Nyhedsmail - Oktober 2018

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Nyt bestyrelsesmedlem

Fagforeningens kasserer Malene Højbjerg Tarp har fået nyt job som aktivitetsmedarbejder og forlader dermed Kirkekultur.nu. Som ny kasserer er Karenbodil Leth Madsen valgt. Da 1. og 2. suppleanterne ikke umiddelbart kunne indtræde i bestyrelsen, er den ledige plads gået til 3. suppleanten Merete Buhl. Du kan se hele bestyrelsen ved at klikkeher

Hvordan ser børnekonfirmandforløb ud i dag

- efter skolereformen og efter, at det er blevet obligatorisk for alle sogne at tilbyde børnekonfirmandforløb? Det er ni år siden, at der sidst blev lavet en reel undersøgelse af børnekonfirmandundervisning (også kaldet minikonfirmand og juniorkonfirmand), og derfor har man brug for hjælp fra kirke- og kulturmedarbejdere til en ny og opdateret undersøgelse.CUR (Center for Ungdomsstudier) samarbejder derfor med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) om en undersøgelse af børnekonfirmander anno 2018. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan børnekonfirmandforløb ser ud i dag - både i forhold til indhold og struktur. Derudover vil projektet indsamle gode eksempler på børnekonfirmand-
forløb med fokus på ”best practice” og ”next practice”. I løbet af 2018 og 2019 indsamles der erfaringer ved hjælp af spørgeskema og feltbesøg.
Alle medlemmer af Kirkekultur.nu vil i starten af oktober få en mail med et link til et spørgeskema. Læs mere om projektet påwww.cur.nu

Musikmateriale
"HER NU" og "STÅ OP"

KFUM og KFUK i Danmark har udgivet 2 musikmaterialer for børn på 3. til 6. klassetrin. Der linkes direkte til materialerne fra vores forside, og de anmeldes underAnmeldelserogSidste nytStå opmusicalen lægger op til, at børn og voksne sammen kan få gode mødesteder, hvor de kan udforske opstandelse, det mysterium som ingen af os helt og fuldt forstår.Stå oper et formmæssigt fleksibelt produkt, som kan benyttes af forskellige grupper til en opsætning, i en gudstjeneste eller anden form for oplæring.

Her Nu-projektet har haft som sit hovedformål at involvere børn og unge i arbejdet. Selv med det store fokus på, at børn og unge skal være medskabere, er de sjældent en del af udviklingsarbejdet. Børn og tweens ønsker at blive set, hørt og taget alvorligt. Samtidig kan vi voksne lære noget af børn og tweens unikke evne til at leve i nuet, være der, hvor de er, tilstedeHer Nu.

Ledige stillinger på
37 timer i Lindehøj Sogn

Pt. er der hele 3 ledige stillinger, som du kan læse mere om ved at klikkeher
  • Haderslev Domsogn. 37 timer om ugen. Primært børn, frivillige og kommunikation. Ansøgningsfrist 3/10
  • Lindehøj Sogn. 37 timer om ugen. Primært diakonale opgaver. Ansøgningsfrist 8/10
  • Karlslunde Strandkirke. 37 timer om ugen. Primært ledelse af frivillige og ansatte. Ansøgningsfrist 17/10
Oktober 2018

De unge
De unge er en målgruppe, mange i Folkekirken sådan kunne ønske sig at se noget mere til, særligt efter de er blevet konfirmeret. I det nyeste nummer af Kirken Underviser forsøgerman at indkredse, hvem de unge er, og hvordan der kan laves tilbud, der appellerer til dem som målgruppe. Der er masser af god inspiration at hente.Download bladet fra hjemmesidens forside.


Hvordan får man kontakt til minikonfirmanderne?
Synes du også, det kan være svært at få kirkens fine tilbud om dåbsoplæring ud til eleverne? Så er der hjælp at hente i det seneste nyhedsbrev fra Konfirmandcenteret. Der er link til deres nyhedsbreve på vores hjemmesidesforside.KIRKEKULTUR.NU
Worsaaesgade 10, st.
7100 Vejle

T: 2365 1378
M: mail@kirkekultur.nu
Web: kirkekultur.nu

Copyright ©: KIRKEKULTUR.NU
unsubscribe from this list update subscription preferences

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*