Nyhedsmail - Juni 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Som formand er der meget at sige tak for. Tak for et knaldgodt landskursus. Tak for de mange tilkendegivelser om, at vi havde gjort det godt som fagforening under konflikten. Tak for fællesskab og fællessang. Tak for, at jeg fik lov at fortsætte et år mere som fagforeningsformand.

Og jeg er ikke alene. Randi Bjerg Anholm fra Helsingør Stift blev valgt som ny næstformand. Malene’rne fortsætter som henholdsvis kasserer og referent. I bestyrelsen sidder desuden Ditte Hassing, Dorte Krogh Eriksen og nyvalgt fra Bornholm: Karenbodil Leth Madsen, som nogle vil huske som redaktør for Levende Sten (vores gamle fagblad). Hvis du har glemt, hvordan vi ser ud, kan du finde osher

Det første bestyrelsesmøde finder sted 27/8. Her skal vi bl.a. lægge planer for, hvad vi vil arbejde med det kommende år. Den nye persondataforordning bliver et punkt sammen med vores nye IT-system. Bestyrelsen skal arbejde videre med vedtægterne og forsøge at få beskrevet regler for fagforeningens konfliktfond. Bestyrelsen skal også bruge året på at drøfte – bl.a. med tillidsrepræsentanterne – hvilke ønsker, vi har til fagforeningens sekretariat. Er det fortsat vigtigt at have et fysisk sted til kontoret? Skal vi have vores egen jurist? Skal vi have en lønforhandler/økonom ansat? En faglig sekretær? Og så er der alt det andet almindelige bestyrelsesarbejde f.eks. kurser, div. udvalg, økonomi ogvalg af tillidsrepræsentanter, som skal finde sted dette efterår.Landskursus 2018 blev afviklet for 138 deltagere + div. gæster. Udvalget har 28/6 afholdt evalueringsmøde og kunne med glæde konstatere, at flere end 110 af deltagerne har benyttet muligheden for at evaluere kurset online, tak for det! Der er mange rosende ord og skulderklap, men der er også plads til forbedringer. 5 har meldt sig til næste års landskursusudvalg, og de bliver kontaktet af mig med henblik på første planlægningsmøde i august. I skrivende stund er ikke alle regninger betalt, men det tyder på en beskedent overskud på ca. 20.000 kr.
Generalforsamlingen blev lang, så det er referatet også blevet! Man kan finde det på hjemmesiden under de lukkede sider - Landskursus 2018. Her ligger også andre bilag fra dagene i Vingsted: Pp-shows fra underviserne, sange, underholdning osv.
Næste års landskursus afvikles
fra tirsdag den 11. – torsdag den 13. juni, 2019.

Kalender

For tiden bugner kalenderen med gode tilbud fra FUV, fagpakker fra kirkemusikskolerne, kurser fra FUK og meget andet. Lad mig lige nævne:
  • En uges kursus i børnekonfirmandundervisning – med teologisk inspiration. Uge 34. Regi: FUV
  • Vores egen efteruddannelse. Uge 36. Regi: FUV
  • Frivilligkoordinatoruddannelsen. Uge 48. Regi: Filadelfia Uddannelse (det er den uddannelse, Kirkekultur.nu støtter med 500 kr. pr. modul
Juli 2018
Kompetencefonden
Ved OK18 ændrede fonden navn til ”Karriere- og kompetencefonden”. Der blev afsat 172.000.000 kr. til kompetenceudvikling. Meget andet ved vi ikke, for vi har endnu ikke hørt, hvordan pengene kan søges eller til hvad. Men vi har hørt, at ansøgningsfristen er fra mandagden 3. september til fredag den 21. september!
1 stillingsopslag på hjemmesiden

En 37 timers stilling i Ishøj.
Ansøgningsfrist 13. august
Læs mereher


Kirkekultur.nu ønsker dig en god sommer!
Nyhedsmailen holder også ferie og udkommer ikke før 1/9. Men hjemmesiden opdateres løbende.

KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*