan findes under Download. Ligeledes det svar, CO10 har indsendt på vegne af os og de andre kirkelige fagforeninger under CO10.

15.10.2018: Sengeløse Kirke søger ny kirke- og kulturmedarbejder
Er du til (mini)konfirmander, caféarbejde, familiearbejde, PR, med mere skal du læse det stillingsopslag fra Helsingør Stift, vi netop har lagt på siden Ledige stillinger Vær OBS på ansøgningsfristen 30/10.

13.10.2018: TR-valg
Dette efterår vælger vi nye tillidsrepræsentanter (TR) eller genvælger de ”gamle”. De skal virke fra 1. januar 2019 og 2 år frem.

Som ordet siger, at det er menneske, man kan have tillid til. Det er en ære at blive valgt til TR, en gave og en opgave. Måske mest det sidste. For uanset hvor meget man gerne vil være TR, er det svært at se, hvordan man skal finde timerne til det.

Flere timer i døgnet kan jeg ikke trylle frem. Men i dag drøftede bestyrelsen og var enige om, at vi skylder hinanden at aflaste TR for mængden af opgaver og for de tungeste af opgaverne. Det vil vi gøre ved at ansætte en faglig sekretær ved siden af Torben Venndt, der fortsæt er ansvarlig for medlemsregistrering og økonomi. Vi arbejder på at rejse økonomi til en halvtidsstilling og gerne så tidligt i 2019 som muligt.

På den ene side er det lidt tidligt at gå ud med disse halve nyheder. På den anden side er det det eneste rigtige at gøre, hvis det kan give en og anden lyst til at blive TR/lyst til at fortsætte som TR. Jeg skal først meddele stiftsøvrighederne i november, hvordan valget er gået, så vi kan nå at få TR på alle poster!

Ingen kan være i tvivl om, at det er en stor opgave at være TR. Men den bliver dog halvt så stor, hvis man er 2. Konsekvensen af at mangle tillidsrepræsentanter er, at medlemmer ikke får den hjælp fra fagforeningen, de forventer at få for deres kontingent og må klare sig selv.

Jeg opfordrer til ansvarlighed.

08.10.2018: 2 sager vundet ved Faglig Voldgift
Det er uberettiget at afskedige ansatte alene med den begrundelse, at et samarbejde mellem flere menighedsråd om stillingen ophører. CO10 har sammen med Dansk Kirkemusiker Forening vundet en vigtig og principiel sag mod Kirkeministeriet. Begge sager kan findes under Download. Du kan også klikke her og læse Elmer advokaters beskrivelse af kendelserne.

08.10.2018: Den medmenneskelige samtale. Lær at tænke og handle fagligt i samtaler
Connie Yilmaz Jantzen skriver:
Vores undervisningsforløb ”Den medmenneskelige samtale” er oplagt for dig, der i dagligdagen har samtaler med borgere, pårørende, fagpersoner mv.
På uddannelsens 12 dage lærer du at agere mere fagligt i de almindelige og nære samtaler. Du trænes i at finde det vigtige i samtalen, og vil også møde egne ressourcer og blive opmærksom på, hvordan du som samtaleperson passer på dig selv.
Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching, og vi arbejder med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.
Forløbet strækker sig over ca. et halvt år og består af 6 x 2 dage. Første undervisningsdag er den 14. november 2018. Læs mere om datoer og indhold via dette link 

Prisen: 15.000 kr.+ moms. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober 2018.

Programmet er sat ind i hjemmesidens kalender

08.10.2018: Frivilligkoordinatoruddannelsen. Giv arbejdet med frivillige et fagligt løft
Connie Yilmaz Jantzen skriver:
Har du til daglig ledelse, koordinering og samarbejde med frivillige som omdrejningspunkt i dit arbejde? Frivilligkoordinatoruddannelsen giver dig vigtige værktøjer til handling og refleksion, og giver arbejdet med frivillige et fagligt løft.
Uddannelsen er tilrettelagt omkring fire moduler af 2 dages varighed, hvor du tilegner sig kompetencer indenfor motiverende ledelse, rekruttering og fastholde, proces- og projektledelse samt konflikthåndtering. Der er stor vægt på en tæt kobling mellem undervisning og deltagernes konkrete dagligdag. Deltagerne arbejder derfor på hvert modul med en medbragt udviklingsopgave, et dilemma eller lignende.
ULLA SCHEJBEL NIELSEN, tidligere kirke- og kulturmedarbejder i Strandmarkskirken siger om uddannelsen: ”Uddannelsen har givet mig nye input og inspiration til mit arbejde, alt sammen med et godt fagligt udgangspunkt. Dygtige undervisere og en fin bredde i modulerne gør, at uddannelsen giver en solid baggrund for arbejdet som frivilligkoordinator.”
Uddannelsen stækker sig over 8 måneder og består af 8 kursusdage. Man kan enten tilmelde sig hele uddannelsen eller tage enkelte moduler. Første kursusdag er 29. november 2018.
Prisen er 14.000 kr.+ moms for hele uddannelsen – inkl. ophold. Tages enkelte moduler er prisen 4.250 kr. + moms pr. modul inkl. ophold. Kirkekultur.nu yder et tilskud på 500 kr. pr. modul til fagforeningens medlemmer. Tilmeldingsfristen er den 15. november 2018. Læs mere i vedhæftede folder og tilmeld dig via dette link

Programmet kan downloades ude til højre.

01.10.2018: Grønt lys fra Kirkeministeriet
Må man sende en hilsen til alle, der fik døbt deres barn for 5 år siden og invitere dem til jubilæumsgudstjeneste eksempelvis? I disse GDPR-tider? Ja, det må man godt! Kirkeministeriet har svaret, at man godt må kontakte dem, der er medlemmer af Folkekirken. Denne oplysning er videregivet af Marianne Olesen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Ringkøbing.

29.09.2018: Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag?
Projektmedarbejder fra CUR, Ina Nybo-Andreasen, fortæller om undersøgelsen, som alle medlemmer inviteres til at deltage i først i oktober:

Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag efter skolereformen og efter at det er blevet obligatorisk for alle sogne at tilbyde børnekonfirmandforløb? Det er ni år siden, at der sidst blev lavet en reel undersøgelse af børnekonfirmandundervisning (også kaldet minikonfirmand/juniorkonfirmand), og derfor har vi brug for hjælp fra kirke- og kulturmedarbejdere til en ny og opdateret undersøgelse.

CUR (Center for Ungdomsstudier) samarbejder derfor med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) om en undersøgelse af børnekonfirmander anno 2018. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan børnekonfirmandforløb ser ud i dag - både i forhold til indhold og struktur. Derudover vil projektet indsamle gode eksempler på børnekonfirmandforløb med fokus på "best practice" og "next practice". I løbet af 2018 og 2019 indsamler vi erfaringer ved hjælp af spørgeskema og feltbesøg. Måske vi skal komme forbi dit sogn? Giv os et praj hvis du vil vide mere og deltage i undersøgelsen.

Læs mere om projektet og kontakt os på www.cur.nu 

28.092018: Musikmateriale "Her Nu" og "Stå op"
KFUM og KFUK i Danmark har udgivet 2 musikmaterialer for børn på 3. til 6. klassetrin. Der linkes direkte til materialerne fra denne hjemmesides forside. Udviklingskonsulent i KFUM og KFUK Lene Nørby fortæller selv om materialerne:

Stå op er en musical for børn og tweens om opstandelse og om at lave opstandelse.

Stå op er påske - og mere end det. Musicalen bruger mange billeder og symboler i udforskningen af opstandelse. Korset er centralt, for hvad betyder egentlig det, som skete for 2000 år siden? Musicalen låner også billeder fra naturens årstider og fra den livsånde, som er i vores krop og kirken. Til sidst handler Stå op om venskab og mod, om at lave opstand og protestere mod alt, som ødelægger, om at skabe liv og røre og stå op for andre.

Stå op er musik og sang - og mere end det. Musicalen har varierede og fængende sange, som vil falde i forskellige børnegruppers smag. Men det er mere end sang. Du kan bruge dans og drama, billedkunst og scenisk arbejde, film og foto, leg og alvor. Se f.eks på www.ståopp.no

Stå op er meningsfuld proces - og et fleksibelt produkt. Musicalen lægger op til, at børn og voksne sammen kan få gode mødesteder, hvor de kan udforske opstandelse, det mysterium som ingen af os helt og fuldt forstår. Stå op er et formmæssigt fleksibelt produkt, som kan benyttes af forskellige grupper til en opsætning, i en gudstjeneste eller anden form for oplæring.

I alt er det børnenes medvirken og medbestemmelse, som er grundlaget for, at arbejdet undervejs med dette materiale.

CD'en findes med dansk sang - samt sing-back.

Her Nu

Projektet at lave musik og tekst til CD'en Her Nu har haft som sit hovedformål at involvere børn og unge i arbejdet. Selv med det store fokus på, at børn og unge skal være medskabere, er de sjældent en del af udviklingsarbejdet. Det er ikke fordi, man som voksen ikke ønsker at involvere børn, men fordi vi mangler de værktøjer og metoder, der skal kunne få det til at ske.

I dette projekt har flere 100 børn og tweens været involveret i tekst-værksteder. Gennem drama, tegning, skrivning og samtaler har de bidraget til at forme de temaer, der er for sangene. Alle bidragene til Her Nu siger noget om, hvordan det er at være barn og tween i dag. Vi vil, at de skal og kan have lov til at formidle det, de tænker på, hvad de er bange for, når de tænker over, hvad de skal være arbejdsmæssigt, når de bliver voksne, når de er urolige for fremtiden eller bare ønsker at danse og have det sjovt. Børn og tweens ønsker at blive set, hørt og taget alvorligt. Samtidig kan vi voksne lære noget af børn og tweens unikke evne til at leve i nuet, være der, hvor de er, tilstede Her Nu. CD'en findes med dansk sang og sing-back.

Fælles for måden, teksterne er blevet til på, er den mest mulige åbne dialog med børn og tweens.

25.09.2018: Indbydelse til minikonfirmander
Lovgivningsmagten har besluttet, at alle børn i 3. eller 4. klasse skal tilbydes deltagelse i børnekonfirmandundervisning,  jf. § 2 i anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation. Læs hele anordningen på Retsinformations hjemmeside

Det betyder, at menighedsråd, præst eller kirke- og kulturmedarbejder er forpligtet til at henvende sig til sognets børn i 3. eller 4. klasse med et tilbud om et minikonfirmandforløb.

Et meget naturligt bindeled til eleverne er skolen, der jo netop har præcist kendskab til klasserne. Det er håbet, at skolen - med henvisning til forpligtelsen i anordningen - vil være menighedsråd, præst eller kirke- og kulturmedarbejder behjælpelig med at få tilbuddet ud til klasserne.

Synes du også, det er svært i praksis, er der hjælp at hente i det seneste nyhedsbrev fra Konfirmandcenteret. Der er link til nyhedsbrevene på denne hjemmesides forside.

​08.09.2018: H. Frimodt Møller og Astrid Blumes mindelegat
Er du optaget af:

 • at undersøge udfordringen: hvordan formidles viden om kristendom og kristen tro og til børn og unge i vor tid ​​eller
 • at fremstille materialer til børn og unge til formidling af kristendom og kristen tro?S

Så skulle du læst mere om fonden og overveje at søge økonomisk støtte til din (efter)uddannelse. Der kan søges om max. 50.000 kr. Der er ansøgningsfrist 2 gange om året. Læs mere ved at klikke her

04.09.2018: Kirken underviser
"De unge" - en af de målgrupper, mange i Folkekirken sådan kunne ønske sig at se noget mere til, særligt efter de er blevet konfirmeret. I dette nummer af Kirken Underviser forsøger man at indkredse, hvem de unge er, og hvordan der kan laves tilbud, der appellerer til dem som målgruppe. Læs med, der er masser af god inspiration at hente. 

Download bladet fra hjemmesidens forside.

31.08.2018: Boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt to bøger i den lidt "tungere" ende af skalaen henholdsvis fra Eksistensen og fra Lohse. Det drejer sig om:

 • "Eksistenslaboaratorium" (et undervisningsmateriale for det sundhedsfaglige personale om de svære samtaler om død og håb, afmagt og livsmod)
 • "Digital Demens" (tager hjernen skade af computerspil og onlinetjenester? Det mener en tysk hjerneforsker)

Læs mere under Anmeldelser 2018

26.07.2018: Din PFA Helbredssikring bliver bedre og billigere
PFA fortæller: Som medlem af Kirkekultur kan du fra 1. januar 2019, få glæde af en ny og forbedret Helbredssikring i PFA.

Prisen for din helbredssikring bliver sat ned til 100 kr. om måned, og bliver dermed billigere end den nuværende, som samtidig bortfalder.

Har din ægtefælle/samlever en helbredssikring bliver denne ligeledes nedsat til en yderst fordelagtig pris.

Den nye PFA Helbredssikring omfatter bl.a. følgende forbedringer:

 • du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken kiropraktor eller fysioterapeut, der skal behandle dig
 • brug af kiropraktor, fysioterapeut, diætist eller psykolog er ikke længere begrænset til 12 behandlinger
 • ved symptomer på stress kan du få hjælp hos erhvervspsykolog uden foregående lægehenvisning
 • dine børn og evt. stedbørn er automatisk dækket af din helbredssikring, indtil de fylder 21 år
 • din ægtefælle eller samlever kan også blive dækket af helbredssikringen til 110 kr. pr. måned.

Du får besked fra PFA i løbet af efteråret.

PFA sender brev til dig om overgangen til den nye helbredssikring i løbet af efteråret.

Har du ikke en PFA Helbredssikring i dag, eller ønsker du at oprette én til din ægtefælle/samlever, så finder du tilmeldingsblanketten på Kirkekulturs hjemmeside.

29.06.2018: Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring
TJM Forsikring skriver til alle medlemmer:
"Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i.
Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.
Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter vi dig.
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt hunde- og katteforsikring. I løbet af efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer. Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke kan beregne selv, er du altid velkommen til at bestille et tilbud på www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte os på telefon 7033 2828."

06.06.2018: Ny lønoversigt
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018.

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683.

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering kan Moderniseringsstyrelsen nye lønoversigt findes på Kun for medlemmer - Links - Faglige links