Nyhedsmail - Juni 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Konflikt

Siden nyhedsmail nr. 5 er konflikten blevet afblæst. Der er indgået forlig, så vi hverken skal strejke eller bliver lockoutet. Det er en stor glæde. Bestyrelsen har på Kirkekultur.nu’s vegne stemt ja til CFU-forliget.

Hvad kom der så ud af forliget?
 • Lønstigninger på 8,10 %. 6,07 % af dem får vi alle i generelle lønstigninger.
 • Privatlønsværn ophævet. Det betød, at vi aldrig måtte få mere i løn end en, der var ansat i den private sektor til at udføre det samme arbejde (lidt svært med Folkekirken lige der!)
 • Betalt spisepause gælder det i Folkekirken? CO10 mener ja, Moderniseringsstyrelsen mener nej. I skrivende stund er det ikke afklaret!
 • Kompetencefonden ændrer navn til ”Karriere- og kompetencefonden”.Der er afsat 172 mio. kr.
 • Plustid kan nu aftales direkte mellem kirke- og kulturmedarbejder og arbejdsgiver.
 • Frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø (spørg mig ikke om hvem og hvordan!)
 • Gennem Forenede Gruppelivhar man hidtil fået udbetalt 100.000 kr., hvis man har fået en kritisk sygdom som kræft. Nu får man i stedet 150.000 kr. Der udbetales også en forsikringssum ved død, som nu stiger fra 370.000 til 425.000 kr.
 • Bedre forhold omkring tjenestefri med løn, hvis ens syge barn skal hospitalsindlægges eller modtage ambulant behandling i hjemmet.
 • Et OK-tillæg på 800 kr. om året til alle overenskomstansatte nu og i al fremtid. Tillægget er pensionsgivende og kvoteres, hvis man er ansat på f.eks. ½ tid. Pengene falder til udbetaling første gang 1/10 i år.
 • Og så fik vi afværget samtlige krav fra Kirkeministeriet til os om mere fleksibilitet, kortere varsel på arbejdsopgaver, dårligere forhold omkring 11-timers reglen osv. osv.
Læs mere på hjemmesiden underSidste nyt om konflikten

Landskursus


Så er der mindre end 2 uger til, vi ses til årets landskursus i Vingsted, og jeg glæder mig! Ikke mindst til at se de ca. 140 kollegaer, der har tilmeldt sig. Deltagermail sendes direkte til alle tilmeldte omkring 1. juni. Deltagerliste og div. gruppeinddelinger vil blive lagt på hjemmesiden underKun for medlemmer

Generalforsamling

Ifølge fagforeningens vedtægter skal man som medlem have den endelige dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen. Sekretariatet udsendte en mail herom den 25. maj, og div. bilag har været at finde siden den 28. maj på hjemmesiden underKun for medlemmerAlle bilag vil være skrevet ud i begrænset antal til generalforsamlingen den 11. juni.3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, 1 genopstiller, 2 nye stiller op, så det er givet på forhånd, hvordan bestyrelsen kommer til at se ud. Men der er brug for suppleanter. Overvej, om det var en opgave for dig! Det er sjovt, det giver mening for dig selv og for dine kollegaer, du bliver mere bevidst om faget.

3 stillingsopslag på hjemmesiden

 • En 37 timers stilling i Dronninglund.
  Ansøgningsfrist 11. juni
 • En 19 timers stilling i Husum.
  Ansøgningsfrist den 1. juni
 • En 19 timers stilling i Vester Hassing.
  Ansøgningsfrist den 18. juni
Læs mereher
Juni 2018
25.05.2018: Boganmeldelser
Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldt 3 bøger fra Eksistensen. Det drejer sig om:
 • "Dåben klæder dig" (dåben forklares for unge forældre)
 • "Dåbstaler til Triniatis" (artikler om dåb, dåbstal og dåbstaler)
 • "Pralbønner for forbigående" (bog med bønner med humor og alvor)
Læs mere underAnmeldelser 2018
Kalender

Husk at kikke ikalenderenpå hjemmesiden en gang imellem. Der ligger mange kursustilbud relevante for en kirke- og kulturmedarbejder: Kristendomskundskab, ledelse, musik, religionspædagogik osv.
Girokort i eBoks
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt deres kontingentbetaling til PBS.I januar skrev vi om, at bestyrelsen havde besluttet, at der nu lægges et gebyr på 50 kr. i administrations-
omkostninger på hvert girokort, der udsendes.

Vi gør allerede nu opmærksom på, at pr. 1. december i år udfases FI-kortet, som det hedder. Herefter kan det kun afleveres i din eBoks. Her er man selv ansvarlig for at finde det og få sit kontingent betalt.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*