Nyhedsmail - December 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Kirkekultur.nu ønsker alle læsere en
glædelig adventstid og en velsignet jul.

Valg af tillidsrepræsentanter

Oktober er overstået, og i alle stifter er der nu valgt en eller flere tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne træder til 01.01.2019 og virker to år frem. Det har ikke været let at finde (nye) tillidsrepræsentanter, og det forstår man godt, da den beskyttelse og de rettigheder, der normalt gælder for tillidsrepræsentanter, ikke gælder i Folkekirken! Men heldigvis kan vi byde velkommen til:
 • Fyens Stift: Kristine Zarina Nüchel
 • Haderslev og Ribe Stifter: Kirsten Vad Knudsen
 • Haderslev og Ribe Stifter: Søren Kjærgaard Jensen
 • Helsingør Stift: Rikke Strandgaard
 • Københavns Stifter: Dorte Krogh Eriksen
 • Lolland Falster og Roskilde Stifter: Hanne Hummelshøj
 • Viborg Stift: Charlotte B. Nygaard
 • Viborg Stift: Charlotte Toft Hansen
 • Aalborg Stift: Line Møller Mousten
 • Aalborg Stift: Pia Uth
 • Aarhus Stift: Christina Lund
 • Aarhus Stift: Martin Frøkjær-Jensen

3 boganmeldelser

Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen har anmeldtto nye bøger fra Lohse og en fra Eksistensen:

 • "Gå på opdagelse i Bibelens fortællinger" indeholderfem beretninger fra Det gamle Testamente, hvor læseren skal finde forskellige figurer gemt i billederne.
 • "5 trin for troen" med undertitlen "En anderledes vej til familietid med Gud" er en håndbog i, hvordan man som familie får talt sammen om dagen, der er gået og læst i Bibelen/bedt sammen.
 • "Det som giver håbet liv" er Lars Bjørklunds bud på, hvordan man kan arbejde med sjælesorg sammen med mennesker, der har mistet håbet.
Læs mere på sidenAnmeldelser

Nyt nummer af
"Kirken underviser"

4. og sidstenummer i år handler om "Tro og viden". Et makkerpar, der bliver ved med at dukke op og vækker modstand og forundring hos konfirmander såvel som hos mange voksne.Det er derfor et evigt aktuelt emne,man kan læse om denne gang i baggrundsartikler, og man kan finde inspiration og konkrete idéer til, hvordan man kan gribe samtalen an og belyse emnet. Bladet kan downloades direkte fra hjemmesidens forside.
December 2018
Halvtidsstilling i
Sejs-Svejbæk Kirke

Denne stilling er nyoprettet og vil primært indeholde børnearbejde og kommuni-
kation.

Men der skal også være fokus på besøgstjeneste og frivillige. Læs mere om jobbet påLedige stillinger
Væropmærksom på ansøgningsfristen 17/12.
OK-18 tillæg
Tjekkede du din lønseddel den 1. november? Hvis du er ansat på organisationsaf-
talen, skal du kunne se en lille lønstigning. Stigningen gælder fra november og hver måned så længe, du er ansat. Da vi aflønnes bagud, vil du først kunne se forskellen sidst i november.
Den nyeorganisationsaftale gælder fra01.04.2018 og frem til OK21. Her har vi fået indføjet en § 5 i protokollatet:

Til alle stillinger som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder knyttes pr 1. oktober 2018 et særligt OK18 tillæg stort kr. 800,00 (årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende og kvoteres i henhold til stillingens størrelse.

Hvis du er ansat på fuld tid, betyder det ca. 66 kr. om måneden bruttoeller ca. 40 kr. mere efter skat. Det er ikke mange penge, men selvfølgelig skal du have dem.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*