5 gode grunde

Kirkekultur.nu - den eneste rigtige fagforening for kirke- og kulturmedarbejdere

Kirkekultur.nu kan ikke konkurrere med store fagforeninger på kontingentsatserne. Alligevel vælger flertallet af dem, der er ansat som kirke- og kulturmedarbejdere, at melde sig ind i Kirkekultur.nu Det er fordi:

1) Kirkekultur.nu er den eneste forhandlingsberettigede organisation. Det gælder overfor Kirkeministeriet såvel som overfor menighedsråd.

2) Kirkekultur.nu er udviklet og drives af kirke- og kulturmedarbejdere, der har de samme arbejdsopgaver og  –vilkår som du. Vi forstår, hvad du taler om.

3) Kirkekultur.nu's økonomi grundes ene og alene på kontingenter. Økonomien er sund og gennemskuelig for enhver. Alle faglige hverv varetages af frivillighedens vej, og engagementet er højt. Til Kirkekultur.nu er tilknyttet en aflønnet sekretær, der primært tager sig af administrative opgaver, men også besvarer medlemmers faglige spørgsmål.

4) Kirkekultur.nu er netop så stor, at vi bliver regnet med i de væsentlige sammenhænge og så lille, at vi kender alle medlemmer.

Kirkekultur.nu er medlem af CO10, der bl.a. støtter os i forhandlinger med ministeriet, afskedigelsessager og andet.

5) I Kirkekultur.nu kan du bibeholde din "gamle" arbejdsløshedskasse eller vælge FTF-A, som vi arbejder tæt sammen med pga. deres medlemsfordele som karrierevejledning og socialrådgivning.