Nyhedsmail - April 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Landskursus

I løbet af den første måned har godt 110 tilmeldt sig årets landskurset! Det er nemt at forstå, for Landskursusudvalget har gjort et enestående arbejde med Doris Vest Steen som tovholder! 6 linjer kan man vælge imellem i år: Diakoni, teologi, samarbejde og ledelse, religionspædagogik, spiritualitet, musik og kreativitet. Kurset indledes af Janne Mark, Den danske Salmeduo kommer på besøg på vores festaften, og Charlotte Rørth sender os godt af sted fra Vingsted hotel & konferencecenter.
 • Dato: Mandag den 11. – onsdag den 13. juni.
 • Priser efter 1. april: 4.300 kr.,
hvis du vil sove sammen med en anden på dobbeltværelse. 400 kr. mere, hvis du vil have dit værelse alene.
Kun medlemmer af Kirkekultur.nu kan deltage i Landskursus 2018. Er du medlem af en anden af Folkekirkens forhandlingsberettigede fagforeninger, har du dog ret til at deltage mod en merbetaling på 500 kr

Konflikt

I Kristeligt Dagblad har man kunnet læse om, hvordan kirkens fagforeninger er blevet ”taget på sengen” og slet ikke har forberedt sig på strejke og konflikt og ikke kan yde støtte til deres medlemmer. Det er ikke hele sandheden. Kirkekultur.nu er Folkekirkens yngste fagforening. Måske er det forklaringen på, at billede ser lidt anderledes ud hos os:

Konfliktstøtten suppleres op til fuld løn, og der informeres

Der er ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere i Danmark. De 26 er udtaget til måske at skulle strejke. Det er en udfordring for dem og en opgave, de løser på alles vegne. I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om, at vi skulle passe godt på de 26.
Det ville vi gøre dels økonomisk, dels via information.
 • Økonomi: De måske strejkende kan regne med at få udbetalt konfliktstøtten, og fagforeningen supplerer op til fuld løn.
 • Information: Som fagforeningsformand skriver jeg til alle 26 hver aften og fortæller, hvad der er sket på konflikt-området i løbet af dagen. Bagefter sender jeg mailen til TR og bestyrelsen, så alle er godt orienterede. Desuden skriver jeg på hjemmesiden hver dag, hvad nyt der er omkring konflikten.
Det har været meget opmuntrende at følge den strøm af mails, der tikker ind fra medlemmer, der spørger, om vi ikke skal indføre et strejkekontingent. I bestyrelsen er vi opmærksomme på muligheden herfor, men afventer, hvordan det udvikler sig i forligsinstitutionen.

Hvad betyder strejke og
konflikt for fagforeningen?

Det er kommet bag på os, hvor megen tid det tager at være en fagforening, der er på vej ud i en konflikt.
Men vi synes, vi har været hurtige til at omstille os.
 • Først og fremmest får vi ufattelig og utrættelig god hjælp fra CO10 og de andre afkirkens fagforeninger, der hører til her.
 • Dernæst har vi en meget flad struktur med kun én mand ansat på Sekretariatet – på ½ tid. Ham har vi heldigvis kunne ”skrue op” til fuld tid i disse uger.
 • Selv har jeg altid været fagforeningsformand i min fritid. Pr. 1. april går jeg ned på ½ tid i mit eget sogn for at have mere tid til formandsjobbet.
 • Og så har vi nogle vildt dedikerede TR’ere og bestyrelsesmedlemmer, der løfter den ene opgave efter den anden.
Viljen til at stå sammen om det her, opleves som enorm. Vi oplever en markant medlemsfremgang. Man har simpelthen ikke lyst til at skulle gå på arbejde, når andre lockoutes. Heller ikke selv om konfliktstøtten er mindre end den sædvanlige løn. Vi er jo ikke en kæmpe fagforening, hvor flere 100 melder sig ind hver måned. Men vi kan sige så meget, at det antal vi normalt så af indmeldelser om måneden – ja, det ser vi nu ugentligt.
Der er ingen af os, der har ønsket hverken strejken eller lockouten, men vi bakker 100 % op bag beslutningen om, at vi skulle varsle strejke – også på kirkens område. Og så arbejder vi ihærdigt på at lære det, man skal kunne som fagforening på vej i konflikt. Bestyrelsen arbejder f.eks. med vedtægtsændringer og forslag om konfliktfond i budgettet, så vi tager højde for, at vi kunne komme ud i en konflikt igen ved næste overenskomstforhandling.
April 2018
Strejke og solidarisk konfliktstøtte
I Kirkekultur.nu er 26 udtaget til strejke. De er udpeget af CO10, der er vores centralorganisation. Men vi har forsøgt at koordinere sammen med Kirkemusikerforeningen, Kordegneforeningen og Organistforeningen, hvilke kirker vi ”rammer”. Hvis man endelig skal strejke, giver det mest mening ikke at være alene om det på arbejdspladsen. CO10 har skabt muligheden for ”Solidarisk konfliktstøtte”, hvor alle fagforeninger bidrager med et beskedent beløb pr. medlem pr. dag. Til gengæld får man et beløb svarende til dagpenge til dem, der strejker. Kirkekultur.nu besluttede tidligt at tilslutte sig denne støtteordning.
Lockout og solidarisk konfliktstøtte
Af de ca. 400 kirke- og kulturmedarbejdere, er ca. 200 omfattet af overenskomsten og kan blive lockoutet. Vi dækker også cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere, der ikke kan lockoutes.
De ca. 200 kan vi ikke tilbyde fuld løn, men de får den føromtalte konfliktstøtte i de dage, en evt. lockout varer.
Vigtige datoer
 • Den 22. april:
  Strejken begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
 • Den 28. april:
  Lockouten begynder, hvis der ikke er indgået en aftale forinden.
Begge datoer kan forligsmanden udskyde 14 dage.Endvidere kan forligsmanden når som helst erklære, at forhandlingerne er brudt sammen. I så fald begynder strejken 5 dage senere.
KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*