Alle ækvivaleringsskemaer og bilag sendes til udvalgets sekretær:
Finn Rosenberg (faglig konsulent)
Mail