Vi gør opmærksom på at nedenstående ikke længere er gældende. Vi henviser til nyt uddannelsescirkulære og omtalen af dette på følgende link: klik her

 

Ækvivalere betyder, at man sammenligner/sammenstiller nogle ting for at se, om de har samme værdi. I dette tilfælde drejer det sig om uddannelse og kompetencer hos ansøgeren i forhold til arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelse som kompetencegivende ansættelsesgrundlag. Men der stilles krav om basisviden indenfor kristendomskundskab og kirkefaglighed. Ved kristendomskundskab og kirkefaglighed forstås, at man har modtaget undervisning i kristendomskundskab svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, at man har indsigt i folkekirkens bekendelse og gudstjeneste samt undervisning, sjælesorg og diakoni og at man kan omsætte viden, man har tilegnet sig, i forhold til de arbejdsopgaver, man er sat til at udføre.

Man kan imidlertid godt blive ansat, selv om endnu ikke alle krav opfyldes. Men lønniveauet er lidt lavere. Og menighedsråd såvel som den nyansatte kirke- og kulturmedarbejder må sætte ressourcer (= penge og tid) af til den uddannelse, der foreslås fra Ækvivaleringsudvalgets side. Netop derfor skal ækvivaleringen finde sted "inden aftale om ansættelse", som det står i Kompetencecirkulæret.

Ved alle førstegangsansættelser foretager Ækvivaleringsudvalget en obligatorisk vurdering af kompetenceniveauet hos den ansøger, menighedsrådet påtænker at ansætte. Kun ansøgere, med flg. uddannelser er undtaget fra ækvivalering:

  • Cand. theol.
  • Læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag.

Det koster 1.283 kr. pr. ækvivalering.