Nyhedsmail - Januar 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus 2018

”Sendte er vi alle”, digter Janne Mark, og du har måske sunget sangen mange gange. Nu er tiden inde til at blive sendt på Landskursus 2018. Søg allerede nu din arbejdsgiver om at få kurset bevilget.

”Sendte er vi alle” er temaet for Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 2018. I 3 dage har du mulighed for at blive inspireret, møde nye som gamle bekendte, lære nyt og berige andre, når vi mødes til Landskursus midt i Vejle Ådal.I år bliver der 6 temaer med i alt 16 forskellige moduler inden for diakoni, musik og kreativitet, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik og spiritualitet. Temaerne spænder bredt: sorggrupper v/ Jes Dige, Gudsbilleder v/ Lars Sandbeck, psykisk arbejdsmiljø v/ Connie Jantzen, bibliolog v/ Signe Von Oettingen, music mind games v/ Gitte Chren. Pilgrimsvandring, naturen som undervisningsrums og meget mere. Det endelige program kommer i marts.

Landskursus skydes i gang med fest og musik. Mandag aften bliver der tid til generalforsamling og tirsdag til festaften med gode grin og god musik leveret af Den Danske Salmeduo.
Stedet for Landskursus 2018 er Vingsted hotel & konferencecenter centralt beliggende i trekantområdet med kapacitet og faciliteter til små og store arrangementer. Der bliver arrangeret fælles transport fra og til Vejle Banegård.
Pris for Landskursus 2018 bliver 4.700 kr. (4.300 kr., hvis man sover på dobbeltværelse). Der er 300 kr. at spare, hvis man tilmelder sig inden 1/4.

Statistik på årets ækvivalerede

Der er ækvivaleret 56 i år. Det betyder ikke, at der er ansat 56 kirke- og kulturmedarbejdere. Dels er der nogle, der slet ikke skal ækvivaleres. Dels er der nogle af dem, der ækvivaleres, der ikke bliver ansat.


Af de 56 vurderede Ækvivaleringsudvalget, at 18 havde de kompetencer i kristendomskundskab og kirkefaglighed, der fordres. Læs mere under Sidste nyt

OK18

Der er udvekslet krav mellem Kirkeministeriet og Kirkekultur.nu (og de andre fagforeninger). Der er lagt 7 forhandlingsdatoer ind i kalenderen i januar/februar/marts. Det første møde er allerede aflyst! Forhandlingerne begynder ikke, før lærerne (der også er medlemmer af CO10) har fået skred i deres forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Læs mere og følg med i søjlen ude til højre på siden Sidste nyt Her bliver der løbende lagt information om overenskomstforhandlingerne i 2018.

Gebyr på 50 kr.

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover lægges et gebyr på 50 kr. på hver kontingentbetaling, der ikke er tilmeldt PBS. Det er et tidskrævende og ikke særligt spændende arbejde at rykke medlemmer for indbetaling af kontingent.
Derfor er målet, at alle medlemmer betaler deres kontingent via PBS. Læs mere om kontingentindbetaling under Bliv medlem - KontingentsatserHer kan du også læse om de nye kontingentsatser, der gælder i 2018.

Ny omregningsfaktor

Der er kommet en ny omregningsfaktor for vores løn. Pr. 01.12.2017 er den nye faktor 5,7703 % Det betyder, at intervalløn og rådighedstillæg ganges med 1,057703.
Januar 2018

Kompetencefonden
I 2017 var der 1.576.000 kr. til rådighed i Kompetence-
fonden. Kirkekultur.nu kunne råde over 60.546 kr. 6 ansøgere havde indsendt i alt 7 ansøgninger om i alt 156.532 kr., så der skulle siges nej til nogle/noget. Ansøgerne har fået svar direkte fra ministeriet.

Nyt nummer af "Kirken underviser"
Som afslutning på reformationsåret rundede "Kirken Underviser" af med at sætte tro på dagsordenen - "troen alene", som Luther formulerede det.Det er ikke så tit, vi taler med hinanden om vores tro, men i dette nummer kan man bl.a. læse om, hvordan tro kan deles med hinanden i samtaler, undervisning og diakoni. Bladet kan downloades fra hjemmesidens forside - nederst.

Anmeldelse af en børnebog om døden
Så erBodil Sangillpå banen igen med nok en bog om Ida. I bogen besøger Ida kirkegården sammen med sin mormor. Her ligger morfar begravet. Læs mere under Anmeldelser


KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*