Stillingsopslag
På hjemmesiden www.kirkekultur.nu optages stillingsopslag som pdf-filer.
De lægges under Faglig hjælp – Ledige stillinger.
Stillingsopslag mailes til webmasteren, der lægger dem på indenfor 24 timer.
Sekretariatet fakturerer herfor 2.800 kr.

Aktuelle stillingsopslag omtales i månedens nyhedsmail med direkte link til annonceområdet,
så det er nemt for læserne at komme til de aktuelle stillingsannoncer.

Annoncer

På hjemmesiden www.kirkekultur.nu optages annoncer, som skønnes relevante for kirke- og kulturmedarbejdere.

  • Annoncen placeres nederst på hjemmesidens forside.
  • Annoncen kan indeholde et kort budskab og virksomhedslogo.
  • Annoncen indeholder et aktiv link, så man kan klikke på annoncen, og man sendes videre til virksomhedens webside eller evt. underside.

Annoncer optages på hjemmesiden en hel måned ad gangen og altid fra den 1.

Annoncer mailes til den annonceansvarlige senest en uge før den 1. i den måned, de ønskes bragt (erik@noerkjaer.dk)

Der henvises til aktuelle annoncer i månedens nyhedsmail.

Priser

  • Sekretariatet fakturerer herfor 2.000 kr.
  • Hvis samme annonce ønskes bragt 2 måneder indenfor samme år er prisen pr. måned 1.800 kr.
  • Hvis samme annonce ønskes bragt 3 måneder indenfor samme år er prisen pr. måned 1.600 kr.
  • Hvis samme annonce ønskes bragt 4 måneder indenfor samme år er prisen pr. måned 1.400 kr.
  • Hvis samme annonce ønskes bragt 5 måneder indenfor samme år er prisen pr. måned 1.200 kr.
  • Hvis samme annonce ønskes bragt 6 måneder eller længere indenfor samme år er prisen pr. måned 1.000 kr.