Nyhedsmail - April 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus

I løbet af den første måned har godt 110 tilmeldt sig årets landskurset! Det er nemt at forstå, for Landskursusudvalget har gjort et enestående arbejde med Doris Vest Steen som tovholder! 6 linjer kan man vælge imellem i år: Diakoni, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik, spiritualitet, musik og kreativitet. Kurset indledes af Janne Mark, Den danske Salmeduo kommer på besøg på vores festaften, og Charlotte Rørth sender os godt af sted fra Vingsted hotel & konferencecenter.
 • Dato: Mandag den 11. – onsdag den 13. juni.
 • Priser efter 1. april: 4.300 kr.,
hvis du vil sove sammen med en anden på dobbeltværelse. 400 kr. mere, hvis du vil have dit værelse alene.
Kun medlemmer af Kirkekultur.nu kan deltage i Landskursus 2018. Er du medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger, har du dog ret til at deltage mod en merbetaling på 500 kr

Konflikt

I Kristeligt Dagblad har man kunnet læse om, hvordan kirkens fagforeninger er blevet ”taget på sengen” og slet ikke har forberedt sig på strejke og konflikt og ikke kan yde støtte til deres medlemmer. Det er ikke hele sandheden. Kirkekultur.nu er Folkekirkens yngste fagforening. Måske er det forklaringen på, at billede ser lidt anderledes ud hos os:

Konfliktstøtten suppleres op til fuld løn, og der informeres

Der er ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere i Danmark. De 26 er udtaget til måske at skulle strejke. Det er en udfordring for dem og en opgave, de løser på alles vegne. I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om, at vi skulle passe godt på de 26.
Det ville vi gøre dels økonomisk, dels via information.
 • Økonomi: De måske strejkende kan regne med at få udbetalt konfliktstøtten, og fagforeningen supplerer op til fuld løn.
 • Information: Som fagforeningsformand skriver jeg til alle 26 hver aften og fortæller, hvad der er sket på konflikt-området i løbet af dagen. Bagefter sender jeg mailen til TR og bestyrelsen, så alle er godt orienterede. Desuden skriver jeg på hjemmesiden hver dag, hvad nyt der er omkring konflikten.
Det har været meget opmuntrende at følge den strøm af mails, der tikker ind fra medlemmer, der spørger, om vi ikke skal indføre et strejkekontingent. I bestyrelsen er vi opmærksomme på muligheden herfor, men afventer, hvordan det udvikler sig i forligsinstitutionen.

Hvad betyder strejke og
konflikt for fagforeningen?

Det er kommet bag på os, hvor megen tid det tager at være en fagforening, der er på vej ud i en konflikt.
Men vi synes, vi har været hurtige til at omstille os.
 • Først og fremmest får vi ufattelig og utrættelig god hjælp fra CO10 og de andre afkirkens fagforeninger, der hører til her.
 • Dernæst har vi en meget flad struktur med kun én mand ansat på Sekretariatet – på ½ tid. Ham har vi heldigvis kunne ”skrue op” til fuld tid i disse uger.
 • Selv har jeg altid været fagforeningsformand i min fritid. Pr. 1. april går jeg ned på ½ tid i mit eget sogn for at have mere tid til formandsjobbet.
 • Og så har vi nogle vildt dedikerede TR’ere og bestyrelsesmedlemmer, der løfter den ene opgave efter den anden.
Viljen til at stå sammen om det her, opleves som enorm. Vi oplever en markant medlemsfremgang. Man har simpelthen ikke lyst til at skulle gå på arbejde, når andre lockoutes. Heller ikke selv om konfliktstøtten er mindre end den sædvanlige løn. Vi er jo ikke en kæmpe fagforening, hvor flere 100 melder sig ind hver måned. Men vi kan sige så meget, at det antal vi normalt så af indmeldelser om måneden – ja, det ser vi nu ugentligt.
Der er ingen af os, der har ønsket hverken strejken eller lockouten, men vi bakker 100 % op bag beslutningen om, at vi skulle varsle strejke – også på kirkens område. Og så arbejder vi ihærdigt på at lære det, man skal kunne som fagforening på vej i konflikt. Bestyrelsen arbejder f.eks. med vedtægtsændringer og forslag om konfliktfond i budgettet, så vi tager højde for, at vi kunne komme ud i en konflikt igen ved næste overenskomstforhandling.
April 2018
Strejke og solidarisk konfliktstøtte
I Kirkekultur.nu er 26 udtaget til strejke. De er udpeget af CO10, der er vores centralorganisation. Men vi har forsøgt at koordinere sammen med Kirkemusikerforeningen, Kordegneforeningen og Organistforeningen, hvilke kirker vi ”rammer”. Hvis man endelig skal strejke, giver det mest mening ikke at være alene om det på arbejdspladsen. CO10 har skabt muligheden for ”Solidarisk konfliktstøtte”, hvor alle fagforeninger bidrager med et beskedent beløb pr. medlem pr. dag. Til gengæld får man et beløb svarende til dagpenge til dem, der strejker. Kirkekultur.nu besluttede tidligt at tilslutte sig denne støtteordning.
Lockout og solidarisk konfliktstøtte
Af de ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere, er ca. 200 omfattet af overenskomsten og kan blive lockoutet. Vi dækker også cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere, der ikke kan lockoutes.
De ca. 200 kan vi ikke tilbyde fuld løn, men de får den føromtalte konfliktstøtte i de dage, en evt. lockout varer.
Vigtige datoer
 • Den 22. april:
  Strejken begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
 • Den 28. april:
  Lockouten begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
Begge datoer kan forligsmanden udskyde 14 dage.Endvidere kan forligsmanden når som helst erklære, at forhandlingerne er brudt sammen. I så fald begynder strejken 5 dage senere.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Marts 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Denne nyhedsmail har 2 hovedemner: Landskursus og konflikt. Vi tager den gode nyhed først:

Landskursus 2018

I går blev der udsendt mail om årets landskurset, og de første har allerede meldt sig til. Det kan jeg godt forstå, for Landskursusudvalget har gjort et enestående arbejde medDoris Vest Steen som tovholder! 6 linjer kan man vælge imellem i år: Diakoni, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik, spiritualitet, musik og kreativitet. Kurset indledes af Janne Mark, Den danske Salmeduo kommer på besøg på vores festaften, og Charlotte Rørth sender os godt af sted fra Vingsted hotel & konferencecenter.
 • Dato: Mandag den 11. – onsdag den 13. juni.
 • Pris: 4.000 kr., hvis du vil sove sammen med en anden på dobbeltværelse. 400 kr. mere, hvis du vil have dit værelse alene.
 • Rabat: De her priser gælder hele marts. 1. april stiger alle priser med 300 kr.
Kun medlemmer af Kirkekultur.nu kan deltage i Landskursus 2018. Er du medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger, har du ret til at deltage mod en merbetaling på 500 kr.

Konflikt

Forhandlingerne om overenskomster på det statslige, det regionale og det kommunale område er brudt sammen.Nu venter forligsinstitutionen.
Overblik: Mandag 26/2 brød forhandlingerne om en overenskomst til de ansatte i den kommunale sektor sammen, og tirsdag 27/2 sidst på eftermiddagen var udfaldet det samme på det regionale område. Dermed er der stilstand på alle tre fronter af forhandlingerne om en overenskomst til offentlige ansatte.

1. Staten: Brudt sammen

Torsdag 1/3 skal forligsmanden mødes med Flemming Vinther fra Centralorganisationernes Fællesudvalg og statens repræsentanter. En central knast er lønstigninger. Lønmodtagerne ønsker en lønstigning, der afspejler, at dansk økonomi er i bedring. Modsat mener staten, at offentligt ansatte fik for høje lønstigninger under finanskrisen fra 2008 og derfor har et efterslæb. En anden knast i forhandlingerne er spørgsmålet om betalt frokostpause.

2. Regionerne: Brudt sammen

Overenskomstforhandlingerne mellem de regionalt ansatte og Danske Regioner brød sammen tirsdag 27/2 ved 17-tiden. Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, er chefforhandler for de regionalt ansatte. Hun siger, at lønrammen - ligesom på det statslige og det kommunale område - er årsag til sammenbruddet. Den betalte spisepause er også en knast i regionernes forhandlinger, ligesom den har været det i både de statslige og de kommunale forhandlinger.

3. Kommunerne: Brudt sammen

Mod tradition forsøgte parterne på det kommunale område at lande en aftale først. Mandag 26/2 måtte de give op. Igen er der uenighed om, hvor stor en pose penge, der skal være til løn. Derudover kræver lønmodtagerne, at der er "realitetsforhandlinger" om lærernes arbejdstid, før de kollektivt kan indgå en aftale. Siden 2013 har området været reguleret af et lovindgreb og ikke en overenskomst. Derfor kræver lønmodtagerne en aftale, der kan tage områdets regler tilbage til arbejdsmarkedets parter. Ifølge lønmodtagerne har kommunerne forsøgt at få en generel aftale på plads på en måde, så de andre faggrupper står uden mulighed for at være solidariske med lærerne i tilfælde af en konflikt.

4. Vigtige datoer

Onsdag 28/2 var der deadline for varsling af enten lockout, hvor arbejdsgiverne sender de ansatte hjem, eller strejke, hvor lønmodtagerne nægter at arbejde. CO10’s bestyrelse har på et møde tirsdag 27/2 besluttet at iværksætte konflikt med virkning fra onsdag 4/4 ved døgnets begyndelse.

De områder, CO10’s bestyrelse har besluttet at udtage til strejke og blokade, fremgår af en oversigt, jeg som fagforeningsformand har fået tilsendt onsdag 28/2. Den skal indtil videre behandles fortroligt, men den vil være offentlig fra fredag formiddag, hvor den også modtages af Moderniseringsstyrelsen.
Marts 2018
5. Hvad betyder det for Kirkekultur.nu?

CO10 har 6899 medlemmer, som kan strejke. Der er mange flere medlemmer. F.eks. indenfor Politiet, men de fleste betjente er tjenestemænd og kan ikke strejke. Blandt kirke- og kulturmedarbejdere kan kun de 189 medlemmer, der er ansat efter 01.09.2009, strejke. Er man ansat før den dato, er man ansat på et gammelt cirkulære, som slet ikke er til forhandling.

Af CO10’s 6899 medlemmer udtages de 1158 til at strejke. Det svarer til 16,8 %. Hos nogle faggrupper skal over halvdelen strejke. I Kirkekultur.nu skal 14,8 % strejke. Det svarer til 28 hoveder. Når man strejker, går man ikke på arbejde, man tjekker ikke mails, og man tager ikke sin telefon!

Man får ingen løn, og der sættes ikke pension ind! Kirkekultur.nu har indgået en ordning med CO10, der hedder ”konfliktstøtte”: Vi indbetaler 16 kr. pr. medlem pr. dag – også for dem, der ikke strejker. Til gengæld får vi dagpenge fra CO10 til dem, der strejker.

Dagpengene udgør 18.633 kr. om måneden. Det er sikkert mindre end den løn, man er vant til. Vi arbejder på højtryk med at finde ud af, om vi kan supplere dagpengene med midler fra fagforeningens beskedne formue.Læs mere under Sidste nyt


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Februar 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Den 15. december sidste år blev der udvekslet krav mellem os og Kirkeministeriet. Siden da har alt ligget stille! Forhandlingerne måtte ikke gå i gang, før der blev indledt reelle forhandlinger med lærerne (der er medlemmer af CO10 som vi) om deres arbejdstid. Først den 22. januar kom der melding om, at nu var parterne indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Der er lang vej endnu, og risikoen for, at vi kan ryge ud i en strejke eller en lockout er fortsat til stede. Der arbejdes på højtryk i CO10 og FTF med at etablere fælles konfliktstøtte og konfliktlån, hvis vi kommer dertil. Følg med i forhandlingerne på hjemmesiden under Sidste nyt

Landskursus og generalforsamling

Landskursusudvalget har nu lagt program for dette års landskursus. Der er fundet undervisere, der arbejdes med elektronisk tilmelding, og programmet sættes op, så det er klarttil elektronisk udsendelse torsdag den 1. marts.Fra hjemmesidens forside guides du hen til en foromtale af programmet, så du ved lidt om, hvad du kan vente dig. Du kan også læse om priser og tilmeldingsfrister, så du kan ansøge dit menighedsråd om deltagelse allerede nu.
På medlemssiderne kan du endvidere finde en indkaldelse til generalforsamling mandag den 11. juni.

Strategisk kommunikation

Ved du, hvad det er, du vil sige? Til hvem? Hvordan? Hen over 10 uger får du kompetencer i at analysere en kommunikationssituation. Du får viden om kommunikationsteori. Du får færdigheder i at skabe en kommunikationsteori og -plan, der tager udgangspunkt i udvalgte dele af en organisations strategi. Kurset har et omfang på 15 ECTS, og der afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur. Læs mere underKalender

Ny hjemmeside med dåbsideer


Påen helt ny hjemmeside kan man hente inspiration fra lokale sognes arbejde med dåb og kontakt til børnefamilier. Folkekirkens Dåbsinitiativ, der står bag hjemmesiden,begyndte for et år siden indsamlingen af dåbsaktiviteter. Læs mere på www.daabsideer.dk

Webinar om GDPR og Persondataforordningen i kirken

EU’s nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og det betyder en række nye og skærpede krav til behandling af persondata i kirken. På webinaret tirsdag den 27. februar gennemgås de væsentligste forhold, somvi bør begynde at arbejde på. Læs mere underKalender

Anmeldelse af ChurchDesk

Vi ved, at det kan være svært at skabe relationer til alle de mennesker, som kirken er i kontakt med. Det kan være mødre som deltager til babysalmesang eller den lidt ældre generation, som kommer til en koncert. Den personlige og relevant opfølgning er vigtig for virkelig at skabe en relation.


ChurchDesk er en samlet løsning for kirkens arbejde og kommunikation. Med ChurchDesk er det nemt at nå mennesker med dit budskab på en personlig og relevant måde.

I ChurchDesk bliver de rette kalenderbegivenheder sendt automatisk til hjemmesiden, sogn.dk og med få klik kan du tilføje dem i det relevante nyhedsbrev til eksempelvis børnefamilien. Formularer gør det nemt at håndtere tilmeldinger til eksempelvis babysalmesang. Som et stort plus oprettes kontakter automatisk, så du kan nemt kan følge op og skabe relationer. Læs mere her

Konference om diakoni

Dansk Diakoniråd inviterer onsdag den 7. februar til en spændende konference på Hotel Nyborg Strand. Mød bl.a. lektor og forfatter Johannes Nissen og formand for Diakoniudvalget i Haderslev Stift Per Søgaard. Læs mere under Kalender

Kursus i filosofi med børn

Kurset er et dagkursus fredag den 13. april og en introduktion til etablering af en børnetjeneste i sognet. Læs mere under Kalender
Februar 2018
Inspirationskonference
Hvis du arbejder med børn og juniorer, skal du måske læse dette helt til enden. Under temaet: "Du er ikke alene" er tre organisationer gået sammen om at skabe en spændende og inspirerende dag for bl.a. sådan nogle som os. Hovedtaler er Thomas Willer, sociolog v. Center for Ungdomsstudier (CUR). Konferencen afholdes på Grejsdalens Efterskole, lørdag den 10. marts kl. 9.00 - 19.30. Læs mere underKalender
Nyoprettet fuldtidsstilling i Lyngby

Kan der blive ved med at dukke nye stillinger op? Ja, detkan der, og der er mange gode imellem. Netop nu og frem til 28/2 er det muligt at søge en alsidig stilling på 37 timer om ugen i Lyngby. Der lægges vægt på det kateketiske arbejde og på informationsarbejdet. Læs mere under Faglig hjælp – ledige stillinger
Her finder du også en 20 timers stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Aarhus Midtby med ansøgningsfrist 8/2.
Nyt administrativt- og lønbehandler system
Den 15. februar tages vores veltjente Navisionsystem ud af drift. Den 1. marts sættes det nye IT-løsning fra ComputerCamp i drift. Vi beder alle om overbærenhed, hvis dette medfører mindre gener for medlemmerne.
Vi beder også om, at de ret få medlemmer, der fortsat indbetaler kontingent med FI indbetalingskort, indbetaler før eller til tiden. For det ikke betalte kvartalskontingent, som forfalder den 2. februar, vil der blive udsendt betalingspåmindelse og rykkere umiddelbart efter. For sent indbetalt kontingent medfører altid et ekstra arbejdede i sekretariatet. Denne gang er det ekstra stort. Vær sød at lette os med processen.
Læs mere under Sidste nytKIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Nyhedsmail - Januar 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2018

”Sendte er vi alle”, digter Janne Mark, og du har måske sunget sangen mange gange. Nu er tiden inde til at blive sendt på Landskursus 2018. Søg allerede nu din arbejdsgiver om at få kurset bevilget.

”Sendte er vi alle” er temaet for Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 2018. I 3 dage har du mulighed for at blive inspireret, møde nye som gamle bekendte, lære nyt og berige andre, når vi mødes til Landskursus midt i Vejle Ådal.I år bliver der 6 temaer med i alt 16 forskellige moduler inden for diakoni, musik og kreativitet, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik og spiritualitet. Temaerne spænder bredt: sorggrupper v/ Jes Dige, Gudsbilleder v/ Lars Sandbeck, psykisk arbejdsmiljø v/ Connie Jantzen, bibliolog v/ Signe Von Oettingen, music mind games v/ Gitte Chren. Pilgrimsvandring, naturen som undervisningsrums og meget mere. Det endelige program kommer i marts.

Landskursus skydes i gang med fest og musik. Mandag aften bliver der tid til generalforsamling og tirsdag til festaften med gode grin og god musik leveret af Den Danske Salmeduo.
Stedet for Landskursus 2018 er Vingsted hotel & konferencecenter centralt beliggende i trekantområdet med kapacitet og faciliteter til små og store arrangementer. Der bliver arrangeret fælles transport fra og til Vejle Banegård.
Pris for Landskursus 2018 bliver 4.700 kr. (4.300 kr., hvis man sover på dobbeltværelse). Der er 300 kr. at spare, hvis man tilmelder sig inden 1/4.

Statistik på årets ækvivalerede

Der er ækvivaleret 56 i år. Det betyder ikke, at der er ansat 56 kirke- og kulturmedarbejdere. Dels er der nogle, der slet ikke skal ækvivaleres. Dels er der nogle af dem, der ækvivaleres, der ikke bliver ansat.


Af de 56 vurderede Ækvivaleringsudvalget, at 18 havde de kompetencer i kristendomskundskab og kirkefaglighed, der fordres. Læs mere under Sidste nyt

OK18

Der er udvekslet krav mellem Kirkeministeriet og Kirkekultur.nu (og de andre fagforeninger). Der er lagt 7 forhandlingsdatoer ind i kalenderen i januar/februar/marts. Det første møde er allerede aflyst! Forhandlingerne begynder ikke, før lærerne (der også er medlemmer af CO10) har fået skred i deres forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Læs mere og følg med i søjlen ude til højre på siden Sidste nyt Her bliver der løbende lagt information om overenskomstforhandlingerne i 2018.

Gebyr på 50 kr.

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover lægges et gebyr på 50 kr. på hver kontingentbetaling, der ikke er tilmeldt PBS. Det er et tidskrævende og ikke særligt spændende arbejde at rykke medlemmer for indbetaling af kontingent.
Derfor er målet, at alle medlemmer betaler deres kontingent via PBS. Læs mere om kontingentindbetaling under Bliv medlem - KontingentsatserHer kan du også læse om de nye kontingentsatser, der gælder i 2018.

Ny omregningsfaktor

Der er kommet en ny omregningsfaktor for vores løn. Pr. 01.12.2017 er den nye faktor 5,7703 % Det betyder, at intervalløn og rådighedstillæg ganges med 1,057703.
Januar 2018

Kompetencefonden
I 2017 var der 1.576.000 kr. til rådighed i Kompetence-
fonden. Kirkekultur.nu kunne råde over 60.546 kr. 6 ansøgere havde indsendt i alt 7 ansøgninger om i alt 156.532 kr., så der skulle siges nej til nogle/noget. Ansøgerne har fået svar direkte fra ministeriet.

Nyt nummer af "Kirken underviser"
Som afslutning på reformationsåret rundede "Kirken Underviser" af med at sætte tro på dagsordenen - "troen alene", som Luther formulerede det.Det er ikke så tit, vi taler med hinanden om vores tro, men i dette nummer kan man bl.a. læse om, hvordan tro kan deles med hinanden i samtaler, undervisning og diakoni. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside - nederst.

Anmeldelse af en børnebog om døden
Så erBodil Sangillpå banen igen med nok en bog om Ida. I bogen besøger Ida kirkegården sammen med sin mormor. Her ligger morfar begravet. Læs mere under Anmeldelser


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*