Mangler du overblik på kirkens mange aktiviteter og indsatser?

Har du styr på alle aktiviteterne henover året, menighedsrådsmøder, kirkeblads-udgivelser, klubarbejde, gudstjenester, sogneaftner etc.?
Det, at holde styr på alle begivenheder og aktiviteter i kirken henover kirkeåret kræver et stort overblik.
Plandisc er et nyt værktøj, som kan hjælpe dig med at skabe dette overblik for hele kirken. Plandisc er i al sin enkelhed et cirkulært årshjul, hvori årets aktiviteter illustreres.

Det unikke ved dette værktøj er det visuelle overblik i form af den cirkulære form. Det giver mulighed for at visualisere forskelligartet aktiviteter i en og samme plan.
Det cirkulære årshjul opbygges med forskellige ringe ift. deltaljeringsgraden. Det er fx oplagt at samle klubarbejdet i et årshjul. Hver klub kan have sin egen ring i årshjulet – derved har du samlet alle klubber i en og samme plan.
Det kunne ligeledes være at hver klub har sit eget årshjul, hvor hver ring illustrerer de forskellige ansvarsområder. Hvem står for maden, hvem står for indlægget, hvem annoncerer aktiviteter etc.

Hvor laver jeg årshjulet ?
Selve årshjulet laver du på www.plandisc.com De har en gratis udgave, som dækker de flestes behov. Hvis du opretter dig inden marts i år får du den fulde udgave af plandisc gratis.
Du kan vælge selv at opbygge årshjulet eller tage udgangspunkt i en af de mange skabeloner. Alle skabeloner er dog 100% fleksible og kan ændres efter dit behov.
På deres hjemmeside i FAQ´en findes en masse videovejledninger.  Denne video viser hvordan værktøjet virker - LINK (https://www.youtube.com/watch?v=3mZ5JdqO1SQ)

Årshjulet på kirkens hjemmeside eller intranet
Årshjulet kan integreres både på kirkens intranet eller den officielle hjemmeside.

Nogle kirker bruger værktøjet til intern organisering og andre bruger det på hjemmesiden, som en slags overskuelig kalendervisning.

På hver plandisc findes en unik indlejringskode, som findes i plandics´ens opsætning. Denne indlejringskode skal bruges til at integrere/indlejre årshjulet på et site.
Det betyder, at kirken kan få et digitalt og interaktivt program på sin hjemmeside, hvilket giver en god dynamik og større interaktion med de besøgende på hjemmesiden.
Når man besøger kirkens hjemmeside og finder årshjulet kan man klikke sig rundt og åbne vedhæftet dokumenter i årshjulet. Det kunne fx være en invitation eller en beskrivelse af foredragsholderen.

Man kan selvfølgelig ikke - som besøgende - slette eller ændre elementer i årshjulet. Hvis der skal ændres i årshjulet eller tilføjes aktiviteter kræver det login af brugeren, som er oprettet i plandisc. Der kan være flere brugere på samme årshjul og det er en god ide, at der altid er mere end en person.
Årshjulet kan integreres/indlejres i alle webløsninger incl. DKM og Churchdesk.

Du finder flere informationer på www.plandisc.com eller ved at skrive til post@plandisc.com.