Kirkekultur.dk søger

Faglig sekretær

Fagforeningen for kirke- og kulturmedarbejdere søgeren selvstændig, engageret og fleksibel medarbejder til en nyoprettet deltidsstilling på 20 timer ugentligt som faglig sekretær. Stillingen er ledig til besættelse 1. marts eller snarest derefter.

Arbejdsbeskrivelse

Stillingen som faglig sekretær indebærer:

 • Kontakt til foreningens medlemmer. Besvare mails og telefon fra ansatte, menighedsråd og andre
 • Lønforhandlinger i samarbejde med frivillige lønforhandlere
 • Repræsentere fagforeningen sammen med bestyrelsen ved overenskomstforhandlinger og andre faglige møder
 • Faglig hjælp til tillidsrepræsentanter (sagsbehandling, uddannelse og inspiration)
 • Webmaster for www.kirkekultur.nu
 • Fast medlem af landskursusudvalget, evt. som tovholder
 • At du arbejder ud fra fagforeningens sekretariat i Vejle

Vi forestiller os, at du:

 • tilegner dig den nødvendige faglige viden
 • har kendskab til Folkekirken som arbejdsplads/er villig til et introduktionsforløb
 • lærer at arbejde med hjemmesidesystemet Mono.net og medlemsdatabasen CAMPonline
 • er imødekommende og serviceminded
 • bevarer overblikket, selvom opgaverne er mange og vidt forskellige
 • er fleksibel i forhold til placering af ugens 20 arbejdstimer
 • er indstillet på at samarbejde med fagforeningens forretningsfører og bestyrelse i det daglige

Løn- og ansættelsesforhold

Den faglige sekretær ansættes på ”Ansættelseskontrakt for HK-medarbejdere på HK/Privats område”. Bestyrelsen er arbejdsgiver for den faglige sekretær.

Lønnen forhandles ved ansættelsessamtalen. Der medfølger arbejdsgiverbetalt pension på 18 % af lønnen.

Der ansættes med en prøvetid på 3 måneder og efter et år evalueres stillingen med henblik på at gøre stillingen permanent. 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. januar kl. 12.00. Bestyrelsen udvælger fredag den 4. januar ansøgere til samtale. Har man intet hørt mandag den 7. januar, er man ikke kommet i betragtning til stillingen. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til fagforeningens formand, Esther Jensen, på formand@kirkekultur.nu Evt. spørgsmål kan stilles på 2167 2924.

Hvem er Kirkekultur.nu?

Kirkekultur.nu er en forhandlingsberettiget fagforening, der arbejder for gode ansættelsesforhold for kirke- og kulturmedarbejdere i Folkekirken. Foreningen blev stiftet i 1991 og har siden da oplevet god medlemsfremgang. I dag er der godt 300 medlemmer i Danmark, og ca. 500 kirke- og kulturmedarbejdere på landsplan er ansat til undervisning og diakoni, i skole/kirketjenester, i Folkekirkens Familiestøtte og andet.

Fagforeningen drives af en bestyrelse på syv medlemmer, der alle er ansat som kirke- og kulturmedarbejdere. Arbejdet er frivilligt og ulønnet bortset fra et mindre honorar til formanden. Lønforhandlere, tillidsrepræsentanter og andre udvalgsmedlemmer gør endvidere på frivillig basis et stort arbejde for at varetage medlemmernes interesser og styrke sammenholdet i sogn, provsti og stift.

Kirkekultur.nu deler kontorfaciliteter med Kordegneforeningen i Vejle. Der er ansat en forretningsfører på 20 timer om ugen. Hans primære opgave er medlemsregistrering, kontingentopkrævning og regnskab.